Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. augusztus 13., hétfő 10:55

Fókuszban a professzionális kommunikáció

2018. július 23-tól 27-ig az Erasmus+ Mobilitási Projekt keretében részt vehettem az ETI Malta továbbképző központ Professional CommunicationSkills című képzésén St.Julian’s-ben.

Hatalmas várakozással utaztam Máltára, ebbe a szigetnyi országba, melynek történelme és kultúrája éppúgy vonzott, mint az ETI Malta által kínált 5 napos tanártovábbképzés. A kurzus címe alapján már sejthető volt, hogy nagyon sok új, a vezetői adminisztratív munkámhoz (is) köthető, hasznos információval találkozhatok.

Meglepetésemre a tréning három fős csoporttal is elindult, óriási lehetőséget és teret adva mindannyiunknak a szinte egyénre szabott fejlődésben és az angol nyelven való megszólalásban. Csoportunk másik két tagja egy finn többcélú általános és középiskola adminisztrátora, iskolatitkára, valamint egy Gdanskból érkezett lengyeltanárnő volt, a tréninget pedig Julie Saliba vezette. Nemcsak a program részeként (saját iskolánk bemutatása) tudtunk meg hasznos információkat egymás munkahelyéről, hanem közvetlen és baráti beszélgetéseink során is megismerhettem országuk oktatási rendszerét, valamint a helyi kulturális és társadalmi szokásokat. 

A tréning célja az angol nyelvű hivatalos írásbeli-szóbeli és online megnyilvánulások formáinak (frazeológiai, grammatikai jellemzőinek) megismerése és használatuk gyakorlása volt. Az első két napon a sikeres prezentáció elkészítését, bemutatását, illetve a hatékony értekezlet jellemzőit vettük sorra. Számos segítséget kaptunk Julie-től mind a tartalmi, mind a formai tudnivalókról, s az elméleti ismeretek után minden alkalommal lehetőségünk volt a gyakorlatban is kipróbálni magunkat szituációs játékok formájában. Ezek a praktikus gyakorlatok célja nem csupán a frissen megszerzett tudásunk rögzítése és elmélyítése volt, a Julie által tervezett jó hangulatú feladatok tovább erősítették a csoportkohéziót is.

A tréning 3. napján a sikeres tárgyalás előkészítését, levezetését helyeztük a figyelem fókuszába. Ez a nap különösen sok hasznos tudást adott számomra, hiszen nemcsak szakmai életünk velejárója a megegyezésre való törekvés, hanem a hétköznapi életben is állandóan jelen lévő tevékenység és feladat. Aznap azt is alkalmunk volt gyakorolni, hogy mindkét fél szemszögéből „eljátszottuk” a szerepjátékokat, így sokkal több lehetőségünk volt az egyéni nézőpontok kialakítására, érvényre juttatására is az érvelési feladatok során.

Számomra a képzés legérdekesebb része és egyben szakmai csúcspontja a 4. nap volt, amikor az ún. „interkulturális készség” fejlesztését, az erre való érzékenyítést jártuk körül. Talán ez nem is véletlen, hiszen magam is egy soknemzetiségű, többnyelvű középiskolában tanítok, ahol egymás kultúrájának ismerete és elfogadása nem csupán a pedagógiai programban deklarált alapérték, hanem a mindennapokat meghatározó jellemvonás is. Érdekes volt meghallgatni a csoporttársakat, hogyan alakul ez Helsinkiben és Gdanskban. A délutáni órákon pedig - a hét elején tanultakat is beépítve - önálló prezentációt készítettünk és mutattunk be saját iskolánkról. A továbbképzés utolsó nagy tematikai egysége a hivatalos írásbeli és a telefonos kommunikáció formáinak áttekintése volt.

Trénerünk, Julie Saliba professzionális módon motiválta kis csapatunkat, óriási biztatást kaptam, úgy éreztem, hogy minden feladatot meg tudok csinálni. Az órák interaktívak voltak, trénerünk számos osztálytermi gyakorlat mellett házi feladatokkal is segítette munkánkat, valamint folyamatosan javította nyelvtani hibáinkat, minden témakörhöz szószedeteket kaptunk.

Az ETI Malta továbbképző központ remek infrastruktúrájával, színvonalas szakmai programjával, kedves és segítőkész munkatársaival, és nem utolsósorban a két jó hangulatú, angol nyelvű idegenvezetéssel megszervezett közös városnéző kirándulásaival - az egykori fővárosba, Mdinába, illetve az idén Európa Kulturális Fővárosa címet viselő Vallettába – nagyban hozzájárult szakmai és angol nyelvi fejlődésemhez.   

