Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Póczos Valéria

BESZÁMOLÓ

Képzés helye: Barcelona

Intézmény: EUROPASS Centro Studio Europeo , Via San’t Egidio, 12 – 50122 Firenze, Italia

Képzés ideje: 2018.07.02 – 2018.07.07.

Képzés nyelve: angol

Tanár: Marta Mandolini, pszichológus

(http://www.teacheracademy.eu/en/the-school-marta-mandolini.html)

1.      nap

Első alkalommal minden résztvevő tartott egy rövid bemutatkozó prezentációt vizuális anyag kíséretében. (6 résztvevő, 3 nemzetség: portugál, német, magyar)

A bemutatkozást követően a művészetpszichológia fogalmi magyarázatát kutattuk. A művész a szemlélő és az alkotás hármasságában létrejövő interakciót vizsgáltuk: a kognitív és érzelmi motivációt, az esztétikumhoz fűződő viszonyt, a materializáció eredményképp létrejövő alkotást és jelentést összegeztük. Beszéltünk a funkció – hasznosság – esztétikum, azaz a termék – rendszer – minőség hármasságának jelenségéről.

Anish Kapoor brit szobrász tükröződő anamorfikus térbeli alkotásain keresztül vizsgáltuk a szemlélő és szemlélt viszonyát, az észlelés eltérő módjait.

A Gestalt terápia pszichológiai módszerét ismertető prezentációt és az azt követő értelmező kérdéseket és hozzászólásokat követően a folyamat és jelentés jelentőségéről beszéltünk, majd zártuk az első napot.

2.      nap

A művészet mint terápia és a művészetterápia fogalmi aspektusait vizsgálva, valamint a művészetterápia mint diszciplína főbb állomásait érintve (művészettörténeti példákkal egybevetve) a VONAL és PONT jelentőségét vitattuk. A redukciónak azt a fokát vizsgáltuk, melyben nem a forma határozza meg a jelentést. Yayoi Kusama NewYork-ban élő japán művésznő életútját és néhány alkotását, Tony Orrico konceptuális művész és performer munkáit, valamint Heather Hansen és Anne Lindberg alkotásait elemezve elérkeztünk az első gyakorlati tevékenységünkhöz. Bal és jobb kézzel vonalakat rajzoltunk ügyelve arra, hogy ne ábrázoljunk formákat, konkrét ábrát. A kezünket felváltva, majd együtt is használtuk. Ezt követően színeket vittünk fel a felületre, formákat fedeztünk fel, jelentést kerestünk, címet adtunk a munkánknak. Minden résztvevő beszámolt a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatairól, indokolta címadását, valamint a forma- és tartalomkeresés lehetőségeiről és jelentőségéről beszéltünk.

Clet Abraham művészeti tevékenységéről a tartalom és kontextus kapcsolatáról beszélgettünk.

Végezetül megismerkedtünk a School of Life inspiráló programjával.

3.      nap

A 3. napon saját magunkat mint alkotást definiáltuk („If I were an artwork…”).  A gyakorlatot követően az alkotó folyamat szervezetre gyakorolt hatásáról beszéltünk, (mérhető változásokról, mint például a hormonszint változása) valamint Mihály Csíkszentmihályi pozitív pszichológiájáról, azaz a FLOW jelentőségéről a művészetterápiában.

Jackson Pollock síkbeli munkáinak térszemlélet fejlesztő hatását kutattuk, majd Pollocktól eltávolodva a színek alkalmazásának jelentéséről és jelentőségéről, a színek és eltérő érzelmi állapotok párhuzamáról beszéltünk.

