Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2019. április 09., kedd 13:14

CLIL Porthsmouthban

Az Erasmus+ program keretében két hetes CLIL képzésre jelentkeztem Portsmouth-ba. Hogy mi is az a CLIL? Content and Language Integrated Learning, magyarul tartalom alapú nyelvoktatásnak nevezzük, bár a hangsúly nem a nyelvoktatáson van.

Izgatottan vártam az indulást: biztos voltam benne, hogy sok újat fogok tanulni, és hogy jó lesz megtapasztalni az angliai élet egy kis szeletét.

Portsmouth Anglia déli részen található, nagyobb részt Portsea szigetére épült. 250000 lakosa van, iskolái, sőt saját egyeteme is. Egy átlagos angol családnál laktam, Portsmouth csendes, kertvárosi részén. Mindenben segítségemre voltak, érkezéskor és induláskor a vasútállomásra is kijöttek értem.

 

Az első napon vendéglátóim autóval vittek el a képzés helyszínére, de előtte megmutatták, reggelente hol fogok tudni felszállni a helyi buszra. Tényleg mindenre odafigyeltek, és segítettek, amiben tudnak. A kurzus a városközpontban, az egyetem egyik épületében volt megtartva, összesen hét résztvevő tanárral.

Az iskolában elsőként a helyi InterEducation iroda képviselőjével, Gayani-val találkoztunk.  Rengeteg információval lettünk gazdagabbak, kaptunk térképet a városról, amin megmutatta a fontosabb helyeket és gyakorlati tanácsokkal látott el minket. A későbbiekben is mindenben támogatott minket, bármilyen kérdéssel-kéréssel fordulhattunk hozzá. Rövid bemutatkozást tartottunk, és majd némi szünet után megkezdődött a kurzus. Az első heti oktatónk, Diana nagyon lendületes egyéniség, lebilincselő előadásmóddal és sajátos humorral.  Nem csupán előadást tartott nekünk, hanem igyekezett gondolkodásra, aktivitásra, együttműködésre serkenteni a csoportot. Megismerkedtünk a CLIL oktatás alapjaival, módszertanával, majd ízelítőt kaptunk a bevált gyakorlati módszerekből is.

Délutánonként fél ötkor végeztünk, általában eléggé elfáradtunk, de mindig szerveztünk valamilyen programot: városnézést idegenvezetővel, vagy önállóan, közös vacsit vagy csak egy kis beszélgetést valamelyik pub-ban.

Szombaton Londonba mentünk tanulmányi kirándulásra, vasárnap pedig a közeli Weight szigetet látogattuk meg.

A második hetet iskolalátogatással kezdtük, két különböző intézményben is jártunk, nagyon különböztek egymástól is és a Magyarországon megszokottól is, a helyi tanárokkal sokat beszélgettünk az oktatási rendszerükről.

Az utolsó három napban nyelvóráink voltak, szórakoztató stílusa volt a tanárunknak, változatos feladatokkal lepett meg minket.

Összességében nagyon elfáradtam, sokat tanultam, és sok tapasztalattal lettem gazdagabb. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy bekerülhettem a csapatba és részt vehettem ezen a képzésen. Remélem máskor is kapok hasonló lehetőséget.

Kategória: Angol nyelvterület

Az iskolám, a Maklári I. István Általános Iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ program KA1 mobilitására, melynek keretében én az Easy School of Languages nyelviskolában vettem részt 2018. 11. 19. – 11. 23. egy egyhetes „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology for Primary Schools”  kurzuson.

A nyelviskola Valletta történelmi belvárosában található. Nagyon családias kis intézmény (bár maga az épület ötemeletes), ahol a kezdőtől a haladóig minden szintű nyelvtudással bírók fejleszthetik nyelvtudásukat. A kurzusok kínálatából ennek a nyelvtudást és CLIL módszertani ismereteket fejlesztő tanfolyamnak a tematikája rögtön elnyerte tetszésemet. Bár nálunk nincs kétnyelvű oktatás, de saját óráimon már eddig is sok rövid angol nyelvű utasítást és rövidfilmet használtam. Érdekelt, hogyan lehet ezt a módszert még jobban alkalmazni.

Az iskolába érkezésemet követően két részből álló szintfelmérő feladatsort kellett kitöltenem, mely a csoportbeosztás kialakítását segítette elő. Így kerültem egy 5 fős, lengyel tanárokból, tanítókból álló csoportba. A tanárunk máltai nemzetiségű volt, így  három nemzet kultúrájáról, oktatási rendszeréről beszélgettünk és tapasztatokat osztottunk meg egymással.

Minden délelőtt 3 órában tanultuk a nyelvet, elsősorban a szókincset fejlesztettük és a hétköznapi nyelvfordulatokat ismertünk meg. Délutánonként a CLIL módszerrel ismerkedtünk. A hét tananyaga a CLIL kulcsszóra fokuszált, mely jelentése magyarul a tartalomalapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated Learning). Lényege valamilyen tantárgy idegen nyelven történő tanítása. Iskolánk esetében ez lehet német, vagy akár angol nyelven is. A tartalomalapú nyelvoktatásban részt vevő tanárok nem okvetlenül nyelvtanárok, hanem elsősorban szaktanárok. Ebben az oktatási formában a tanulók úgy sajátítják el a szaktantárgyi ismereteket, hogy közben egy idegen nyelvet használnak, és nyelvtudásukat is bővítik, mélyítik. A tartalomalapú nyelvoktatásban felhasznált módszerek és megközelítésmódok gyakran kapcsolódnak az idegen nyelven tanított tantárgy metodológiájához.

Amennyiben a tanuló aktív résztvevője az órái munkának, kooperatív módszerekkel és a kreatív, valamint kritikus gondolkodásmód serkentésével, nagyon jó eredményeket lehet a CLIL módszerrel elérni. A tanfolyam rengeteg szókincsfejlesztési gyakorlatot mutatott be (pl. szókártyacsere, un. snowball, szavak jelentése szövegkörnyezetben, hiányzó szavak kitöltése hallás után, videó felvételek segítségével stb). A kurzus további gyakorlati példákon rámutatott a szövegértési készség fejlesztésére, a megértés mélyítésére és a beszédkészség erősítésére. 

A heti 30 óra tanulás mellett néhány szabadidős programon is részt vettünk.  Közös városnézésen ismerkedtünk meg Valletta értékeivel, ferryvel ellátogattunk Sliemába, és a szomszédos szigetre, Gozo-ra is. Megismerkedtünk Marsaxlokk régi halászfaluval, amelynek öblét a színes luzzu hajók teszik híressé és a vasárnapi halpiac.

A hét eltelte után számtalan új módszertani ismerettel, valóban új erőre kapott nyelvtudással, új barátságokkal, élményekkel érkeztem vissza a munkahelyemre, ahol izgatottan várom, hogy megosszam kollégáimmal, és tanítványaimmal tapasztalataimat.

A lehetőséget jó szívvel ajánlom minden érdeklődőnek és egyúttal köszönöm!

Kategória: Angol nyelvterület
2018. október 11., csütörtök 12:19

Vissza oda, ahol minden elkezdődött…

Életem első külföldi útja Edinburghba vezetett 1995-ben, amit gimnáziumi iskolatársaim társaságában és egy valódi skót szellemkastélyban tölthettem Carburyben. Abban a tanévben kezdtem angol tanulmányaimat, és a skót főváros volt az első hely, ahol külföldön megszólaltam angolul. Azok a napok nemcsak lelki, személyiségbeli épülést, formálódást jelentettek akkori 15 éves magamnak, de a hely történelmi mélysége, a táj illata és szépsége örökre megpecsételte pályámat. Így nem volt kérdés számomra, hogy az első adandó alkalommal, milyen úticélt választok a szigetországba. Ennyi év után, felnőtt fejjel visszalátogatni egy hihetetlen lélegzetvétel volt. Motiváltabb nem is lehettem volna a tanulásra!

A kéthetes CLIL tanfolyamon kiscsoportban, ezáltal inkább személyre szabottan dolgoztunk, „ötleteltünk”, osztottuk meg egymás kultúrájának, tanítási gyakorlatának részleteit. Érdekes volt összevetni a keleti és nyugati kollégák körülményeit és hihetetlen kreativitását. Nagyon izgalmas része volt már meglévő tanórai ötleteinket átdolgozni, magasabb szintre emelni, átültetni más tantárgyakra. Célul tűztem ki a tankönyvek és különböző módszerek közös vizsgálatát, véleményezését, de hamar rá kellett jönnöm, mi jóval előnyösebb helyzetben vagyunk CLIL iskolák felszereltsége és fejlesztése tekintetében. Szívesen hallottam volna jó gyakorlatról, bevált tankönyvekről, tanmenetekről, de a csoportomban részt vevő cseh, spanyol és skót kollégák iskolái jóval le vannak maradva a mi gyakorlatunktól, ami számomra igazán megdöbbentő volt. Más nemzetiségű tanár kollégákkal is sikerült ismeretséget kötni a fogadó iskola és család révén, így még szélesebb körben nyerhettem betekintést a kéttannyelvű iskolák életébe.

Napi rutinként minden reggelt helyi specialitású nyelvi játékkal kezdtük, melyen az összes tanfolyam résztvevői jelen lehettek. Ezzel a kibővült társasággal töltöttem a délutánokat is többnyire szervezett kirándulásokkal tarkítva. Edinburgh egy olyan kulturális, történelmi és természet közeli hely, hogy mindenképp a két hetes tartózkodást ajánlom élő benyomások megszerzésére. Ehhez társul a helyi lakosság mérhetetlen kedvessége és vendégszeretete, mi több, ember-szeretete is.

Köszönöm A Hungary Expert segítségét a mobilitás megvalósításához.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

Gimnáziumunk néhány lelkes pedagógusa elhatározta, hogy az iskolai történetében először Erasmus+ pályázati projektet indít el. Elvállaltam a maroknyi csapat koordinátori feladatait és közös munkánk eredményeként megszületett a „Kelts hullámokat! – iskolai motiváció fejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című pályázat, melyet a bírálók megvalósításra érdemesnek ítéltek.

Mivel az eredetileg megpályázott továbbképzési tanfolyamom 2018. július – augusztusban nem indult, helyette a hasonló témájú „ CLIL in Practice: Focus on Florence” című kurzust választottam. A címben szereplő rövidítés CLIL - Content and Language Integrated Learning a tartalomalapú nyelvoktatásra utal, de a szervezők úgy hirdették, hogy bármilyen szakosok jelentkezhetnek, mert a módszer könnyen adoptálható más tantárgyakra is, így hát belevágtam. Kezdeti szorongásom, melyet tökéletesnek nem mondható angol nyelvtudásom miatt éreztem, már az első napon elmúlt. Trénerünk az amerikai származású, Olaszországban élő Sheila Corwin volt, aki profi módon alkalmazkodott a nemzetközi csoport – 3 ír tanítónő, egy spanyol történelem-földrajz szakos tanárnő, egy fiatal német  házaspár, akik hazájukban munkanélküliek és bevándorlók képzésével foglalkoznak, egy angol szakos kolléganő Békéscsabáról és jómagam – összetételéhez, segített a nyelvi nehézségek, szaktárgyi és kulturális különbségek áthidalásában.

A tanfolyam érdekesnek ígérkező programját előre megkaptuk. Hétfői témánk Firenze képzőművészete volt, kedden „Szerelem Firenzében” címszó alatt Dante művészetéről beszélgettünk.  A szerdai napot a film, zene, újságok témakörnek szenteltük, míg csütörtökön a Medici családról, majd pénteken a toscanai ételekről és divatról volt szó.  Ezeket a témákat a CLIL módszer segítségével, változatos feladatok megoldásával dolgoztuk fel. Volt egyéni, páros és csoportos munka; kipróbáltuk a mozaikmódszert. Mi magunk is készítettünk foglalkozásterveket és javítottuk, illetve értékeltük is egymás munkáját. Sheila közben felhívta a figyelmünket az apró, ám nagyon hasznos módszertani ötletekre, például arra, hogy az ismeretátadás hatékonyabb, ha több érzékszervünkön keresztül jön az információ (látom, hallom), vagy, hogy mennyire fontos a tanulói aktivitás (megtapasztalom, csinálom). Ennek jegyében minden nap meglátogattunk egy-egy, az adott témakörhöz tartozó firenzei múzeumot. Természetesen itt is kaptunk feladatot, megfigyelési szempontot.
A napok gyorsan röpültek, annyi élményt, új ismeretet szereztem, hogy azokat feldolgozni hosszabb időbe fog telni. Arról viszont a saját tapasztalataim alapján meggyőződtem, hogy a CLIL módszer alkalmas a tanulói motiváció felkeltésére, növelésére. A módszer a természettudományos tárgyak oktatásában is alkalmazható. Firenzében a szabadidőmben megnéztem a Galilei és Leonardo múzeumokat is, ahol rengeteg szakmai anyagot gyűjtöttem. Így aztán a megszerzett módszertani ismereteket, apró fogásokat tanóráimon jó szívvel fogom alkalmazni, továbbá igyekszem majd kollégáimnak átadni a tanfolyamon szerzett és a saját gyakorlatomban csiszolt tapasztalatokat.

Egy esti séta erejéig kilátogattam Fiesoléba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Firenzére.

A szombati napon pedig lehetőségem volt Toscana néhány szép helyére is elmenni, mert csoportunknak a képzőintézmény egész napos buszos kirándulást szervezett. Megnéztük San Giminiano 12. századi toronyházait, amelyek nem védelmi célt szolgáltak, hanem az építtető családok gazdagságát mutatták. A nagyon jó állapotban fennmaradt középkori városközpont ma már a Világörökség része. Megcsodáltuk Siena gyönyörű főterét és a befejezetlenül is impozáns gótikus dómját. Chiantiban pedig egy családi pincészetben nagyon jó hangulatú étel- és borkóstolón vettünk részt.

A toscanai táj annyira elbűvölő és Firenze olyan sok nevezetességet rejteget még, hogy felkerültek a bakancslistámra – ide vissza kell még térnem, az bizonyos!

Erasmus+ pályázatunkról iskolánk honlapján és saját honlapunkon is olvashatnak.

Kategória: Angol nyelvterület

Az Erasmus plusz pályázat és programok keretében 2018.07.01-14 között egy igazi angol kisvárosban Cheltenham-ben volt alkalmam tanulni és egy kicsit ott is élni. A két hét során nemzetközi csoportban fejleszthettem nyelvtudásomat és ismerkedhettem a brit pedagógia módszerekkel és iskolai körülményekkel. Elsősorban megismertük a különbséget a kétnyelvű gimnáziumok elterjedt módszere és a CLIL között. A lényeg, hogy a CLIL nem jelenti egy adott tantárgy kizárólagosan idegen nyelven való tanulását. Elég, ha egy témakör vagy az óráknak egy része folyik idegen nyelven.

Az utazásról annyit, hogy éppen azzal a légitársasággal utaztam, amiről a napokban sok negatív hír érkezik sztrájkról, járat törlésekről és csomagok el nem szállításáról. Nos, nekem semmilyen rossz tapasztalatom nem volt velük. A pilóták és a személyzet további tagjai jól, gondosan végezték a dolgukat. Megkönnyebbült fellélegzések megvoltak, amikor a gép levegőbe emelkedett, amikor leszállt, amikor a csomag megvolt, meg persze amikor a szigorú biztonsági ellenőrzésen túljutott az ember.

Cheltenham dél-nyugat Angliában, a Ravens folyótól nem messze elhelyezkedő 120 ezres lakossággal rendelkező település. A 18. században felfedezték, hogy az itt felszínre törő ásványvíznek gyógyító hatása van. Ez akkor keltette fel igazán az emberek érdeklődését, amikor a reklám arról szólt, hogy egy híres ember itt járt és az itteni vizet gyógyászati célokra használta. Ez a híres ember III. György angol király volt. Személyében a király akkor öt hétre is elhagyta a fővárost, hogy kúrálja magát az itteni víz rendszeres fogyasztásával és a benne való fürdéssel. Az ásványvíz kapcsán a 19. században kiépült infrastruktúra ma is vonzza az angolokat, hogy ide jöjjenek kikapcsolódni. A célközönség inkább a tehetős, előkelő társadalmi réteg.

A városközponthoz közel, – mint ahogy Londonban is – több nyilvános park van, ahova kisebbek-nagyobbak, különböző emberek kijönnek pihenni, találkozni, beszélgetni. Sőt láttam, hogy valami táncpróbát is tartottak az egyikben. Ezek a parkok azzal, hogy gondozottak, virágosak jól szolgálnak arra, hogy a városlakók társasági életét színesítsék. Magyarországon is lehetne több ilyen park.

Cheltenham-ben nagyon sok különböző programot és fesztivált rendeznek, Lóverseny, krikett verseny, zenei fesztivál, művészeti, irodalmi fesztivál létezik. Sőt tudományos fesztiválról is meséltek a vendéglátóink.

Angliában sok különféle iskola van, amik például fenntartóban, képzési célban különböznek egymástól. Egy olyan városban, mint Cheltenham a szülők nagy gonddal választhatják meg a 12-19 éves gyermekeik számára a megfelelő iskolát. Miközben egy iskolának megvan a saját körzete, ahonnan még gyalog be lehet járni és ahol a magyar viszonyokhoz hasonlóan egy állami iskolának kötelezettsége is van a jelentkező tanulók felvételére. Viszont, ami a magyar szokásoktól eltér, hogy ha a szülők kinéznek gyermeküknek egy jó iskolát, akkor hajlandóak annak a közelébe költözni. Mi a Balcarras iskolát látogattunk meg, ami az úgynevezett vocational kategóriába tartozik. Ennek körzetében történetesen magasak az ingatlanárak az iskolaválasztás során odaköltözők nagy száma miatt. Az iskolát volt alkalmunk megnézni kívül-belül. Ottjártunkkor az egyik teremben gyakorlatias óra keretében kicsik éppen fonni tanultak, egy másikban pedig játék rakétát készítettek, amit aztán röptettek is az iskola udvarán. Az iskola napelemeket használ, az energiatermelési adatok diákok számára is tanulmányozható az aulában elhelyezett kijelző segítségével.

Gyerekbarát, jól felszerelt, jól szervezett, nagyon sok részletben szabályozott működésű iskolát láttunk. A tanulóknak két hétre 50 órájuk van, így minden napra öt óra jut. Igaz ezek 60 perces órák. Nem fér ide, hogy a meglátogatott órákról részletesen beszámoljak, de az egyik megfigyelésem leírom: 11-esek matematika órán először nem füzetbe írták a saját megoldásukat, hanem filctollal gyorsan törölhető kis táblákra. Ha nálunk is így lenne, akkor vajon növekedne a tanulók órai aktivitása?

A két hét legfontosabb része a tanulás volt. Többek között cseh, lengyel, szlovák, lettországi kollégák voltak egy csoportban, akikkel angol nyelvet és pedagógiai módszereket tanultunk. Elsősorban megismertük a különbséget a kétnyelvű gimnáziumok elterjedt módszere és a CLIL között. A lényeg, hogy a CLIL nem jelenti egy adott tantárgy kizárólagosan idegen nyelven való tanulását. Elég, ha egy témakör vagy az óráknak egy része folyik idegen nyelven. A visszajelzések alapján ez hasznos és érdekes. Hasznos, például azért. mert az idegen nyelv segítségével a tantárgyhoz kapcsolódó idegen nyelvű anyagok is elérhetők és az idegen nyelvi kompetencia a nyelv használata közben fejlődik. És érdekes pedig például azért, mert egy idegen nyelvű feladat többrétű kihívás és ezért nagyobb sikerélmény a megoldása.

Angliára jellemző egyfajta kettősség. A hagyományokhoz való ragaszkodás és modernség. Jellemző például, hogy az épületekre, autókra a régies hagyományos kinézet, miközben belül megvan a modern felszerelés. Ezt a kettősséget jelenik meg az egyik képemen, amin egy hagyományos piros telefonfülke látszik. Ebben vonalas telefonkészülék helyett defibrillátor van elhelyezve. Ugyanez a kettősség látszott számomra az oktatásban is. A náluk megszokott hagyományos keretek között, hozzánk hasonló. nehézségekkel néznek szembe és keresnek XXI. századi megoldásokat. Például ahogy nálunk, náluk is csökken a természettudományi tárgyak iránti érdeklődés. Örülök, hogy a két hétben láthattam, hogy miképpen próbálják érthetővé és érdekessé tenni ezen tantárgyak anyagát és várom az alkalmat, hogy ősszel megoszthassam a részleteket kollégáimmal. Iskolánk tanárainak mobilitás beszámolói itt találhatók: https://szilady.net/erasmus

Kategória: Angol nyelvterület
2018. augusztus 25., szombat 14:00

CLIL Oxfordban

A CLIL módszertani tanfolyami választásomat a szakmai megújulás igénye ösztönözte. Két tannyelvű osztályban tanítok már lassan két évtizede, most éreztem annak szükségét, hogy újabb módszereket is megismerjek, kipróbáljak a különböző tantárgyak tanítása kapcsán. A másik motiváló erő az volt, hogy külföldi kollégákat megismerve, kapcsolatokat kialakítva egy eTwinning projekthez partnereket találjak.

Silvia Baronio és Evangelina Meco Peinado kolléganőkkel fogunk egy projektet végig vinni „Tiddlers in Europe” címmel, melynek céljai, hogy tanítványainkat megismertessük más nemzetiségű gyerekekkel, akikkel angolul kell kapcsolatot tartaniuk, ezzel is erősítve motivációjukat. A projekt során megismerkednek egymással, bemutatják az iskolájukat, a várost, ahol laknak, megtanítják egymásnak egy-egy kedvenc játékukat, illetve ugyanazt a mesekönyvet elolvassák, feldolgozzák, megosztják élményeiket vele kapcsolatban.

2018. július 15-én utaztam a londoni Luton repülőtérre, ahonnan távolsági busszal érkeztem meg Oxfordba. A szállásom elfoglalása után a város felfedezésével töltöttem a délutánt. Hétfőn izgatottam vártam a találkozást a tanfolyam résztvevőivel és az oktatónkkal. A csoportunkban 10 hallgató (három argentin, egy brazil, három spanyol, egy kínai, egy olasz kolléga és én) volt. A tréner Emi Slater volt, aki nagyon lelkes és felkészült oktató. A tematika már az első napon módosult, mivel nemcsak CLIL módszertan, hanem általános módszertan is része lett a tanfolyamnak.

Az órák felépítésében az oktatónk nagyon rugalmas volt és mindig szem előtt tartotta az igényeinket. A rövid felvezetés után kiscsoportban, párban dolgoztuk fel az adott témát, ötleteltünk, megosztottuk tapasztalatainkat egymással, majd frontálisan a többiekkel is. Az új módszereket mindig mi magunk is kipróbálhattuk, kisdiákok lehetünk újra, majd más alternatív lehetőségeket is kerestünk a feladatokhoz, saját ízlésünkre, osztályainkra igazítottuk azokat. Az utolsó három napon az addig megismert új módszereket felhasználva mikrotanításokat terveztünk és tanítottunk le, amiről utána azonnali visszajelzéseket kaptunk társainktól és a trénerünktől egyaránt.

A tanfolyam mindennap fél kettőig tartott, melyet az iskola által szervezett programok követtek, hogy Oxfordot minél jobban megismerhessük. Így volt lehetőségem sok érdekes, híres látnivalót megtekinteni. A csoportunk nagyon összetartó csapattá formálódott szinte az első naptól kezdve, így természetes volt, hogy a délutánjainkat is együtt terveztük meg. A kötetlen programok során lehetőségünk volt személyesebben is megismerkedni egymással és az angol nyelv használata nem korlátozódott csak a tanfolyami időszakokra.

Összeségében fantasztikus két hetet töltöttem Oxfordban mind szakmailag, mind emberileg sokat kaptam. Az új módszerek friss lendületet adnak a további munkámhoz, az eTwinning projekt új lehetőséget nyit meg tanítványaim és saját magam számára is. Mivel az iskolában, alsó tagozatos tanítóként nem sok lehetőségem van az angol nyelvet használni a saját nyelvi szintemen, így a tanfolyam igazi felüdülés volt nyelvi szempontból is. Izgatottan várom a tanévkezdést, hogy az új feladatokkal mind tanítványaimat, mind kollégáimat megismertethessem.

Köszönjük a Hungary Expert nélkülözhetetlen segítségét!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

Kategória: Angol nyelvterület
2018. augusztus 23., csütörtök 17:52

2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

A kurzus címe: 2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

Helyszín: Berlin - Németország

Időtartam: 2017. július 27 - augusztus 4.

Résztvevő: Horváth Zsolt

Ezt a kurzust az Europass Teacher Academy tanfolyamszervező iskola biztosította, berlini képzési hellyel és német nyelven. Az Europass manapság rengeteg tanfolyamot szervez olyan témákban és nyelveken, amelyek az Erasmus+ projektekben résztvevőket érdeklik. Talán legkeresettebb a CLIL vagyis a tartalomalapú nyelvoktatás, hiszen igen elterjedt Európában a kéttannyelvű képzés és a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatása. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani a CLIL módszere.

