Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. szeptember 11., kedd 19:49

A jövő oktatástechnológiája már az ajtón kopogtat...

Írta:
  • Helyszín: Anglia, Cambridge

KA 1 pályázat.

A kurzus megnevezése: Educational Technology Today / A ma oktatástechnológiája /

Ideje: 2018.07.29 – 2018.08.11.

Helye: Egyesült Királyság, Anglia

            Bell Teacher Campus, Homerton College, Cambridge

A jövő oktatás technológiája már az ajtón kopogtat…

Egy nemzetközi tanárcsapat magyar résztvevőjeként – a Hunfalvy János Közgazdasági Két Tannyelvű Szakgimnázium tanáraként - merültem el a nemzetközi tanár kollégákkal együtt, az oktatás világának online terében, s tapasztaltam meg a kibertér oktatásra szánt területeinek egy részét. A két hét alatt a gyakorlati, tapasztalati oktatáson-tanuláson s elsajátításon kívül, egyfajta virtuális szemléletmódba is bevezettek. Megtapasztaltam, hogy a mai diákok életében az online felületek, a virtuális valóság lett – paradox módon – a valóság. Megtanultam; ahhoz, hogy tanárként tényleg elérjem diákjaimat, hogy segítségükre legyek, hogy fejleszthessem tehetségüket, tájékozottnak kell lennem online, ismernem kell az applikációk széles tárházát, alkalmazhatóságuk mikéntjét, az online közösségi tereket a felhő alapú térben. A különböző programok szinte minden tantárgyhoz használhatók, segítik a tanárt és a diákokat is, mert lendületet adnak. Megtapasztaltam, hogy milyen új nézőpontokból lehet egy szaktantárgyat bevezetni, elmélyíteni, gyakoroltatni és számon kérni. Az online felületek, technikák segítenek kiemelni és jobban láthatóvá tenni egy részt az egészből s fordítva, egy meghatározott részből jobban lehet látni, megérteni az egészt. Megtanultam, hogy a különböző oktatási online technológiák hogyan segítik a csoportmunkát, a kooperációt az osztályban és hogyan segítik kizárni a csoportmunkánál fellelhető jelenséget, a potyautas magatartást. Bevezettek az online technikák által elérni kívánt HOTS módszertanának jelentőségébe és gyakorlati alkalmazásába. A HOTS – Higher Order Thinking Skills, azaz magasabb, összetettebb gondolkodási képességet jelent. Ez azt jelenti, hogy az online eszközök használata, összetettebb gondolkodásra, együttműködésre és probléma megoldásra készteti, tereli a diákokat az egyes feladatok megoldása, véghezvitele közben. További előnye, hogy többször feleleveníthető, más tantárgyakkal, területekkel összekapcsolható s nem korlátozódik negyvenöt percre. Rávilágítottak tanáraim a két hét alatt arra, hogy az osztálytermi munka a ma diákjainak nem lehet úgymond egy állókép, hanem – mint ahogy az élet – mozgásban kell lennie, s az online oktatási technológiák ebben is a pedagógus segítségére szolgálnak. A mobiltelefonok használatának mikéntjéről és órán való felhasználásukról szintén sok szó esett. Természetesen a két hét nagyon aktív hozzáállást, szorgalmat s tanulást kívánt, mivel tanáraim az elméleti ismertetések után, gyakorlati feladatok sorával láttak el, hol egyénileg, de leginkább csoportban munkálkodva. Remélem, hogy a tanult online technikákat eredményesen fogom alkalmazni és ezáltal diákjaimat fel tudom készíteni szaktantárgyam keretében a jövő elvárásaira és arra, hogy hogyan gondolkodjanak úgy rendszer szinten, hogy saját maguk helyét, az állandó változások folyamán is, mindig megleljék.

Új hozzászólás