Az alkotási folyamat motivációját kutattuk, három irányt határoztunk meg. Az ezt követő gyakorlat lényege, hogy az említett három pontból egyet kiválasztva készítsünk szabadon síkbéli alkotást. Mindehhez újságpapírokat, akvarell papírt, ceruzát, festéket, tollat, és egyéb színes eszközöket kaptunk. A feladat elvégzésére 45 percet kaptunk. Az elkészült munkának címet adtunk és az alkotói folyamat lépéseit vitattuk meg. Egyénileg minden résztvevő bemutatta az elkészült munkát, indokolta a címválasztást és visszajelzést adott az alkotói folyamatban megfigyelt és megtapasztalt lépésekről, váratlan fordulatokról. Ezt a gyakorlatot és az arról való beszélgetést rendkívül hasznosnak és a kurzus tematikáját tekintve kiemelkedőnek vélem.

Házi feladatként 10 – 15 tárgy összegyűjtését kaptuk.

4.      nap

„Élő szobor” gyakorlat: a művészeti kánon alapját képező festmények és szobrok élőszereplős parafrázisát jelenítettük meg. (pl: Piéta, Vénusz születése, stb.) A csapat rendezőkből és szereplőkből állt.

A bemelegítő gyakorlatot követően elkezdtük a térbeli építkezést az általunk hozott talált tárgyakból. Ragasztót, festéket és egyéb, az építést segítő eszközöket kaptunk. A szabad alkotást újfent a már említett három pontból kiindulva végeztük. A feladatra 45 percet kaptunk. Az alkotásnak címet adtunk, döntésüket indokoltuk, vizsgáltuk az alkotói folyamat személyre gyakorolt hatását. Az elkészült térbeli objektum elpusztítása is a feladat része volt. (opcionális) Végezetül a teljes folyamattal kapcsolatos meglátásokat, érzelmeket beszéltük meg.

5.      nap

A spanyolországi modernizmus alkotásait, a korszak felfogását, a művészet jelentőségét tárgyaltuk a következő épületek kapcsán, melyeket meg is látogattunk: Cases Pons i Pascual, Cases Atoni Rocamora, Casa Pia Batlló, Casa Heribert Pons, Casa Jaume Moysi, Casa Sebastiá Pratjusá, Casa Climent Arola, Casa Garriga Nogués, Casa Batlló, Casa Amatller, Casa Lleó Morera, Casa Milá „La Pedrera”. A Museu del Modernisme de Barcelona kiállítótermeiben nem csupán a nagy katalán építész, Gaudí alkotásait nézhettük meg, számos egyéb jelentős alkotó műalkotását is szemügyre vettük. Nagy meglepetés volt számomra Joan Miró egyik mesterének tartott Modest Urgell festőművész Sant Miquel del Fai c. olaj vászon festményét eredetiben látni.

Végezetül Antoni Gaudí első műalkotását a Casa Vincens épületét látogattuk meg, amely 2005-ben az Unesco Világörökségi Listájára került.  Az épület Grácia nyüzsgő művészeti negyedében található.

6.      nap

Az utolsó nap fő témája a művészetterápia útjai és lehetőségei sajátos nevelési igények esetén: figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, obszesszív-kompulzív zavar, autizmus, depresszió, Down-szindróma.

Záró gyakorlatként az elektrotechnikai eszközök művészetterápiában is alkalmazható lehetőségét bemutató feladatot kaptunk. Okostelefonnal képkivágásokat készítettünk egymásról, egy-egy megrendezett szituációról, aszerint hogy mit gondolunk a másik leginkább vonzó, vagy előnyös tulajdonságának. A képek egyfajta szimbolikus portréként értelmezhetők. Ugyan az utolsó nap kaptuk a gyakorlatot, mégis kihívás volt. Csakis nagyon összeszokott csapatban tartom megvalósíthatónak.

A gyakorlati feladat megbeszélését követően összegeztük a heti munkát, visszajelzést adtunk és lehetőségünk volt még a záró beszélgetés során újabb felmerülő és megbeszélendő kérdések tisztázására.

Önállóan meglátogatott helyszínek:

La Sagrada Familia, Antoni Gaudí

Park Güell, Antoni Gaudí

Fundació Joan Miró (építész: Josep Lluís Sert)

Az állandó tárlat mellett az időszakos kiállításon Kader Attia francia-algír származású művész munkái (nagyon ajánlott!), valamint Ito Shinsui japán művész tradicionális technikákat felelevenítő alkotásait tekintettem meg.

Fundació Mies van der Rohe

A Barcelona Pavilon a modernista törekvésnek egy emblematikus munkája, amelyet Ludwig Mies van der Rohe és Lilly Reich Német nemzeti pavilonként állítatott ki 1929-ben a Barcelonai Nemzetközi Kiállításon a Montjuic-en. 1930-ban az épületet eltávolították, de 1983-ban megkezdték újjáépítését és 1986-ban az épületet megnyitották a látogatók előtt.

MACBA / Museo D’Art Contemporarni de Barcelona (építész: Richard Meier)

Az állandó tárlat mellett Melanie, Smith, Doménec, Oscar Masotta művei tekinthetők meg az időszakos kiállításon. Az épület meglátogatása erősen ajánlott.

Walden-7 apartman: Ricardo Bofill katalán építész.

http://www.ricardobofill.com/

Bofill jelentős épületei Barcelonában sok helyütt megtalálhatók, szó szerint már a reptéren belebotlik az utazó. (Terminal 1, Barcelona Airport) A Walden-7 épülete bizonyára nem a turisták által leginkább látogatott helyszín, ráadásul eléggé távol van a központtól. (kerékpárral és tömegközlekedéssel is gyorsan megtehető távolság) B. F. Skinner „Walden Two” c. sci-fi regénye egy utópikus közösséget ábrázol, erről kapta az épület a nevét. A tervező egy függőleges labirintust hozott létre az épületen belül, belső udvarokkal. Eredetileg kommunális felhasználásra szánt lakások eltérő számú modulokból állnak, melyek alapterülete 30 négyzetméter körüli.

Torre Glòries, építész: Jean Nouvel

Összegzés

A kurzus tematikájával és az oktató felkészültségével elégedett voltam. Ugyan a tematika főképp a képzőművészet irányából közelíti meg a művészetterápia lehetőségeit, a vegyes csoportösszetétel miatt szóba került a színház, tánc és a design is. A részvevők közt drámát-, speciális nevelési igényű gyerekeket oktató kolléga is volt, valamint tanító és művésztanár.

A művészet terápiás „természete” pedagógiai munkámban elsődleges. Megerősítést kaptam, gyakorlati és módszertani tanácsokkal, pozitív élményekkel gazdagodtam. Eltérő országok gyakorlatába láthattam betekintést.

Iskolánkban többféle foglalkozást tervezek (tanár kollégáknak és diákoknak egyaránt) : a Fazekas Fesztivál alkalmával művészettörténeti előadást (a meglátogatott helyszínek és gyűjtött képanyag alapján), valamint gyakorlati jellegű foglalkozást. A tanultak mindennapi pedagógiai tevékenységem módszertanát gazdagítják.  

Az iskolánkban 1982 óta működő Fővárosi Komplex Rajzverseny következő témájába beilleszthető és alkalmazható az e programban szerzett többlettudás. Iskolánk évkönyvének szerkesztésében részt veszek, ennek okán is gazdagítani fogom a kiadványt egyrészről képi anyaggal, valamint az ahhoz kötődő beszámolóval.

 

Póczos Valéria

Öltözék-, és kiegészítő tervező iparművész; vizuális-, és környezetkultúra vezetőtanár

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.     

Budapest, 2018. 07. 14.

BESZÁMOLÓ

Képzés helye: EUROPASS Centro Studio Europeo , Via San’t Egidio, 12 – 50122 Firenze, Italia

Képzés ideje: 2016.06.27 – 2016.07.02.

Képzés nyelve: angol

Tanár: Yasmin Latina, művészettörténész

1.      nap

Hétfő, 06.27.

Az első oktatási nap bemutatkozással kezdődött; a kurzuson hat hallgató vett részt: két lengyel, két német és egy finn résztvevő volt rajtam kívül. Az alacsony létszám lehetővé tette, hogy mindenkire kellő figyelem jusson. Tanárunk, az olasz származású Yasmin Latina művészettörténészként diplomázott, négy éve tart különféle képzéseket az iskolában.

A hétfői kurzus témájának rövid ismertetése:

A 11. századi román művészet szárnyalása Firenzében a város újjászületését eredményezte. A szociális és kulturális transzformációk a művészetre nagymértékben hatottak, melyek a firenzei román stílusú Battistero di San Giovanni épületében, valamint a San Miniato al Monte műemlékében érhetők tetten.

A gótikus művészet strukturális és spirituális innovációi a Basilica di Santa Croce, a Basilica di Santa Maria Novella, valamint a Cattedrale di Santa Maria del Fiore műemlékeiben szemlélhetők.

A 13. századi itáliai fellendülést részletesebben tárgyaltuk: a virágzó kereskedés, valamint a bankrendszer kialakulása Firenze felvirágzását is lehetővé tette; rengeteg épület születhetett. 1284-ben Firenze a legrangosabb és leggazdagabb európai város volt, melynek következménye a „bourgeois” társadalom megszületése: tökéletes alapja volt mindez a reneszánsz megvalósulásának.

Rövid szünetet követően, a tantermet elhagyva körbejártuk a firenzei dóm (Cattedrale di Santa Maria del Fiore) komplexumát, majd a város történelmi központjában álló Orsanmichelle épületét, ahol a kiállított eredeti szobrok és másolatok jelentős részét képezték a tantermi előadásnak. A Palazzo Vecchio a toszkánai nagyhercegek székhelye volt. Az épülete előtt, a Piazza della Signorián számos eredeti, valamint másolatban látható alkotást néztünk meg; köztük például Michelangelo Buonarotti másolatban látható Dávid szobrát. A – szintén a téren lévő - Loggia dei Lanzi négy emelet magas, árkádos épülete alatt látható szoborcsoportok több művészeti korszakot ölelnek fel. A 14. században épült, Arno-folyón átvezető Ponte Vecchion keresztül eljutottunk a Chiesa San Spirito épületéhez, melynek nagyvonalúan letisztult homlokzati kialakítása Filippo Brunelleschi építészeti stílusát dicséri. Az épület személyes kedvencem.

2.      nap

Kedd, 06.28.

A 13. és 14. század firenzei táblafestészetével indult a második nap reggele. A vallás befolyása a művészetre teljes hatást gyakorolt, így a fő témák: keresztre feszítés, Szűz Mária és gyermek Jézus, Szent Ferenc (és epizódok életéből). Leginkább Giotto mesterének tartott Cimabue festészetére koncentrálva építkezett az előadás, kinek értékei és modern szemlélete elvitathatatlan. Ahogyan Giorgio Vasari állítja, munkásságának köszönhetően megszületett a modern firenzei festészet. Leghíresebb tanítványa, Giotto di Bondone igazi forradalmat hajtott végre a táblafestészetben, művészek generációira gyakorolt hatást festészete. Kettejük, de legfőképp Giotto alkotásainak ismertetésével értünk a firenzei reneszánsz előszobájába. Giotto nem csupán a reneszánsz előfutára, hanem - értelmezésem szerint - az első modern festő is, aki gyökeresen megváltoztatta korában a festészetről való gondolkodást.

Rövid szünetet követően ellátogattunk a Santa Maria Croce elnevezésű templomba, melynek falait többek közt Giotto, Peruzzi, Taddeo Gaddi freskói díszítik. A templomban két híres feszületet őriznek: Donatello és Cimabue munkáját. Az utóbbi az 1996-os Firenzei árvízben súlyosan megsérült, sajnálatos módon rengeteg egyéb műalkotással együtt. A templom kápolnáját Filippo Brunelleschi tervezte, így újfent megfigyelhettük a mester nagyvonalú és kiegyensúlyozott formaalkotását.

A Santa Maria Croce látogatását követően a Santa Maria Novella épületébe mentünk, mely Firenze egyik méltán legjelentősebb temploma. Kápolnájának legfőbb nevezetessége Brunelleschi híres feszülete, melynek létrejöttét Donatello munkássága inspirálta. Személyes véleményem szerint a temérdek műalkotás közül kiemelkedő Bronzino oltárképe, valamint Masaccio alkotása, a Szentháromság Máriával, János apostollal és a megbízókkal.

3.      nap

Szerda, 06.29.

Elérkeztünk a korai reneszánsz firenzei megnyilatkozásaihoz, a 15. század eleji történelmi kontextus tárgyalásához, a humanisztikus filozófiához. Brunelleschi építészetén, Donatello szobrászatán és Masaccio festészetén keresztül tárgyaltuk a reneszánsz művészet első időszakát; vizsgáltuk a három művészeti ág időbeli fejlődésének eltéréseit. Párhuzamokat kerestünk a leghíresebb alkotók és mestereik, valamint kortársaik művészete közt. Tárgyaltuk a Medici család történetét és nélkülözhetetlen gyűjtőmunkájukat. A leginkább érdekes számomra a vélhetőleg Masolino műhelyében érlelődő Masaccio művészeti tevékenysége, érzelmes és humánus festészete. Lenyűgözött a Cappella Brancacci-ban látható hihetetlen freskó együttes, mely Masaccio, Filippino Lippi és Masolino keze munkáját dicséri; a kápolnát programtól függetlenül, egyénileg látogattam meg.

A tantermi óra után következő irányított látogatások a következők voltak: Az Ospedale degli Innocenti Filippo Brunelleschi által tervezett árvaház, majd kórház. Ez az épület viseli az első olyan köztéri épülethomlokzatot, amelyet hosszan futó árkádsorral díszítettek a reneszánsz idején.  

A Palazzo Medici-Riccardi kétszintes, jellegzetes quattrocento építmény. A csarnok feletti domborművek Donatello művei, a kápolna oltárképe eredetileg Filippo Lippi munkája, amely ma eredeti helyén, másolatban látható. Bronzino előadásmódját gyakorta bámulatba ejtően korát meghazudtolónak vélem; a helyszínen a Medici család nagyjainak képmását tekinthetjük meg az ő előadásmódjában.

Szerdai napunk harmadik és egyben utolsó állomása a San Lorenzo templom, mely a Mediciek tulajdonának számított. E reneszánsz templomot Filippo Brunelleschi tervei szerint kezdték el építeni, ám 1446-os halálát követően Manetti és Michelozzo folytatta annak építését. A homlokzat nagyvonalú alakítása Brunelleschi egyértelműen azonosítható stílusjegyét hordozza.

4.      nap

Csütörtök, 06.30

Tantermi óránk az érett reneszánsz kiteljesedését taglalta: Brunelleschi, Donatello és Masaccio művészeti tevékenységét követően a reneszánsz kezdeti időszaka lezárult. A neoplatonizmus eszményének taglalása elengedhetetlenül kapcsolódik az érett reneszánsz kialakulásának tanulmányozásához, amely a Medici család mérhetetlen jelentőségű művészetpártoló tevékenységén keresztül került bemutatásra, valamint külön tárgyaltuk Botticelli festészetének csodálatos megnyilatkozásait és korszakalkotó gondolkodásmódját.

Látogatásunk az Museo dell'Opera del Duomo épületében hosszan tartott, mivel rengeteg jelentős alkotást foglal magába: az eredetileg a dóm homlokzatát díszítő szobrok megtekinthetők a múzeum tereiben; Donatello, Michelozzo, Verocchio, Nanni di Bartolo és egyéb impozáns alkotók neveivel fémjelzett alkotások.

5.      nap

Péntek, 07.01.

Tantermi óránk az érett reneszánsz tárgyalásával folytatódott, kiváltképp Leonardo da Vinci és Michelangelo Buonarotti művészetére fókuszálva. Mivel a pénteki nappal véget ért a tantermi előadás, a záró ceremónia és a tanúsítványok átadása a múzeumi látogatást megelőzően megtörtént.

