Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Az iskolám, a Maklári I. István Általános Iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ program KA1 mobilitására, melynek keretében én az Easy School of Languages nyelviskolában vettem részt 2018. 11. 19. – 11. 23. egy egyhetes „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology for Primary Schools”  kurzuson.

A nyelviskola Valletta történelmi belvárosában található. Nagyon családias kis intézmény (bár maga az épület ötemeletes), ahol a kezdőtől a haladóig minden szintű nyelvtudással bírók fejleszthetik nyelvtudásukat. A kurzusok kínálatából ennek a nyelvtudást és CLIL módszertani ismereteket fejlesztő tanfolyamnak a tematikája rögtön elnyerte tetszésemet. Bár nálunk nincs kétnyelvű oktatás, de saját óráimon már eddig is sok rövid angol nyelvű utasítást és rövidfilmet használtam. Érdekelt, hogyan lehet ezt a módszert még jobban alkalmazni.

Az iskolába érkezésemet követően két részből álló szintfelmérő feladatsort kellett kitöltenem, mely a csoportbeosztás kialakítását segítette elő. Így kerültem egy 5 fős, lengyel tanárokból, tanítókból álló csoportba. A tanárunk máltai nemzetiségű volt, így  három nemzet kultúrájáról, oktatási rendszeréről beszélgettünk és tapasztatokat osztottunk meg egymással.

Minden délelőtt 3 órában tanultuk a nyelvet, elsősorban a szókincset fejlesztettük és a hétköznapi nyelvfordulatokat ismertünk meg. Délutánonként a CLIL módszerrel ismerkedtünk. A hét tananyaga a CLIL kulcsszóra fokuszált, mely jelentése magyarul a tartalomalapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated Learning). Lényege valamilyen tantárgy idegen nyelven történő tanítása. Iskolánk esetében ez lehet német, vagy akár angol nyelven is. A tartalomalapú nyelvoktatásban részt vevő tanárok nem okvetlenül nyelvtanárok, hanem elsősorban szaktanárok. Ebben az oktatási formában a tanulók úgy sajátítják el a szaktantárgyi ismereteket, hogy közben egy idegen nyelvet használnak, és nyelvtudásukat is bővítik, mélyítik. A tartalomalapú nyelvoktatásban felhasznált módszerek és megközelítésmódok gyakran kapcsolódnak az idegen nyelven tanított tantárgy metodológiájához.

Amennyiben a tanuló aktív résztvevője az órái munkának, kooperatív módszerekkel és a kreatív, valamint kritikus gondolkodásmód serkentésével, nagyon jó eredményeket lehet a CLIL módszerrel elérni. A tanfolyam rengeteg szókincsfejlesztési gyakorlatot mutatott be (pl. szókártyacsere, un. snowball, szavak jelentése szövegkörnyezetben, hiányzó szavak kitöltése hallás után, videó felvételek segítségével stb). A kurzus további gyakorlati példákon rámutatott a szövegértési készség fejlesztésére, a megértés mélyítésére és a beszédkészség erősítésére. 

A heti 30 óra tanulás mellett néhány szabadidős programon is részt vettünk.  Közös városnézésen ismerkedtünk meg Valletta értékeivel, ferryvel ellátogattunk Sliemába, és a szomszédos szigetre, Gozo-ra is. Megismerkedtünk Marsaxlokk régi halászfaluval, amelynek öblét a színes luzzu hajók teszik híressé és a vasárnapi halpiac.

A hét eltelte után számtalan új módszertani ismerettel, valóban új erőre kapott nyelvtudással, új barátságokkal, élményekkel érkeztem vissza a munkahelyemre, ahol izgatottan várom, hogy megosszam kollégáimmal, és tanítványaimmal tapasztalataimat.

A lehetőséget jó szívvel ajánlom minden érdeklődőnek és egyúttal köszönöm!

Kategória: Angol nyelvterület

Iskolánk, az oroszlányi Hamvas Béla Gimnázium négy tanára sikeresen pályázott az Erasmus+ tanári mobilitási programjára. Így 2018 nyarán két hetet tölthettem az Erasmus+ Program keretében Máltán és résztvevője voltam az Easy School of Languages „English language development for teachers and staff working in education B1/B2” című angol nyelvi tanfolyamának. Szállást és teljes ellátást egy máltai családnál kaptam. A fogadó család nagyon kedves és segítőkész volt. Pontosan tudták, miről van szó, hiszen már több éve fogadnak hallgatókat 1-2 hétre saját házukban, így minden probléma megoldásában tudtak segíteni. Igazán otthon éreztem magam vendéglátóimnál, akik segítettek a közlekedésben és alkalmazkodtak a napirendemhez, ahogyan én is betartottam az otthoni házirendet.  

A képzés minden nap 9 órától 14:30 –ig tartott. Naponta 6 (3x2) tanóránk volt, fél órás szünetekkel. Az első napon megtörtént a szintfelmérés, aztán nívócsoportokba osztottak minket, és már kezdődött is az oktatás. A tanulócsoportban valamennyi résztvevő aktív volt. Ez nagyon jó lehetőséget biztosított a folyamatos angol beszédhez. Gyakran dolgoztunk párban, csoportban, töltöttünk ki tesztet, hallgattunk magnót, írtunk történeteket, szóval változatos munkamódszerekkel és feladatokkal dolgoztunk és rengeteget beszélhettünk, ami nagyszerű volt. Számomra talán ez volt e két hét alatt a legfontosabb. Tulajdonképpen nagyon gyorsan elteltek az órák, és mindig volt idő aktuális élmények elmesélésre, megbeszélésére is – tanáraink maximálisan alkalmazkodtak hozzánk. Nagyon jó volt ez a napi hat óra meglévő tudásunk felfrissítésére, bővítésére és beszédkészségünk fejlesztésére. Továbbá erősen motivált arra, hogy folytassuk nyelvi tanulmányainkat, illetve bátran vágjunk bele iskolánkban nemzetközi projektekbe. A tanfolyam végén értékelhettük képzőink tevékenységét, a szállásunkat és hallgatóként visszajelzést kaptunk fejlődésünkről, tanulmányi munkánkról.

A hivatalos programunk nem volt zsúfolt. Oktatás után tudtunk pihenni, és megnézni a látnivalókat. Délutánonként volt lehetőség kirándulni, strandolni, hétvégéken be lehetett járni az egész szigetet. Tanulócsoportom tagjaival összebarátkoztunk, ahogyan tanárainkkal is baráti viszony alakult ki. Így összességében nagyon jól éreztem magamat. 

Kategória: Angol nyelvterület