Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Bruzsa Rita

csütörtök, 03 augusztus 2023 15:50

Utazás a Neurotudományok világába 2023.07.10-15.

Fantasztikus élményekkel gazdagodva értem haza az egy hetes Algherói kurzusomról.  Részt vettem egy átfogó neurotudományi továbbképzésen, melynek célja az agykutatások alkalmazása az oktatásban. Dr. Krause vezetésével érdekes és hasznos tartalmakkal találkoztam, melyeket örömmel osztanék meg.

Az első napon megismertük az agykutatás alapjaival és annak fontosságával. Az agy működésének megértése segített jobban megérteni a tanulás és a fejlődés folyamatait. Különösen érdekes volt a toxikus stressz hatásainak tanulmányozása, és az ebből eredő hatások a tanulók jólétére és tanulására. Felismertük az egyensúlyteremtés, a kapcsolatteremtés és a kritikus gondolkodás szerepét az oktatásban, valamint a tanulók érzelmi szabályozásának fontosságát.

A kurzus során olyan gyakorlati technikákat sajátítottunk el, amelyeket az osztályban alkalmazva támogathatjuk a tanulók érzelmi hullámzásait és stresszkezelését. A mindfulness és a relaxációs technikák hasznos eszközöknek bizonyultak a tanulók érzelmi jóllétének javításában, valamint a figyelem és koncentráció erősítésében.

A tanulási nehézségek neurotudományi háttere is része volt a kurzusnak. Megismerhettük azokat az agyi funkciókat, melyek kapcsolódnak az érzelmi szabályozáshoz és a munkamemóriához. Képzésünk során sok jó gyakorlatot ismerhettünk meg, melyek alkalmazása segíthet a tanítási nehézségekkel küzdő diákok támogatásában.

Az agy és a trauma, valamint a korai évekhez kapcsolódó tapasztalatok hatásait is megvizsgáltuk. Ez segített abban, hogy felismerjem és hatékonyan támogassam azokat a tanulókat, akik trauma vagy veszteség áldozatai lettek. A játék és a játékok szerepe a tanulók szociális és érzelmi készségeinek fejlesztésében is kiemelt hangsúlyt kapott.

A tanfolyam végére konkrét cselekvési tervet is kidolgoztam, hogy az új tudást a mindennapi tanítási gyakorlatban már rögtön szeptembertől alkalmazhassam és támogató tanulási környezetet hozzak létre diákjaim számára.

Összességében, a mobilitási időszak Algheroban mélyreható és hasznos ismeretekkel gazdagított. Hálás vagyok a lehetőségért, és alig várom, hogy megoszthassam a megszerzett tudást és tapasztalatokat kollégáimmal és tanulóimmal iskolám közösségében. Köszönöm a támogatást, és remélem, hogy az Erasmus+ továbbképzések továbbra is lehetőséget nyújtanak majd más pedagógusok számára is hasonló élmények megszerzésére.

kedd, 03 szeptember 2019 04:53

Csoport management eljárások

Csoport menedzsment eljárások tanároknak: új módszerek, hatékony motiváció, együttműködés és értékelési stratégiák (Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies) című hat napos képzésen vettem részt Nafplióban, Görögországban.

A kurzussal az volt a célom, hogy többet megtanulhassak arról, hogyan kell hatékonyan kezelni és irányítani modern eszközökkel egy nehezen kezelhető osztályt és hogyan bátorítsam őket az aktív tanórai munkára. A intenzív továbbképzés az alábbi területeket foglalta magába: hatékony óralátogatás, óralátogatások utáni reflexió, a legáltalánosabb tanórán előforduló problémák és megoldásuk, tanórákon alkalmazott figyelmet lekötő technikák, motiváció fokozása, osztálytermi szabályok kialakítása, helyes instrukcióadás, kapcsolatépítés, pár- és csoportmunka kialakítása, tanulói önreflexió kifejlesztése.

