Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

vasárnap, 12 június 2016 14:04

Úton: Bajorországon át a nyelvvizsga felé

Írta: Domján Zsuzsanna
  • Helyszín: Horizonte - Regensburg - Németország

2014-ben hittanár-nevelő tanár, család-és gyermekvédő tanár mesterképzésen vettem részt. Diplomám feltétele egy államilag elismert B2-es nyelvvizsga megszerzése volt. A vizsgát 2015 nyarára terveztem, hogy 2015/16-os tanévtől már az egyetemi diplomám segítségével tudjam ellátni munkahelyemen a rám bízott feladatokat.
A németországi nyelvtanfolyamra jelentkezésem előtt német szakos kollégáim heti rendszerességgel előzetes nyelvi felkészítésben részesítettek, hogy hatékonyabban tudjak élni a külföldi kurzus adta lehetőségekkel.
A pályázó intézmény részéről az egyéb gyakorlati teendőkben a korábban már több Comenius pályázatban részt vett idegen nyelvi-munkaközösségvezető, a projekt vezetője, Baka Gabriella nyújtott segítséget.
A regensburgi Horizonte nyelviskolában vettem részt egy 20+10 órás intenzív nyelvkurzuson. A tanítás tekintetében napjaim két részből álltak. Délelőttönként csoportos órákon vettem részt, ahol különböző érdekes és aktuális témák kerültek elő pl.: védett állatok, turizmus, on-line világ, bevándorlás kérdése, udvarlási szokások, a zaj és a pihenés közötti összefüggés, a zene jótékony hatása, festészet, képzőművészet. Az egyes témák kapcsán beszélgetések, viták alakultak, ahol jól látszódott a különböző mentalitású és kultúrájú emberek habitusa, rajtuk keresztül egy-egy nemzet vérmérséklete, világlátása.(Nemzetközi csoport voltunk, Brazíliától Oroszországig terjedően).
Mindezek mellett volt szókincsbővítő feladat, teszt, olvasásértés, játékos nyelvtanulás, videofilm, egyéni referendum tipikus német szimbólumokból, tárgyakból. Én pl. VW autó történetéről, eredetéről tartottam prezentációt.
Délutánjaimon egyéni oktatást kaptam. Személyes egyeztetés után a nyári nyelvvizsgám típusfeladatait volt módomban gyakorolni.
Idegen nyelvi kommunikációs képességeim jelentős mértékben fejlődtek, német nyelvtudásom gazdagodott. Nyitottságra, befogadásra való készségem erősödött az idegen nyelvi környezetben szerzett tapasztalattal. Mindezekkel tudom segíteni diákjaimat és szolgálni intézményünk pedagógiai programjában foglaltakat: „Iskolánk alapvető célkitűzése tanulóink személyiségfejlődésének elősegítése, képességeik minél szélesebb körű kibontakoztatása, végső soron egyéni lehetőségeikhez mérten a társadalmi beilleszkedés legoptimálisabb elősegítése.”
A szabadidős programok kapcsán volt lehetőségem felfedezni a város és környéke történelmi és kulturális értékeit. Betekintést nyerhettem a helyi emberek mindennapjaiba (családnál voltam elszállásolva). Megismerhettem a társadalmi és tradicionális szokásokat, viselkedési, étkezési szokásokat, a jellegzetes bajor ételeket, táncot, zenét és viseletet. Több koncerten, kiránduláson vettem részt, melyeket javarészt a képző intézmény biztosított. Jártam Passauban, Weltenburgban, Kallmünzben egyaránt. Mindenhol volt lehetőségem az épített örökség megtekintésén túl a város légkörébe való betekintésre is.
A nyelvtanfolyam végeztével elkészítettem az Europass nyelvi útlevelem, és 2015 nyarán sikeresen B2-es német nyelvvizsgát tettem.
Örülök az Erasmus+ pályázati lehetőségnek, köszönöm mindazok segítségét, akik részt vettek a pályázat megírásában, a precíz szervezésben. Ez egy rendkívüli lehetőség a nyelvtanulás és a szakmai fejlődés szempontjából.
Jó szívvel ajánlom minden kedves kollégának!

A Mindszenty József Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Erasmus+ honlapja ide kattintva érhető el.

Új hozzászólás