Mindezt követően a Galleria dell’ Accademia termeit látogattuk meg. Sajnálatos módon két óra csak a múzeum épülete előtti sorban telt, mivel Michelangelo méltán híres Dávid szobrára rengetegen kíváncsiak. A múzeum ugyan kisebb gyűjteménnyel rendelkezik, mint az egyéb nagy neveket tartalmazó épületek, mégis személyes kedvencemként könyvelem. Michelangelo mesterműve senkit nem hagy érintetlenül, monumentalitásában lenyűgöző alkotás.

6.      nap

Szombat, 07.02.

Előzetes foglalásunk a Galleria degli Uffizi épületébe 8:30-ra szólt, így sorbaállás nélkül volt lehetőségünk bejutni a legnagyobb hírű firenzei múzeumba. Giorgio Vasari, Cosimo de’Medici udvari építésze volt a palota tervezője, amely kezdetben hivatalként működött. Ezt a látogatást csoportunk önállóan, kísérő nélkül végezte; tanárunk előzetesen, a tantermi előadáson felkészített minket. Mesterműveket szemléltünk rengeteg nagy név műhelyéből, mint például Giotto, Filippo Lippi, Francesco di Giorgio e di Lorenzo, Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli, és még számtalan történelmileg fontos alkotó. A hihetetlen tömeg okán nehéz megközelíteni az igazán kvalitásos, vagy kiváltképp híres műveket. Folyamatos a tárlatvezetés és a csoportok egymásra tolódása. A tömeg szinte tolja egymást egyik műtől a másikig, ezt leszámítva is rendkívüli élményt nyújt a több órás kiállításnézés. A múzeum hatalmas épülete szinte roskadásig mesterművekkel telített. A kiállítótermek megtekintése a délutáni órákban ért véget, ahol a külföldi kollégáktól elbúcsúzva, másik – programtól független – múzeumba indultam.

Mivel a délutánok szabadok voltak, illetve Firenzébe a kurzus kezdete előtt egy nappal érkeztem, volt lehetőségem önállóan múzeumlátogatásokra:

A kurzus kezdete előtti első utam a Palazzo Pitti reneszánsz épületébe vitt, mely Firenze történelmi középpontjában áll. A lenyűgöző gyűjtemény érdekessége, hogy szinte csak elsőrendű olasz mesterek alkotják, mint például Raffaello, Bartolomeo, Tiziano, Filippino Lippi, Perugino, de a német származású Albrecht Dürer alkotási is fellehetők. Meglepő volt számomra, hogy a Pitti Palota helyt adott Karl Lagerfeld: Visions of Fashion című kiállításának. A mesterműveket gyakorta szándékoltan takarták Lagerfeld kollekcióinak óriási méretű molinói, de a leginkább meghökkentő talán, az aranyozott keretben látható, monumentális méretű fénykép a divattervezőről. Megemlíteném még a belógatott molinókon feltűnő, világhírű magyar modell, Palvin Barbara nevét, kiről grandiózus méretű printek sokasága lengedez a Pitti Palota tereiben.

Meglátogattam a Salvatore Ferragamo divatház múzeumát, amely az üzlet alatt helyezkedik. Hanginstallációk és vizuális effektek kísérnek a múzeum tereiben, ahol a divattörténeti gyűjtemény mellett egy-két kortárs darab is kiállításra került.

A Palazzo Strozzi modern gyűjteménye kisebb csalódást okozott, mivel – ugyan a kiállított művek rendkívüli fontosságúak – a gyűjtemény elég kevés alkotást ölel fel. Ugyan Jackson Pollock és az action painting egy teljes termet kapott, valamint egészen ámulatba ejtő Mark Rothko kollekció szemlélhető meg, az egész kiállítás fél óra alatt megismerhető volt. 