 

A kurzusra  való jelentkezéssel a problémás osztályok kezelésén túl saját nyelvi fejlődésem mellett módszertani kultúrám gazdagítása is célom volt.  Olyan jó gyakorlatokat szerettem volna megismerni, amelyek által jobban tudom majd motiválni tanítványaimat és hatékonyabban segíthetem nyelvi fejlődésüket. A kurzus alatt olyan kapcsolatokra tettem szert, aminek segítségével a továbbiakban közös job-shadowing programban fogunk részt venni.

A továbbképzés megkezdése előtt egy héttel már kiutaztam Athénba, így egy további hetet nyertem hogy megismerkedhessek a görög fővárossal és beutazhasssam Korithoszi félszigetet így összesen két hetet töltöttem Görögországban.

A kurzus 30 óra szakmai továbbképzést kínált hat munkanap alatt. A nafplioi Nemzeti Galéria adott otthont az Erasmus kurzusnak, ahol gyönyörű festényekben gyönyörködhettünk a foglalkozások közötti szünetekben. A képzés minden nap délelőtt 10-től  délután 15 óráig tartott.  Görög származású egyetemen oktató jól felkészült tanároktól tanulhattunk angol nyelven. 12 fős csoportban Portugáliából, Spanyolországból, Lengyelországból és Magyarországról érkeztek tanulni vágyó tanárok.

Kiváló kulturális programokat biztosított a képzőhely. Egy nagyszerű egész napos hajókirándulásra mentünk a környékbeli Hydra és Spetses szigetekre, majd egy másik este a kurzust vezető tanárnőnkkel mentünk el az epidauroszi színházba megnézni Szophoklész: Oidipusz király ókori görög drámáját. Akusztikája még a mai kor szakembereit is ámulatba ejti, felemelő érzés volt az amfiteátrumi előadás.

Úgy érzem, az elnyert támogatás segítségével megvalósultak, illetve meg fognak valósulni a korábban megfogalmazott céljaim. Nyelvi készségeim a kint töltött két hét alatt fejlődtek és módszertani ötlettáram szintén jelentősen bővült a képzésen tanultakkal. Olyan módszertani elméleti és gyakorlati ismertek birtokába jutottam, amelyek lehetővé teszik, hogy új anyagokat készítsek a diákjaim számára, és az elsajátított módszerekkel motiválni tudjam a diákjaimat a tanórákon és segítsem őket az otthoni felkészülésban. Ezeknek figyelembevételével és felhasználásával készülök az új tanévre.

Előadásokat és foglakozásokat fogok tartani a képzés anyagából és a képzésen tanultak felhasználásával készített saját anyagaimból. A tanult módszereket és a megismert honlapok linkjét az iskola honlapján is megjelenítem. Ebből bárki meríthet ötleteket, és ezek nemcsak a nyelvtanároknak, hanem bármelyik szakos tanároknak is hasznos ismeretekkel szolgálhatnak.

A tanultakat az angolórákon, illetve az órákra való készülés során tudom használni. A jövőben az angol tanítási gyakorlatomba jobban beépítem a csoporton belüli diverzitást ellensúlyozó feladatokat, ezzel is segítve a diákjaimat egymás elfogadására. A megszerzett tudás birtokában színesebb angol és osztályfőnöki órákat tudok tartani, valamint a kapcsolatrendszeremben (szakértői munkámban és munkaközösségi-vezetői gyakorlatomban) is alkalmazni tudom a hatékony kooperatív módszereket.

A kiutazásra való felkészülés, a kinti programok, valamint a kirándulások felejthetetlen és hasznos kulturális élményekhez juttattak és tágították a látókörömet

Köszönöm az Erasmus+ koordinátorunk, Kaján Klára és Zsubora Márta munkáját és a Hungary Expert munkatársainak, Förster Anitának és Véghné Juhász Krisztinának naprakész segítő hozzáállását.