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kategória: Angol nyelvterület
2017. október 18., szerda 17:17

Kommunikálni – mint egy profi

2017. augusztus 21. és 25. között vettem részt St. Julianban a Professional Communication Skills nevezetű kurzuson.

Több éves, részben külföldön eltöltött pedagógusi pályafutásom után kezdtem el dolgozni a budapesti Orchidea Iskolában. Miután évekig csak angolul tanítottam és kommunikáltam, jelenleg viszont nem használom olyan intenzíven a nyelvtudásomat, mint korábban, ezért választottam kifejezetten egy olyan kurzust, ahol a már meglévő kompetenciáimat csiszolhatom, finomíthatom.

A tanfolyamon összesen négyen voltunk: egy-egy ciprusi, francia, osztrák hallgató és jómagam. Ketten közülük az üzleti angol nyelvet szerették volna jobban elsajátítani, de a kis létszám miatt összevonták a két csoportot. Ez számomra két dolgot jelentett: egyrészt kihívást, hiszen pedagógus lévén, nem az üzleti angolt beszélem, másrészt viszont rengeteg újat tanultam, amit akár a mindennapokban is hasznosíthatok.

Az egy hét nagyon intenzíven telt. Első nap felmérték, hogy milyen az angoltudásunk, és megkérdezték, hogy ki miben szeretne fejlődni. A trénerünk ezeket figyelembe véve állította össze a tananyagot.

A tanfolyamon megtanultuk, hogy melyek azok a formális kifejezések, amelyeket meetingek, prezentációk, tárgyalások során alkalmazhatunk. Minden alkalommal kettesével, illetve egyedül kellett ezekhez kapcsolódóan különböző feladatokat megoldani. A foglalkozások beszédcentrikusak voltak, ezért minden egyes témánál életszerű helyzeteket szimuláltunk: hol érvelnünk, hol vitatkoznunk, hol pedig egy meetinget levezetnünk kellett. Lehetőségünk volt a hivatalos e-mail, illetve levélírás formai követelményeivel is megismerkednünk. A számunkra eddig ismeretlen szavakat, kifejezéseket minden alkalommal megbeszéltük. Volt olyan foglalkozás, ahol multimédiás eszközök segítségével elemeztünk, vitattunk meg egy szituációt. Utolsó nap be kellett mutatnunk egy saját magunk által választott témakörből egy effektív prezentációt a tanult ismeretek alapján. A bemutatás után a csoporttársak és a tréner is külön értékelte azt.

Az Executive Training Institute Malta nemcsak a tréninget szervezte meg kiválóan, hanem lehetőséget biztosított számunkra, hogy az általuk szervezett programok révén jobban megismerjük a szigetország történelmét, szokásait, ételeit. A fakultatív programokra órák után, délután került sort. Az egy hét alatt így sikerült eljutnom Comino szigetére. Megcsodálhattam a régi főváros, Mdina nevezetességeit. Eljutottunk a jelenlegi fővárosba, Vallettába is. Lehetőségünk nyílt a híres halászfalu, Marsaxlokk felfedezésére is.

A Máltán eltöltött egy hét számomra nagyon hasznos volt. Fontos volt, hogy csak angolul kommunikáltam az ott eltöltött idő alatt az iskolában és iskolán kívül is. Nemcsak új ismereteket, angol kifejezéseket, szakszavakat tanultam meg, hanem megismertem egy számomra teljesen új, eddig ismeretlen ország kultúráját is. Ezenkívül olyan embereket ismertem meg, akik nem pedagógusként, hanem az élet más, különböző területein dolgoznak, így bepillantást nyertem az ő munkájukba, életükbe.

A tréneremmel azóta is tartom a kapcsolatot, szeretettel várnak vissza bármikor, akár egy másfajta tréning keretén belül is. Mivel évekig csak olyan iskolákban tanítottam, és jelenleg is ilyen iskolában dolgozom, ahol a tanári karban és a diákok között is nagyon sokféle náció megtalálható, ezért számomra a multikulturális környezet teljesen természetes és megszokott. Ez nem okozott nehézséget a kint eltöltött időszak alatt sem. Bízom benne, hogy az ezalatt a kurzuson elsajátított és megszerzett ismereteimet, tudásomat a mindennapi munkám során remekül fogom tudni hasznosítani. Legyen szó egy prezentáció bemutatásáról, egy meetingről vagy hivatalos írásbeli kommunikációról.

Kategória: Angol nyelvterület