Saját magam földrajz-német szakos tanár vagyok, a földrajzot németül tanítom, és diákjaimban tudásszomj van, ezért szükségesnek tartottam továbbképződni ezen a területen.

A tanfolyam kivitelezője a Carl Duisberg Centren nevű nemzetközi oktatásszervező cég volt, mely saját szakmai hitvallása szerint az oktatást egy határtok nélküli nemzetközi térségben valósítja meg, hozzásegít a nyelvtanuláshoz, illetve a külföldiek integrációjához Németországban. Ez a beállítottság érezhető volt egyből az első kapcsolatfelvételkor. Valamennyi levelezésük angol/német kétnyelvű, hiszen tudják, hogy sokan fordulnak hozzájuk olyanok is, akik egyáltalán most kezdik a németországi életüket, és nyilván nem tudnak még németül. Nem kis részük volt a Németországot elérő friss bevándorlási hullám kezelésében, több száz új, főleg afrikai diákjuk kezdte el a nyelvtanfolyamot velem egy időben.

A sok kezdő nyelvtanuló mellett ugyanakkor voltak többen is, akik Erasmus+ ösztöndíjasok voltak, hozzám hasonlóan német szakos pedagógusok is. Az első héten főleg nyelvgyakorlással kezdtünk, kommunikáció, kötetlen beszélgetés és ennek kapcsán felmerülő nyelvtan fejlesztésével. A csoportom összetétele szerencsés volt. Rajtam kívül még volt egy finn kolleganő, a többiek viszont valamennyien dél-tiroli olasz pedagógusok voltak, akik közismereti tárgyat tanítottak németül. Így közel azonos szinten volt a nyelvismeretünk, a mindennapi témák adottak voltak. Két fiatal germanista vezette az óráinkat. Érdekesség, hogy az egyik tanárunk egyébként lengyel származású bölcsész, mindkét nyelvet anyanyelvként használja. Az ő példáján keresztül is még jobban láttuk, hogy mit jelent a kétnyelvűség.

A beszélgetés során természetesen előkerült a német nyelv általános helyzete a világban, a némettanítás alapkérdései, és annak hasznossága. Kiderült például, hogy Olaszországban bizony nem minden esetben jól képzettek a nyelvszakosok, sokszor, alacsonyabb évfolyamokon egy egyszerű nyelvvizsgával is lehet tanítani. Ugyanakkor van érdeklődés a német iránt Olaszországban, hiszen főleg a déli tartományokból északra vándorló munkaerőnek az egyik célállomása pont a német nyelvterület. Dél-Tirolban pedig kifejezetten szükséges a munkavállaláshoz a német.

Az említett nyelvi órák mellett két naponta délutánonként került sor a módszertani órákra. Itt rengeteg olyan anyagot ismertünk meg, melyek jól szolgálnak a szaktárgyi oktatáshoz. Ilynek voltak pl. az internetes tudásbázisok, a német külügyminisztérium tudásforrása az országról, online játékok és feladatok elérhetősége illetve olyan oldalak, amelyekkel magam is tudok játékot készíteni. A gyakorlati órákon kipróbáltunk újszerű oktatásszervezési formákat, belepillantottunk a projektszerű oktatás módszertanába, illetve elkészítettünk olyan tananyagot, mellyel a szaktárgyunkon keresztül tudunk nyelvismeretet közvetíteni. Egyik legjobb példa erre a gondolattérképhez (mind map) hasonló játék. Az oktató által a lap közepére írt földrajzi fogalom, mondjuk egy jelzős szerkezet segítségével képeznek a diákok egy sor más szófajú szót, maradva az eredeti témánál. Ez egyrészt szolgálja a szaktárgyi ismeretek ismétlését, de másfelől nyelvi fejlesztő feladat is, hiszen sok új szót kell megalkotniuk a szóképzés szabályainak alkalmazásával. Az ilyen konkrét ismeretek mellett volt néhány szeminárium jellegű óránk is, ahol pl. a német újraegyesítésről tanultunk úgy, hogy ez háttértudás lehessen a téma tanításának történelem, földrajz vagy országismeret órákon.

A tanórákon kívül maradt természetesen rengeteg időm a város nevezetességeire, a Pergamon Museum megtekintésére, és a világszerte ismert látványosságok megtekintésére.

A két hét elteltével tehát rengeteg új ismeretre tettem szert, volt alkalmam gyakorolni a németet, a szaktárgyi tudásom is jelentősen gyarapodott. Úgy ítélem meg, hogy hasznos dolog volt pályázni az Erasmus+ programmal, és a mobilitásom hozzájárul mind a személyes fejlődésemhez, mind az iskola szakmai színvonalának növekedéséhez. Tapasztalataimból kiindulva úgy látom, hogy érdemes a jövőben is hasonló mobilitásokon részt venni.

Végezetül elmondhatom, hogy a berlini mobilitás már csak azért is hasznos volt, mert az újraegyesített, immár 3,5 milliós főváros egy igazi metropolis, rengeteg érdekességgel és látnivalóval, annak ellenére, hogy a történelmi városrészek a háborúban megsemmisültek. Számomra külön érdekes volt bejárni újra azokat a helyeket, ahol diákként, a 80-as években egy megosztott városban jártam, és először kerültem kapcsolatba a némettel.

