Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2017. augusztus 07., hétfő 15:43

Tanártovábbképzés Regensburgban

Írta: Dr. Asztalos Éva
  • Helyszín: Horizonte - Regensburg - Németország
Ebéd a csoporttársakkal Ebéd a csoporttársakkal

Regensburg – egy német kisváros, ahol a sétálóövezetet egyszerre használják a gyalogosok, a kerékpárosok és a helyi buszok, mégsem történik baleset; ahol szinte mindenütt lehet fürödni a Dunában, annyira tiszta a vize; ahol a hangulatos sikátorok, kávézók Itáliát juttatják eszünkbe, nem véletlenül nevezik a városkát jelképesen Olaszország legészakibb városának. Örömmel adtam át magam két hétre Regensburg különleges atmoszférájának, és életre szóló élményekkel tértem onnan haza.

A budapesti Németh László Gimnáziumban 14 éve tanítok magyart és filozófiát. Tavaly elvégeztem az egyetemen a némettanári szakot is, egyetemi tanulmányaim közben határoztam el, hogy minden évben legalább két hetet nyelvterületen fogok tölteni, hogy naprakészen tartsam némettudásomat. Ez a tervem már az egyetem utáni első évben sikerült az Erasmus+ KA1 mobilitási projekt keretében. Sőt kertelés nélkül állíthatom, hogy a regensburgi Horizonte nyelviskolában elvégzett kéthetes tanfolyam és tanártovábbképzés (2017. július 17-28.) többet jelentett számomra, mint egy szemeszter az egyetemen.

A kurzuson tízen vettünk részt: 1 francia, 1 olasz, 3 magyar, 1 japán, 3 lengyel és 1 cseh kolléga. Az együtt töltött idő olyannyira összekovácsolt bennünket, hogy a két hét alatt két délután is összeültünk önszorgalomból saját nyelvóráinkon bevált módszereket, ötleteket bemutatni egymásnak. Sokat tanultunk egymástól, és a további együttműködés, kapcsolattartás lehetőségét is kilátásba helyeztük.

Természetesen a délelőtti és a délutáni órákon szintén rengeteg anyagot gyűjtöttünk; az első napon kapott – a nyelviskola logójával ellátott – gyűrűs mappa a második hét végére megtelt értékes feladatlapokkal, jegyzetekkel, cikkekkel. Szinte minden lefűzött lap még sokáig ki nem apadó inspirációforrást képvisel számomra, amelyből az óráimra való felkészülés során majd meríthetek. Julia, a délelőtti tanárnő óravezetése legalább annyira tanulságos volt, mint a délutáni módszertani blokkok bármelyike. A délelőtti órákon egyrészt nagyon intenzív szókincsfejlesztés és beszédgyakorlás, másrészt nehezebbnek bizonyuló nyelvtani jelenségek áttekintése zajlott. Mindhárom területen figyelembe vette a tanárnő a résztvevők igényeit. Így terítékre kerültek többek között a különböző igekötőkkel előforduló igetövek (lassen, fallen stb.), az elváló és el nem váló igekötős igék, az aktuális német irodalom, az oktatás digitalizálása, a bajor jellegzetességek, a hangutánzó és állati hangokat kifejező szavak, káromkodások, valamint a fiatalok nyelvhasználatának elemei.

A délutáni órák alkalmával képet alkothattunk a német oktatás bonyolult rendszeréről, a németországi pedagógusok társadalmi helyzetéről; megismerkedhettünk jellegzetes német márkák történetével; valóságos kincseskamrákhoz férhettünk hozzá a mozgásos feladatokat, játékos gyakorlatokat, valamint a zene oktatási célú felhasználását bemutató foglalkozásokon. A második csütörtökön búcsúvacsorára hívtuk a délelőtti tanárnőnket, az utolsó pénteken viszont a nyelviskola vezetője hívta meg a csoportot búcsúebédre. Mindkét alkalommal kipróbálhattuk a jellegzetes bajor ízeket. Országismereti tudásunk sokat gyarapodott a szabadidős programokon is: ellátogathattunk Bambergbe, részt vehettünk dunai sétahajózáson, amelynek célpontja a német Walhalla volt, megtekinthettük a Thurn-Taxis kastélyt, felfedezhettük Regensburg római kori maradványait, és természetesen egyénileg is sok-sok élményt gyűjthettünk, ha kedvünk támadt egy sétára az óvárosban.

Új hozzászólás