Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. szeptember 12., szerda 21:34

Tanulás másképp

Írta:
  • Helyszín: Enjoy Italy - Utrecht- Hollandia

 

 

Iskolánkból a Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából idén összesen hét fő vett részt mobilitásban az ERASMUS+KA1 program keretében.

Olyan kurzusokat választottunk, ahol jó gyakorlatokkal, új módszerekkel és oktatási formákkal ismerkedhetünk meg és ezeket beépítve még sikeresebbé tehetjük a nyelvoktatást iskolánk minden diákja – beleértve SNI és tanulásban kevésbé motivált diákokat is – számára. Projektünk tervezésekor elsősorban a nem tanórai kereteken belül gondolkodtunk, amikor többek között pl. művészeti, drámapedagógiai, informatikai kurzusokat választottunk.

Én angol nyelvet, valamint technika és éltvitel tantárgyat tanítok angolul az alsó, magyarul a felső tagozaton.

A saját tanfolyam kiválasztásánál arra törekedtem, hogy ez szorosan kapcsolódjon az érdeklődésemhez, a projektünkhöz és valahol olyan helyen legyen, aminek természetföldraja és kultúrája is vonzó számomra.

Két angliai ERASMUS tanártovábbképzési program után (CLIL módszertani kurzusok) idén Hollandiában, Utrechtben, egy egyhetes képzésre esett a választásom, Non-formal education at school. In & Outdoor methods and tools to empower students key competences, participation and learning címmel.

A cél az volt, hogy a kollégáim által megszerzett tudást a saját kurzusomon elsajátított ismeretek segítségével integráljuk illetve beépítsük az iskola éves munkájába.

Nagy várakozással néztem az utazás elé, ami a korábbi alapos felkészülésekhez képest - ismerkedés a választott ország kultúrájával és történelmével, szakirodalom olvasása – jelentős többlet előkészülettel járt.

A kurzusszervező egy egyszemélyes olasz cég, az ENJOY ITALY volt, amely kizárólag a kurzus szervezésével és lebonyolításával foglalkozik, így a szállást, étkezést nekem kellett megoldani. Költségkímélő megoldásként az Airbnb-n foglaltam szállást. Sok segítséget kaptam a Tanártovábbképző csapatától. A szervezés kapcsán is sok praktikus ismeretre tettem szert. Szuper szálláshelyet sikerült találnom (jelentős időbefektetés eredményeként), véletlenül nagyon közel a képzés helyszínéhez, így helyi közlekedésre nem kellett költenem.

A június 23-tól 27-ig tartó kurzusra 11 kolléga érkezett, három különböző szekcióba: 6 fő Non-formal education, 2 fő Project Management és 3 fő CLIL csoportban dolgozott. Csoporttársaim között voltak tanárképzési koordinátorok, intézményvezetők, középiskolai és általános iskolai tanárok, nyelvtanárok, szaktanárok és óvónők egyaránt. A 7 különböző országból – Olaszország, Görögország, Portugália, Franciaország, Lengyelország és Ausztria – különböző területről, sokféle elvárással érkeztünk Utrechtbe. Sajnos a kurzus ezeknek csak részben tudott megfelelni.

Csak az első és az utolsó napon együtt dolgozott mindhárom szekció, a fennmaradó három napon eltérő program szerint haladtunk, külön csoportokban, napi négy órában.

Az első nap témája a bemutatkozás, csapatépítés, a 21. század kulcskompetenciáinak és készségeinek interaktív bemutatása, a „blended” tanulás és „flipped” tanterem jellemzőinek ismertetése. Nagyon izgalmas volt számomra a jövő tanterme. Ez egy olyan sokfunkciós tér, ami akár hat-hét különböző tevékenység megvalósítására ad lehetőséget egyidőben és nagyfokú mozgásbeli szabadságot biztosít a diákoknak.

Ezen a foglalkozáson lehetőség nyílt értékek és bevált gyakorlatok megbeszélésére. Büszke voltam arra, hogy iskolánk jó gyakorlatainak megosztása nagy sikert aratott és csoporttársaim jelezték, hogy szeretnének az intézményünkben szakmai látogatást tenni.

A második napon három fős csoportokban dolgoztunk egy-egy feladatlapon, amit a városban, iskolán kívül kellett megoldani egy okos telefon segítségével. A feladatok változatosak voltak - szövegalkotás, foto, video, szöveg rögzítés, információ keresés, lehetőség szerepjátékra, rajz, művészetek bevonása, drámajáték - bár számomra nem sok újdonságot hordoztak és véleményem szerint a gyerekeknek sem túl motiválóak ebben a formában.

A következő két napon a megszerzett információk és tudás birtokában video-leckét, illetve digitális tananyagokat kellett szerkesztenünk. Ehhez különböző elektronikus platformokkal ismerkedtünk meg, mint pl. az Edmodo (lesson creator), Weschool (lesson creator+visual classroom manager), Padlet (for collaborative learning) és egy E-book (book creator).

Láthattunk még néhány ötletet kültéri és beltéri nem formális módszerek alkalmazására, amelyek különböző témákat foglalnak magukban és támogatják a különböző kompetenciákat: energizálók és csapatépítő jellegűek. Pl. színház, történetmesélés és videofelvétel, szerepjáték, szimuláció és csapatjátékok, környezetvédelmi táborok.

Az utolsó napon egy helyi keresztény gimnáziumban tettünk látogatást. 980 fő (ez egy kis létszámú iskolának számít Hollandiában), 12-18 éves diák tanul itt, nagyon jó körülmények között. Ízelítőnek egy kuriózum: heti két, órarend szerinti dráma óra a minden igényt kielégítő drámateremben. Nagyon élveztük, hogy ki is próbálhattuk, mivel a drámatanár kolléga rögtönzött itt nekünk egy rövid, gátlásoldó dráma foglalkozást.

Előző, angliai tapasztalataim alapján az ilyen látogatások az egyik legértékesebb részei a kurzusoknak. Főleg, ha ezek jól előkészítettek és elegendő idő áll rendelkezésünkre arra, hogy betekintést nyerjünk az ott folyó munkába, beszélgethessünk helyi kollégákkal. Sajnos a programra szánt alig másfél óra erre csak nagyon korlátozott lehetőséget biztosított. Véleményem szerint a szűk időkerettel is lehetett volna hatékonyabban gazdálkodni pl. a látogatás jó előkészítésével. A fogadó intézményben a kollégák és az igazgatónő is nagyon készséges voltak, de az egész látogatásnak ad hock jellege volt. Profitálni azonban ebből is tudtam. A drámapedagógussal és az olasz koordinátor csoporttársaimmal újabb lehetősége merült fel az iskolák közti együttműködésnek.

A rövid iskolalátogatás után következett a kulturális séta a patinás, fantasztikus atmoszférájú Utrecht városában. Többünk véleménye szerint ezt a programot az első napra kellett volna szervezni, amikor még valóban nem ismerjük a várost. Az idegenvezetést is a kurzusunkat szervező és lebonyolító Alessandro Gariano tartotta. A többszáz éves múltra visszatekintő, patinás egyetem előtt került sor a kurzus elvégzését igazoló oklevelek átadására.

Az említett hiányosságok ellenére örülök, hogy részt vehettem ebben a programban. Igyekeztem kihasználni minden lehetőéget, hogy a legtöbbet profitáljak ebből a rövid egy hétből. A napi csupán négyórás, laza kötelező program mellett sok szabadidő állt rendelkezésemre a kulturális helyek felkutatására, hajókázásra Utrechtben, majd Amsterdamban, ahol a kurzus után még néhány napot eltölthettem. A rendkívül vendégszerető, szolgálatkész airbnb-házigazdáimnak és egy kisebb balesetnek köszönhetően is rengeteg tapasztalatot, ismeretet szereztem Hollandiáról, az egészségügyi ellátás magas színvonaláról, a holland emberek mindennapi életéről, lakberendezésről, gasztronómiáról, tömegközlekedésről (sérült embert kísérőként is).

A más kultúrából jött csoporttársaimmal való együttműködés is különleges élményt adott! Közülük többükkel további közös munkát tervezünk az alábbi területeken: CLIL (job shadowing), drámapedagógia (iskolák közti együttműködés), környezeti nevelés – ökoiskola (job shadowing).

A számomra eddig ismeretlen elektronikus platformok bemutatása és használata lehetőségeket nyújt változatos és a diákokat jobban motiváló tananyagok összeállításához és feldolgozásához és autonóm tanulói személyiségek fejlesztéséhez.

Köszönettel tartozom mindenkinek, aki dolgozott ennek a tanári Erasmus-programnak a megvalósulásán!

Budapest, 2018. augusztus 3.

Új hozzászólás