Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2015. augusztus 14., péntek 00:00

Nyelvi- és nyelvtanári továbbképzés Németországban

Írta: Jakobi Zsuzsa
  • Helyszín: Institut für Internationale Kommunikation (IIK) - Düsseldorf, Németország
Düsseldorf Düsseldorf

A mobilitás időpontja: 2015. július 20-31.

A mobilitás megnevezése: Fortbildungssommer 2 Wochen: Intensivsprachkurs Deutsch und Moodle für den DaF-und Fremdsprachenunterricht: Fortbildungspaket ”Intensivsprachkurs Deutsch” und ”Einführung in Moodle für den DaF- und Fremdsprachenunterricht”

A tanfolyam kiválasztásánál a fő szempontom az volt, hogy nyelvtudásomat felfrissíthessem és módszertanilag megújulhassak. Ez a kurzus mindkét célnak megfelelt. Tetszett, hogy a nyelvtanfolyamra nem csak nyelvtanárok jelentkezhettek, így bármilyen témát feldolgozhatunk és szélesebb kitekintést kaphatok. A Moodle programot még nem használtam, de utánanéztem mit is nyújthat nekem ez a tanulási platform. Mivel ez hatékony online oktatási és tanulási feltételeket nyújt, biztos voltam benne, hogy új, érdekes IKT ismeretekkel gazdagodhatom és diákjaimat motiváltabbá tudom tenni a nyelvtanulásban.

A továbbképzés első heti programja az intenzív nyelvtanfolyam volt. A szintfelmérő teszt megírása után a legerősebb B2/C1 csoportban kezdhettem meg a német nyelv gyakorlását. A hallgatók Franciaországból, Finnországból, Hollandiából, Olaszországból, Csehországból, Spanyolországból, Montenegróból és Magyarországból érkeztek. Voltak köztünk egyetemisták, egy fordító, egy mérnök, egy vállalkozó, egy érettségi előtt álló diák és rajtam kívül még egy nyelvtanár Magyarországról.

Az órákat, amelyek 9-13 óráig tartottak, két nagyon felkészült tanárnő vezette. A legnagyobb hangsúlyt természetesen a beszédkészség és a szókincs fejlesztése kapta, de foglalkoztunk nyelvtani problémákkal is. Az órákon feldolgozott témakörökhöz hallott és olvasott szövegértési feladatok is kapcsolódtak. Szerepet kapott a zene és többször filmek/filmrészletek jelentették a vitaindítót.

A munkaformák változatosak voltak. A spontán reagálás, pármunka, csoportmunka mellett többször „előadásokat” is kellett tartanunk. A beszélgetések, viták során sok új ismerettel gazdagodtunk, betekinthettünk más országok gyakorlatába. Rengeteg segédanyagot kaptunk, amelyeket a tanítás során fel tudok majd használni. Az órák jó hangulatúak, élvezetesek és érdekesek voltak. Úgy érzem, sok újat tanultam.

Az érintett témák a teljesség igénye nélkül:

- előítéletek

- fiatalok, diákok nyelve, szleng

- az angol nyelv hatása a német nyelvre

- dialektusok

- generációs problémák

- szociális ellátás rendszere

- fogyatékkal élők helyzete

- iskolai erőszak

- Düsseldorf rövid története

- világhírű német márkák története /Ritter Sport, Haribo, sör, Jägermeister/

Délutánonként gyalogosan a város nevezetességeivel ismerkedtünk, sok időt töltöttünk az óvárosban, hűsöltünk a gyönyörű parkokban, sétáltunk a Rajna parton és a Goethe Múzeumban egy teljes délutánt töltöttünk. Szombaton Hop on – Hop off városnéző busszal jártuk be Düsseldorf utcáit, vasárnap az IIK szervezésében amszterdami kiránduláson vettünk részt. Csodálatos élmény volt.

A második hét foglalkozásainak célja a Moodle tanulási környezet tanórákon való alkalmazási lehetőségeinek megismerése volt. Az órákat 9-13 óráig és ebédszünetet követően 14-17.30 óráig az intézet jól felszerelt informatika termében tartották. Ezeken a foglalkozásokon már csak nyelvtanárok vettek részt, itt új kollégákkal ismerkedhettem meg.

Az első napon a szeminárium megnyitóját és egy rövid elméleti bevezetést követően projektvezetőnk irányításával megkezdtük saját „tantermünk” kialakítását. A hét többi napján rengeteg gyakorlati feladatot oldottunk meg a tananyagok feltöltésével, szabályozásával és módosításával kapcsolatban pl. Web 2.0 alkalmazással videók beágyazását, képek és grafikák felhasználását, audio anyagok létrehozását, készítettünk interaktív online feladatsorokat, megtanulhattuk chat és vitafórum előkészítését, lebonyolítását, értékelését. Láthattuk hogyan gyűjthetők össze a tanulók haladásával és a tananyag hatékonyságával kapcsolatos információk. Utolsó napon workshopon mélyíthettük el a hét folyamán tanultakat és hasznos tanácsokat kaptunk a további munkához.

Mivel nem voltunk sokan /7 fő/, nagy szakértelemmel rendelkező oktatónk oda tudott figyelni mindenkire és segíteni tudott, ha valaki elmaradt vagy éppen gyorsabban haladt, mint a többség. Oktatónk figyelmessége, humora és rátermettsége átlendített minket az esetleges technikai nehézségeken.

A tanfolyamon létrehozott „tanteremben” 6 hónapig dolgozhatok, így lehetőségem van a gyakorlásra. Ezután azonban csak akkor használhatom ezt az online tanulási-oktatási „terepet”, ha iskolám megteremti az informatikai feltételeket. Remélem, hogy ez így lesz, mert a Moodle rendszer alkalmazásával hatékonyabbá és élvezetesebbé tehetném diákjaim felkészítését. Biztos vagyok benne, hogy egész nap számítógép előtt ülő diákjaim motiváltabbak lennének a nyelv tanulásában egy ilyen elektronikusan támogatott, interaktivitásban gazdag oktatási-tanulási rendszerben.

Összegzés:

A beszámolóm elején említett két fő cél a Düsseldorfban eltöltött két hét alatt megvalósult.

Német nyelvtudásom sokat fejlődött és rengeteg új módszertani ötlettel gazdagodtam. Az intenzív kurzuson szerzett ismereteim támogatást jelentenek pedagógiai munkámhoz.

A Moodle oktatási keretrendszer megismerése szakmai megújulás számomra és eltökélt vagyok, hogy kellő gyakorlással segítsem diákjaim tanulási tevékenységét.

Új hozzászólás