Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. július 15., vasárnap 11:17

Art as Therapy: self-expression and special needs in art education

Írta:
  • Helyszín: EUROPASS Centro Studio Europeo, Barcelona - Spanyolország
Kader Attia, Fundació Joan Miró Kader Attia, Fundació Joan Miró

BESZÁMOLÓ

Képzés helye: Barcelona

Intézmény: EUROPASS Centro Studio Europeo , Via San’t Egidio, 12 – 50122 Firenze, Italia

Képzés ideje: 2018.07.02 – 2018.07.07.

Képzés nyelve: angol

Tanár: Marta Mandolini, pszichológus

(http://www.teacheracademy.eu/en/the-school-marta-mandolini.html)

1.      nap

Első alkalommal minden résztvevő tartott egy rövid bemutatkozó prezentációt vizuális anyag kíséretében. (6 résztvevő, 3 nemzetség: portugál, német, magyar)

A bemutatkozást követően a művészetpszichológia fogalmi magyarázatát kutattuk. A művész a szemlélő és az alkotás hármasságában létrejövő interakciót vizsgáltuk: a kognitív és érzelmi motivációt, az esztétikumhoz fűződő viszonyt, a materializáció eredményképp létrejövő alkotást és jelentést összegeztük. Beszéltünk a funkció – hasznosság – esztétikum, azaz a termék – rendszer – minőség hármasságának jelenségéről.

Anish Kapoor brit szobrász tükröződő anamorfikus térbeli alkotásain keresztül vizsgáltuk a szemlélő és szemlélt viszonyát, az észlelés eltérő módjait.

A Gestalt terápia pszichológiai módszerét ismertető prezentációt és az azt követő értelmező kérdéseket és hozzászólásokat követően a folyamat és jelentés jelentőségéről beszéltünk, majd zártuk az első napot.

2.      nap

A művészet mint terápia és a művészetterápia fogalmi aspektusait vizsgálva, valamint a művészetterápia mint diszciplína főbb állomásait érintve (művészettörténeti példákkal egybevetve) a VONAL és PONT jelentőségét vitattuk. A redukciónak azt a fokát vizsgáltuk, melyben nem a forma határozza meg a jelentést. Yayoi Kusama NewYork-ban élő japán művésznő életútját és néhány alkotását, Tony Orrico konceptuális művész és performer munkáit, valamint Heather Hansen és Anne Lindberg alkotásait elemezve elérkeztünk az első gyakorlati tevékenységünkhöz. Bal és jobb kézzel vonalakat rajzoltunk ügyelve arra, hogy ne ábrázoljunk formákat, konkrét ábrát. A kezünket felváltva, majd együtt is használtuk. Ezt követően színeket vittünk fel a felületre, formákat fedeztünk fel, jelentést kerestünk, címet adtunk a munkánknak. Minden résztvevő beszámolt a gyakorlati tevékenységgel kapcsolatos tapasztalatairól, indokolta címadását, valamint a forma- és tartalomkeresés lehetőségeiről és jelentőségéről beszéltünk.

Clet Abraham művészeti tevékenységéről a tartalom és kontextus kapcsolatáról beszélgettünk.

Végezetül megismerkedtünk a School of Life inspiráló programjával.

3.      nap

A 3. napon saját magunkat mint alkotást definiáltuk („If I were an artwork…”).  A gyakorlatot követően az alkotó folyamat szervezetre gyakorolt hatásáról beszéltünk, (mérhető változásokról, mint például a hormonszint változása) valamint Mihály Csíkszentmihályi pozitív pszichológiájáról, azaz a FLOW jelentőségéről a művészetterápiában.

Jackson Pollock síkbeli munkáinak térszemlélet fejlesztő hatását kutattuk, majd Pollocktól eltávolodva a színek alkalmazásának jelentéséről és jelentőségéről, a színek és eltérő érzelmi állapotok párhuzamáról beszéltünk.

Az alkotási folyamat motivációját kutattuk, három irányt határoztunk meg. Az ezt követő gyakorlat lényege, hogy az említett három pontból egyet kiválasztva készítsünk szabadon síkbéli alkotást. Mindehhez újságpapírokat, akvarell papírt, ceruzát, festéket, tollat, és egyéb színes eszközöket kaptunk. A feladat elvégzésére 45 percet kaptunk. Az elkészült munkának címet adtunk és az alkotói folyamat lépéseit vitattuk meg. Egyénileg minden résztvevő bemutatta az elkészült munkát, indokolta a címválasztást és visszajelzést adott az alkotói folyamatban megfigyelt és megtapasztalt lépésekről, váratlan fordulatokról. Ezt a gyakorlatot és az arról való beszélgetést rendkívül hasznosnak és a kurzus tematikáját tekintve kiemelkedőnek vélem.

Házi feladatként 10 – 15 tárgy összegyűjtését kaptuk.

4.      nap

„Élő szobor” gyakorlat: a művészeti kánon alapját képező festmények és szobrok élőszereplős parafrázisát jelenítettük meg. (pl: Piéta, Vénusz születése, stb.) A csapat rendezőkből és szereplőkből állt.

A bemelegítő gyakorlatot követően elkezdtük a térbeli építkezést az általunk hozott talált tárgyakból. Ragasztót, festéket és egyéb, az építést segítő eszközöket kaptunk. A szabad alkotást újfent a már említett három pontból kiindulva végeztük. A feladatra 45 percet kaptunk. Az alkotásnak címet adtunk, döntésüket indokoltuk, vizsgáltuk az alkotói folyamat személyre gyakorolt hatását. Az elkészült térbeli objektum elpusztítása is a feladat része volt. (opcionális) Végezetül a teljes folyamattal kapcsolatos meglátásokat, érzelmeket beszéltük meg.

5.      nap

A spanyolországi modernizmus alkotásait, a korszak felfogását, a művészet jelentőségét tárgyaltuk a következő épületek kapcsán, melyeket meg is látogattunk: Cases Pons i Pascual, Cases Atoni Rocamora, Casa Pia Batlló, Casa Heribert Pons, Casa Jaume Moysi, Casa Sebastiá Pratjusá, Casa Climent Arola, Casa Garriga Nogués, Casa Batlló, Casa Amatller, Casa Lleó Morera, Casa Milá „La Pedrera”. A Museu del Modernisme de Barcelona kiállítótermeiben nem csupán a nagy katalán építész, Gaudí alkotásait nézhettük meg, számos egyéb jelentős alkotó műalkotását is szemügyre vettük. Nagy meglepetés volt számomra Joan Miró egyik mesterének tartott Modest Urgell festőművész Sant Miquel del Fai c. olaj vászon festményét eredetiben látni.

Végezetül Antoni Gaudí első műalkotását a Casa Vincens épületét látogattuk meg, amely 2005-ben az Unesco Világörökségi Listájára került.  Az épület Grácia nyüzsgő művészeti negyedében található.

6.      nap

Az utolsó nap fő témája a művészetterápia útjai és lehetőségei sajátos nevelési igények esetén: figyelemhiányos hiperaktivitás zavar, obszesszív-kompulzív zavar, autizmus, depresszió, Down-szindróma.

Záró gyakorlatként az elektrotechnikai eszközök művészetterápiában is alkalmazható lehetőségét bemutató feladatot kaptunk. Okostelefonnal képkivágásokat készítettünk egymásról, egy-egy megrendezett szituációról, aszerint hogy mit gondolunk a másik leginkább vonzó, vagy előnyös tulajdonságának. A képek egyfajta szimbolikus portréként értelmezhetők. Ugyan az utolsó nap kaptuk a gyakorlatot, mégis kihívás volt. Csakis nagyon összeszokott csapatban tartom megvalósíthatónak.

A gyakorlati feladat megbeszélését követően összegeztük a heti munkát, visszajelzést adtunk és lehetőségünk volt még a záró beszélgetés során újabb felmerülő és megbeszélendő kérdések tisztázására.

Önállóan meglátogatott helyszínek:

La Sagrada Familia, Antoni Gaudí

Park Güell, Antoni Gaudí

Fundació Joan Miró (építész: Josep Lluís Sert)

Az állandó tárlat mellett az időszakos kiállításon Kader Attia francia-algír származású művész munkái (nagyon ajánlott!), valamint Ito Shinsui japán művész tradicionális technikákat felelevenítő alkotásait tekintettem meg.

Fundació Mies van der Rohe

A Barcelona Pavilon a modernista törekvésnek egy emblematikus munkája, amelyet Ludwig Mies van der Rohe és Lilly Reich Német nemzeti pavilonként állítatott ki 1929-ben a Barcelonai Nemzetközi Kiállításon a Montjuic-en. 1930-ban az épületet eltávolították, de 1983-ban megkezdték újjáépítését és 1986-ban az épületet megnyitották a látogatók előtt.

MACBA / Museo D’Art Contemporarni de Barcelona (építész: Richard Meier)

Az állandó tárlat mellett Melanie, Smith, Doménec, Oscar Masotta művei tekinthetők meg az időszakos kiállításon. Az épület meglátogatása erősen ajánlott.

Walden-7 apartman: Ricardo Bofill katalán építész.

http://www.ricardobofill.com/

Bofill jelentős épületei Barcelonában sok helyütt megtalálhatók, szó szerint már a reptéren belebotlik az utazó. (Terminal 1, Barcelona Airport) A Walden-7 épülete bizonyára nem a turisták által leginkább látogatott helyszín, ráadásul eléggé távol van a központtól. (kerékpárral és tömegközlekedéssel is gyorsan megtehető távolság) B. F. Skinner „Walden Two” c. sci-fi regénye egy utópikus közösséget ábrázol, erről kapta az épület a nevét. A tervező egy függőleges labirintust hozott létre az épületen belül, belső udvarokkal. Eredetileg kommunális felhasználásra szánt lakások eltérő számú modulokból állnak, melyek alapterülete 30 négyzetméter körüli.

Torre Glòries, építész: Jean Nouvel

Összegzés

A kurzus tematikájával és az oktató felkészültségével elégedett voltam. Ugyan a tematika főképp a képzőművészet irányából közelíti meg a művészetterápia lehetőségeit, a vegyes csoportösszetétel miatt szóba került a színház, tánc és a design is. A részvevők közt drámát-, speciális nevelési igényű gyerekeket oktató kolléga is volt, valamint tanító és művésztanár.

A művészet terápiás „természete” pedagógiai munkámban elsődleges. Megerősítést kaptam, gyakorlati és módszertani tanácsokkal, pozitív élményekkel gazdagodtam. Eltérő országok gyakorlatába láthattam betekintést.

Iskolánkban többféle foglalkozást tervezek (tanár kollégáknak és diákoknak egyaránt) : a Fazekas Fesztivál alkalmával művészettörténeti előadást (a meglátogatott helyszínek és gyűjtött képanyag alapján), valamint gyakorlati jellegű foglalkozást. A tanultak mindennapi pedagógiai tevékenységem módszertanát gazdagítják.  

Az iskolánkban 1982 óta működő Fővárosi Komplex Rajzverseny következő témájába beilleszthető és alkalmazható az e programban szerzett többlettudás. Iskolánk évkönyvének szerkesztésében részt veszek, ennek okán is gazdagítani fogom a kiadványt egyrészről képi anyaggal, valamint az ahhoz kötődő beszámolóval.

 

Póczos Valéria

Öltözék-, és kiegészítő tervező iparművész; vizuális-, és környezetkultúra vezetőtanár

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.     

Budapest, 2018. 07. 14.

Új hozzászólás