Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi

Az Erasmus+ tanári mobilitási pályázat keretén belül két teljes hetet töltöttem Máltán, az ETI Málta nyelviskola által szervezett „CLIL Methodology and ICT Tools for Teachers Working with CLIL” tanfolyamon. Egy pedagógusoknak szóló módszertani továbbképzésen vehettem részt, melynek fő célja a tartalomalapú nyelvoktatással (CLIL = Content and Language Integrated Learning) való megismerkedés volt. Sikerült betekintést nyernem továbbá Málta kultúrájába, történelmébe, gazdaságába, valamint megismerkedhettem az ország oktatási rendszerével is.

A kurzus helyszínéül a nyelviskola épülete szolgált, mely a turistáktól nyüzsgő San Giljan központjában kiváló feltételeket biztosított a tanfolyam lebonyolításához. A modern, projektorral és wifi elérhetőséggel felszerelt tantermek lehetővé tették, hogy multimédiás tananyagok segítségével tanulhassunk.

A kurzus elején alapos betekintést kaptunk a CLIL módszer alapelveibe. Előadást hallhattunk a ma már vitatott, de még mindig eredményesen használható, hat kognitív követelményszintet, valamint öt affektív követelményszintet tartalmazó Bloom-féle taxonomiáról, mely a tantervi követelmények meghatározásában jelentős előrelépést jelentett. Tanulhattunk arról is, hogy Anderson és Krathwohl hogyan fejlesztette tovább Bloom elképzeléseit. Az elméleti alapok után rengeteg gyakorlati feladatot is végeztünk, melynek részét képezte a CLIL módszer szerinti órák megtervezése, a tanulói szerepkörök megismerése, a kulturális ismeretek bevonása a tanulásai folyamatba. Külön hangsúlyt fektettünk a feladatok vizuális megjelenésére, valamint az egyes feladatok értékelési kritériumainak kidolgozására. A kurzus második felében gyakorlatiasabb ismeretek szereztünk. Tanulmányoztuk az Európai Unió társfinanszírozásában létrehozott módszertani adatbázist (CLIL store, https://multidict.net/), mely azon kollégáknak nyújt nagy segítséget, akik a tartalomalapú nyelvoktatás módszerével szeretnének dolgozni. Megismerkedtünk a webquest-technikával is melynek lényege, hogy a diákok saját erőfeszítésük árán bővítsék ismereteiket. Tulajdonképpen a tanulók az interneten keresik meg a feladatok elvégzéséhez szükséges információt. A módszer az együttműködés általi tanulást is szorgalmazza. A webquest megtanítja a tanulókat arra, hogy tudatosan használják az informatikát és a médiát; új tanulási kultúrát ismertet meg velük. Ez a módszer a frontális módszerekhez képest egy kiváló alternatíva lehet, hiszen az ily módon szerzett ismeretek a tanulók önálló munkáján alapszik, azzal a céllal, hogy a diákok saját hozzájárulásukkal szerezzenek új ismereteket. A továbbképzés utolsó részében egy webquest tananyagot hoztunk létre csoportmunkában. A feladat végrehajtásához szükségünk volt a megismert elméleti háttérre, de legalább olyan mértékben a gyakorlati ismeretekre is, hogy az interaktív feladatokat létre tudjuk hozni. A tanfolyam zárásaként egymásnak is bemutattunk a megalkotott tananyagokat.

A tartalmas foglalkozások mellett a nyelviskola két alkalommal is szervezett számunkra kirándulást. Az első héten a főváros, Valetta nevezetességeit tekinthettük meg, a második héten pedig a korábbi főváros és erődített város, Mdina történelmével ismerkedhettünk meg. Belekóstolhattunk a máltai gasztronómia nyújtotta élvezetekbe is. Kiemelném a máltai tálat (Maltese platter), mely különböző sajtokat, kolbászféléket, olivabogyót és ropogós kekszeket tartalmaz. Málta híres a halételeiről és a nyúlból készült fogásokról is.

A kurzus során különböző nemzetiségű kollégákkal találkozhattam, azóta is folyamatos a kapcsolattartás, a szakmai eszmecsere. A máltai továbbképzés ideje alatt ismerhettem meg azt a lengyel pedagógust is, akinek segítségével egy újabb kapcsolatot alakíthatott ki iskolám egy lengyelországi partnerintézménnyel, mely együttműködés keretében diákcseréket valósíthatunk meg. Úgy ítélem meg, hogy a továbbképzés sikeres volt, beváltotta a hozzá fűzött elvárásaimat.

 

A kurzus ideje: augusztus 19-31.

Kategória: Angol nyelvterület

Az általam már nagyon várt továbbképzés júliusban volt, az ír fővárosban, Dublinban. A helyszín a város központjában, az Alpha College of English továbbképző intézményben volt. Másodszor jártam Írországban, és im-már másodszor vettem részt Erasmus+ kurzuson, mi több, ugyanabban az intézményben. Várakozása-imnak megfelelően a legnagyobb mérték pozitív visszajelzésként élték meg visszatérésemet. Annál is inkább, mert kihangsúlyoztam érkezéskor, kifejezetten az ő képzésükre voltam kíváncsi, így erre pályáz-tam. Emberileg, szakmailag és az iskolai leendő alkalmazást illetően maximálisan megbíztam bennük. Nagyon kíváncsi voltam a tanfolyamra. Hosszas előkészítés előzte meg a kiutazást, a szokásos módon felkészültünk az az iskolában, illetve a már menetrendszerűen megkapott anyagokat előre áttanulmá-nyoztam. Még egy online nyelvi teszt kitöltésére is vállalkoztam. Jólesően nyugtáztam az eredményem javulását, melyet a szavak és fogalmak elsajátításán túl a bátorságnak és a megszerzett rutinnak tudtam be. Az intézmény már másfél évtizedes gyakorlattal rendelkezik a „tengeren túli tanárok” továbbképzésé-ben. Ezen felül sokrétű tevékenységet folytat, elsősorban nyelvtanfolyamok és -vizsgák megszervezés és lebonyolítása területén, lenyűgöző nemzetközi és multikulturális környezetben. Ennek tapasztalatait felhasználja az általam elvégzett kurzus tartalmi és formai alakítgatásában. A mármegismert és meg-szokott rutinjukat látva, bizalmam egyre nőtt. Kedves fogadtatásuk minden várakozásomat felülmúlta. Figyelmesen tanulmányoztam a kapott anyagokat, mert iskolai gyakorlatomban igyekeztem mintegy „elébe menni” az ott tanulandóknak. Számítottam rá, hogy a tanulóknak nem lesz idegen ez a módszer, az év során be is vált néhány próbálkozásom. Azonban a napi gyakorlat során egyre jobban éreztem szükségét annak, hogy a területen tovább képezzem magam. Éreztem, hogy a projekt módszer ígére-tessége rengeteg perspektívát rejt magában A tanfolyam minden elképzelésemet felülmúlta ismételten. Nagyon jól felkészült oktatói gárda fogadott minket, és már az első napon érződött a fogadókészség, az empátia és a szervezettség. Könnyed rutin-nal igazították el a képzések hallgatóit, és haladéktalanul elkezdődtek a foglalkozások, melyek tempója végig lendületes volt. Külön örültem annak, hogy a műhelyfoglalkozások közül néhányat (kevesebbet, mint tavaly) délutánonkénti látogatások követtek a város nevezetességeinél. Jó volt újra látni az ismert helyszíneket, és még több újat megismerni Módszertani megalapozásaik óriási mértékben gyarapították egyéni elképzeléseimet és egy összesze-dett és rendszerezett elméleti tudást nyújtottak. Majd a gyakorlati foglalkozásokon alkalmaztuk a tanul-takat. Jó érzékkel tekintettük át a PBL módszer alkalmazási területeit több tantárgy esetén, és ami iga-zán hasznos volt, ez kiegészült a legkülönfélébb pedagógiai módszerekbe való beágyazás lehetőségeivel is. A tervezés lépései olyan általános módszertani eljárások voltak, melyek könnyen alkalmazhatók konkrét tantárgyi vonatkozásban is. Külön kiemelendő az, hogy a kivitelezés eszköztára olyan IKT módszerek és alkalmazások megismerését is jelentette, amely önmagában is megállna, önálló tanfolyamként. Ezek alkalmazását az iskolában az első pillanattól tervezem. (Lehet, ilyen jellegű képzésben is részt kéne vennem…) Összefoglalva úgy ítélem meg, hogy ez a hét igen tartalmas képzést nyújtott, komoly személyes fejlő-déssel. Saját képzési igényeimnek és az intézmény céljainak tökéletesen megfelelt ez a képzés, meggyő-ződésem, hogy az Erasmus+ projektünk eredményes volt. Szívesen ajánlom mások számára is az Alpha College of English kurzusait, tervezem, hogy a jövendő projekt megtervezésénél építsenek erre a lehe-tőségre. A kurzus ideje: 2018. július 16 - július 20. Budapest, 2018. július 30. Dani Csaba

Kategória: Angol nyelvterület
hétfő, 14 október 2019 18:09

CLIL Oxfordban

Második alkalommal volt lehetőségem CLIL képzésen részt venni az Egyesült Királyságban. A British Study Centre képzését céloztam meg, mivel más kollégák visszajelzései alapján itt bőven van lehetőségem a fejlődésre.

A tanfolyam első három napjában kissé bizonytalanná váltam, mivel sem a képzés, sem a szállás a fogadó családnál nem felelt meg jogos elvárásaimnak. Egyedüli résztvevő voltam CLIL jelentkezőként, mások módszertani vagy felfrissítő képzésre jelentkeztek merőben eltérő szintű angol nyelvtudással. A negyedik napra, mire minden résztvevők igényét felderítették és összegezték, mindkét tanárunk briliáns módon megtalálta a közös metszéspontot mindannyiunk számára, és összeállítottak egy olyan programcsomagot, melynek ezek után minden percét élveztük és már ott a helyszínen kamatoztattuk. 5-en alkottunk egy módszertani, CLIL-el átszőtt (kifejezetten Science területre, mely nekem a leghasznosabb), Teacher Talking workshop csoportot, ahol a kurzusvezető által behozott egyszerű – olykor ismert – feladatot továbbgondoltuk, fejlesztettük, tantárgyakra specializáltuk és kipróbáltuk. Rendkívül felemelő volt megélni különböző kultúrák (angol, izraeli, bolgár, svéd, magyar) összehangolódását a munkaasztal felett, meglátni, hogy a problémák akár azonosak is lehetnek a Föld különböző pontjain lévő osztálytermekben. Olykor csatlakoztak hozzánk a Secondary CLIL és Módszertani képzés résztvevői (lengyel, olasz, bolgár, chilei), akikkel kiegészülve két héten át iskolán kívüli programokon is részt vettünk vagy magunk szerveztünk kulturális utakat (Tolkien tour). A két hét elteltével zárásként egy társasjáték-kávézóba mentünk el egy 3 órás játékra tanárainkkal együtt összesen 10-en.

A szállásproblémám abból fakadt, hogy Oxfordban igen nehéz egyáltalán szállásadó családot találni szabad kapacitással, lévén zsúfolttá válik a város tanulni vágyókkal. Egy indiai családhoz kerültem első ízben, ahol a család elszigetelődve, angol nyelvet alig használva élt. Így semmilyen fejlődési lehetőségem nem kínálkozott azon a helyen. Jelezve ezt a képző intézménynél, azonnal segítettek másik szálláshelyet találni, holott ez szinte lehetetlen volt. Végül már aznap este az új családnál alhattam, és az iskola minden különbözetet, transzfert anyagilag is rendezett. Példásan járt el ez esetben is az iskola.

Nagyon hálás vagyok ezért az útért sok-sok szempontból is:

  • szoros barátságok szövődtek az ott megismert csoporttársakkal,
  • testvérosztályunk lett Svédországban,
  • egyik tanárunk máig tartja velünk a szakmai kapcsolatot és visszajelzéseinkre referál
  • olyan problémás helyzeteket tanultam meg kezelni, melyek úgy véltem eddig meghaladták képességeimet
  • első ízben tarthatok angolul előadást az út kapcsán szerzett tapasztalatokról az Erasmus nap alkalmával iskolánkban szakmai hallgatóság előtt
  • és nem utolsó sorban Anita és Krisztina segítségéért.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:31

Secondary CLIL Edinburgh

Iskolánk sikeres Erasmus+ pályázata keretében egy kéthetes CLIL (tartalom alapú nyelvoktatás) továbbképzésen vettem részt Edinburghban, az Edinburgh School of English nyelviskola szervezésében.

Egy fiatal, segítőkész, barátságos és nagyon lelkes csapat fogadott bennünket. Tanáraink rendkívül elhivatottak és felkészültek voltak. A kurzust megelőzően felvették a kapcsolatot a csoport tagjaival, igényfelmérést végeztek és ennek megfelelően állították össze a képzés tematikáját. Rugalmasságuknak köszönhetően, a felmerült kérdések alapján a programunkat menet közben is módosították.

Mindkét tanárunk (Agnieszka és Will) személyes varázsa, lendületes óravezetése, motiváló képessége fergeteges hangulatot teremtett. A csoportunkat 4 nyelvtanár és 4 szaktanár alkotta. Hárman Spanyolországból, ketten Csehországból és hárman Magyarországból érkeztek.

A CLIL módszertanának rövid elméleti bevezetője után tanáraink arra törekedtek, hogy a különböző feladatok megoldása során olyan tanulási környezetet teremtsenek, ahol mi magunk is átélhetjük az elmélet gyakorlati alkalmazását. Számos módszertani ötletet kaptunk a különböző olvasott/hallott szakszövegek feldolgozására, beszéd- és tevékenységközpontú oktatásra. Sokféle játékot és tevekénységet próbáltunk ki, amelyek amellett, hogy nagyon szórakoztatóak, kiválóan alkalmasak szókincsfejlesztésre, kiejtés és nyelvtan észrevétlen gyakorlására, tanulására.  Néha nem volt teljes az egyetértés a csoporton belül a tartalmi kérdések és a nyelvi vonatkozások hangsúlyosságának megítélésében. Ilyenkor tanáraink, időnként irányított kérdéseket feltéve, a háttérből figyelték hogyan jutunk konszenzusra. Külön figyelmet fordítottunk arra is, hogy a tanítás-tanulási folyamatban mely hibákat szükséges javítanunk, melyeket nem és milyen módon célszerű ezt megtenni. Emellett hasznos óraszervezési tippeket is kaptunk. Jó gyakorlatokat bemutató videofilmeket néztünk meg és elemeztünk, összeállítottunk majd megvitattunk saját óraterveket.

Az óráink 9:00-13:30/14:00-ig tartottak. Az ebédszünetet követően az iskola különböző délutáni szabadidős programokat is szervezett. A kínálat nagyon széleskörű volt, mindenki találhatott az érdeklődésének megfelelőt.

A programok között szerepelt városnézés idegenvezetővel, kirándulás a közeli ’Artúr székére’, amely a Holyrood Park legmagasabb dombja és ahonnét csodálatos kilátás nyílik a városra; kastély- illetve múzeumlátogatások, paintballozás, golfozás, storytelling esték, hagyományos skót tánctanulás.

A mobilitásom során nemcsak tudással, élményekkel gazdagodtam, hanem új ismeretségekre, barátokra is szert tettem. A kurzus választásával pedig egy régi álmom is valóra válhatott: eljutottam a lenyűgöző természeti adottságokkal rendelkező Skóciába, közelebbről megismerkedhettem a skót hagyományokkal. A fesztiválszezon miatt utcai zenészek, festők, táncosok lepték el az utcákat felejthetetlen hangulatot varázsolva. Köszönöm a lehetőséget, és a Hungary Expert segítségét!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:26

Primary CLIL - Edinburgh

2019 augusztusában az Edinburgh School of English "CLIL for Primary Teachers" című tanfolymán vettem részt.

A továbbképzés programja:

1. nap: A kurzus céljainak ismertetése, tanulási stílusok.
2. nap: „Mi a CLIL?”, Az elmélet és a gyakorlat közti rés áthidalása.
3. nap: Miből áll egy ESL óra, és hogyan használhatom fel saját óráimon. Mitől lesz sikeres egy beszédfejlesztő gyakorlat.
4. nap: Szókincs fejlesztése és gyakorlása. Szövegértési feladatok.
5. nap: Hasznos weboldalak ismertetése, ezek megosztása egymással. WEBQUEST
6. nap: Óratervek és órai anyagok fejlesztése.
7. nap: Felmerülő kérdések megbeszélése. Feladatok és értékelésük.
8. nap: ICQ/CCQ, A szavak kiejtésének és gyakorlásának megkönnyítése. Feladatok és értékelésük.
9. nap: Osztályszervezési feladatok a CLIL típusú órákon. Feladatok és értékelésük.
10.nap: Módszerek tanárok és diákok támogatására. Társak értékelése, források megosztása.


A kurzuson tanultakat nagyon hasznosnak találtam. Nem csak elméleti, de gyakorlati tudásunk is bővült. A tanórák jól szervezettek voltak és megadták a lehetőséget, hogy egymástól is értékes ötleteket tanuljunk. Az oktató támogató jelenléte lehetővé tette, hogy mindenki egyéni képességeinek és felkészültségének megfelelően érvényesüljön. Ezáltal mindenki sikeresnek érezhette magát a kurzus alatt.

Délutánonként maradt elég időnk, hogy megismerjük Edinburgh-t és annak nevezetességeit. Maga az iskola is szervezett szabadidős programokat. Egy ilyen alkalommal sikerült meglátogatnunk a Royal Yacht Britannia-t. Hétvégén egy csodálatos, egésznapos túra alatt bejártuk a Skót-felföldet, melynek során eljutottunk Loch Ness-ig is.

Új résztvevőként sokat jelentett számomra a Hungary Expert információs napja, köszönöm!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület
kedd, 09 április 2019 13:14

CLIL Porthsmouthban

Az Erasmus+ program keretében két hetes CLIL képzésre jelentkeztem Portsmouth-ba. Hogy mi is az a CLIL? Content and Language Integrated Learning, magyarul tartalom alapú nyelvoktatásnak nevezzük, bár a hangsúly nem a nyelvoktatáson van.

Izgatottan vártam az indulást: biztos voltam benne, hogy sok újat fogok tanulni, és hogy jó lesz megtapasztalni az angliai élet egy kis szeletét.

Portsmouth Anglia déli részen található, nagyobb részt Portsea szigetére épült. 250000 lakosa van, iskolái, sőt saját egyeteme is. Egy átlagos angol családnál laktam, Portsmouth csendes, kertvárosi részén. Mindenben segítségemre voltak, érkezéskor és induláskor a vasútállomásra is kijöttek értem.

 

Az első napon vendéglátóim autóval vittek el a képzés helyszínére, de előtte megmutatták, reggelente hol fogok tudni felszállni a helyi buszra. Tényleg mindenre odafigyeltek, és segítettek, amiben tudnak. A kurzus a városközpontban, az egyetem egyik épületében volt megtartva, összesen hét résztvevő tanárral.

Az iskolában elsőként a helyi InterEducation iroda képviselőjével, Gayani-val találkoztunk.  Rengeteg információval lettünk gazdagabbak, kaptunk térképet a városról, amin megmutatta a fontosabb helyeket és gyakorlati tanácsokkal látott el minket. A későbbiekben is mindenben támogatott minket, bármilyen kérdéssel-kéréssel fordulhattunk hozzá. Rövid bemutatkozást tartottunk, és majd némi szünet után megkezdődött a kurzus. Az első heti oktatónk, Diana nagyon lendületes egyéniség, lebilincselő előadásmóddal és sajátos humorral.  Nem csupán előadást tartott nekünk, hanem igyekezett gondolkodásra, aktivitásra, együttműködésre serkenteni a csoportot. Megismerkedtünk a CLIL oktatás alapjaival, módszertanával, majd ízelítőt kaptunk a bevált gyakorlati módszerekből is.

Délutánonként fél ötkor végeztünk, általában eléggé elfáradtunk, de mindig szerveztünk valamilyen programot: városnézést idegenvezetővel, vagy önállóan, közös vacsit vagy csak egy kis beszélgetést valamelyik pub-ban.

Szombaton Londonba mentünk tanulmányi kirándulásra, vasárnap pedig a közeli Weight szigetet látogattuk meg.

A második hetet iskolalátogatással kezdtük, két különböző intézményben is jártunk, nagyon különböztek egymástól is és a Magyarországon megszokottól is, a helyi tanárokkal sokat beszélgettünk az oktatási rendszerükről.

Az utolsó három napban nyelvóráink voltak, szórakoztató stílusa volt a tanárunknak, változatos feladatokkal lepett meg minket.

Összességében nagyon elfáradtam, sokat tanultam, és sok tapasztalattal lettem gazdagabb. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy bekerülhettem a csapatba és részt vehettem ezen a képzésen. Remélem máskor is kapok hasonló lehetőséget.

Kategória: Angol nyelvterület

Az iskolám, a Maklári I. István Általános Iskola pályázatot nyújtott be az ERASMUS+ program KA1 mobilitására, melynek keretében én az Easy School of Languages nyelviskolában vettem részt 2018. 11. 19. – 11. 23. egy egyhetes „English Language Development for Teachers plus CLIL Methodology for Primary Schools”  kurzuson.

A nyelviskola Valletta történelmi belvárosában található. Nagyon családias kis intézmény (bár maga az épület ötemeletes), ahol a kezdőtől a haladóig minden szintű nyelvtudással bírók fejleszthetik nyelvtudásukat. A kurzusok kínálatából ennek a nyelvtudást és CLIL módszertani ismereteket fejlesztő tanfolyamnak a tematikája rögtön elnyerte tetszésemet. Bár nálunk nincs kétnyelvű oktatás, de saját óráimon már eddig is sok rövid angol nyelvű utasítást és rövidfilmet használtam. Érdekelt, hogyan lehet ezt a módszert még jobban alkalmazni.

Az iskolába érkezésemet követően két részből álló szintfelmérő feladatsort kellett kitöltenem, mely a csoportbeosztás kialakítását segítette elő. Így kerültem egy 5 fős, lengyel tanárokból, tanítókból álló csoportba. A tanárunk máltai nemzetiségű volt, így  három nemzet kultúrájáról, oktatási rendszeréről beszélgettünk és tapasztatokat osztottunk meg egymással.

Minden délelőtt 3 órában tanultuk a nyelvet, elsősorban a szókincset fejlesztettük és a hétköznapi nyelvfordulatokat ismertünk meg. Délutánonként a CLIL módszerrel ismerkedtünk. A hét tananyaga a CLIL kulcsszóra fokuszált, mely jelentése magyarul a tartalomalapú nyelvoktatás (Content and Language Integrated Learning). Lényege valamilyen tantárgy idegen nyelven történő tanítása. Iskolánk esetében ez lehet német, vagy akár angol nyelven is. A tartalomalapú nyelvoktatásban részt vevő tanárok nem okvetlenül nyelvtanárok, hanem elsősorban szaktanárok. Ebben az oktatási formában a tanulók úgy sajátítják el a szaktantárgyi ismereteket, hogy közben egy idegen nyelvet használnak, és nyelvtudásukat is bővítik, mélyítik. A tartalomalapú nyelvoktatásban felhasznált módszerek és megközelítésmódok gyakran kapcsolódnak az idegen nyelven tanított tantárgy metodológiájához.

Amennyiben a tanuló aktív résztvevője az órái munkának, kooperatív módszerekkel és a kreatív, valamint kritikus gondolkodásmód serkentésével, nagyon jó eredményeket lehet a CLIL módszerrel elérni. A tanfolyam rengeteg szókincsfejlesztési gyakorlatot mutatott be (pl. szókártyacsere, un. snowball, szavak jelentése szövegkörnyezetben, hiányzó szavak kitöltése hallás után, videó felvételek segítségével stb). A kurzus további gyakorlati példákon rámutatott a szövegértési készség fejlesztésére, a megértés mélyítésére és a beszédkészség erősítésére. 

A heti 30 óra tanulás mellett néhány szabadidős programon is részt vettünk.  Közös városnézésen ismerkedtünk meg Valletta értékeivel, ferryvel ellátogattunk Sliemába, és a szomszédos szigetre, Gozo-ra is. Megismerkedtünk Marsaxlokk régi halászfaluval, amelynek öblét a színes luzzu hajók teszik híressé és a vasárnapi halpiac.

A hét eltelte után számtalan új módszertani ismerettel, valóban új erőre kapott nyelvtudással, új barátságokkal, élményekkel érkeztem vissza a munkahelyemre, ahol izgatottan várom, hogy megosszam kollégáimmal, és tanítványaimmal tapasztalataimat.

A lehetőséget jó szívvel ajánlom minden érdeklődőnek és egyúttal köszönöm!

Kategória: Angol nyelvterület
csütörtök, 11 október 2018 12:19

Vissza oda, ahol minden elkezdődött…

Életem első külföldi útja Edinburghba vezetett 1995-ben, amit gimnáziumi iskolatársaim társaságában és egy valódi skót szellemkastélyban tölthettem Carburyben. Abban a tanévben kezdtem angol tanulmányaimat, és a skót főváros volt az első hely, ahol külföldön megszólaltam angolul. Azok a napok nemcsak lelki, személyiségbeli épülést, formálódást jelentettek akkori 15 éves magamnak, de a hely történelmi mélysége, a táj illata és szépsége örökre megpecsételte pályámat. Így nem volt kérdés számomra, hogy az első adandó alkalommal, milyen úticélt választok a szigetországba. Ennyi év után, felnőtt fejjel visszalátogatni egy hihetetlen lélegzetvétel volt. Motiváltabb nem is lehettem volna a tanulásra!

A kéthetes CLIL tanfolyamon kiscsoportban, ezáltal inkább személyre szabottan dolgoztunk, „ötleteltünk”, osztottuk meg egymás kultúrájának, tanítási gyakorlatának részleteit. Érdekes volt összevetni a keleti és nyugati kollégák körülményeit és hihetetlen kreativitását. Nagyon izgalmas része volt már meglévő tanórai ötleteinket átdolgozni, magasabb szintre emelni, átültetni más tantárgyakra. Célul tűztem ki a tankönyvek és különböző módszerek közös vizsgálatát, véleményezését, de hamar rá kellett jönnöm, mi jóval előnyösebb helyzetben vagyunk CLIL iskolák felszereltsége és fejlesztése tekintetében. Szívesen hallottam volna jó gyakorlatról, bevált tankönyvekről, tanmenetekről, de a csoportomban részt vevő cseh, spanyol és skót kollégák iskolái jóval le vannak maradva a mi gyakorlatunktól, ami számomra igazán megdöbbentő volt. Más nemzetiségű tanár kollégákkal is sikerült ismeretséget kötni a fogadó iskola és család révén, így még szélesebb körben nyerhettem betekintést a kéttannyelvű iskolák életébe.

Napi rutinként minden reggelt helyi specialitású nyelvi játékkal kezdtük, melyen az összes tanfolyam résztvevői jelen lehettek. Ezzel a kibővült társasággal töltöttem a délutánokat is többnyire szervezett kirándulásokkal tarkítva. Edinburgh egy olyan kulturális, történelmi és természet közeli hely, hogy mindenképp a két hetes tartózkodást ajánlom élő benyomások megszerzésére. Ehhez társul a helyi lakosság mérhetetlen kedvessége és vendégszeretete, mi több, ember-szeretete is.

Köszönöm A Hungary Expert segítségét a mobilitás megvalósításához.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

Gimnáziumunk néhány lelkes pedagógusa elhatározta, hogy az iskolai történetében először Erasmus+ pályázati projektet indít el. Elvállaltam a maroknyi csapat koordinátori feladatait és közös munkánk eredményeként megszületett a „Kelts hullámokat! – iskolai motiváció fejlesztése a Hamvas Béla Gimnáziumban” című pályázat, melyet a bírálók megvalósításra érdemesnek ítéltek.

