Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. szeptember 17-től 21-ig vettem részt Düsseldorfban az IIK által szervezett 32 órás módszertani továbbképzésen. A kurzus központi témája a kreatív németóra volt; a velem együtt 10 különböző európai országból érkezett tanárkolléga sok esetben új, de mindenképpen hasznos interaktív és játékos módszereket ismerhetett meg, illetve próbálhatott ki a hét folyamán. A workshop-jellegű órák mellett lehetőségünk nyílt arra is, hogy bepillanthassunk az IIK intézményében folyó német nyelvű kurzusok munkájába, és természetesen a szervezők egy kulturális programmal is készültek számunkra – a Heine múzeum látogatása után az íróóriás nyomait keresve ismerkedtünk meg szerda délután Düsseldorf óvárosi részével.

Az első napon – a kurzus szervezési kérdéseit megbeszélve és a bemutatkozás után – csoportokban készítettük el saját Németország-térképünket. A feladat nagyon érdekesnek és mókásnak bizonyult, hiszen kiderült mindenkiről, merre járt már Németországban, de az is, hogy mennyire sikerült földrajzi ismereteink előhívásával Németország különböző pontjait jelölnünk a posztereken. Délután a zenét mint a motiváció egyik igen hasznos forrását jártuk körül: a képzés egyik szervezője, Andreas Westhofen adott tippeket ahhoz, hogy hogyan, honnan és milyen német nyelvű mai zenéket érdemes bevinni a nyelvórára. Ezek után újra csoportfeladat következett, amikor is a kollégákkal egy német nyelvű zeneszámot didaktizáltunk különböző korosztályok számára, más-más nyelvi szinten.

A második napon délelőtt hospitáltunk az intézet különböző szintű nyelvi óráin, majd délután az előzetes tervek szerinti kreatívírás-workshop helyett (mely az előadó betegsége miatt maradt el) a munkaerőpiac németül tanuló csoportjairól hallgattunk meg egy előadást, akik a németet munkájuk során vagy valamilyen szakmai területen használják (pl. szociális, üzleti, informatikai stb. szféra). Az előadó a szakmai nyelv területén végzett újabb kutatásokról is beszélt, valamint arról az IIK által vezetett projektről, amely a tanulók felmérését is lehetővé teszi – megkönnyítve így a fejlesztési tervek kidolgozását.

A harmadik nap témája a szókincstanítás és a szóbeli kommunikáció gyakoroltatása volt, a délelőtti foglalkozáson játékos feladatokon keresztül kaptunk ízelítőt ezekből. A játékokat természetesen mi magunk is kipróbáltuk – jó diákok lévén. A délután az irodalom jegyében telt: közösen ellátogattunk a Heinrich Heine Múzeumba, majd Düsseldorf óvárosi részével ismerkedtünk meg, követve Heine egykori nyomait.

A csütörtöki napon a kooperatív csoportmunka előnyeit eleveníthettük fel újra több témán keresztül, azután pedig az óra kezdetét feldobó, az óra eleji esetleges feszültségeket oldó technikákkal, feladatokkal foglalkoztunk. Az utolsó nap délelőttjén a hallásértés effektív gyakoroltatásához, valamint az interaktív tábla didaktikai használatához kaptunk néhány tippet.

Nagyon jól éreztem magam az Erasmus+ projekt ideje alatt, valóban frissítően hat, amikor nyelvtanárként a célnyelvi országban tölthetünk hosszabb időt – megmerítkezve az adott nyelvben és kultúrában. Hasznos volt számomra látni, hogy a különböző országokban milyen helyet foglal el a német mint idegen nyelv, és örömmel töltött el, hogy a kollégák – már az igen régóta pályán lévők is – lelkesek, motiváltak, és rendszeresen járnak továbbképzésekre. A szakmai beszélgetéseknek, a bátorításnak kezdő nyelvtanárként külön is örültem, és remélem, hogy a módszertani repertoárom bővülése nem csupán a német, hanem a magyar mint idegen nyelvi óráim sikerességét is szolgálni fogja.

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kategória: Német nyelvterület