Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

szerda, 27 július 2022 12:44

Job shadowing Málagán

Tesoros en Málaga
 
Második alkalommal utazhattam Erasmus+ keretén belül idegen nyelvterületre tapasztalatot szerezni, ezúttal jobshadowing volt a feladatunk.
 
 A pandémia igencsak átalakította terveinket, mind az eredeti utazást, mind a jobshadowing sikerességét tekintve, de szerencsére 2022. május 15 – 22. között Málagán tölthettünk egy hetet két kolléganőmmel A jövő ma kezdődik – Szakmai fejlesztéssel az új generáció sikeréért projekten.
Az, hogy egy intézményből hárman mentünk egyszerre, annak köszönhető, hogy mindannyian 2020-ban pályáztunk továbbképzésre, amit a világjárvány miatt 2021-ben tudtunk külön – külön megvalósítani, s az „utánkövetésre” idén mindenképpen sor kellett, hogy kerüljön. A fogadó intézmény mindhármunknak nyújtott lehetőséget erre. Nagy szerencsénk volt, hogy ez élményt együtt élhettük át.
 
Soha nem gondoltam volna, hogy eljutok valaha Andalúzia szívébe! Számomra egy álom vált valóra!
Természetesen, kihasználtuk azokat a lehetőségeket, amikor nem volt kötött programunk és a helyi nevezetességeket igyekeztünk meglátogatni, vaalamint a tenger közelségét is kihasználni. A varázslatos környezetet, a latin temperamentum megtapasztalását csak fokozta, hogy nagyon jól szervezett programon vettünk részt és ezáltal betekinthettünk a spanyol oktatásba is. A fő szervezőnk a Malaca Institutio, egy spanyol nyelvoktatási intézmény. Az iskolához tartozó kollégiumban szállásoltak el bennünket, külön szobákban. Az intézmény 16 éves kortól fogad diákokat és elsősorban a spanyol nyelv tanulását tekintik elsődleges profiljuknak. Az első három napot itt tölthettük. Legelső napon az iskola igazgatója tartott nekünk angolul szakmai eligazítást az elkövetkező egy hétről. Második napon spanyol nyelvórára és társalgás órára mentünk. A tanárnők közös nyelv használata nélkül – vagyis csak spanyol nyelven szólaltak meg – tanítottak egy újrakezdő, felnőtt, 10 fős csoportot.
Angol, német, cseh, ukrán, lengyel nemzetiségű felnőttek igyekeztek velünk együtt felvenni a ritmust. Az első fél óra részünkről mély megdöbbenés feldolgozásával telt, de a tanárnők személyisége és mimikai, valamint dramatikai készségeik átlendített ezen bennünket és azon kaptunk magunkat, hogy mindent értünk. Olyan hasznos dolgokat tanultunk meg, hogy hogyan tudunk jegyet kérni, kávét rendelni, vagy saját külső jegyeinket leírni, az egyesszám és többesszám használatát, valamint a szavak hímnemű vagy nőnemű létét és a hozzá tartozó megszámlálható vagy megszámlálhatatlan névelő használatát. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt természetesen az a humoros, bátorító, pozitív légkör, amit biztosítottak részünkre. És mint angol műveltségi területtel rendelklező tanító azt gondolom, a nyelv tanításának és tanulásának sikeressége nagyban múlik az tanár személyiségén, problémamegoldásán, helyzetfelismerésén. Ebben nagyon sok megerősítést kaptam. Harmadik napunk nagyon különlegesen alakult, mert délutánra mentünk szintén a Malaca Intitutio intézményébe on-live órára. Értelmezésem szerint különbséget tesznek a digitális formában visszaküldendő feladatlapokon keresztül történő tanítás és a videókamerán keresztül egy alkalmazáson belül történő „személyes” részvételű óra között. Ezt a személyes részvételt takarta az „on-live” kifejezés. A tanárnő elmondása szerint 12-20 fő is részt vesz így a tanulás folyamatában, nagyon komoly technikai felszereltségű teremben. Távirányítóval működő óriás kamera, három interaktív panel, számítógépek áll ehhez a rendelkezésükre és egy laptopokkal, fülhalgatókkal felszerelt nyelvi labor. Az óra levezényléséhez a Zoom programot használják.
Nagy segítségemre volt abban ez az óra, hogy hogyan tudom a gyerekek tanulását támogatni online formában. Ugyan jelenleg nincs digitális oktatás, a hétköznapi életben azonban egy-egy játékos formában a szókincs bővítésére, a helyesírás tanítására játékos formában mégis sort tudok keríteni. Az utolsó két napon egy helyi iskolába látogattunk el, a IES Huelin Spanish – English Bilingual Secondary Schoolba. A spanyol oktatási rendszer szerint az általános iskolai oktatás a mi magyar rendszerünknek megfelelően 1-4. osztályban történik, és ötödik osztálytól van középszintű oktatásuk egészen az érettségiig. Az iskolában naponta van Angol (mint második nyelv) órájuk a gyerekeknek, és angol nyelven tanulják a Technológia, Természetismeret, Testnevelés, Ének, Rajz tantárgyakat. Nagy hangsúlyt fektetenek az idegen nyelv használatára, hiszen a diák csoportokat visznek Erasmussal külföldre tanulmányi útra és fogadnak is ugyanilyen céllal más országokból tanulócsoportokat.
 
Ezekkel az intézményekkel a továbbiakban is igyekeznek szorosabb kapcsolatot ápolni. Szintén nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra és a fenntarthatóságra. Az iskolakertben veteményest ápolnak a diákok, többnyire azok a gyerekek kerülnek oda, akik a tanítási óra alatti frusztrációjukat nem tudják kezelni, így egyfajta jutalmazási rendszerben, ha az óra minimumát teljesíti, akkor a tanóra többi részében kimehet a veteményesbe a kerti ügyeletet ellátó tanárral. Fenntarthatósággal kapcsolatban is láthattunk az aulában egy kiállítást. Az olvasóvá nevelést egy könyvjelző készítő művészeti versennyel kötik össze. Minden évben van egy kiválasztott spanyol kortárs író/költő, akinek a műveiből bármi elolvasható és arról egy könyvjelző késztésével nevez a versenyre. A nyertesek könyvjelzőiből az iskola alapítványa szerez bevételt azáltal, hogy nyomdai keretek között tartós könyvjelző készül belőlük és ezt rendezvényeken árulják. Külön könyvtráhasználati foglalkozásokat tartanak szakköri keretekben a tanulóknak. Itt van egy „ötletdoboz”, amibe bárki dobhat be könyvcímet, amit szeretne az intézmény könyvtárában látni. Azt örömmel tapasztaltam, hogy a spanyol gyerekek is ugyanolyanok, mint a magyar gyerekek: Játékosak, kíváncsiak, feszegetik a határaikat meddig mehetnek el.
 
A pedagógusok összetartóan, következetesen, azonos elvek mentén reagálnak az iskolában történt esetleges konfliktusokra. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy vegyen részt ilyen képzéseken, szerezzen tapasztalatot külföldi iskola mindennapjaiban. Azt gondolom, az elsődleges, amit igazán magammal hoztam (bár előtte sem volt benne hiány) a nyitottság, a megújulás.
 
Nagy Bernadett

További információk

  • Helyszín: Málaga, Spanyolország

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás