Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

2018. október 25., csütörtök 14:37

Nyelvi felfrissülés Regensburg-ban

Írta: Somogyi Lívia
  • Helyszín: Horizonte-Regensburg-Németország
Nyelvi felfrissülés Regensburg-ban Somogyi Lívia

Az Erasmus+ KA1 tanári mobilitási program keretében vettem részt 2018 nyarán Németországban, Regensburgban városában, a Horizonte Nyelviskola némettanárok számára szervezett kéthetes továbbképzésén.

A képzés alapvető célkitűzései voltak:

  • a nyelvtudás felfrissítése, aktualizálása
  • az országismereti tudásanyag bővítése
  • módszertani, didaktikai ismeretek szerzése a német mint idegen nyelv tanítása terén
  • a modern, kommunikációorientált tanítási módszerek gyakorlása
  • tapasztalatok cseréje egy nemzetközi összetételű tanulócsoportban

Az első órákon pillanatok alatt oldott, derűs légkör alakult ki.

A csoportot angol, brazil, cseh, görög, lengyel, magyar és olasz kollégák alkották, tanárnőnk pedig baráti légkörű foglalkozásokkal járult hozzá szakmai gyarapodásunkhoz.

A képzés három fő tartalmi részből állt. Az órák kétharmadában a nyelvi kompetenciánkat fejleszthettük, a harmadik harmadban módszertani és országismereti tudásunkat gazdagíthattuk.

Az általános nyelvi órákon intenzív szókincsbővítés történt aktuális társadalmi témájú újságcikkek, napi hírek, modern irodalmi szövegek, kulturális érdekességekről vagy helyi (bajor) sajátosságokról szóló más írások feldolgozásával. Tanárunk a mai modern nyelvhasználat jellegzetességeit előtérbe helyezve, illetve egyéni igényeinket figyelembe véve válogatta össze a készségeink fejlesztéséhez felhasznált nyelvi alapanyagot.  A német nyelv különleges vonása a sok dialektus jelenléte, ezek közül a képző intézmény helyszínéből adódóan közelebbről a bajor nyelvváltozatot ismerhettük meg.

Beszédkészségünk és -értésünk fejlődése garantált volt, hiszen a soknyelvű csoportban folyamatosan a célnyelven dolgoztunk, és a szabadidőnket is egymás társaságában töltöttük.

Délutánonként avatott szakemberek segítségével országismereti és módszertani foglakozások keretében megismertünk Regensburg történelmi és kulturális nevezetességeit, a bajor iskolarendszert, a mai fiatal generáció nyelvhasználatának jellegzetes szókincsét, a német nyelv fonetikai sarokpontjait, mozgásos, zenés és játékos tanórai tanulási formákat.
Az iskola rendkívül gazdag szabadidős kínálatot nyújtott a kulturális élményszerzés jegyében. Részt vettünk két városnéző sétán Regensburgban, értő és valódi élményszámba menő vezetéssel tekintettük meg a Kepler Múzeumot, a Thurn und Taxis kastélyt, a Kneitinger sörfőzdét, a BMW gyárat, a Walhallát és Bamberget.

Különleges meglepetés volt a szabadtéri operaelőadás: Donizetti Don Pasqualé-ja.

A vasárnapot az egy órányi vonatozásra fekvő Nürnberg felfedezésével töltöttük.

A nyelviskola igazgatója az utolsó napon búcsúvacsorára hívta meg a csoportot, ahol a bajor specialitások ízlelgetése közben kötetlenül megbeszélhettük a tapasztalatainkat.

Gazdag képzési programunk elmélyült feldolgozása a napi események rendkívüli gazdagsága miatt csak a hazaérkezés után következhet. Sok írott anyagot és linkajánlókat kapunk, amiket a munkánk során hasznosítani tudunk majd.

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás