Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. október 25., csütörtök 14:46

Élmény volt a javából! – intenzív nyelvtanulás valós nyelvi környezetben, egy csodálatos tengerparti városban

Írta: Sutka Irén
  • Helyszín: Anglolang Academy of English-Scarborough-UK
Élmény volt a javából! – intenzív nyelvtanulás valós nyelvi környezetben, egy csodálatos tengerparti városban Sutka Irén

Az Erasmus+ tanári mobilitási pályázat támogatásával 2018. augusztus 4-18-ig két hetet töltöttem az angliai Scarboroughban (North Yorkshire) az Anglolang Academy of English nyelviskolában. Az Intensive English Language Training elnevezésű kurzust az iskolák nem nyelvszakos pedagógusainak, illetve az iskola-vezetésben, adminisztrációban dolgozóknak hirdették meg.

Előzetes elvárásaim meghatározásakor a nyelvi és kommunikációs készségeim fejlesztése, kifejezőkészségem javítása és szókincsem bővítése területén vártam eredményeket. Terveim között szerepelt az is, hogy a kulturális programokon megismerhetem a mai angol valóságot és iskolarendszert, illetve annak multikulturális kihívásait. Attitűdök terén jómagam és az iskola elvárásai között szerepelt az is, hogy a program során megszerzett kompetenciáim birtokában képes leszek hozzájárulni az iskola nemzetköziesítéséhez.

A projekt iskolai koordinátorai előkészítő meetingeket szerveztek számunkra annak érdekében, hogy minden fontos információval rendelkezzünk. Közös Facebook-csoportban osztották meg velünk a legfontosabb dokumentumokat, teendőinket és figyelmeztettek a betartandó határidőkre is.  A felkészülést nagyon jól segítette a kiutazás előtti időszakra megszervezett 10 órás angol nyelvi belső továbbképzés, amelyen nem nyelvszakos kollégáimmal vettünk részt. A fogadó intézmény a kiutazás előtt egy 4 hetes e-learning kurzus segítségével teremtett kapcsolatot leendő nyelvtanulóival, illetve így osztotta meg hatékonyan a legfontosabb információkat.

A nyelvi kurzuson és a kulturális-szabadidős programok során szerzett tapasztalataim messze felülmúlták előzetes várakozásaimat. A délelőtti és délutáni tanórákon nagyon változatos feladatokon keresztül és módszerek segítségével történt nemcsak kommunikációs készségünk fejlesztése, hanem a tematikus szókincsfejlesztés és a nyelvtani ismeretek bővítése, kiejtésünk javítása is. Mind a nyelvórákon, mind a szabadidős programok alkalmával folyamatos lehetőség volt a más nemzetiségűekkel való beszélgetésre, közös munkálkodásra. A nyelviskolában legtöbbször nem is volt magyar anyanyelvű csoporttársam, így csak angol nyelven volt lehetőségem kommunikálni. A délelőtti órákon nyelvi fejlesztés volt a program mindenki számára, az én csoportomban a két hét során a lengyelek és az omániak voltak többségben, emellett svájci, orosz, portugál, német és török csoporttársakkal is együtt tanulhattam. A délutáni időszak már a módszertan jegyében telt a legtöbb csoportban, nálunk azonban folytatódott a nyelvi fejlesztés más összetételű csoportban, más tanárokkal, itt olasz diákokkal is találkozhattunk. Csoporttársaim egy részével baráti kapcsolatok szövődtek, akikkel a mobilitásról hazaérkezve is folytatódik a kapcsolattartás.

Nagyon tetszett az iskola légköre, amely nagyon barátságos, nyitott, segítő és rugalmas volt. Már az első napon leomlottak azok a gátak, amelyek korábban visszafogták az idegen nyelvi beszédkészségemet. Megtapasztaltam, hogy képes vagyok angol nyelven megértetni magam akkor is, ha nyelvtanilag esetleg nem hibátlanok a mondataim. A két hét során nagyon sok pedagógus tartott nekünk nyelvórát, így változatos módszereket és sokféle személyiséget ismerhettünk meg. A pedagógusok hangsúlyt fektettek arra is, hogy az angol mindennapokban való eligazodásunkhoz is támpontokat nyújtsanak, így beszéltek nekünk a helyi szokásokról, az étkezésről, közlekedésről, aktuális programokról és az iskola által szervezett kirándulások főbb látnivalóiról is. A szerda az egész napos tanulmányi kirándulások napja volt: az első héten Burton Agnes Hall és a Yorkshire Wolds&Hull volt a célpont, a második héten pedig a csodálatos középkori város: York. Az iskola a hétvégeken is vezetett kirándulásokra invitálta hallgatóit, ennek keretében Whitby, Robin Hood’s Bay, Thornton‑le‑Dale és Goathland nevezetességeit ismerhettük meg. A kulturális programok, tanulmányi kirándulások során sok tapasztalatot szereztem az angolok mindennapi életéről, kultúrájáról és iskolarendszeréről.

Természetesen végiggondoltam azt is, hogyan alkalmazhatók a mobilitás során megszerzett tanulási eredményeim saját munkámban, illetve az iskola gyakorlatában. A nyelviskolában megismert és átélt módszertant jól megfigyeltem abból a szempontból is, mennyire tudom majd saját tanítási gyakorlatomban alkalmazni, átvenni bizonyos részeit, illetve adaptálni a helyi viszonyokhoz. Matematika-kémia szakos tanárként az angol nyelven hozzáférhető tananyagok és szakmai-módszertani szakirodalom használatához segít hozzá a mobilitás során megszerzett nyelvtudás, illetve az idegen nyelvvel kapcsolatban korábban érzett gátlásaim megszűnése. Tanóráimon is használhatok angol nyelvű tananyagokat, hiszen a tanulóknak általában nem okoz problémát ezek megértése, csak a saját kompetencia-korlátaim szabtak ennek határt.

 

A tantárgyak közötti koncentráció ezért ilyen módon is megvalósulhat. A munkaközösségen belül is szeretném megosztani az ilyen módon hozzáférhetővé váló oktatási anyagokat, illetve a saját tanulási folyamatomban megtapasztalt és adaptációra alkalmasnak értékelt módszereket. Igazgatóhelyettesként az angol és a szakmai angol nyelvórák látogatásához, a tanórák megalapozottabb elemzéséhez, értékeléséhez segít hozzá az idegen nyelvi kompetenciáim fejlődése. Magasabb színvonalú angol nyelvi kommunikációs készségeim birtokában lehetővé válik a tanulói mobilitási projektek találkozóin való aktív részvételem.

A nemzetközi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos attitűdjeim 180 fokos fordulatot vettek a programon való részvételem óta: keresem a lehetőségét egy további mobilitási programon való részvételnek, illetve pedagógusként és vezetőként is messzemenően támogatom iskolánk részvételét a nemzetközi programokban, hiszen saját magam átélhettem, mennyit képes nyújtani az egyes pedagógusnak és az intézménynek is.

Hálásan köszönöm ezt a páratlan lehetőséget minden olyan személynek és szervezetnek, aki és amely hozzájárult a projekt megvalósulásához. Külön köszönettel tartozom Hegyközi Éva és Szegfű Márta kolléganőimnek, a projekt koordinátorainak, lelkes és fáradságos munkájukért, mindenre kiterjedő odafigyelésükért, elhivatottságukért!

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás