Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: Bologna

szerda, 11 október 2023 13:34

Tanulmányút Olaszországban

Az Erasmus + pályázat keretén belül lehetőségem nyílt egy 7 napos módszertani továbbképzésen részt venni Bolognában 2023.07.09.-07.15.-ig.  A tanfolyamot az ELA szervezte https://www.facebook.com/ELATeacherTrainings, melyre több országból érkeztek a bekapcsolódó tanárok, a munkanyelv azonban az angol volt. A tanfolyam témája: Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies. Minden nap 8-14 óra között különböző módszerekkel, stratégiákkal ismerkedtünk meg, melyeket ki is próbáltunk a gyakorlatban. Péntek délelőtt Bologna belvárosában az „Actionbound” app használatával bolyongtunk és fedeztünk fel nevezetességeket és oldottunk meg érdekes feladatokat. A délutánok során közösen tekintettük meg a gyönyörű középkori emlékeket és megkóstoltuk a hagyományos olasz ételeket, italokat. Emellett lehetőség nyílt arra is, hogy önálló programot szervezzünk, így eljutottunk Ravennába és Modenába is. A tanfolyam céljaitól függetlenül egy történelem tanárnak valóságos továbbképzés és hatalmas élmény az olasz városokat bejárni, az ókori és középkori kultúrával szembesülni. Az idilli állapotokat a parkokban koncertet adó kabócák zavarták elképesztően hangos „zenéjükkel”.

 A tanfolyam hivatalos része szombaton ért véget, és remélhetőleg a létrejött kapcsolatokat a jövőben is ápolni tudjuk litván, belga, román és spanyol kollégáinkkal.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:

Az Erasmus + pályázat keretén belül lehetőségem nyílt egy 7 napos módszertani továbbképzésen részt venni Bolognában 2023.07.09.-07.15.-ig. A tanfolyamot az ELA szervezte https://www.facebook.com/ELATeacherTrainings, melyre több országból érkeztek a bekapcsolódó tanárok, a munkanyelv azonban az angol volt. A tanfolyam témája: Non-Formal Education Teaching Methods and Strategies. Minden nap 8-14 óra között különböző módszerekkel, stratégiákkal ismerkedtünk meg, melyeket ki is próbáltunk a gyakorlatban. Péntek délelőtt Bologna belvárosában az „Actionbound” app használatával bolyongtunk és fedeztünk fel nevezetességeket és oldottunk meg érdekes feladatokat. A délutánok során közösen tekintettük meg a gyönyörű középkori emlékeket és megkóstoltuk a hagyományos olasz ételeket, italokat. Emellett lehetőség nyílt arra is, hogy önálló programot szervezzünk, így eljutottunk Ravennába és Modenába is. A tanfolyam céljaitól függetlenül egy történelem tanárnak valóságos továbbképzés és hatalmas élmény az olasz városokat bejárni, az ókori és középkori kultúrával szembesülni. Az idilli állapotokat a parkokban koncertet adó kabócák zavarták elképesztően hangos „zenéjükkel”.

A tanfolyam hivatalos része szombaton ért véget, és remélhetőleg a létrejött kapcsolatokat a jövőben is ápolni tudjuk litván, belga, román és spanyol kollégáinkkal.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:

Iskolánk az Erasmus+ Köznevelési pályázatán 6. alkalommal nyert támogatást.

Folytatni kívánjuk intézményünk 2014-ben kezdett nemzetköziesítési programját. Eddig támogatott pályázataink elért eredményei, egyre szélesedő tevékenységi köre bizonyítéka hatékony munkánknak. Az előző tanév folyamán Erasmus KA122-es pályázatot adtunk be Új utak az iskolában megjelenő szociális és kulturális szélsőségek közelítéséhez - közösségépítés új módszerekkel a pandémia után címmel . Az eredményt májusban közölte a Tempus Közalapítvány, miszerint a pályázat nyert, és 46 iskola közül az 5. helyre rangsorolták a koordinátorunk által elkészített pályázatot. Ennek alapján hét tanár vehet részt külföldi továbbképzésen.

Projektünk fő célja, hogy iskolánkban újraépítsük a közösségeket, a közel két éves elszigeteltség és a tanulók összetételének változása következtében kialakult szétesés után. Ezért égető szükségét érezzük annak, hogy a kommunikáció, a közöségi pszichológia és pedagógia legkorszerűbb módszereit megismerve, és gyakorlatban látva módszertanilag és szemléletben is friss, korszerű utakon haladjunk tovább. A pandémia legsúlyosabb következményei a motiváció elvesztése, a közösségek szétesése és az egymásra figyelés képességének csökkenése komoly károkat okozott a gyerekek és az oktatók körében is. A jelenléti oktatás újra indulásakor érzékeltük a feszültségeket, láttuk, hogy a diákok a virtuális és a valós térben is könnyebben és gyakrabban konfrontálódnak. A motiválatlanság mellett a lemorzsolódás, a tehetségek elkallódásának csökkenését is az új komplex innovatív módszerek sikerétől várjuk. Fontos, hogy egyénekből újra közösség, egyéniségekből pedig egy sikeres csapat épüljön újra.

Célunk, munkatársaink szaktárgyi ismereteinek bővítése. Az európai környezet a nyelvi kompetencia fejlődés mellett a kulturális tudatosság és szociális készségek fejlődését is eredményezi.

Intézményünk hatékonyabb működése érdekében tanulmányoztukaz európai organikus oktatási modellt, jó gyakorlatok gyűjtöttünk, amelyeket körülményeinkhez igazítva adaptálni tudunk.

Idei projektünk másik fontos célja, hogy bevonjuk a pályakezdő, illetve mobilitáson eddig még nem járt kollégákat a projektbe. A projekt tevékenységek közös végzése nyomán alakuló új projektmenedzsment nélkülözhetetlen további projektjeink szakmai munkái szempontjából. Ebben a pályázati évben hat mobilitásra, két kéthetes és négy egyhetes képzésre pályázunk öt munkatárssal.

Tanári kompetenciák fejlesztése céljából a nyáron 6 sikeres tanári mobilitás valósult meg a megnyert Erasmus+ pályázat keretén belül. Zsuponyó Ágnes tanárnő Rovinjban, Horvátországban vett részt „Varázsold elő tanítványodból a talentumot - Komplex 3+T program” című képzésen, és Amszterdamban a digitális média biztonságos és tartalmas használatáról, az online bántalmazások észleléséről és megelőzéséről tanult, és ezen képzések tartalmáról és sikeréről lelkesen számolt be a tanári kar részére. Daodáné Taska Judit, angol szakos tanárnő és osztályfőnök a Positive Mindset and Well-Being iskolai fejlesztéséről tanulhatott Barcelonában. Tőle is szintén tartalmas előadást hallgathattak meg a témáról a disszemináációs délelőttön. Mayer Eszter angol tanár és alsós tanítónő Firenzében vett részt egy nagyon hasznos és tartalmas képzésen az iskolai bántalmazások és konfliktusok megelőzése és kezelése témakörben. Koodinátorunk Barcelonában vett részt egy összetett képzésen, mely az iskolai kreatív klíma javításáról, az iskolai együttműködések hatékonyságáról, a motiválás új módszereiről és a közösségépítés eszközeiről nyújtott modern és hasznos gyakorlati ismereteket. Berta-Tóth Katalin magyar szakos tanárnő egy angol szakmai nyelvtanfolyamon vett rész, hogy idegennyelvi kompetenciája erősödjön. Sajnos korábbi koordinátorunk, Hudacsek Éva a tervezett továbbképzése előtt új kihívást választott, így az általa vállalt tematikus kurzust a tanári coaching képességek fejlesztését el kellett halasztanunk 2023 kora tavaszára. A feladatot, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségünket teljesítsük, Zsuponyó Ágnes kolléganő vállalta magára, ő 2023 februárjában vett részt Bolognában egy rendkívül tartalmas szakmai továbbképzésen. A képzések tartalmáról és iskolai hasznosításáról, a projektünkben elért eredményekről az iskola honlapján és szakmai blogoldalakon is folyamatosan olvashatnak beszámolót.

Fucskó Anna – projektkoordinátor

Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Kategória: Angol nyelvterület

A BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum tanáraként az Erasmus KA1 jóvoltából egy soft skilleket fejlesztő pályázaton vehettem részt, amelyre az eredetileg tervezett 2020 nyara helyett 2021 júliusában került sor Bolognában, az ELA szervezésében.

Kilenc fős csoportunk egy elméleti oktatással eltelt nap után egyéni, páros, illetve csoportos munkaformák keretein belül megismerkedett a stresszkezelés gyakorlati módszereivel, amelyeket akár egy iskolai tanórán is alkalmazhatunk a harmonikusabb légkör kialakítására, valamint olyan technikákat is kipróbálhattunk, amelyek segítik a feladataink hatékonyabb szervezését, a jobb időbeosztást, illetve a saját magunk megismerését. Ezek egy része egy pedagógus számára már nem volt feltétlenül újdonság, viszont az így újra megismert módszerek immár nevet is kaptak, és például az osztályfőnöki munka során lehetőség lesz megismertetni ezeket a diákokkal is, akiknek mind az önismeret, mind pedig a feladataik tervezése során hasznosak lehetnek. Kíváncsian várom, hogyan tudom majd mindezeket beépíteni a tanóráimba is.

Az ELA maximális odafigyeléssel vezényelte le a programot, ahol a tanfolyamon kívül számtalan jól szervezett városi program Bolognában, kirándulások (Firenze, Ferrara) és finom ételek várták a tanfolyam résztvevőit, és ezek a kurzuson tanultak mellett szintén sokat hozzátettek az én és kollégáim stresszmentesítéséhez J A vacsorákon egy kis kapcsolatépítésre is lehetőség volt, és bízom benne, hogy ezekből akár hosszabb távú együttműködés is születhet majd.

Kategória: Angol nyelvterület