Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. november 22., csütörtök 20:25

OUTDOOR & ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR EUROPEAN EDUCATORS

Iskolánkból a Nagyrédei Szent Imre Általános Iskolából idén három fő vett részt Erasmus+ KA1 mobilitásban. Korábban a nyelvi kompetenciák fejlesztése volt az elsődleges célunk, ez alkalommal pedig szakmai továbbképzésen vehettünk részt. Olyan kurzusokat választottunk, ahol jó gyakorlatokkal, új módszerekkel és oktatási formákkal ismerkedhetünk meg és ezeket „hazahozva” még érdeksebbé tehetjük az oktatást iskolánkban. A saját mobilitásom kiválasztásánál arra törekedtem, hogy az szorosan kapcsolódjon az érdeklődésemhez, a projektünkhez, (környezetvédelem, erdeiiskola, ökoiskola), ennek megfelelően az InterEducation mint képző intézmény által szervezett OUTDOOR & ENVIRONMENTAL EDUCATION FOR EUROPEAN EDUCATORS kéthetes továbbképzésén vettem részt Angliában, 2018. októberében, Chelmsfordban és környékén. Kint tartózkodásom alatt betekintést kaptam az angol oktatási rendszer számomra fontosnak tartott részébe, lehetőségem volt job shadowing (hospitálás) tevékenységre jó néhány Általános és középiskolába: • Rayleight Primary School, • Briscoe Primary School, • James Hornsby School Erdei képző központba: • Danbury Outdoor Center • Mersea Outdoor Center • Essex Wildlife Trust Hanningfield Reservoir Környezetvédelmi központba: • Anglian Water Center, Chelmsford Water Recycling Center Élményekben és tapasztalatokban gazdag két hetet tölthettem el. A kurzus során végig azt tartottam szem előtt, hogyan tudom a tanultakat a hétköznapi munkámban felhasználni. Köszönöm ezt a páratlan élményt és a kivételes lehetőséget, amit ezzel az úttal teljes mértékben megkaptam. Nagyréde, 2018. 11. 20.
Kategória: Angol nyelvterület
2017. november 16., csütörtök 08:17

Integration in Action

2017. október 29. és november 5. között az International Study Programmes által szervezett tanfolyamon vettem részt Chelmsfordban, az Egyesült Királyságban. A tanfolyam címe Integrating Children of Immigrants and Refugees volt, amit azért választottam ezt a tanfolyamot, mert a mi iskolánkban sok a nem magyar anyanyelvű tanuló, és kíváncsi voltam, hogy hogyan tanítják a migráns hátterű gyerekeket egy multikulturális országban.

Ezen a tanfolyamon csak ketten voltunk egy olasz hölggyel, de sok közös programunk volt, két másik tanfolyamon résztvevőivel. Az első nap Gema Emiabata, oktatási szakértő tartott nekünk előadást az angol oktatási rendszerről, integrációs stratégiákról és a multikulturális Nagy-Britanniáról. Másnap két részre váltunk. Egyesek az Anglia Ruskin University-n tanultak különböző nyelvtanítási módszereket,  amíg nekünk  Li Yin French tartott előadást. Ő különböző tanítási technikákat mutatott be, amiket a tanárok alkalmaznak az EAL (English as an Additional Language) vagyis az angolt második nyelvként tanulókkal. A tanárnő kitért a tananyagkészítésre, az interkulturális ismeretek felhasználásának módszereire, és arra is, hogy a különböző tantárgyak tanításánál, hogyan tudjuk támogatni az alacsonyabb nyelvi szinten lévő tanulóinkat, valamint hogyan tudjuk értékelni őket.

A harmadik nap meglátogattam a Westlands általános iskolát. Részt vettem egy negyedik osztályos angolórán, egy másodikos matematika órán, majd délután lehetőségem volt két angol mint idegen nyelv órát is megfigyelni. Érdekes volt látni, hogy a kinti tanítók, milyen sok segítséget kapnak a pedagógiai asszisztensektől. Minden osztályban volt két asszisztens, aki óra közben körbejárt és segítette a tanulókat. Az angol mint idegen nyelv órákon 6-7 gyerekkel két képzett tanár foglalkozott. Délután velük beszélgettem, megosztottuk egymással a tapasztalatainkat.

A negyedik nap a colchesteri Integrációs Központba látogattunk el. Ez egy, az egyház által fenntartott központ, ami mindenben támogatja a bevándorlókat, például segítenek nekik a papírmunkával, orvoshoz kísérik őket, vagy nyelvet tanítanak nekik. A nyelvtanítást nyugdíjas tanárok és egyetemisták vállalják önkéntesként, heti háromszor 10 órától délután 2-ig. A tanulók a világ minden tájáról érkeztek, sok volt köztük az idős ember. Voltak, akik folyékonyan beszéltek angolul, de nem tudtak írni és olvasni. A tanulókat csoportokba osztották, voltak kezdők és haladók, de minden csoportnak egy nagy helységben voltak az órái. Egy csoportot én is tanítottam egy órán keresztül, majd más tanároknak is segítettem.

Az ötödik nap a The Boswells School-ba látogattunk el, ami egy művészeti középiskola. Itt nagyon kedvesek voltak velünk, vártak minket, kaptunk órarendet. A napot úgy kezdtük, hogy a szervezőnk négy, az iskolába járó, nem angol anyanyelvű lányt hívott oda hozzánk, és bármit kérdezhettünk tőlük. Megkérdeztük például, hogy mennyi idő alatt tanultak meg angolul úgy, hogy megértik a tananyagot, hogy kaptak-e valamilyen segítséget a nyelvtanuláshoz, vagy hogy volt-e valaha magántanáruk. Később megfigyelhettük, hogy ezek a tanulók hogyan dolgoznak a különböző órákon. Láttunk egy fizika, egy természetismeret, egy angol és egy dráma órát is. A nap végén feltehettük a nap folyamán még felmerülő kérdéseinket.

Az utolsó napunkon egy kiránduláson vettünk részt. Londonban megnéztük a parlamentet, ahol egy nagyon kedves és vicces idegenvezetőnk volt, majd sétáltunk egyet a belvárosban, megnéztük a Buckingham palotát, különböző templomokat és tereket.

A tanfolyam érdekes volt, de a legjobban szerintem azért érte meg kiutazni, mert sok más nemzetiségű tanárral ismerkedhettem meg és sok tapasztalatot tudtunk megosztani egymással.  Készítettünk egy levelezőlistát és valószínűleg még fogunk találkozni. 

Kategória: Angol nyelvterület