A Cappella Brancacci a Santa Maria del Carmine templomban látható eredeti formájában. Felice Brancacci kereskedő megrendelésére épült, aminek freskókkal való kifestésére 1425-ben Masolino megbízatást kapott, ám Jézus életéről szóló freskósorozat több képét tanítványa, Masaccio festette meg, majd annak halála után Filippino Lippi fejezte be. A freskósorozat azért is rendkívül tanulságos, mert együtt látható a Magyarországon is járt Masolino gótikából reneszánszba átvezető szimbolikus ábrázolása, a humanista Masaccio fájdalmasan realisztikus festészetével egyetemben. Masaccio megrendítő festészete megelőzi korát és mesterét is.

San Miniato al Monte bazilika Firenze egyik legrégibb építészeti műemléke, a toszkánai románkori építészet remeke. Belső díszítését kiemelkedő firenzei alkotóművészek gazdagították évszázadokon keresztül. Az épület példaként szolgált nagy építészek, mint például Brunelleschi számára is, ezért az itáliai román építészet ezen irányzatát a protoreneszánsz fogalomkörbe sorolják. Az épülethez vezető út is bámulatba ejtő, a hegyre leginkább érdemes gyalogosan felmenni, hiszen útközben csodálatos panoráma tárul elénk.

Mivel a Cattedrale di Santa Maria del Fiore épületét csak kívülről jártuk körbe, így finn kolléganőmmel meglátogattuk a dóm belsejét, a kupolatornyot, kriptát és a harangtornyot. A rendkívül hosszú sorban állás igazán megérte: a kupola, valamint a harangtorony tetejéből látható bámulatos panoráma egészen kiváltságos. Mindkét toronyba hosszú csigalépcső vezet fel. A dóm terveit Arnolfo di Cambio készítette, halála után Giotto di Bondone folytatta. Pisano és Talenti követte a mestereket, majd Brunelleschi megalkotta a kupolát, a homlokzat Emilio de Fabris tervei alapján épült jelenlegi formájába.

Utolsó napomon önállóan meglátogattam a Museo Bargello épületét. Olyan nevek vonzottak oda, mint Donatello, Verocchio, de leginkább Michelangelo eredeti Bacchus szobrát kívántam megnézni, amely valóban nem okozott csalódást. A Palazzo del Bargello a legkorábbi nyilvános épület Firenzében.

Összegzés

Összességében az iskolát igazán jónak értékelem. Yasmin Latina tanárnőnk rendkívül felkészült és lelkiismeretes, türelmesen megválaszolt minden felmerülő kérdést. A kurzus alatt és végeztével segédanyagokkal látott el minket. A helyszín jó hangulatú és igényes, a tanárok és asszisztensek segítőkészek, jellemzően barátságosak. Megítélésem szerint középfokú angol nyelvtudás, valamint a művészeti szakszavak ismerete elegendő a program teljesítéséhez.

Nem csupán művészettörténetet, hanem gyakorlatot oktató tanároknak is rendkívül hasznos lehet e program, hiszen az alkotásokon megfigyelhető technikai kvalitás, gazdag anyaghasználat és megjelenítésmód, inspirálóan hat a manuális tevékenységre is, valamint gazdagítja annak tárházát.

Az iskolában, művészettörténet és vizuális kultúra órámon is alkalmazni fogom egyrészről a hihetetlen képi anyagot, amit a helyszínekről gyűjtöttem és fotóztam, valamint a program segítségével gazdagodott művészettörténeti és technikai tudásomat. Szívesen tartok beszámolót a programról és a firenzei reneszánszról iskolánkban a kollégáknak, illetve azoknak a diákoknak (akár a Fazekas Fesztivál keretei közt) akiket amúgy nem tanítok az iskolában. Az iskolánkban működő Fővárosi Komplex Rajzverseny következő témájába teljességgel beilleszthető és alkalmazható az e programban szerzett többlettudás. Iskolánk évkönyvének szerkesztésében részt veszek, ennek okán is gazdagítani fogom a kiadványt egyrészről képi anyaggal, valamint az ahhoz kötődő beszámolóval.

Póczos Valéria

Öltözék-, és kiegészítő tervező iparművész; vizuális-, és környezetkultúra tanár

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.  

Vizuális kultúra és művészettörténet tanár

Budapest, 2016. július 8.