Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Trescsik Angéla

szerda, 12 szeptember 2018 21:34

Tanulás másképp

 

 

Iskolánkból a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából idén összesen hét fő vett részt mobilitásban az ERASMUS+KA1 program keretében.

Olyan kurzusokat választottunk, ahol jó gyakorlatokkal, új módszerekkel és oktatási formákkal ismerkedhetünk meg és ezeket beépítve még sikeresebbé tehetjük a nyelvoktatást iskolánk minden diákja – beleértve SNI és tanulásban kevésbé motivált diákokat is – számára. Projektünk tervezésekor elsősorban a nem tanórai kereteken belül gondolkodtunk, amikor többek között pl. művészeti, drámapedagógiai, informatikai kurzusokat választottunk.

Én angol nyelvet, valamint technika és éltvitel tantárgyat tanítok angolul az alsó, magyarul a felső tagozaton.

A saját tanfolyam kiválasztásánál arra törekedtem, hogy ez szorosan kapcsolódjon az érdeklődésemhez, a projektünkhöz és valahol olyan helyen legyen, aminek természetföldraja és kultúrája is vonzó számomra.

Két angliai ERASMUS tanártovábbképzési program után (CLIL módszertani kurzusok) idén Hollandiában, Utrechtben, egy egyhetes képzésre esett a választásom, Non-formal education at school. In & Outdoor methods and tools to empower students key competences, participation and learning címmel.

A cél az volt, hogy a kollégáim által megszerzett tudást a saját kurzusomon elsajátított ismeretek segítségével integráljuk illetve beépítsük az iskola éves munkájába.

Nagy várakozással néztem az utazás elé, ami a korábbi alapos felkészülésekhez képest - ismerkedés a választott ország kultúrájával és történelmével, szakirodalom olvasása – jelentős többlet előkészülettel járt.

A kurzusszervező egy egyszemélyes olasz cég, az ENJOY ITALY volt, amely kizárólag a kurzus szervezésével és lebonyolításával foglalkozik, így a szállást, étkezést nekem kellett megoldani. Költségkímélő megoldásként az Airbnb-n foglaltam szállást. Sok segítséget kaptam a Tanártovábbképző csapatától. A szervezés kapcsán is sok praktikus ismeretre tettem szert. Szuper szálláshelyet sikerült találnom (jelentős időbefektetés eredményeként), véletlenül nagyon közel a képzés helyszínéhez, így helyi közlekedésre nem kellett költenem.

A június 23-tól 27-ig tartó kurzusra 11 kolléga érkezett, három különböző szekcióba: 6 fő Non-formal education, 2 fő Project Management és 3 fő CLIL csoportban dolgozott. Csoporttársaim között voltak tanárképzési koordinátorok, intézményvezetők, középiskolai és általános iskolai tanárok, nyelvtanárok, szaktanárok és óvónők egyaránt. A 7 különböző országból – Olaszország, Görögország, Portugália, Franciaország, Lengyelország és Ausztria – különböző területről, sokféle elvárással érkeztünk Utrechtbe. Sajnos a kurzus ezeknek csak részben tudott megfelelni.

Csak az első és az utolsó napon együtt dolgozott mindhárom szekció, a fennmaradó három napon eltérő program szerint haladtunk, külön csoportokban, napi négy órában.

Az első nap témája a bemutatkozás, csapatépítés, a 21. század kulcskompetenciáinak és készségeinek interaktív bemutatása, a „blended” tanulás és „flipped” tanterem jellemzőinek ismertetése. Nagyon izgalmas volt számomra a jövő tanterme. Ez egy olyan sokfunkciós tér, ami akár hat-hét különböző tevékenység megvalósítására ad lehetőséget egyidőben és nagyfokú mozgásbeli szabadságot biztosít a diákoknak.

Ezen a foglalkozáson lehetőség nyílt értékek és bevált gyakorlatok megbeszélésére. Büszke voltam arra, hogy iskolánk jó gyakorlatainak megosztása nagy sikert aratott és csoporttársaim jelezték, hogy szeretnének az intézményünkben szakmai látogatást tenni.

A második napon három fős csoportokban dolgoztunk egy-egy feladatlapon, amit a városban, iskolán kívül kellett megoldani egy okos telefon segítségével. A feladatok változatosak voltak - szövegalkotás, foto, video, szöveg rögzítés, információ keresés, lehetőség szerepjátékra, rajz, művészetek bevonása, drámajáték - bár számomra nem sok újdonságot hordoztak és véleményem szerint a gyerekeknek sem túl motiválóak ebben a formában.

A következő két napon a megszerzett információk és tudás birtokában video-leckét, illetve digitális tananyagokat kellett szerkesztenünk. Ehhez különböző elektronikus platformokkal ismerkedtünk meg, mint pl. az Edmodo (lesson creator), Weschool (lesson creator+visual classroom manager), Padlet (for collaborative learning) és egy E-book (book creator).

Láthattunk még néhány ötletet kültéri és beltéri nem formális módszerek alkalmazására, amelyek különböző témákat foglalnak magukban és támogatják a különböző kompetenciákat: energizálók és csapatépítő jellegűek. Pl. színház, történetmesélés és videofelvétel, szerepjáték, szimuláció és csapatjátékok, környezetvédelmi táborok.

Az utolsó napon egy helyi keresztény gimnáziumban tettünk látogatást. 980 fő (ez egy kis létszámú iskolának számít Hollandiában), 12-18 éves diák tanul itt, nagyon jó körülmények között. Ízelítőnek egy kuriózum: heti két, órarend szerinti dráma óra a minden igényt kielégítő drámateremben. Nagyon élveztük, hogy ki is próbálhattuk, mivel a drámatanár kolléga rögtönzött itt nekünk egy rövid, gátlásoldó dráma foglalkozást.

Előző, angliai tapasztalataim alapján az ilyen látogatások az egyik legértékesebb részei a kurzusoknak. Főleg, ha ezek jól előkészítettek és elegendő idő áll rendelkezésünkre arra, hogy betekintést nyerjünk az ott folyó munkába, beszélgethessünk helyi kollégákkal. Sajnos a programra szánt alig másfél óra erre csak nagyon korlátozott lehetőséget biztosított. Véleményem szerint a szűk időkerettel is lehetett volna hatékonyabban gazdálkodni pl. a látogatás jó előkészítésével. A fogadó intézményben a kollégák és az igazgatónő is nagyon készséges voltak, de az egész látogatásnak ad hock jellege volt. Profitálni azonban ebből is tudtam. A drámapedagógussal és az olasz koordinátor csoporttársaimmal újabb lehetősége merült fel az iskolák közti együttműködésnek.

A rövid iskolalátogatás után következett a kulturális séta a patinás, fantasztikus atmoszférájú Utrecht városában. Többünk véleménye szerint ezt a programot az első napra kellett volna szervezni, amikor még valóban nem ismerjük a várost. Az idegenvezetést is a kurzusunkat szervező és lebonyolító Alessandro Gariano tartotta. A többszáz éves múltra visszatekintő, patinás egyetem előtt került sor a kurzus elvégzését igazoló oklevelek átadására.

Az említett hiányosságok ellenére örülök, hogy részt vehettem ebben a programban. Igyekeztem kihasználni minden lehetőéget, hogy a legtöbbet profitáljak ebből a rövid egy hétből. A napi csupán négyórás, laza kötelező program mellett sok szabadidő állt rendelkezésemre a kulturális helyek felkutatására, hajókázásra Utrechtben, majd Amsterdamban, ahol a kurzus után még néhány napot eltölthettem. A rendkívül vendégszerető, szolgálatkész airbnb-házigazdáimnak és egy kisebb balesetnek köszönhetően is rengeteg tapasztalatot, ismeretet szereztem Hollandiáról, az egészségügyi ellátás magas színvonaláról, a holland emberek mindennapi életéről, lakberendezésről, gasztronómiáról, tömegközlekedésről (sérült embert kísérőként is).

A más kultúrából jött csoporttársaimmal való együttműködés is különleges élményt adott! Közülük többükkel további közös munkát tervezünk az alábbi területeken: CLIL (job shadowing), drámapedagógia (iskolák közti együttműködés), környezeti nevelés – ökoiskola (job shadowing).

A számomra eddig ismeretlen elektronikus platformok bemutatása és használata lehetőségeket nyújt változatos és a diákokat jobban motiváló tananyagok összeállításához és feldolgozásához és autonóm tanulói személyiségek fejlesztéséhez.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki dolgozott ennek a tanári Erasmus-programnak a megvalósulásán!

Budapest, 2018. augusztus 3.

Iskolámban 4 éve indult el a két tanítási nyelvű képzés az első évfolyamon. Én a technika tantárgyat tanítom angol nyelven a 3. és 4. évfolyamon, ami egy új kihívás számomra. A tartalom alapú nyelvtanítás - CLIL - egy viszonylag új nyelvtanítási forma Magyarországon, ami sajátos módszertant igényel. Itthon a CLIL-típusú módszertani képzések, szakmai anyagok, segédkönyvek mennyisége nagyon korlátozott. Ezért egy olyan kurzust választottam, aminek kínálatában ennek legfontosabb elemei szerepelnek: a CLIL módszertana, óratervek és oktatási segédanyagok összeállítása, praktikus ötletek, motivációs eszközök, internet bevonása a tanulási-tanítási gyakorlatba a CLIL-es tanórákon, óraszervezés, értékelés, hogyan tehetjük a gyerekek számára könnyen érthetővé a szakszövegeket, hogyan tanítsuk meg a speciális szókincset.

2015. 06. 27-től 07. 12-ig a CLIL: Practical Methodolody for Primary Teachers című képzésen vettem részt Nagy-Britanniában Gloucesterben melyet az International Study Programmes szervezett. A kéthetes program nagyon gazdag, sokszínű, tudatosan, logikusan felépített volt, ami öt fő területre fókuszált: a központban az angol oktatási rendszer, CLIL módszertan, angol oktatás a gyakorlatban, nyelvi fejlesztés és kulturális ismeretek bővítése állt. Nagyon barátságos, oldott légkörben zajlottak a foglalkozások és gördülékeny volt az együttműködés a résztvevők és az iskola között. A kurzus során a legmesszebbmenőkig figyelembe vették a résztvevők igényeit.

Az angol oktatási rendszerről Sue Giles tartott előadást, akinek mind az általános iskolai oktatásban, mind a tanárképzésben több évtizedes tapasztalata van. Sok érdekességgel, szemléltető anyagokkal tette érthetőbbé, átláthatóbbá előadását. Pl.: óravázlatok, óralátogatásokat értékelő lapok, tanmenetek, nemzeti tanterv, tankönyvek bemutatásával. Végre megtudhattam azt is, hogy itt Angliában az én tantárgyam megfelelője a Design and Technology. Ennek ismeretében az interneten és a könyvesboltokban is könnyebb lesz autentikus anyagokat keresni a két tanítási nyelvű osztályok óráihoz. Szó volt a tantárgyak közötti projektek gyakorlatáról is. Ezen a területen én is sok hasznos tapasztalatot tudtam megosztani csoporttársaimmal.

A nagyon szigorú szabályok ellenére a szervezők lehetővé tették számunkra, hogy három napot, két különböző iskolában (Hillview Primary School és Staunton and Corse C of E Academy) tölthessünk és végiglátogathassuk a tanítási órákat, foglalkozásokat, beszélgethessünk az intézményvezetőkkel, kollégákkal és betekinthessünk iskolai dokumentumokba, gyerekek munkáiba is. Az angol és a magyar oktatási rendszer és iskolai gyakorlat nagy különbözősége ellenére sok átvehető jó gyakorlatot láttam. Különösen tetszettek a gyerekek portfoliói. Ezt a hatékony munkaformát szeretném iskolánkban is elterjeszteni. Átvehető, motiváló értékelési, önértékelési, fegyelmezési módszerekkel is találkoztam. Az iskolákban tapasztaltak egy új szemlélet formálásában is segítenek. A sok hasznos tapasztalat mellett az autentikus nyelvi környezet egyben nyelvfejlesztésként is szolgált. A látogatás végén az iskolák vezetői és kollégái felajánlották, hogy bármikor szívesen segítenek, ha kérdéssel fordulunk hozzájuk a honlapjukon keresztül. És ez nem formális felajánlás volt. Élni fogok a lehetőséggel.

A CLIL workshopok nagyon intenzíven, a résztvevők aktív bevonásával zajlottak reggeltől késő délutánig. Trénerünk, Silvana Rampone Olaszországból érkezett. A CLIL oktatás igazi szakértője és lehengerlő személyiség. Többször járt Magyarországon is trénerként és a Budapesti Aquincum Két Tanítási Nyelvű Iskolával is munkakapcsolatban áll. Élmény volt együtt dolgozni a tanárnővel. Sok dologban kaptam megerősítést abban is, hogy én is jó úton járok a CLIL oktatásban. A kurzuson új CLIL-módszereket tanultam, hatékonyabb tanítási-tanulási folyamattervezést és értékelést, az IKT eszközök széleskörű alkalmazását. Kipróbáltuk, hogyan adaptálhatók a feladatok a különböző tantárgyak esetén. Remek napok voltak, annak ellenére, hogy a második hét végére nagyon elfáradtunk az intenzív terhelés miatt. Rengeteget tanultam, és mindent a gyakorlaton keresztül. Hasznos ötletek, segédanyagok, digitális anyagok, tankönyvek, segédkönyvek tárháza állt rendelkezésünkre a CLIL workshop első napjától az utolsóig. A kapcsolatot a tanárnővel a kurzus után is fenntartom és egy későbbi magyarországi tréning esetén a személyes találkozást is megszervezzük. Listát, fényképeket készítettem azokról a segédanyagokról is, amik a kollégáim számára hasznosak lehetnek a két tanítási nyelvű oktatásban a történelem és földrajz tantárgy tanításához (pl. Oxford Essential Atlasz, Geography Workbook).

A második héten egy napon át Damian O’Donovan nyelvfejlesztő tréningjén vettünk részt. Kiejtési, nyelvtani, nyelvészeti kérdésekkel foglalkoztunk a CLIL oktatás tükrében.

Az intenzív munka mellett a kulturális programok is nagy hangsúlyt kaptak. Történelmi városnézést szerveztek nekünk Gloucesterben képzett vezetővel és tanulmányi kirándulást a Big Pit bányába, Cardiffba, hétvégi kirándulást Oxfordba és pub látogatást közös vacsorával. Az iskola által kínált programokon kívül én számos utazást, múzeum-, és koncertlátogatást szerveztem egyénileg vagy kisebb társasággal. A kiutazás előtt pontos tervet készítettem arról, hogy hova szeretnék eljutni és ezt sikerült is megvalósítanom: Stradtford-upon-Avon, Bath, Stonehenge, Cheltenham. Ezeken felül a kínálkozó lehetőségeket sem szalasztottam el: King’s Singers koncert (óriási élmény volt!), Evensong a Katedrálisban, Folk Museum, Waterways Museum. A látogatások során készített fényképeket a tanítási óráimon fel tudom használni ezzel élményszerűbbé téve a tananyagot (gőzgépek, gőzhajók, a kerékpár fejlődése, nagy kövek szállításának modellezése…).

Sok időt töltöttem könyvesboltokban szakirodalmat kutatva mind a saját tantárgyamhoz, mind az iskolánkban angol nyelven tanított tárgyakhoz. Sajnos anyagi korlátaim és a bőröndöm mérete határt szabott a lehetőségeknek. Az autentikus nyelven túl az újszerű feladatlapok és témafeldolgozások sokat fognak segíteni az angol nyelvű órákra való felkészülésben, motiválásban, magasabb szintű, hatékonyabb nyelvtanításban.

A két héten át tartó kemény, de nagyon vidám hangulatban folyó munka a csoporton belüli kohéziót is erősítette. A 24 fős csapatot többségében olasz és spanyol kollégák alkották. Gyakran szerveztünk közös szabadidős programokat. Készült egy címlista minden résztvevő elérhetőségével, mivel a kurzus után is szeretnénk kapcsolatban maradni és együttműködni (interkulturális nevelési programok, nemzetközi projektekben való részvétel, bevált gyakorlatok terjesztése, újabb partneriskolák keresése, aktív tevékenység az eTwinning portálon). A csoportban két japán professzor is dolgozott velünk. Ők egyéves tanulmányúton vannak Európában, hogy az itteni oktatási rendszert, módszereket és a CLIL oktatást tanulmányozzák. Yoshiko Usui és kollégája októberben és márciusban ellátogatnak az iskolánkba is. Bízom benne, hogy ők is olyan pozitív élményekkel és hasznos tapasztalattal fognak tőlünk hazatérni, mint ahogyan én Gloucesterből, és referencia értékű lesz számukra, amit nálunk tapasztalnak.

Izgatottan várom az augusztust, hogy az Erasmus+ programban részt vett kollégáimmal megvitathassuk a tapasztalatainkat és az összeadódó tudásunkat elkezdhessük a gyakorlatban hasznosítani.

A pályázatírás és a mobilitás szervezése közben nagyon sok segítséget kaptam Véghné Juhász Krisztinától és Förster Anitától. Sajnos az előző évekhez képest bürokratikusabbá és bonyolultabbá vált a pályázatírás és a hozzá kapcsolódó ügymenet, de Krisztináék felkészültsége, tapasztalata és segítőkészsége átsegített ezeken a nehézségeken. Kedves Kollégák, vágjatok bele ti is!

Az iskola munkatársai a Budaörsi Rádiót is értesítették eredményeikről, ide kattintva meghallgatható az erről készült beszámoló. A hírben hivatkozott cikk itt olvasható (megj. tanartovabbkepzes.hu)