                                                                                                                                Bruzsa Rita

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI - 1022 Budapest, Marczibányi tér 1.  http://www.kodaly-bp.sulinet.hu  

Az iskolai projektünk címe: Alkalmazzunk kreatív, új és modern módszereket! Tanári innováció a Kodály iskolában

A kurzus neve: Csoport menedzsment eljárások tanároknak: új módszerek, hatékony motiváció, együttműködés és értékelési stratégiák (Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies)

A kurzus helye:  Europass Teachers Academy LTD,  Nafplio (Görögország)

A kurzus ideje: 2019. július 8-13.

csütörtök, 30 május 2019 21:12

Barcelona Európa Miamija

Barcelona – Európa Miamija

Tanítási stratégiák, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia fejlesztés ("Teaching strategies, conflict management and emotional literacy")elnevezésű kurzuson vettem részt Barcelonában az Europass Teacher Academy szervezésében 2018. augusztus 16-27 között.
Osztályfőnökként, szaktanárként és szakértőként is egyaránt egyre többet kell hogy foglalkozzak konfliktuskezeléssel és a csoportdinamikai folyamatok kontrollálásával. Ennek hiánya gyakran nemcsak megnehezíti a szaktárgyi tudás átadását, de a közösség hangulatára is komoly hatással van. Az ilyen helyzetek kezelésére eddig nem kaptam megfelelő útmutatást, ezért nagyon sokat vártam ettől a programtlól.
A kurzus folyamán az előadások mellett gyakorolhattunk olyan szerepjátékokat, amelyek alapjai a mindennapi iskolai életünkből hozott valós konfliktushelyzetek voltak és amelyekkel ki-ki otthon, a saját iskolájában küzdött. Az trénerünk egy egészen új megközelítésből volt képes láttatni a konfliktusok és az érzelmi intelligencia szerepét ezekben a helyzetekben. Ezek mellett számos olyan hasznos gyakorlati ötlettel gazdagodhattunk, amelynek egy része átültethető a saját gyakorlatunkba is.
Már korábban olvastam a „mindfulness”, vagyis „tudatos jelenlét” pozitív pszichológia jótékony hatásáról. Nagyon megörültem, amikor ez a téma is szóba került, és a saját bőrünkön is érezhettük ennek a technikának a kedvező hatását.
A zaklatás különböző formáival is foglalkoztunk. Ezeken a foglalkozásokon megbeszéltük a zaklatást kiváltó okokat és annak következményeit a közösségre és az egyes gyerekekre nézve. Fontos tudni, hogy az ilyen helyzetek maguktól nem oldódnak meg, hanem közbe kell lépnünk, ha kell szakember segítségével.
Néhány kellemetlenséggel is szembe kellett nézzünk, például nagy volt a tömeg a főszezonban, amit a városban ki is használt néhány zsebtolvaj, sajnos az egyik kurzustársam is esett áldozatul ilyen atrocitásnak.
Visszaérkezésem után gyakorlatban is kipróbálhattam az Erasmus továbbképzésen tanultakat. Az osztályomban levő konfliktusokat sokkal sikeresebben tudom kezelni. Az osztályközösség fejlődött, amit a szociometriai mérés is alátámaszt.
A Barcelonában tanult technikák nem évülnek el. Olyan új digitális módszerekkel is megismerkedtünk, amelyek segítségével színesebben lehet a tananyagot átadni a projektorokkal és laptopokkal felszerelt osztálytermekben.
Mindenkinek ajánlom ezt a kurzust, aki elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére vágyik ebben a témában.

A mobilitás főbb adatai
⦁ A mobilitás célországa: Spanyolország
⦁ A választott továbbképző kurzus helyszíne:BARCINO SCHOOL, Barcelona
⦁ A mobilitás keretében elvégzett kurzus neve: Teaching strategies, conflict management and emotional literacy (Tanítási stratégiák, konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia fejlesztés)
⦁ A mobilitás időtartama: 2018. augusztus 16-27-ig

A projektünk címe:
Módszertani megújulás a jövő érdekében
Methodological Reformation in the Interest of the Future
Elérhetőségeink:
Bruzsa Rita angoltanár, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 1.
Az Erasmus+ anyagaink itt érhetők el: http://www.kodaly-bp.sulinet.hu/
Örömmel osztom meg a tapasztalataimat az érdeklődőkkel. Elérhettek a Tanártovábbképzés munkatársain keresztül: https://tanartovabbkepzes.hu/kapcsolat

