Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Az Erasmus+ KA1 pályázata révén jutottam el a nyelvi képzésre. A Schoool Edutacion Gateway oldalon megjelenített, ajánlott képzések segítettek a választásban. A tanártovábbképzés oldalon pedig több olyan disszeminációt is olvastam, mely felkeltette az érdeklődésemet Regensburg, és az ott működő Horizonte nyelviskola iránt. Így tölthettem el két hetet – 2017. július 30 – 2017. augusztus 12 –ig – ebben a csodálatos bajor kisvárosban. Izgalommal teli kíváncsisággal vártam az első órát, hiszen nyelvismeretem már kissé megkopott. 24 évvel ezelőtt szereztem középfokú nyelvvizsgát németből, de alig volt alkalmam használni a nyelvtudásomat. Az utóbbi két évben aktivizáltam utoljára, mikor részt vettem iskolánk német cserediák programjában. Akkor éreztem igazán a megújulás hiányát. De ez az alkalom is eljött! Az előzetes írásbeli, majd a helyszíni szóbeli szintfelmérő alapján B2-es szintű csoportba kerültem. 11 fős csoportban tanulhattam a délelőtti – 2 X 1,5 órás órák alatt, míg a délutáni 1,5 órában 4 fős csoportban voltam. Mivel mindkét csoport több nemzetiségű hallgatóból állt, így alkalmam volt más országok szokásaival, hagyományaival is megismerkedni. Az órákon a hangsúly a szókincs gyarapításán, a nyelvtani ismeretek pontosításán, a beszédértésen és az írásbeli szöveg megértésén volt. Az anyanyelvi tanárok rendkívül széles módszertani repertoárral gazdagították a nyelvelsajátítás lehetőségét, tették színesebbé az órákat. Az egyik nap az amerikai jövevényszavakkal foglalkoztunk. Azt a feladatot kaptuk, hogy 3 fős csoportokban menjünk ki az utcára, és kérdezzünk meg 3 járókelőt, hogy szerintünk hogyan mondjuk németül a szókártyán kapott jövevényszavakat. A mi szavaink a következők voltak: flirten, Meeting, Laptop. Minden csoport kapott az utcára lépés előtt egy udvariassági formulákat tartalmazó kártyát arra az esetre, ha valaki nem tudná, hogyan illik valakit megszólítani az utcán. Az órákon általában párokban, vagy kiscsoportokban dolgoztunk, kizárólag német nyelven kommunikáltunk. Mind a köznyelvi, mind az irodalmi nyelvet tanultuk. Napi szinten kaptunk egy-egy újságcikket feldolgozásra. Sőt, még házi feladatokat is! Pénteken a heti szókészletről kellett számot adni. Természetesen ezt nem szigorúan véve: pantomimmal kellett eljátszani, esetleg elmutogatni egy-egy mondatot, szólást, közmondást. Hallgattunk zenét, melyhez kaptunk egy lyukas szöveget. A zenehallgatás közben be kellett írni a hiányzó szavakat. Lehetett vállalni saját országunkról bemutató előadást. Örömmel hallgattam holland, olasz, cseh, svájci, spanyol csoporttársaim beszámolóit országaikról, szokásaikról. Én is tartottam Magyarországról, Budapestről, Szolnokról, és az intézményemről. ( A palesztin csoporttársamnak könnyek szöktek a szemébe a fotók láttán, mivel éppen akkor várta a már 1 éve nem látott édesanyját, aki Regensburgból mintegy vágyálom megtestesítéseként, néhány napra Budapestre utazott. ) Nagyon szép érzések, emlékek maradtak
bennem a képzés után. Hálás vagyok, hogy részt vehettem rajta. A napi 6 óra nyelvtanulás után, mely
bevallom igen megerőltető, egyben rendkívül hatékony volt, alkalmunk volt felfedezni a várost. Mivel
szállásunk a Horizontenál volt, így a városka szívében laktunk, néhány percre az óvárostól, melyet 2006-ban
a Világörökség részének nyilvánítottak. Könnyen bejárható, kellemes környezet, kedves emberekkel. A
nyelviskola által kínált szabadidős programokon is részt vettem. Hajóval utaztam a Dunán a Walhallához,
amely a német történelem nagyjainak emléket állító neoklasszicista emlékmű. Jártam Münchenben is, ahol
az idegenvezetőnk javaslatára egy eredeti bajor étteremben ebédeltünk, és természetesen megnéztem
Regensburgot idegenvezetéssel is. Az itt eltöltött két hét alatt nagyon sokat fejlődtem. Nem csak nyelvi
képességeim, de szociális kompetenciám, értékítéletem, az egymástól való tanulás képessége terén is. Mivel
a két hét során 12 Erasmusos hallgató volt a Horizontenál, így volt alkalmam kollégákkal is megismerkedni,
tapasztalatot cserélni. Jó szívvel tudom ajánlani a regensburgi nyelvi képzést mindazoknak, akik fejlődni,
tanulni szeretnének képzett, felkészült tanároktól, kellemes, hangulatos nyelvi környezetben, lendületes,
fiatalos társaságban.
Intézményem honlapjának elérhetősége:
http://kassaiszolnok.hu

