Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. augusztus 23., csütörtök 17:52

2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

A kurzus címe: 2 Wochen Intensiv Deutschkurs und CLIL für Lehrer

Helyszín: Berlin - Németország

Időtartam: 2017. július 27 - augusztus 4.

Résztvevő: Horváth Zsolt

Ezt a kurzust az Europass Teacher Academy tanfolyamszervező iskola biztosította, berlini képzési hellyel és német nyelven. Az Europass manapság rengeteg tanfolyamot szervez olyan témákban és nyelveken, amelyek az Erasmus+ projektekben résztvevőket érdeklik. Talán legkeresettebb a CLIL vagyis a tartalomalapú nyelvoktatás, hiszen igen elterjedt Európában a kéttannyelvű képzés és a szaktárgyak idegen nyelven történő oktatása. Ehhez kíván szakmai hátteret biztosítani a CLIL módszere.

Saját magam földrajz-német szakos tanár vagyok, a földrajzot németül tanítom, és diákjaimban tudásszomj van, ezért szükségesnek tartottam továbbképződni ezen a területen.

A tanfolyam kivitelezője a Carl Duisberg Centren nevű nemzetközi oktatásszervező cég volt, mely saját szakmai hitvallása szerint az oktatást egy határtok nélküli nemzetközi térségben valósítja meg, hozzásegít a nyelvtanuláshoz, illetve a külföldiek integrációjához Németországban. Ez a beállítottság érezhető volt egyből az első kapcsolatfelvételkor. Valamennyi levelezésük angol/német kétnyelvű, hiszen tudják, hogy sokan fordulnak hozzájuk olyanok is, akik egyáltalán most kezdik a németországi életüket, és nyilván nem tudnak még németül. Nem kis részük volt a Németországot elérő friss bevándorlási hullám kezelésében, több száz új, főleg afrikai diákjuk kezdte el a nyelvtanfolyamot velem egy időben.

A sok kezdő nyelvtanuló mellett ugyanakkor voltak többen is, akik Erasmus+ ösztöndíjasok voltak, hozzám hasonlóan német szakos pedagógusok is. Az első héten főleg nyelvgyakorlással kezdtünk, kommunikáció, kötetlen beszélgetés és ennek kapcsán felmerülő nyelvtan fejlesztésével. A csoportom összetétele szerencsés volt. Rajtam kívül még volt egy finn kolleganő, a többiek viszont valamennyien dél-tiroli olasz pedagógusok voltak, akik közismereti tárgyat tanítottak németül. Így közel azonos szinten volt a nyelvismeretünk, a mindennapi témák adottak voltak. Két fiatal germanista vezette az óráinkat. Érdekesség, hogy az egyik tanárunk egyébként lengyel származású bölcsész, mindkét nyelvet anyanyelvként használja. Az ő példáján keresztül is még jobban láttuk, hogy mit jelent a kétnyelvűség.

A beszélgetés során természetesen előkerült a német nyelv általános helyzete a világban, a némettanítás alapkérdései, és annak hasznossága. Kiderült például, hogy Olaszországban bizony nem minden esetben jól képzettek a nyelvszakosok, sokszor, alacsonyabb évfolyamokon egy egyszerű nyelvvizsgával is lehet tanítani. Ugyanakkor van érdeklődés a német iránt Olaszországban, hiszen főleg a déli tartományokból északra vándorló munkaerőnek az egyik célállomása pont a német nyelvterület. Dél-Tirolban pedig kifejezetten szükséges a munkavállaláshoz a német.

Az említett nyelvi órák mellett két naponta délutánonként került sor a módszertani órákra. Itt rengeteg olyan anyagot ismertünk meg, melyek jól szolgálnak a szaktárgyi oktatáshoz. Ilynek voltak pl. az internetes tudásbázisok, a német külügyminisztérium tudásforrása az országról, online játékok és feladatok elérhetősége illetve olyan oldalak, amelyekkel magam is tudok játékot készíteni. A gyakorlati órákon kipróbáltunk újszerű oktatásszervezési formákat, belepillantottunk a projektszerű oktatás módszertanába, illetve elkészítettünk olyan tananyagot, mellyel a szaktárgyunkon keresztül tudunk nyelvismeretet közvetíteni. Egyik legjobb példa erre a gondolattérképhez (mind map) hasonló játék. Az oktató által a lap közepére írt földrajzi fogalom, mondjuk egy jelzős szerkezet segítségével képeznek a diákok egy sor más szófajú szót, maradva az eredeti témánál. Ez egyrészt szolgálja a szaktárgyi ismeretek ismétlését, de másfelől nyelvi fejlesztő feladat is, hiszen sok új szót kell megalkotniuk a szóképzés szabályainak alkalmazásával. Az ilyen konkrét ismeretek mellett volt néhány szeminárium jellegű óránk is, ahol pl. a német újraegyesítésről tanultunk úgy, hogy ez háttértudás lehessen a téma tanításának történelem, földrajz vagy országismeret órákon.

A tanórákon kívül maradt természetesen rengeteg időm a város nevezetességeire, a Pergamon Museum megtekintésére, és a világszerte ismert látványosságok megtekintésére.

A két hét elteltével tehát rengeteg új ismeretre tettem szert, volt alkalmam gyakorolni a németet, a szaktárgyi tudásom is jelentősen gyarapodott. Úgy ítélem meg, hogy hasznos dolog volt pályázni az Erasmus+ programmal, és a mobilitásom hozzájárul mind a személyes fejlődésemhez, mind az iskola szakmai színvonalának növekedéséhez. Tapasztalataimból kiindulva úgy látom, hogy érdemes a jövőben is hasonló mobilitásokon részt venni.

Végezetül elmondhatom, hogy a berlini mobilitás már csak azért is hasznos volt, mert az újraegyesített, immár 3,5 milliós főváros egy igazi metropolis, rengeteg érdekességgel és látnivalóval, annak ellenére, hogy a történelmi városrészek a háborúban megsemmisültek. Számomra külön érdekes volt bejárni újra azokat a helyeket, ahol diákként, a 80-as években egy megosztott városban jártam, és először kerültem kapcsolatba a némettel.

Bp. 2017. augusztus 23.

Horváth Zsolt

Kategória: Német nyelvterület