Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Gimnáziumunk néhány lelkes pedagógusa elhatározta, hogy az iskolai történetében először Erasmus+ pályázati projektet indít el. Elvállaltam a maroknyi csapat koordinátori feladatait és közös munkánk eredményeként megszületett a „Kelts hullámokat! – iskolai motiváció fejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című pályázat, melyet a bírálók megvalósításra érdemesnek ítéltek.

Mivel az eredetileg megpályázott továbbképzési tanfolyamom 2018. július – augusztusban nem indult, helyette a hasonló témájú „ CLIL in Practice: Focus on Florence” című kurzust választottam. A címben szereplő rövidítés CLIL - Content and Language Integrated Learning a tartalomalapú nyelvoktatásra utal, de a szervezők úgy hirdették, hogy bármilyen szakosok jelentkezhetnek, mert a módszer könnyen adoptálható más tantárgyakra is, így hát belevágtam. Kezdeti szorongásom, melyet tökéletesnek nem mondható angol nyelvtudásom miatt éreztem, már az első napon elmúlt. Trénerünk az amerikai származású, Olaszországban élő Sheila Corwin volt, aki profi módon alkalmazkodott a nemzetközi csoport – 3 ír tanítónő, egy spanyol történelem-földrajz szakos tanárnő, egy fiatal német  házaspár, akik hazájukban munkanélküliek és bevándorlók képzésével foglalkoznak, egy angol szakos kolléganő Békéscsabáról és jómagam – összetételéhez, segített a nyelvi nehézségek, szaktárgyi és kulturális különbségek áthidalásában.

A tanfolyam érdekesnek ígérkező programját előre megkaptuk. Hétfői témánk Firenze képzőművészete volt, kedden „Szerelem Firenzében” címszó alatt Dante művészetéről beszélgettünk.  A szerdai napot a film, zene, újságok témakörnek szenteltük, míg csütörtökön a Medici családról, majd pénteken a toscanai ételekről és divatról volt szó.  Ezeket a témákat a CLIL módszer segítségével, változatos feladatok megoldásával dolgoztuk fel. Volt egyéni, páros és csoportos munka; kipróbáltuk a mozaikmódszert. Mi magunk is készítettünk foglalkozásterveket és javítottuk, illetve értékeltük is egymás munkáját. Sheila közben felhívta a figyelmünket az apró, ám nagyon hasznos módszertani ötletekre, például arra, hogy az ismeretátadás hatékonyabb, ha több érzékszervünkön keresztül jön az információ (látom, hallom), vagy, hogy mennyire fontos a tanulói aktivitás (megtapasztalom, csinálom). Ennek jegyében minden nap meglátogattunk egy-egy, az adott témakörhöz tartozó firenzei múzeumot. Természetesen itt is kaptunk feladatot, megfigyelési szempontot.
A napok gyorsan röpültek, annyi élményt, új ismeretet szereztem, hogy azokat feldolgozni hosszabb időbe fog telni. Arról viszont a saját tapasztalataim alapján meggyőződtem, hogy a CLIL módszer alkalmas a tanulói motiváció felkeltésére, növelésére. A módszer a természettudományos tárgyak oktatásában is alkalmazható. Firenzében a szabadidőmben megnéztem a Galilei és Leonardo múzeumokat is, ahol rengeteg szakmai anyagot gyűjtöttem. Így aztán a megszerzett módszertani ismereteket, apró fogásokat tanóráimon jó szívvel fogom alkalmazni, továbbá igyekszem majd kollégáimnak átadni a tanfolyamon szerzett és a saját gyakorlatomban csiszolt tapasztalatokat.

Egy esti séta erejéig kilátogattam Fiesoléba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Firenzére.

A szombati napon pedig lehetőségem volt Toscana néhány szép helyére is elmenni, mert csoportunknak a képzőintézmény egész napos buszos kirándulást szervezett. Megnéztük San Giminiano 12. századi toronyházait, amelyek nem védelmi célt szolgáltak, hanem az építtető családok gazdagságát mutatták. A nagyon jó állapotban fennmaradt középkori városközpont ma már a Világörökség része. Megcsodáltuk Siena gyönyörű főterét és a befejezetlenül is impozáns gótikus dómját. Chiantiban pedig egy családi pincészetben nagyon jó hangulatú étel- és borkóstolón vettünk részt.

A toscanai táj annyira elbűvölő és Firenze olyan sok nevezetességet rejteget még, hogy felkerültek a bakancslistámra – ide vissza kell még térnem, az bizonyos!

Erasmus+ pályázatunkról iskolánk honlapján és saját honlapunkon is olvashatnak.

Kategória: Angol nyelvterület

2016. július 18-án reggel 9 órakor került sor az első találkozóra az Europass C.S.E. székhelyén, Firenze belvárosában. A jelentkezés, bemutatkozás után mindenki kapott egy névre szóló dossziét, ebben benne volt minden fontos információ, dokumentum a foglalkozásokról, programokról.

Ismertették, hogy ki melyik csoportban fog tanulni és kik az adott csoport tanárai.

A regisztráció után reggel 9-től 12,40-ig tartottak a délelőtti kurzusok.

Az én csoportomban sokféle nemzetiségű résztvevő volt, angol, spanyol, holland, török, de a közösen használt nyelv természetesen az olasz volt.

A délelőtti foglalkozások mindig egy-egy témából indultak ki, a tanfolyamot vezető tanár kezdeményezésére, a témához mindenki hozzászólhatott, elmondhatta véleményét, majd kisebb csoportokban – 2-3 fő – véleménycserékre került sor. A beszélgetések közben felmerültek nyelvtani, nyelvhasználati, nyelvjárási jelenségek, érdekes kifejezések, szinonimák, melyeket aztán a tanár segítségével értelmeztünk. Mindez igen hasznos volt ahhoz, hogy a nyelvtudásunkat aktualizáljuk, szókincsünket gyarapítsuk.

Érdekes volt a tanfolyam résztvevőivel beszélgetni és meghallgatni a különböző országokból jött résztvevők véleményét: azt, hogy ki mit tud Olaszországról, illetve az egyes csoporttársak küldő országáról.

A július 18-29 közötti időszakban öt alkalommal vettem részt a délelőttieken túl délutáni egyéni foglalkozáson. Ezt a kurzust Cristina Demartis kolléganő tartotta, témája pedig Európa Unióra vonatkozó ismeretek.

Ezek a délutáni foglalkozások 2-től 4-ig tartottak. Cristina Demartis sok anyaggal készült az órákra, az Unió történetével, működésével, intézményrendszerével, feladataival, programjaival és aktuális kérdéseivel kapcsolatban. Előzetesen e-mailben megküldte a foglalkozások tematikáját és lehetővé tette, hogy személyes érdeklődésemnek megfelelően, a tematikát bővítsük. Úgy gondolom, hogy azt itt elhangzottak hasznosak voltak számomra és sok mindent tudok belőlük hasznosítani itthon, az olasz célnyelvi civilizáció tantárgy oktatása során. A kolléganő nyomtatott oktatási segédanyagokkal is ellátott, valamint internetes forrásokat is megjelölt, ahol a témával kapcsolatban további információkat gyűjthetek.

Az Europass C.S.E. szervezett a kurzusokon kívül szabadidős programokat is. Lehetőség nyílt kirándulásokra, kulturális programokra, vezetett múzeumi látogatásokra jelentkezni.

Úgy gondolom, hogy mind a kurzusok mind a többi program nagyon érdekes és hasznos volt számomra. Az iskola tanárai, vezetői, alkalmazottai rendkívül segítőkészek és kedvesek voltak, bármilyen kérdéssel fordulhattunk hozzájuk és igyekeztek minden segítséget, tájékoztatást megadni.

Összegezve a kint szerzett tapasztalatokat elmondhatom, hogy az Erasmus+ tanári mobilitás Firenzében eltöltött időszaka mind nyelvtudásom aktualizálása szempontjából, mind pedig az ott szerzett ismereteket és kapcsolatokat tekintve is rendkívül hasznos, tartalmas és hatékony volt, mindezeket itthon az iskolában is tudom hasznosítani.

Alkalmam volt jobban megismerni Firenze múzeumait, nevezetességeit, művészetét, új szakmai kapcsolatokat tudtam kialakítani jómagam és tanítványaim számára.

Budapest, 2016. augusztus 1.

dr. Fehérvizi Judit

Kategória: Olasz nyelvterület