Kategória: Német nyelvterület

DID továbbképzés Münchenben

2016. okt.24-nov.4. között az ösztöndíj jóvoltából részese lehettem egy kéthetes külföldi tanár továbbképzésnek Münchenben. Közel 20 éve vagyok a pályán, most először volt lehetőségem külföldi szakmai programon részt venni. Egy két tanítási nyelvű középiskolában tanítok németet, történelmet német nyelven és ország ismeretet, így a németországi tartózkodásom eredményét több területen is tudtam kamatoztatni. A DID intézetben (Deutsch in Deutschland) egy szintfelmérő teszt után kerültem a csoportomba, ami igazán „ multikulti” volt: a csoporttársaim Dél-Amerikából, az Egyesült Államokból, szovjet utódállamokból, Svájcból és páran Ázsiából érkeztek. A diákok zöme már egyetemi diplomával rendelkezik, németországi továbbtanulási ill. munkavállalói célokkal érkeztek.

Az órarendemben a nyelvórákon kívül 2 hospitációs nap szerepelt, amikor egy A1 ill egy B1 szintű csoportban töltöttem el 1-1 délelőttöt, délután pedig a szaktanárral egy módszertani és szakmai szempontok alapján felépített beszélgetés következett. A többi napokon 9-14:30 voltak órák, ahol szókincsfejlesztő, nyelvtani ill. a TestDaf vizsgára felkészítő feladatokat oldottunk meg.

Az intézet szabadidős programot is kínál hallgatóinak: voltunk müncheni városnézésen, kipróbálhattunk egy igazi „bayrisches Frühstück”-öt ( bajor reggeli), jártunk a starnbergi-tónál. A csoporttársaimmal is rengeteg érdekes programot szerveztünk: megnéztük Dachauban a KZ emlékhelyet, voltunk az Allianz Arénában egy Bayern München meccsen, jártunk a Deutsches Museumban valamint egy könnyűzenei koncertre is elmentünk. A gasztronómia is fontos részét képezi egy ország kultúrájának, így finom ételeket és remek sörkülönlegességeket is kipróbálhattunk, noha az Oktoberfest helyszínén már szinte teljesen elbontották az óriási felépítményt.

Mind nyelvileg, mind szakmailag rengeteg tapasztalatot szereztem, remek embereket ismerhettem meg, akikkel a későbbiekben is szeretném tartani a kapcsolatot. A müncheni DID profi szervezése, minden részletre kiterjedő figyelme és alapos előkészítő munkája, valamint az Erasmus Program által biztosított lehetőség nyomán tartalmas és rendkívül hasznos két hét élményeivel gazdagodhattam.

 

Szentgyörgyi Ágota

Kategória: Német nyelvterület