Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2015. július 11., szombat 00:00

Auffrischungskurs für Deutschlehrer – 2015. 06. 22-07. 03.

Írta:
  • Helyszín: Horizonte - Regensburg, Németország

A regensburgi Horizonte nyelviskola szerteágazó kínálatában találtam rá a kifejezetten németet, mint idegen nyelvet oktató tanároknak meghirdetett két hetes kurzusra.

Szállásom a Horizonte által felajánlott, az iskolával egy szinten elhelyezkedő, tehát gyakorlatilag annak részeként működő „kollégium”-ban volt. Ezt a lehetőséget bátran ajánlom minden ide érkezőnek, hiszen azon túl, hogy a város központjában fekszik, praktikusan berendezett, de minden igényt kielégítő fürdőszobás szobáival a lehető legmegfelelőbb szállás, akár hosszú hónapokra is. Közös TV-szobájában alkalom nyílt a rendelkezésünkre bocsátott filmek megtekintésére is.

A képzés összesen 60 órás volt, egyenként 1,5-2 órás modulokra bontva, ezt egészítette ki a szinte minden napra meghirdetett változatos kulturális, szabadidős és közösségi programok és kirándulások sora. Az óráink reggel 9-től délután 15.30-ig tartottak, egy délelőtti kávé- és egy egyórás ebédszünettel.

A délelőtti nyelvórák szókincsbővítéssel és az A1-B2 szint nyelvtani problémáinak megbeszélésével teltek, változatos, interaktív módon, filmekből, irodalmi művekből, aktuális újságcikkekből vett anyagokkal, valamint hallott szöveghez kapcsolódó és szövegértési feladatokkal kiegészítve. Az ebéd utáni, kétórás modulok inkább a tanórákon felhasználható más, innovatív megközelítésű, beszédközpontú, játékos módszertani lehetőségeket, helytörténeti és kulturális ismereteket kínáltak.

A kurzus a résztvevő pedagógusok német nyelvi kompetenciáinak és országismereti tudásának felfrissítésén és kibővítésén túl tehát elsősorban a középiskolai korosztály tanulóközpontú oktatásának metodikai és didaktikai problémáit célozta meg. Változatos kommunikatív módszereket, kooperatív technikákat ismerhettünk meg, melyeket fokozatosan be tudok majd integrálni a nyelvórákba.

Az órákon többször használtuk az internet-adta lehetőségeket (rövidfilmek, zene), és igen nagy mennyiségű fénymásolatot kaptunk, melyeket kiválóan lehet a különböző nyelvi szinten álló csoportokban alkalmazni. Ezt egészítette ki rengeteg hasznos, a nyelvtanítást és az önálló nyelvtanulást is ösztönző link-, DVD- és könyvajánlat.

Különösen tetszett az órákon kialakult oldott, vidám hangulat, a képzést tartó kollégák nyugodt, könnyed óravezetése és rugalmassága, mellyel az adott tematikát a csoport igényeihez, vagy az éppen kialakult beszédszituációhoz alakították. Így lehetővé tették, hogy csoportunk egymás tapasztalatait meghallgassa és egy-egy adott témával kapcsolatos véleményét, értékítéletét is megismerje. A kurzus résztvevői Svédországból, Lengyelországból, Szlovéniából, Angliából és Magyarországról érkeztek. Így egy valóban nemzetközi csoport jött össze, amely érdekes és motiváló volt egyszerre, hiszen kíváncsivá tett minket arra, hogy más szemszögből is lássuk ugyanazt a pedagógiai kérdést. Ennek köszönhetően beszélhettünk meg egy sor országonként ill. régiónként eltérő, vagy éppen hasonlatosságot felmutató problémát. Mindez ösztönzőleg hat a munka tervezése során több változat kialakítására, valamint a tanulói igényekkel és konstruktív véleményekkel szembeni, eddigieken túlmenő nyitottságra.

A délutáni és hétvégi fakultatív programok széles spektrumban mozogtak: az egy-két órás ill. egész napos városnéző kirándulástól a dunai hajóúton, erdei túrán át a kastély-, múzeum- és sörfőzde-látogatásig számtalan lehetőség adódott a szabadidő hasznos eltöltésére, melyek az órák és az együtt elköltött ebédek mellett további lehetőséget kínáltak a csoporttársakkal való beszélgetésre.

A Regensburgban töltött két hét nemcsak rám, de rajtam keresztül diákjaimra is pozitív hatással lesz. Külön kiemelném még a figyelmességet, segítőkészséget és kedvességet, amelyet nap, mint nap tapasztaltunk az ott dolgozók mindegyikétől.

Új hozzászólás