Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

péntek, 08 február 2019 10:43

Tapasztalatok egy holland iskoláról

Írta: Oláh Dóra
  • Helyszín: Job Shodowing - Scala College - Hollandia

Az Erasmus+ program keretében job shadowing programon vettem részt Hollandiában. A Scala College nevű állami intézmény, amely általános és középiskola egyben, Alpen a.d. Rijn városban található. A tavalyi tanári mobilitáson ismerkedtem meg a hozzám hasonlóan földrajztanár kolléganővel, akinek meghívására érkeztem ebbe a két tanítási nyelvű iskolába. Az intézményben hollandul és angolul folynak a tanítási órák, az iskola tanulói 13 éves kortól az angol nyelv tanulása mellett bizonyos tantárgyakat is angolul tanulnak.

Az iskolában eltöltött idő alatt lehetőségem volt különböző órákon hospitálni: látogattam földrajzórát a 6. 9. 10. és 11. osztályban, holland társadalomismeret órát a 10. osztályban, osztályfőnöki órát a 11. osztályban és egy angol irodalomórát, amelyet a végzős IB diákoknak tartottak. A megfigyelések során próbáltam minél több tapasztalatot és információt szerezni a holland iskolarendszerről, az oktatási technikákról, azok hatékonyságáról, a diákok és tanárok munkájáról. Megfigyeléseimet természetesen összehasonlítottam a hazai iskolámban szerzett tapasztalatokkal.

A legszembetűnőbb az volt számomra, hogy a holland iskolában az ICT eszközöket sokkal szélesebb körben használják az oktatásban. Az iskola felszereltsége nagyon jó, a tanórákon minden tanuló laptopon dolgozik. Néhányuk a sajátját használja, de akinek nincs, annak az iskola biztosít. Az eszközök rendelkeznek interneteléréssel, segítségükkel a tanulók pedig projekteken dolgoznak, leginkább párban vagy hármas csoportokban, de akár egyénileg.

A projekt témáját a tanulók választják ki egy megadott, nagyobb témakörön belül. Látogatásom során éppen a klímaváltozással foglalkoztak, és ezért ehhez a témához kapcsolódva készültek a különböző projektek. A nagyobb témakört körülbelül 8 héten keresztül tanulják, és a tanulási folyamat végén kell a kész munkákat beadni, amelyek körülbelül 3-6 oldalnyi szövegek, esetleg ábrákkal, grafikonokkal kiegészítve. A teszthéten majd mindenki a saját munkájából kap kérdéseket, és ott derül ki hogy mennyire sajátították el a tanulók a projekt készítése közben tanultakat.

Ez a tanítási mód számomra újszerű volt, és úgy vélem, sokkal nagyobb önállóságot ad a diákoknak, együttműködésre, csapatban való közös munkára nevel, és fejleszti a kommunikációs készségeket. A projekt mellett a  C.L.I.L. módszert is használta a kolléga az egyik tanórán, amely már ismerős volt számomra, hiszen én is próbálom alkalmazni az óráimon. Megfigyeléseim alapján - a változatos, új típusú, más jellegű tanítási módok és technikák következtében - egyre inkább tanulóközpontú az oktatás a holland iskolában. A kollégák arra ösztönzik a tanulókat, hogy felelős döntéseket hozzanak, és megtanuljanak csapatban dolgozni. A tanár szerepe megváltozott: supervisor-ként dolgozik együtt a tanulókkal az órákon.

A mindennapi tanári munkával kapcsolatos pozitív tapasztalatom az, hogy a tanároknak sokkal kevesebb adminisztratív terhük van, például elektronikus naplót használnak, ezért nem adnak ki papíralapú bizonyítványt. A szülők így naprakészek gyermekük iskolai életével kapcsolatban, és az iskola még az egyetemeknek is küld információkat a diák továbbtanulásával kapcsolatban.

Hollandiában szinte mindenki kerékpárral jár iskolába vagy dolgozni, ezt nagyon pozitív dolognak tartom. Az iskolaidő alatt viszont nem szokás kivinni az udvarra a gyerekeket, és az étkeztetést sem az iskola oldja meg. Mindenki viszi magával a szendvicseit, amelyet dél körül elfogyaszt.

Tapasztalataim alapján egyértelmű volt számomra, hogy nálunk is be kellene vezetni azt a gyakorlatias szemléletű, projektmunkán alapuló oktatást, amely jobban fejleszti a gondolkodást, a problémamegoldó valamint kommunikációs képességet, illetve egyéb olyan készségeket, amelyek a 21. századi munkaerőpiacon szükségesek. Ehhez azonban a kötelező tanterven is kellene változtatni.

Nagyon örülök, hogy az Erasmus+ programon keresztül a fent leírt tapasztalatokat megszerezhettem.

 

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás