Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Első alkalommal volt lehetőségem az Erasmus+ program keretében részt venni nyelvtanfolyamon, anyanyelvi környezetben. A Fluency & Language Development for Teachers című kurzus 2018. július 28-tól augusztus 11-ig tartott, amelyet az ExecutiveTraning Institute (ETI) szervezett Máltán. Azért választottam ezt a tanfolyamot, mert a mindennapi munkám során nem csak a kollégáimmal és a gyerekekkel, de a szülőkkel való kommunikációhoz is szükségem van az angol nyelvi készségeim fejlesztésére. A beszélgetések során bátortalannak éreztem magam, ha meg kellett szólalnom angolul, és válaszolnom kellett a kérdésekre, illetve úgy éreztem, hogy hiányos a szókincsem.

Az első nagy izgalom a befogadó család volt megismerése volt, hiszen két hetet töltöttem számomra ismeretlenekkel. Nagy szerencsém volt, hiszen még soha nem találkoztam ilyen kedves és rugalmas emberekkel, mindenben segítettek, amiben tudtak. A család a szülőkön kívül három lánygyermekből állt, akik nagyon aranyosak voltak, jókat tudtunk beszélgetni együtt, különösen vacsora után. Az anyuka megkóstoltatta velem a legtöbb máltai hagyományos ételt, így betekintést nyertem a helyigasztronómiába is.

A tanfolyam során mindennap 9 órától 14:30-ig voltak az óráink. A csoportomban az első héten 12 fő, majd a második héten 9 fő vett részt, 4 lengyel, 5 szlovák, 1 olasz és 2 magyar kolléga személyében. Mindenki nagyon segítőkész és türelmes volt, jó hangulatban teltek az órák, nagyon sokat nevettünk.

A nyelvtanfolyam középpontjában a kommunikáció állt. A kurzuson nagy szerepet kapott a szókincsfejlesztés, a nyelvtanilag helyes nyelvhasználat, a folyékonyság, a helyes kiejtés és a véleménynyilvánítás. A tanárnő, LorenzaFlindersmindenkinek lehetőséget adott a megszólalásra, véleményének megosztására. Minden reggelt azzal kezdtünk, hogy elmeséltük, ki mit csinált az előző napi szabad délutánján. Ezután tanárunktól visszajelzést kaptunk, illetve új kifejezéseket tanultunk. Nagyon sokat dolgoztunk párban és csoportban, ami érdekes volt, mert mindennap mással dolgoztam, így sok új dolgot tapasztaltam meg csoporttársaimról.

A kurzus tematikája szisztematikusan felépített, jól követhető volt. Ugyan én nem vagyok angoltanár, de számos ötletettel lettem gazdagabb, amelyeket a saját tanóráimba is be tudok építeni. Ilyen volt a társasjáték használata egy új anyag tanulása után, vagy a különböző online felületek és applikációk használata. Nagyon érdekes volt, amikor Málta kultúrájáról tanultunk. A foglalkozások során továbbá mindenkinek kellett egy 5-10 perces prezentációt tartania, egyénileg választott témában. Rengeteg új ismerettel gazdagodtam ennek köszönhetően a különböző országokról, emberekről, az ottani oktatásról, szemléletről.

Az iskola szervezett két kirándulást a szigeten, az első héten Vallettába mentünk el, ahol egy audiovizuális program segítségével ismertük meg Málta történelmét, valamint idegenvezető mutatta meg nekünk a várost, mesélt az épületekről, történelemről, nevezetességekről. A második héten Mdinábakirándultunk, ahol szintén egy túravezető volt a segítségünkre.

Az iskola által szervezett programok és a tanfolyam mellett lehetőségem nyílt, hogy Málta egyéb nevezetes helyeire ellátogassak, és megismerjem ennek a csodálatos szigetnek a történelmét. Amit a legjobban élveztem az volt, hogy mindenkit megértettem, és mindenki megértett. A Máltán töltött időnek köszönhetően sokkal magabiztosabbnak érzem magam, ami megmutatkozott abban is, hogy egyedül mertem taxit rendelni, pedig féltem, hogy nem fognak megérteni. Fantasztikus érzés volt, hogy sikerült, és nagyon sok új élménnyel és tudással gazdagodtam a Máltán eltöltött idő alatt. Köszönöm a lehetőséget!

 

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

 

Kategória: Angol nyelvterület
2018. augusztus 17., péntek 08:00

Élménypedagógia Máltán

Iskolánk oktatói először 2017-ben vehettek részt az Erasmus+ projekt keretein belül továbbképzéseken, tanfolyamokon. Az általuk tartott ismertetők, élménybeszámolók és workshopok győztek meg arról, hogy magam is részt vegyek a 2018-as projektben. A kurzus kiválasztása során igyekeztem az intézmények széleskörű kínálatából megtalálni azt, amely számomra a leginkább testreszabott, érdeklődési- és munkakörömhöz a legközelebb áll. Így esett választásom az ETI Malta oktatási központ Language Fun and Games Primary School Language Teaching című ötnapos, összesen huszonegy órás képzésére.

A kurzus elsősorban olyan általános iskolában tanító pedagógusoknak szólt, akik hat és tizenkét év közötti gyermekekkel foglalkoznak. Célja, hogy bővítse a tanítási módszertani készletünket, főként az angol nyelvtanítás területén mutasson be új technikákat, és gyakoroltasson hasznos tevékenységeket. A kurzuson tizenöten vettünk részt, melyre a megcélzott pedagóguscsoporton túl több óvodapedagógus és iskola-előkészítőben dolgozó kolléga is csatlakozott. Csoportunkban négyen képviseltük Magyarországot, hatan érkeztek Szlovákiából, továbbá lengyel és spanyol származású társaink is voltak.

A képzés címében a Fun and Games kifejezés a gyakorlatban is tükrözte a kurzus szemléletmódját: minden óra interaktív és tevékenységközpontú volt. A kurzus fő céljaként tűzte ki, hogy a tanítás ne egyszerű oktatás legyen, hanem általunk élménypedagógiává váljon. Az öt nap alatt alig került sor önálló munkára, végig párosan vagy csoportosan dolgoztunk. A gyermekeknek szánt feladatokat kivétel nélkül magunk is kipróbáltuk, saját bőrünkön tapasztalva meg azok előnyeit és hátrányait. Beleélhettük magunkat a tanulók szerepébe, felismertük, hogy mely tevékenységek izgalmasak, és melyek azok, amelyeket tovább kell fejlesztenünk, hogy élvezhetővé váljanak. Bár a képzés során főként az angol nyelvtanításhoz kapcsolódó feladatokkal ismerkedtünk meg, azok legnagyobb része jól adaptálható más tantárgyak oktatásához is.

Az első napon a bemutatkozásokat követően mélyebben megismerkedtünk az általunk foglalkoztatott korcsoport tanulási típusaival, szokásaival. Összehasonlítottuk a korábbi évek gyermekeit a 21. század tanulóival, előtérbe helyezve a digitális és szociális kompetenciákat érintő változásokat. Foglalkoztunk az összetett intelligenciaelméletekkel, és megvizsgáltuk a gyerekek három fő tanulási típusát. Érdekes és hasznos tudásra tettünk szert azáltal, hogy a pedagóguspályán hosszabb ideje tevékenykedő társaink megosztották velünk a gyerekek változásával és a digitális átállással kapcsolatos tapasztalataikat.

A második nap két fő téma köré épült. A délelőtt folyamán az ETI számítógépes központjában hasznos weboldalakkal és digitális tananyagokkal ismerkedhettünk meg. Ezek alapvetően angol nyelvű platformok, de egy részük magyarul is használható, vagy egy kis időráfordítással magyar nyelven tanított tantárgyakhoz alakítható. A nap második felében a kooperatív tanítási technikákkal foglalkozó első, bevezető óránk következett, melyet egy második blokkban, az utolsó napon zártunk le.

A harmadik és negyedik napon minden órán a tanítás egy-egy konkrét aspektusára helyeztük a hangsúlyt. Szerepet kapott az olvasás fontossága, az önálló, szóbeli szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei,illetve a dallamok, a zene szerepe az oktatásban. Az angol nyelvtani és kiejtési szabályok gyakoroltatásához kapcsolódó órák számomra inkább a nyelvi kompetenciám fejlesztéseként voltak hasznosak. A kurzus utolsó napján lehetőségünk volt értékelni a saját idegen nyelvi fejlődésünket az intenzív, többnapos angol nyelvhasználatot követően.

Az ETI Malta szervezésében jól felszerelt, színvonalas környezetben tanulhattam. Az intézmény több kirándulást is szervezett számunkra, így nem csak hasznos tananyagokkal, de Málta kulturális és történelmi értékeivel is gazdagodhattam. Oktatónk, Josianne Pisani lelkesedése, felkészültsége, szeretete szakmája és a gyermekek iránt minden pedagógus számára követendő példa lehet. Hálás vagyok, hogy a képzés keretein belül tőle tanulhattam. Az Erasmus+ projekt által olyan sokrétű tapasztalathoz és hasznos tudáshoz jutottam, melyet munkám során mindennap hasznosíthatok majd. Remélem, hogy a jövőben lesz még lehetőségem ennek a tudástárnak a bővítésére, hasonlóan igényes és élvezetes keretek között.

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kategória: Angol nyelvterület
2018. július 30., hétfő 16:46

Mit adott nekem Málta?

Szerintem mindenki látta a Brian életét. Ott, mikor elhangzik a kérdés, hogy mit adtak nekik a rómaiak, kiderül, hogy gyakorlatilag mindent.  

Nekem a máltaiak, vagyis Málta és az iskola sokat adott, legalább annyit, mint a rómaiak a Brian életében. Először is magabiztosságot és új kapcsolatokat. Önbizalmat.  Hogy azonnal természetessé vált a soknyelvűség (angol, olasz), a kultúrák keveredése. Gyönyörű tájakat, városokat. Jó szállást és jó iskolát, változatos módszereket. Lazaságot. Örültem, hogy mindenki nyitott, barátságos és érdeklődő. Nagyon kíváncsi társakat kaptam, akikkel szinte mindent ki lehetett próbálni, mindenhova el lehetett menni. Nem görcsösen használtam az angolt, hanem úgy, ahogyan azt kellene: természetesen. 

A Maklári I. István Általános Iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ program K1 mobilitására, három fő négy mobilitáson, továbbképzésen vehet (illetve vehetett) részt Dublinban és Máltán.  Az elnyert pályázat az „Európai polgárok” címet viseli. A pályázati mobilitás keretén belül én az ETI Malta nyelviskolában vettem részt 2018. július 16-ától 27-éig egy kéthetes nyelvi kurzuson (Fluency and English Language Development for Teachers).

A nyelviskola St. Julian’s városában található, a világ minden részéről érkeznek ide angolul tanulni vágyók. A szigeten egyébként is angolul beszélnek (a máltai mellett), úgyhogy kiváló helyszín az angoltanulásra.

Még a regisztrációkor ki kellett tölteni egy szintfelmérő tesztet, ez alapján osztottak csoportokba bennünket.  Első nap délelőtt már az otthon megírt teszt eredménye alapján alakított csoportokban dolgoztunk.

Ami nagyon tetszett még: az iskola e-learning felületet is üzemeltet, a tanfolyamra regisztrálás után meg is nyílt a felület, itt gyakorolni lehetett az írott szöveg értését, a nyelvtant, a hallás utáni szövegértést. Ezek az anyagok még egy hónapig hozzáférhetők a hallgatóknak a tanfolyam után.

Minden nap reggel 9-kor kezdtünk, és délután fél háromkor fejeztük be a tanulást. Fejlesztettük a szókincset, hétköznapi szófordulatokkal ismerkedtünk meg, nyelvtanoztunk.  

Sokféle feladatot oldottunk meg minden nap. A négy fős csoportunk volt, ez azért is jó, mert aktívan kell dolgozni mindenkinek. Rengeteg videót néztünk, sokat gyakoroltuk a hallás utáni szövegértést. A feladatok is változatosak voltak: sztorikat alkotunk, szerepjátékokat játszunk.    A tantermek jól felszereltek, mindenhol interaktív tábla. A tanárok folyamatosan használták a netet, a táblát.   Az iskola számára kidolgozott anyagokból tanultunk, de a tanárunk nagyon gyorsan váltott: ha észrevette, hogy valami nem teljesen jól    megy, azonnal hozott gyakorlófeladatokat.               

Sok hétköznapi témát dolgoztunk fel: utazás, ételek, különböző kultúrák, szokások. Ilyenkor mindig megbeszéltük, hogy azokban az országokban milyen szokások vannak, ahonnan mi érkeztünk. Sok hasonlóságot találtunk, de nagyon sok kulturális különbséget is felfedeztünk. Mindez olyan volt, mint egy baráti beszélgetés. Külön foglalkoztunk Málta történelmével, a máltai hagyományokkal. Minden nap kaptunk házi feladatot is, hogy gyakoroljuk az aktuális anyagot.

Általában párokban dolgoztunk; több érdekes módszert, játékot is megismertem, amit saját óráimon is tudok majd használni. Rengeteget beszéltünk.

Az iskola szervezett kulturális programokat is, az ETI Malta és az ESE szervezésében jártunk Vallettában, Mdinában és Gozón. Mindenhol igazi nemzetközi csoport volt (Brazíliától Japánig), csupa nyitott, barátságos emberrel. Az idegenvezetések angolul zajlottak, így ez is külön tanulási lehetőség volt. Vallettában megnéztünk egy filmet is Málta történelméről.

A mi kis csoportunk minden délutánt együtt töltött, így ez tulajdonképpen egy külön nyelvtanfolyamnak is felfogható: csak angolul tudtunk kommunikálni. Szerveztünk magunknak programokat pl. Cominóra, Marsaxlokkba, az akváriumhoz, a Három Városba és Vallettába mentünk együtt.  Rengeteget beszélgettünk az oktatásról, a diákokról, módszerekről, megosztottuk a tapasztalatainkat egymással.

Mivel a csoport minden tagja irodalmat tanít, sokat beszélgettünk könyvekről és filmekről. A Casablanca egyik híres mondata lett a jelmondatunk, az, amit Kusturica is használ a Macskajajban: „Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship”.  Mindannyian tudjuk, hogy ez így van, kapcsolatban maradunk egymással; már konkrét tervek is születtek az együttműködésre.

Először vettem részt az Erasmus+ programban, de – ha rajtam múlik - nem utoljára. Amellett, hogy felfrissítettem a nyelvtudásomat, új módszereket is megismertem. És ami ennél is fontosabb: nagyon sok nyitott, kíváncsi, barátságos emberrel találkoztam.

Ha valaki mélyebben is érdeklődne, a blogomon több képet és információt is talál: https://erasmus-maklar.webnode.hu/vali-blogja/

Kategória: Angol nyelvterület
2015. november 10., kedd 00:00

Angol nyelvtanfolyam Máltán

Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanáraiként 2015. október 18-tól november 1-ig az Erasmus+ program ösztöndíjasaként kéthetes intenzív angol nyelvi képzésen vettünk részt Máltán, az Executive Training Institute (ETI) St. Julians-i nyelviskolájában. Valamennyien aktív résztvevői vagyunk a különböző pedagógusképzéseknek, de eddig csak hazai, magyar nyelvű szakmai képzéseken volt lehetőségünk ismereteinket gyarapítani.

 

Mindannyian vezető beosztásban dolgozunk iskolánkban, így napi feladataink egyik fontos eleme a vezetői ellenőrzések elvégzése, köztük a tanítási órák szakmai felügyelete is.  Rendszeresen látogatjuk az angol nyelvű tanítási órákat is, annak ellenére, hogy egyikünk sem rendelkezik angol nyelvszakos képesítéssel. Fontosnak tartjuk tehát, hogy a nyelvi gát ne legyen akadály az óralátogatások során. Az angol nyelven zajló órákon is megfelelő nyelvi jártassággal rendelkezzünk, amely nagyban elősegítheti az órák szakszerű szakmai értékelését.

E mellett elengedhetetlenül szükséges tartjuk, hogy az angol anyanyelvű lektorainkkal is megfelelő szinten tudjunk kommunikálni, a munkakapcsolatunk tolmács nélkül is működhessék.

Ezen meggondolások alapján kívántuk a pályázat segítségével bővíteni nyelvi jártasságunkat, illetve fejleszteni a hétköznapi angol nyelvhasználatunkat. Tudatosan választottunk a Fluency & English Language Development for Teachers című beszédközpontú nyelvi kurzust, amely során mind a beszédértésünk, mind a szóbeli kifejezőképességük fejlődhetett. Ezáltal sokkal bátrabban, magabiztosabban láthatjuk el vezetői feladatainkat angol nyelvű környezetben is.

A célzottan nem nyelvszakos tanároknak, iskolavezetőknek hirdetett képzés a nyelvi kompetenciáink fejlesztése mellett lehetőséget teremtett Málta kultúrájának, történelmi nevezetességeinek, szokásainak megismerésére is. A megszerzett tapasztalatokat a vezetői tevékenységünkön kívül a mindennapi nevelő-oktató munkánkban is hasznosítani tudjuk.

Az intenzív képzés napi 3x1,5 órás blokkokból állt, tíz tanítási napon át. 10 fős csoportban tanultunk. A résztvevők Magyarországról, Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Litvániából, Lengyelországból érkeztek. Magyarországot 5 pedagógus képviselte, így a páros feladatoknál mindenki más-más ország béli kollégával dolgozhatott. A multikulturális környezet arra is kiváló lehetőséget teremtett, hogy megismerkedhessünk más európai országok iskolarendszerével, tanítási hagyományaival, pedagógiai gyakorlatával, módszereivel.

A napi munka nagyon feszes tempóban zajlott, gondosan felépített tematika szerint.  A csoport nyelvi szintjének felmérésére még a kurzus megkezdése előtt sor került, így a feldolgozott nyelvtani ismeretek megfelelően igazodhattak a résztvevők nyelvi jártasságához.

A nyelvtani szabályok feldolgozásához választott témák azonban nem kis nehézség elé állították a csoportot, ugyanis az iskolamenedzsment, a pedagógusetika, a különböző nemzetekről kialakított sztereotípiák, a nemi diszkrimináció vagy éppen az európai iskolarendszerek különbözősége mind-mind olyan témák, amelyek feldolgozása, megvitatása még az anyanyelvünkön is alapos felkészültséget igénylő feladat.

Hála nyelvi trénerünk, Tessie Bezzina kiváló szakmai felkészültségének, kreativitásának és a jól megválasztott, tanulói tevékenykedtetésen alapuló módszereinek, sikerült leküzdenünk a nyelvi akadályokat.

A kurzus kifejezetten a tanulók aktív részvételére épített, ezzel elősegítve a magabiztosabb kommunikációt, a szókincs fejlődését, a beszédértés javulását, kiejtés és hangsúlyozás hibáinak korrekcióját. Rengeteg párbeszédes tevékenység, tanulói prezentáció, újságcikk fordítás, film- és zenemű bejátszás, problémamegoldó feladat és szerepjáték szolgálta a nyelvi fejlődésünket.

A tanterem kiváló felszereltsége (e-tábla, projektor, nagysebességű internetkapcsolat), a felhasznált korszerű és látványos multimédiás tartalmak (filmek, zenék, prezentációk), a bemutatott autentikus dokumentumok (napilapok, folyóiratok, weblapok) is jól szolgálták tanulásunkat, fejlődésünket.

Itt kívánjuk figyelmébe ajánlani nyelvszakos kollégáinknak, illetve mindazoknak, akik az angol nyelvtanulással, gyakorlással szívesen foglalkoznak azokat a web-lapokat, amelyek kiválóan alkalmasak nyelvi ismereteik fejlesztéséhez:

 

Ingyenes, nyílt angol szótár, értelmezőszótár, nyelvtani szabályokat is magyarázó oldal, nyelvi fejlesztőjátékokat is tartalmaz

http://www.macmillandictionary.com

 

Online kollokációs szótár

http://oxforddictionary.so8848.com/o

 

Nyelvoktatást segítő módszerek, szakmai anyagok, online eszközök

http://www.onestopenglish.com/

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish

https://www.ego4u.com

http://languages.dk/

 

A feszített tempójú tanulás mellett a tartalmas kikapcsolódásra, Málta nevezetességeinek, történelmének és kultúrájának megismerésére is bőven adódott alkalmunk. A két hét alatt számos autóbuszos városnézésre vitték csapatunkat angol nyelvű idegenvezető kalauzolásával.

Rengeteg felejthetetlen élményben volt részünk, csodálatosan szép helyeken barangoltunk.  Ellátogattunk Málta fővárosába, Vallettába. Jártunk a történelmi városokban, Mdinában, Rabatban, a Három Városban. Sétáltunk a kicsi, de annál festőibb szépségű halászfaluban, Marsaxlokk-ban. Kirándultunk Gozo szigetére, útközben a tengerről is megcsodáltuk a varázslatos Azure Window elnevezésű sziklatömböt.  Útba ejtettük a Blue Grotto-t, a meredek partfalról csodáltuk meg az egyedülálló, páratlan szépségű természeti képződményt.

Nagyon hasznos két héten vagyunk túl. Rengeteg munka, tanulás után, ugyanakkor számtalan élménnyel gazdagodva tértünk haza.  Úgy gondoljunk, hogy nyelvi jártasságunk az elvárt mértékben fejlődött. Sokat javult a hallás utáni beszédértésünk, sokat fejlődött szókincsünk és kiejtésünk, bátrabban és magabiztosabban használjuk az angol nyelvet.

Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették az Erasmus+ programban való részvételünket. Köszönjük Ráczné Schanda Katalin kollégánk biztatását, a rengeteg tanácsot, a kitartó előkészítő- és szervezőmunkát. Tátrai Éva munkatársunknak a sok segítséget, amellyel az adminisztrációs terhek jelentős részét vette le vállunkról.

Köszönjük KLIK Budapest 03 Tankerület munkatársainak az előkészítésben, a finanszírozási tennivalók gördülékeny lebonyolításában nyújtott segítségét.

Hálásak vagyunk a Hungary-Expert Erasmus+ tanártovábbképzés pályázati tanácsadó csapatnak a kiváló szervezésért, előkészítésért.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az ETI tanárainak és személyzetének professzionálisan megszervezett és lebonyolított nyelvi kurzust. Segítőkészségüket és a sok kedves, bátorító mosolyt.

 

 

Kategória: Angol nyelvterület

Az Erasmus+ KA1 program keretén belül két hetes továbbképzésen vettem rész 2015. október 5-től 2015. október 17-ig Máltán. A továbbképzésnek az Executive Training Institute (ETI) adott helyet a főváros legforgalmasabb, legnyüzsgőbb kerületében, St. Julian's-ban. 

Mivel a kurzus október 5-én kezdődött én már előző nap kiutaztam a szigetre. Már a megérkezésem napján felfedező útra indultam a városban. Meglepett Valletta nyüzsgő, lüktető, sokszínű élete, ahol az őszi hónap ellenére rengeteg turista sétált, ismerkedett a tengerrel, a város nevezetességeivel.

A hétfői iskolai kezdés során kapott órarend teljes egészében lefedte az előzetesen kapott tematikát, így nem lepett meg, hogy a tanfolyam során az új számítástechnikai alkalmazások elsajátításán kívül módszertani ismereteinket is bővíteni fogjuk.

A továbbképzés hivatalos neve, amelyen részt vettem: Technology Enhanced Learning. A kurzus témája az IKT eszközök tanórai használata, egy új típusú oktatási forma keretén belül. A webquest-módszer lényege, hogy a tanár megalkotja a lecke, a témakör módszertani vázát, (a webquest-dokumentumot), melyet aztán a tanulók a különböző számítástechnikai alkalmazások segítségével, tartalommal kell, hogy megtöltsenek. Ez a vázlatdokumentum, valamint az elsajátított IK technológiák segítik a tanulókat a világhálón való tájékozódásban, és egyben megadja számukra az irányt is, amerre haladniuk kell az információszerzés során.

A két hét során megtanultam blogot szerkeszteni, weboldalt tervezni, szófelhőket készíteni. Elmélyítettem tudásomat a következő programok és alkalmazások használatában: Hot Potateos, Webquestons, Create an Avatar, Creating Animated Slideshows, Online Tools, Designing a Webquests, Online Dictionaries, Creating a WIKI, Using the Interactive Whiteboard, Creating Cartoons, Editing Video and Audioclips, Designing Crosswords and Quizzes and Podcasting

A foglalkozások napi rendszerességgel kilenctől fél háromig tartottak. Az első héten tizenhatan voltunk, a második hétre tizenhárman maradtunk. A résztvevők nagy része Lengyelországból és Bulgáriából jött, Finnországot, Spanyolországot, Csehországot, Szlovákiát egy – egy fő képviselte. Magyarországról ketten jöttünk, a kolléganő az első hét után, mivel véget ért számára a tanfolyam, hazautazott.

Az órákat követően volt idő délutánonként barangolni Valletta szűk utcáin, fürödni a tengerben, hajókázni az öblökben. Az iskola szervezésében eljutottunk a sziget hajdani fővárosába Mdinába, voltunk Gozon, s láthattuk az ötezer éves templomok romjait. A szigettel való ismerkedésben szerencsére nem zavart a kánikula, így csak ajánlani tudom Málta megismerésére a kora őszi hónapokat.

A tanított alkalmazások, módszerek, eljárások teljes mértékben megfeleltek az előzetes várakozásaimnak, hiszen olyan dolgokat tanulhattam, melyekkel kiegészíthettem korábbi ismereteimet, valamint a korábbi, hasonló tematikájú IKT továbbképzésen tanultakat. Douglas tanár úr skót származását meghazudtolva örömmel, türelmesen, és főleg humorosan osztotta meg velünk tudásának gazdag tárházát. Tudása, felkészültsége, szakmai hozzáértése példaértékű volt számunkra.

Az iskola dolgozói, munkatársai türelmesen, megértően, empatikusan kezelték kéréseinket, kérdéseinket, s igyekeztek mindenben a segítségünkre lenni, akár programszervezésről, akár igazolások kiállításáról, akár közlekedési útmutatásról volt szó. Köszönet érte!

Itt szeretném megragadni az alkalmat, s megköszönni mindenkinek a segítségét az iskolai koordinátortól kezdve a KLIK-ben dolgozó kollégákon keresztül, a külső partnerekig bezárólag, akik lehetővé tették számomra ezt a két hetes utat.

Azt gondolom, a Máltán tanultakat jól fogom tudni hasznosítani iskolámban, hiszen az IKT alapú oktatás egyre inkább tért hódít a hazai oktatási intézményekben. Szerencsére iskolánkból más kollégák is részt vettek hasonló képzésen, így lesz kivel együttműködve munkálkodni ezen oktatási mód honosításában, népszerűsítésében.

Kategória: Angol nyelvterület
2015. augusztus 24., hétfő 00:00

Tanártovábbképzés Máltán 2015

Nagy izgatottsággal várt, de minden elképzelésemet felülmúló, izgalmas és tanulságos két hetet töltöttem Máltán 2015. július 20-tól augusztus 1-ig. A tanfolyam neve, amelyen részt vettem: Technology Enhanced Learning.

Két ok miatt jelentkeztem erre a tanfolyamra. Egyrészt, hogy az e területen csekély tapasztalataimat bővítsem, s azt hazaérkezésemkor hasznosíthassam munkámban, másrészt hogy mindezt angol nyelven tanuljam, így frissítve fel a hétköznapokban oly ritkán használt nyelvtudásomat.

Máltára a legforróbb napokban érkeztünk, s a legforróbb heteket töltöttük ott. Az iskola és a szálló légkondícionálása nagymértékben segített a számomra néha elviselhetetlen klímával való küzdelemben. E mellett az iskola felszereltsége, a bennünket oktató tanár türelme, és az iskolában dolgozó kollégák végtelen kedvessége mind hozzájárult ahhoz, hogy életem egyik legemlékezetesebb két heteként tekinthessek vissza az ott töltött napokra. Külön ki kell emelnem az iskolában dolgozók szakmai felkészültségét, támogató segítségét, és a felénk, vendégek iránt tanúsított türelmét és figyelmességét!

Tanulmányaimat hétköznaponként 8:30-tól 14:00-ig folytattam, melyet kisebb szünetekkel tettünk rugalmassá. Douglas, az oktatónk kiváló humorával tette minden napunkat színessé és izgalmassá, bár erre nem volt szükség, hisz az ott tanultak önmagukban is érdekfeszítőek voltak. A főbb témák, amikről tanultam: Create an Avatar, Creating a Website, Creating Animated Slideshows, Creating a Blog, Online Tools, Designing a Webquests, Online Dictionaries, Creating a WIKI, Using the Interactive Whiteboard, Creating Cartoons.
A velem együtt tanuló kollégák spanyol, brit, német, lengyel és román területről érkeztek. Egyedül én képviseltem a magyarokat. Mégsem éreztem magam egyedül, hisz a pedagógus mindenütt pedagógus, hasonló nehézségekkel küzdünk, és az örömeink is ugyanazok. Így cseppet sem éreztem magam idegenként ebben a sokszínű csoportban. Mindannyian érdeklődéssel és kíváncsian vártuk a naponta érkező új és izgalmas tanulnivalókat.
Izgatottsággal és kíváncsisággal várom, hogy az ott tanultakat hogyan tudom átadni kollégáimnak, illetve hogyan tehetem hasznossá iskolánkban a Máltán szerzett új ismereteimet. Ez újabb kihívás lesz számomra!

Az ott tanultak önmagukban tették felejthetetlenné számomra ezt a két hetet, amelyet a szabadidős programok csupán megkoronáztak. Málta történelme, kultúrája, sokszínűsége és „nagysága” sok élménnyel tett gazdagabbá. Alkalmam nyílt megismerni Málta leghíresebb és legszebb városait és szigetét. San Giljan-ben volt a szállásunk, és ott is tanultunk. Jártam Gozo szigetén, meglátogattam a fővárost, Vallettát, jártam Rabatban, Sliemában, Mdinában és a mesés kis halászfaluban, Marsaxlokkban. Nem hagytam ki a Blue Window és a Blue Grotto csodás látványát sem. Megtekintettem a Temples hihetetlen építményeit, és egynapos körutazással magamba szívtam Málta minden különleges látnivalóját is.

Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik segítségével eljutottam e csodás helyre, és itt ismerkedhettem meg olyan hasznos dolgokkal, amik tanári munkám minőségét nagymértékben segítik majd a továbbiakban!

 

Kategória: Angol nyelvterület
2015. július 27., hétfő 00:00

Tanártovábbképzés Máltán 2015 július

Egy csodálatosan szép és tartalmas két hetes kurzuson vehettem részt 2015. július 6-tól 17-ig Máltán.

Elsősorban azért jelentkeztem erre a tanfolyamra, hogy módszertani ismereteimet felfrissítsem, kiegészítsem és új ötletekkel gazdagodjak a tanulói motiváció területén is. Nem titkolt szándékom volt ugyanakkor e titokzatos, és számomra ismeretlen szigetország felfedezése. A hatékony oktatás és az ország kultúrájába való bepillantás remek párosítása valósult meg itt. A képzés helyszíne az ETI volt St.Juliansben, mely amellett, hogy egy igazi tengerparti turista központ, rengeteg nyelviskolával rendelkezett. Fiatalok százai érkeztek ide nyelvtanulási szándékkal. Ez tette a várost oly üdévé és nyüzsgővé.

Az oktatás rendkívül jól felszerelt, légkondicionált termekben folyt, így a nagy hőség nem befolyásolt minket. Az én módszertani csoportomban, középiskolában vagy felnőttoktatásban tanító német, cseh, lengyel és olasz résztvevők voltak. Egyedüli magyarként örültem, hogy teljesen az angolra lehetek utalva. A képzés remek, a tananyag rendkívül változatos és színes volt. Három oktatóval dolgoztunk, egy angol anyanyelvű és két máltai tanárunk volt, akik meglehetősen nagy tapasztalattal és tudással rendelkeztek. A tananyag nemcsak újszerű pedagógiai módszereket vonultatott fel, hanem nagy hangsúlyt fektetett a különböző készségek és kulcspotenciák elsajátítására is. /pl. IKT, érintve ezzel a digitális kompetenciákat, kiemelve a különböző képességekkel rendelkező tanulók bevonását az órai munkába./ Az órákon mindig csoportos műhelymunka folyt. Az új és változatos módszereket azonnal ki is próbáltuk szituációkban, történetírásban, blogok készítésében. Úgy gondolom, a jövőben nagyon jól tudom majd ezeket a munkámban hasznosítani. Csak néhány a témák közül: Get them talking, Using Blogs and Wikis, Interactive Whiteboards,Tell Me a Story, Learner Styles and Multiple Intelligences, Songs and Music and their Learning Potential.

Az oktatás reggel 8:30-tól 14:00-ig tartott, másfél órás foglalkozásokra osztva, 1-1 harminc perces szünettel. A szabadidőnket részben városnézéssel, részben kirándulásokkal töltöttük. Az iskola sok szervezett programot kínált, de fakultatívan is lehetőség volt bárhová ellátogatni, hiszen a távolságok nem voltak olyan nagyok. Olyan csodálatos helyeken jártunk, mint a főváros Valletta, Gozo, az Azúr ablak, Mdina és Rabat, a két középkori város, Comino/a Kék Lagúna/ Sliema, Marsaxlokk egy tüneményes halászfalu és még sorolhatnám. A két hét alatt lépésről lépésre próbáltam megismerni a sokszínű kis országot, kultúráját és a kedves embereket, akik mindig nyitottnak bizonyultak egy kis beszélgetésre. Ebben sokat segített a család, akiknél laktam. Egy igazi temperamentumos máltai család, három felnőtt gyermekkel és több vendéggel, akik között volt szicíliai, francia, lengyel, orosz. Általuk alkalmam volt megismerkedni néhány helyi szokással, ételekkel és a nyelvvel, amely számomra elég furcsa volt. Reggelente a családfővel megvitattuk az éppen aktuális európai híreket, a többiekkel az iskolát, főzést vagy éppen a zenét és filmeket. Ottlétem során lenyűgözött engem az ország sokszínűsége és az emberek kedvessége. Az iskola lehetőséget nyújtott egyfajta multikultúrális közösség megismerésére, eszmecserékre és, ami nagyon fontos, a nyelv gyakorlására. Ugyanakkor alkalmam nyílt sok-sok barátot szerezni Európa különböző országaiból, ami egy életre szóló élmény. Úgy érzem, amellett, hogy sok ötlettel és tanítási módszerrel gazdagon térhettem haza hasznos, számomra pozitív visszajelzéseket kaptam egyéni tapasztalataimat és tudásomat illetően is.

Köszönöm mindazoknak, akik segítettek, hogy e két hét eredményesen teljen, az előkészítésben Véghné Juhász Krisztina, a továbbiakban pedig Sandra Attard-Montalto, az intézmény tanulmányi vezetője.

Kategória: Angol nyelvterület