Bp. 2017. augusztus 23.

Horváth Zsolt

Kategória: Német nyelvterület

2018. júliusában, egy Erasmus+ KA1 projekt részeseként kéthetes tanártovábbképzésre utazhattam Dél-Angliába.  Broadstairs-ben, a Hilderstone College-ban az oktatók régi ismerősként fogadtak érkezésemkor. A tanfolyam foglalkozásai a tavalyihoz hasonlóan épültek fel. Délelőttönként intenzív nyelvi képzésen, délutánonként CLIL (idegen nyelven oktatott szaktantárgyak) ismeretekkel kiegészített, tanításmódszertani foglalkozásokon vettünk részt.

Tanáraink közül, Jon angol nyelvtudásunkat csiszolta, szókincsbővítéssel és nyelvhelyességi gyakorlatokkal, Dominik vezetésével irányított beszélgetéseken, kultúrához, oktatáshoz, aktuális eseményekhez kapcsolódó és egyéb, minket érdeklő témaköröket vitattunk meg, Lee pedig a személyiségközpontú nyelvtanításhoz mutatott gyakorlati példákat.

Azt gondoltam, hogy az előző évi csoportom különleges hangulatú óráit nehéz lesz megközelíteni. Szerencsére tévedtem. Üdítően sokszínű társaság volt a minek, orosz, brazil, német, spanyol és magyar tanulni vágyó tanárok kis csoportja, akik figyelemmel, türelemmel és érdeklődéssel fordultak egymás felé. A beszélgetéseink során nem csak egymást ismertük meg, hanem országaink jellegzetességeit, az ott élő emberek szokásait.  A mai napig tartjuk a kapcsolatot egymással, igaz már „csak” írásban és képek segítségével.

Fogadó iskolánk, délutánonként is szervezett közös programokat számunkra. Előadásokat hallgattunk a királyi család és Anglia történelméről, majd ehhez kapcsolódva együtt kirándultunk Londonba és Doverbe, a bátrabbak pedig sportprogramokon, illetve karaoke esten vehettek részt.

Dover fehér kréta szikláihoz vezető utunk különösen emlékezetes volt. Ezekről kapta Anglia az ALBION (fehér) nevet. A római időkben jelentős kikötő volt itt Portus Dubris néven. A vár erődrendszere a napóleoni háborúktól kezdve egészen a második világháborúig fontos stratégiai pont volt.  Az itt megtekinthető kiállítást, a brit és a francia erők dunkerque-i kimenekítésének történetét mutatja be páratlan részletességgel. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy látogasson el ide. A kiállított tárgyak, a vetített filmek és a korabeli hangfelvételek segítségével megelevenednek a történelemkönyvben tanultak.

A várakozással ellentétben egy cseppet sem ködös „Little Albion” nekünk egyébként is fogalommá vált. Délutáni programjaink másik vezérfonalát ugyanis az ott tartózkodásunk ideje alatt zajló Foci VB adta. Csoporttársaimmal, ebben a PUB-ban találkoztunk tanítás után, ahol magától értetődő módon együtt szurkoltunk a helybeliekkel, a negyeddöntőig szépen menetelő angol válogatottnak. Fantasztikus volt a hangulat, felejthetetlen az élmény.

A megszerzett tudás érték, tudjuk ez az elsődleges cél. Szerencsésnek mondhatom magam, mert lehetőséget kaptam ennek elérésére. De talán legalább ennyire fontos az oda vezető út és az utunk során minket kísérő emberek társasága. Azt gondolom, ők azok, akikért érdemes belevágni egy ilyen, vagy ehhez hasonló kalandba, az Erasmus adta lehetőségekkel élve.

A sok-sok támogatónk közül, különös köszönet illeti projekt koordinátorunkat, Bem Tímeát, aki a pályázatunk kezdete óta összefogta és a távolból is figyelemmel kísérte a „Szabó”-s kiutazókat, és a Hungary Expert fáradhatatlan csapatát.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

York egy tüneményes kis ékszerdoboz, magába foglalja az összes képet, amit első hallásra elképzelünk magunknak egy észak-angliai városról. Kék ég alatt harsány zöld parkok, igazi vörös téglából épült régi házak, a szűk utcácskákhoz el tudtuk képzelni a középkori hangulatot. Még a Harry Potter sorozatban is érezhettük magunkat egy pillanatra, hiszen itt vették fel a film városban játszódó jelenetét.

Ezen a gyönyörű helyen, a York Associates szervezésében töltöttem el 5 felejthetetlen napot, ami szakmai felfrissülést adott.

Mi egy kis mini csoport voltunk Mariaval, a spanyol kolléganővel – kettesben igazán aktívnak, ébernek és fáradhatatlannak kellett lenni, hogy a tanárnő rengeteg munkáját így meghálálhassuk.

Az óráink 13-17 óra között voltak. Nagyon elfáradtunk minden nap a hosszú figyelésben, de mikor megtudtuk, hogy tanárnőnknek még délelőtti is vannak órái egy másik kurzuson, már nem is tűnt annyira soknak az a négy óra.

