Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

péntek, 17 augusztus 2018 08:00

Élménypedagógia Máltán

Iskolánk oktatói először 2017-ben vehettek részt az Erasmus+ projekt keretein belül továbbképzéseken, tanfolyamokon. Az általuk tartott ismertetők, élménybeszámolók és workshopok győztek meg arról, hogy magam is részt vegyek a 2018-as projektben. A kurzus kiválasztása során igyekeztem az intézmények széleskörű kínálatából megtalálni azt, amely számomra a leginkább testreszabott, érdeklődési- és munkakörömhöz a legközelebb áll. Így esett választásom az ETI Malta oktatási központ Language Fun and Games Primary School Language Teaching című ötnapos, összesen huszonegy órás képzésére.

A kurzus elsősorban olyan általános iskolában tanító pedagógusoknak szólt, akik hat és tizenkét év közötti gyermekekkel foglalkoznak. Célja, hogy bővítse a tanítási módszertani készletünket, főként az angol nyelvtanítás területén mutasson be új technikákat, és gyakoroltasson hasznos tevékenységeket. A kurzuson tizenöten vettünk részt, melyre a megcélzott pedagóguscsoporton túl több óvodapedagógus és iskola-előkészítőben dolgozó kolléga is csatlakozott. Csoportunkban négyen képviseltük Magyarországot, hatan érkeztek Szlovákiából, továbbá lengyel és spanyol származású társaink is voltak.

A képzés címében a Fun and Games kifejezés a gyakorlatban is tükrözte a kurzus szemléletmódját: minden óra interaktív és tevékenységközpontú volt. A kurzus fő céljaként tűzte ki, hogy a tanítás ne egyszerű oktatás legyen, hanem általunk élménypedagógiává váljon. Az öt nap alatt alig került sor önálló munkára, végig párosan vagy csoportosan dolgoztunk. A gyermekeknek szánt feladatokat kivétel nélkül magunk is kipróbáltuk, saját bőrünkön tapasztalva meg azok előnyeit és hátrányait. Beleélhettük magunkat a tanulók szerepébe, felismertük, hogy mely tevékenységek izgalmasak, és melyek azok, amelyeket tovább kell fejlesztenünk, hogy élvezhetővé váljanak. Bár a képzés során főként az angol nyelvtanításhoz kapcsolódó feladatokkal ismerkedtünk meg, azok legnagyobb része jól adaptálható más tantárgyak oktatásához is.

Az első napon a bemutatkozásokat követően mélyebben megismerkedtünk az általunk foglalkoztatott korcsoport tanulási típusaival, szokásaival. Összehasonlítottuk a korábbi évek gyermekeit a 21. század tanulóival, előtérbe helyezve a digitális és szociális kompetenciákat érintő változásokat. Foglalkoztunk az összetett intelligenciaelméletekkel, és megvizsgáltuk a gyerekek három fő tanulási típusát. Érdekes és hasznos tudásra tettünk szert azáltal, hogy a pedagóguspályán hosszabb ideje tevékenykedő társaink megosztották velünk a gyerekek változásával és a digitális átállással kapcsolatos tapasztalataikat.

A második nap két fő téma köré épült. A délelőtt folyamán az ETI számítógépes központjában hasznos weboldalakkal és digitális tananyagokkal ismerkedhettünk meg. Ezek alapvetően angol nyelvű platformok, de egy részük magyarul is használható, vagy egy kis időráfordítással magyar nyelven tanított tantárgyakhoz alakítható. A nap második felében a kooperatív tanítási technikákkal foglalkozó első, bevezető óránk következett, melyet egy második blokkban, az utolsó napon zártunk le.

A harmadik és negyedik napon minden órán a tanítás egy-egy konkrét aspektusára helyeztük a hangsúlyt. Szerepet kapott az olvasás fontossága, az önálló, szóbeli szövegalkotás fejlesztésének lehetőségei,illetve a dallamok, a zene szerepe az oktatásban. Az angol nyelvtani és kiejtési szabályok gyakoroltatásához kapcsolódó órák számomra inkább a nyelvi kompetenciám fejlesztéseként voltak hasznosak. A kurzus utolsó napján lehetőségünk volt értékelni a saját idegen nyelvi fejlődésünket az intenzív, többnapos angol nyelvhasználatot követően.

Az ETI Malta szervezésében jól felszerelt, színvonalas környezetben tanulhattam. Az intézmény több kirándulást is szervezett számunkra, így nem csak hasznos tananyagokkal, de Málta kulturális és történelmi értékeivel is gazdagodhattam. Oktatónk, Josianne Pisani lelkesedése, felkészültsége, szeretete szakmája és a gyermekek iránt minden pedagógus számára követendő példa lehet. Hálás vagyok, hogy a képzés keretein belül tőle tanulhattam. Az Erasmus+ projekt által olyan sokrétű tapasztalathoz és hasznos tudáshoz jutottam, melyet munkám során mindennap hasznosíthatok majd. Remélem, hogy a jövőben lesz még lehetőségem ennek a tudástárnak a bővítésére, hasonlóan igényes és élvezetes keretek között.

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kategória: Angol nyelvterület