Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

csütörtök, 03 augusztus 2023 11:57

21. századi tanár - Diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelvei az oktatásban című Erasmus kurzusról

Írta:

    A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanítójaként lehetőségem van részt venni az Európai Unió oktatást, ifjúságügyet és sportot támogató Erasmus+ projektjében. A 2021-2027 közötti programsorozatban olyan nemzetközi országok között átívelő tapasztalat - és tudáscserére ad lehetőséget, mely elengedhetetlen a 21. századi Európai Oktatási Térség innovációjának megvalósításához, melynek kitűzött dátuma 2025.

    A horvátországi festői Rovinj szolgált helyszínéül a 21. századi tanár - diákközpontú oktatás Carl. R. Rogers alapelvei és a humanisztikus pszichológia az oktatásban című kurzusnak, melyet azért választottam, mert 1998-ban már a budai Nyitott Pedagógiai Műhelyben tanultam róla, s tanítói, munkaközösség vezetői és intézményvezetői pályámat is az egyéni bánásmódot előtérbe helyező, személyiségközpontú szemlélet hatotta át. Szerettem volna egy olyan átfogó tudást kapni, mely életutam további részében is hasznosíthatok. 

Az élethosszig tartó tanulás híveként folyamatosan képeztetem magam. Kíváncsian vártam, hogy miként tudom majd az itt tanultakat eddigi tapasztalataimba illeszteni.

A képzésen közösen, leginkább csoportmunkában fedeztük fel a humanisztikus pszichológia vívmányait. Több "aha" élményünk volt, hiszen komoly hivatástudattal és innovatív szemlélettel rendelkező pedagógusok alkották csoportunkat, kikkel értékes tapasztalatcserét folytathattunk. Kiemelten foglalkoztunk a diákközpontú oktatás viselkedésmegváltoztató hatásával és eszközeivel. Megtanultuk, hogy az intelligencia típusoktól függnek a tanulási stílusok, továbbá azt is, hogy az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség mindennek az alapja. Gyakoroltuk a facilitátori szerepkört, a kritikai gondolkodást, a másként látást. 

Képzőnk hiteles személyisége segítségünkre volt abban, hogy megértsük, mennyire fontos az, hogy kellő önismerettel rendelkezzünk és képesek legyünk folyamatos jelenlétre, tudatosságra.

A Hungary Expert a Tanárokért és Diákokért  szervező továbbképzése egy helyi gimnázium patinás épületében valósult meg, melynek felirata hirdeti: "Non scholae sed vitae discimus" - Nem az iskolának tanulunk, hanem az életnek.

Lehetőséget kaptunk szervezőinktől arra, hogy tágabb környezetünket is megismerjük, így délutánonként és este felfedezhettük Rovinjt, ami Istria mesebeli kincsesdoboza a maga valóságában. A kiváló gasztronómiától számos gyönyörű műemléken, templomon át és strandon keresztül eljutottunk külterületi olívaligetekhez is. Igyekeztünk a teremtett környezetet felfedezni. A reggeli futásaim fényében tündökölt legszebben a város. Hatalmas élmény volt a delfines hajótúra, ahol további kapcsolatokat is építhettünk.

   Hálás vagyok, hogy részese lehetek a projektnek, ugyanakkor tisztelettel gondolok a szervezőkre, mentortanáromra és köszönettel tartozom iskolai koordinátoraimnak. Bízom benne, hogy a jövőben sikerrel tudom majd adaptálni az itt tanultakat és tapasztaltakat.

További információk

  • Helyszín: Szász Ramóna - Rovinj - Horvátorzság

Új hozzászólás