szerda, 03 január 2018 15:39

Innovative Approaches to teaching

Az Erasmus + KA1 Mobilitási Projekt keretében 1 hetet töltöttem Finnországban, Helsinkiben. A repülő utat és a szállást is gyorsan le tudtam foglalni. Augusztus 6-án vasárnap éjfél körül érkeztem Helsinkibe, másnap reggel már 9-től kezdődtek a foglalkozások. A helyszínt könnyen megtaláltam, mivel egy metró megállóhoz volt közel. Az Erasmus központból részletes leírást és térkép mellékletet kaptunk a megközelítésről. Egy régi kábelgyárat alakítottak át kulturális központtá (Kaapelitehdas centre), ennek az épületkomplexumnak az alagsorában kapott helyet a képzés. Nem mellesleg nagyon közel volt a tenger, így minden nap a tengerpart melletti úton közelíthettem meg a kurzust. Hétfőn megismerkedtünk a csoporttagokkal és az Erasmus vezetőkkel. Mindenki nagyon közvetlen és barátságos volt. A csoport létszáma 16 fő volt, közülünk én voltam egyedül magyar, a többiek Spanyolországból, Törökországból, Ausztriából, Macedóniából, Franciaországból, Csehországból és Lengyelországból jöttek. A hétfő délelőtti foglalkozáson rendhagyó módon ismerkedtünk meg a 21. századi kulcs kompetenciákkal: 4 fős csoportokban dolgoztunk és a falra kifüggesztett QR kódokat kellett telefonunk segítségével lefényképeznünk, majd ezt a 6 pontot (Gazdasági-, Egészségügyi-, Környezeti-, Vizuális-, Kommunikációs-, Kritikai gondolkodás és problémamegoldás ismereteket) csoportonként összeírni, és megmagyarázni, hogy melyik műveltségi terület alatt mit értünk. Ezekkel a területekkel foglalkoztunk részletesen a hét többi napján. Hétfő délután szervezett városlátogatáson vettünk részt Helsinkiben. Esett az eső, de a látnivaló kárpótolt a kedvezőtlen időjárásért. A hét folyamán a különböző IT alkalmazásokkal ismerkedtem meg (kahoot.com, storyjumper.com, quizizz.com, plickers.com, makebeliefscomix.com, reading.ecb.org), amelyek nagyban hozzájárulnak az innovatív tanítás sikerességéhez. Minden nap beépítem a tanult módszereket a tanórákba. Fontosnak tartom, hogy az olvasott szövegértésre nagyobb hangsúlyt fektessek azokkal a tanult eszközökkel felépítve a tanórát, amelyek érdekesebbé és izgalmasabbá teszik az amúgy kissé száraznak tűnő olvasási feladatot. Kedden délután csodálatosra  fordult az idő, így nem késlekedtem kihasználni „a szelet” és elhajóztam a közeli Suomenlinna  nevezetű szigetre. Itt egy katonai erődítmény található, ami egy történelmi emlékhely. Helsinki  városrésze, amely közvetlenül a Helsinki előtti szigeteken található, erősen hozzátartozik a város  identitásához.  1991-ben Suomenlinnát felvették az UNESCO világörökség listájára jelentős hadiépítészeti öröksége és a csodálatos természeti szépsége miatt. A katonai használatnak köszönhetően teljes épségben fennmaradt a 250 éves erődítmény. Pénteken délelőtt minden résztvevő megkapta az oklevelét, és címet valamint az iskolánkat reklámozó prospektust cseréltünk egymással.

Péntek délután elmentem a Seurasaari szigetén fekvő nemzeti parkba, aminek az északkeleti oldalán helyezkedik el a skanzen. Ez a nyitott múzeum bemutatja a 17-19. századi finn életformát. Az ott kiállított faépületeket és a templomot is Finnország különböző tartományából gyűjtötték össze. Az ember időutazást tehetett a múltba, és elképzelhette, hogyan éltek ebben a hideg országban komfort nélkül az emberek, mit ettek, mivel foglalkoztak, milyen szerszámaik voltak, mivel játszottak a gyerekek, és milyen volt az alvóhelyük.