Tanárnőnk, Helen Cherry nagyon felkészült, dinamikus, munkáját élvezettel átadó trénernek bizonyult. Rögtön a bemutatkozó játék nagyon megkapott: egy 7 ágú csillagba írt bele egy-egy szót, melyek élete legfontosabb, az új közösség előtt feltárni kívánt tényeit tartalmazták. Ezekre nekünk rá kellett kérdezni, s ha jó volt a feltételezés, ő pár mondattal még kiegészítette a megadott szavát. Mi végigjátszottuk ugyanígy, s meg is kaptuk az első benyomást egymásról.

A hátralévő időben is ugyanilyen hatékonyan teltek az órák és napok – rengeteg ismeretanyagot kaptunk, sokféle csatornán keresztül: interneten, kivetítőn, előre elkészített s fénymásolt oldalakon s élőben kipróbált játékokon.

Julia Hüttner tolmácsolásában vizsgáltuk meg a CLIL-t, mint egyre elterjedtebb módszert, előnyeivel és nehézségeivel. Játékos diktálási és memóriafejlesztő játékokkal rögzítettük a hallottakat.

Bloom rendszertanával ismerkedtünk, több oldalról megvizsgálva a fejlesztendő területeket és a fejlesztés sokféle lehetőségét.

A kommunikációs és gondolkodási képesség fejlesztésére néztünk lehetőségeket, szöveges példákon, majd sokféle játékon keresztül.

Az első nap azonnal rájöttünk, hogy az angol oktatás tele van mozaikszavakkal, minden napra jutott belőle jócskán – kezdetben komoly memóriafeladat volt emlékezni a korábban tanultakra. A tanárnő rendszeresen felidéztette velünk a már elhangzott anyagot, mindig valamilyen újfajta megközelítésben. Pl. az első nap eljátszott játékokat rajzzal kellett a másnapi kezdésnél összefoglalni s pár mondattal elmesélni.

Minden napra terveztek nekünk közösségi programokat – városnézést, a katedrális látogatását, élő zenés sörözést s mi igyekeztünk is megjelenni, ahol csak tudtunk.

Mivel a délelőttjeink szabadok voltak, fejest ugrottunk York nevezetességeink önálló felfedezésébe is. Kombinált jegyet vettünk a Kastély Múzeumba, amivel a Yorkshire Múzeumba és a Művészeti Galériába is bemehettünk. Sajnos az utolsóra már sem időnk, sem energiánk nem maradt, hiszen az annyira angolos kávézókat is meg kellett látogatnunk – ez is hozzátartozik egy másik ország kulturális felfedezéséhez. Ugye?

Köszönet Anitának és Krisztinának idei munkájukért is!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el.

Kategória: Angol nyelvterület
2018. június 26., kedd 09:44

CLIL Oxfordban

2017 nyarán a British Study Centres Oxford iskola által szervezett Secondary Content and Language Integrated Learning (CLIL) című kéthetes kurzuson vehettem részt. 9-en voltunk a csoportban: 3 német, 2 spanyol, 1 osztrák, 1 olasz, 1 lengyel és én voltam az egyetlen magyar. Szinte mindenki más tárgyat tanít az iskolájában, de ami közös volt bennünk, hogy a tárgyunkat angolul tanítottuk vagy volt, aki most fogja ezt elkezdeni.

Többek között ezekkel a témákkal foglalkoztunk: a CLIL háttere, céljai, a szókincstanítás metodikája, nyelvi fejlesztés: múlt idő, szenvedő szerkezet, prepozíciók. Láthattunk egy CLIL bemutató órát, kaptunk segítséget és anyagokat is a mikrotanításunkra való felkészüléshez. A kurzus utolsó napjain mindenki megtartotta a mikroóráját, ami nagyon sokszínű volt: például a német rajztanár az impresszionistákról tartott nekünk egy csodás órát, az olasz kollégától pedig a repülőgép részeiről tanulhattunk illetve a repülőgép különböző mozgásainak elnevezéséről. Új módszereket és tanítási technikákat láthattunk és próbálhattunk ki.

Az iskola nagyon sok délutáni és hétvégi programot is kínált. Első délután vezetett sétára mentünk, majd a két hét során a következő helyekre mehettünk el csoportosan: Pitt Rivers múzeum, a Bodleian Könyvtár, Botanikus kert, Christ Church College, New College, Magdalen College. Ez a legutóbbi volt a kedvenc College-om, itt részt vettem egy szertartáson is, ahol gyönyörűen énekelt a kórus. Egyik hétvégén elmentem egy egynapos szervezett utazásra a Warwick kastélyba és Shakespeare szülővárosába, Stratford-upon-Avonbe is.

Jó volt új kollégákat megismerni, együtt dolgozni velük az órákon és olykor nagyokat beszélgetni, közös programokat csinálni délutánonként is (például elmenni együtt a gyönyörű Blenheim kastélyhoz). Rengeteg élménnyel gazdagodva tértem haza.

Köszönet a Hungary Expertnek fáradhatatlan segítségükért!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el.

Kategória: Angol nyelvterület
1 / 2 oldal