Péntek este találkoztam egy volt mesteremmel, Szilvay Gézával, akivel kinn tartózkodásom alatt vettem fel a kapcsolatot. Szerencsére ráért, és 25 év után újra találkoztunk - nagy élmény volt, hiszen a lányom is az ő módszerével tanult kicsiként, és mára már hegedűművész. Szilvay Géza  Helsinkiben vitte sikerre az innovatív hegedűtanítás módszerét, az úgynevezett Színes Húrokat, amelyet Colourstrings Method néven a világ minden részén ismernek és manapság is járja a világot, hogy módszertani előadásokat és kurzusokat tartson.

Szombaton reggel Porvooba mentem városnézésre. A kurzus tagok ajánlották - akik az előző nap tettek ott látogatást - hogy én is menjek el ebbe a közeli középkori jelleget kölcsönző városba. Busszal utaztam, nem messze a lakhelyemtől volt a megálló, így kényelmesen kevesebb mint 1 óra alatt oda is értem.

Porvoo Helsinkitől 50 km-re északkeletre található, Finnország második legrégibb városa. A hagyomány szerint 1346-ban kapott városi rangot. Porvoo és Helsinki viszonya sokban hasonlít a Budapest és Szentendre közötti kapcsolatra. Csodálatos házakat és hidakat lehet látni amerre csak nézünk, kis ékszerdoboznak tűnik a néhány kilométerre fekvő nyüzsgő fővárostól.

A Porvooban található középkori székesegyházat először fából, majd később kőből építették tovább, a város legmagasabb pontján található ez a gyönyörű múltat idéző templom. Keskeny macskaköves utcákon kellett följutni a dombtetőre, hogy onnan élvezhessük a műemléket és a káprázatos kilátást. A templomból visszatérve tekintettem meg Porvoo folyó közvetlen közelében levő jellegzetes piros, fából készült halász házakat, amelyeket még régen építettek. Néhányat gabona raktárként használtak. Szerencsére meghagytak belőle egyet-kettőt múzeumnak, hogy ezzel felidézhessék a kor szellemét, a többiekben kényelmes lakásokat alakítottak ki. A hangulatos utcákon végigsétálva sok kis ajándékbolt látható, amelyek bőséges kínálatukkal igyekeznek kielégíteni az emlékeket gyűjtő turistákat. Délután meglátogattam Johan Ludvig Runeberg finn nemzeti himnusz írójának múzeummá kialakított otthonát. A körülötte levő csodálatos kertet felesége, Frederika Runeberg alakította ki, itt is készítettem néhány képet, hogy megörökítsem ezt a helyet. Ezzel az épülettel szemben található egy másik múzeumlakás, ahol a költő fiának, Walter Runebergnek állították ki a görög stílusú szobrait. Ezután élményekkel gazdagon utaztam vissza Helsinkibe, majd másnap Budapestre.

Számomra nagyon sokat adott ez a mobilitási program. Egy felől szakmai szempontból, hiszen olyan ismereteket kaptam, amelyekről eddig még sosem hallottam, és nagy lelkesedéssel csinálják a tanítványaim ezekkel a módszerekkel a különböző – főleg olvasott szövegértési – feladatokat. Más részről Európának olyan helyét ismerhettem meg közelről, amely Európai kultúránk fontos része. Eddig nem volt módom skandináv országokba eljutni, és hálás vagyok, hogy eljuthattam. Harmad sorban megismerkedhettem a finn oktatási rendszerrel, amiből kiderül, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetnek rá, minden finn diáknak ingyenes az oktatás az egyetem végéig, sőt alanyi jogon járó támogatást is kapnak a tanulmányaik alatt. Szívesen részt vennék jövőre is egy Erasmus+ mobilitási programban, már keresem az újabb lehetőségeket, hogy a megszerzett ismereteket hogyan tudnám továbbépíteni.

Bruzsa Rita

angol nyelvtanár, munkaközösség-vezető, szakértő

Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI - 1022 Budapest, Marczibányi tér 1. http://www.kodaly-bp.sulinet.hu

Az iskolai projektünk címe: 21. századi kihívások - korszerű tanítás és tanári kompetenciafejlesztés

A kurzus neve: Innovative Approaches to Teaching

A kurzus helye: ITC International, Helsinki, Finnország

A kurzus ideje: 2017. augusztus 6-11.