Mivel az eredetileg megpályázott továbbképzési tanfolyamom 2018. július – augusztusban nem indult, helyette a hasonló témájú „ CLIL in Practice: Focus on Florence” című kurzust választottam. A címben szereplő rövidítés CLIL - Content and Language Integrated Learning a tartalomalapú nyelvoktatásra utal, de a szervezők úgy hirdették, hogy bármilyen szakosok jelentkezhetnek, mert a módszer könnyen adoptálható más tantárgyakra is, így hát belevágtam. Kezdeti szorongásom, melyet tökéletesnek nem mondható angol nyelvtudásom miatt éreztem, már az első napon elmúlt. Trénerünk az amerikai származású, Olaszországban élő Sheila Corwin volt, aki profi módon alkalmazkodott a nemzetközi csoport – 3 ír tanítónő, egy spanyol történelem-földrajz szakos tanárnő, egy fiatal német  házaspár, akik hazájukban munkanélküliek és bevándorlók képzésével foglalkoznak, egy angol szakos kolléganő Békéscsabáról és jómagam – összetételéhez, segített a nyelvi nehézségek, szaktárgyi és kulturális különbségek áthidalásában.

A tanfolyam érdekesnek ígérkező programját előre megkaptuk. Hétfői témánk Firenze képzőművészete volt, kedden „Szerelem Firenzében” címszó alatt Dante művészetéről beszélgettünk.  A szerdai napot a film, zene, újságok témakörnek szenteltük, míg csütörtökön a Medici családról, majd pénteken a toscanai ételekről és divatról volt szó.  Ezeket a témákat a CLIL módszer segítségével, változatos feladatok megoldásával dolgoztuk fel. Volt egyéni, páros és csoportos munka; kipróbáltuk a mozaikmódszert. Mi magunk is készítettünk foglalkozásterveket és javítottuk, illetve értékeltük is egymás munkáját. Sheila közben felhívta a figyelmünket az apró, ám nagyon hasznos módszertani ötletekre, például arra, hogy az ismeretátadás hatékonyabb, ha több érzékszervünkön keresztül jön az információ (látom, hallom), vagy, hogy mennyire fontos a tanulói aktivitás (megtapasztalom, csinálom). Ennek jegyében minden nap meglátogattunk egy-egy, az adott témakörhöz tartozó firenzei múzeumot. Természetesen itt is kaptunk feladatot, megfigyelési szempontot.
A napok gyorsan röpültek, annyi élményt, új ismeretet szereztem, hogy azokat feldolgozni hosszabb időbe fog telni. Arról viszont a saját tapasztalataim alapján meggyőződtem, hogy a CLIL módszer alkalmas a tanulói motiváció felkeltésére, növelésére. A módszer a természettudományos tárgyak oktatásában is alkalmazható. Firenzében a szabadidőmben megnéztem a Galilei és Leonardo múzeumokat is, ahol rengeteg szakmai anyagot gyűjtöttem. Így aztán a megszerzett módszertani ismereteket, apró fogásokat tanóráimon jó szívvel fogom alkalmazni, továbbá igyekszem majd kollégáimnak átadni a tanfolyamon szerzett és a saját gyakorlatomban csiszolt tapasztalatokat.

Egy esti séta erejéig kilátogattam Fiesoléba, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt Firenzére.

A szombati napon pedig lehetőségem volt Toscana néhány szép helyére is elmenni, mert csoportunknak a képzőintézmény egész napos buszos kirándulást szervezett. Megnéztük San Giminiano 12. századi toronyházait, amelyek nem védelmi célt szolgáltak, hanem az építtető családok gazdagságát mutatták. A nagyon jó állapotban fennmaradt középkori városközpont ma már a Világörökség része. Megcsodáltuk Siena gyönyörű főterét és a befejezetlenül is impozáns gótikus dómját. Chiantiban pedig egy családi pincészetben nagyon jó hangulatú étel- és borkóstolón vettünk részt.

A toscanai táj annyira elbűvölő és Firenze olyan sok nevezetességet rejteget még, hogy felkerültek a bakancslistámra – ide vissza kell még térnem, az bizonyos!

Erasmus+ pályázatunkról iskolánk honlapján és saját honlapunkon is olvashatnak.

Kategória: Angol nyelvterület

Az Erasmus plusz pályázat és programok keretében 2018.07.01-14 között egy igazi angol kisvárosban Cheltenham-ben volt alkalmam tanulni és egy kicsit ott is élni. A két hét során nemzetközi csoportban fejleszthettem nyelvtudásomat és ismerkedhettem a brit pedagógia módszerekkel és iskolai körülményekkel. Elsősorban megismertük a különbséget a kétnyelvű gimnáziumok elterjedt módszere és a CLIL között. A lényeg, hogy a CLIL nem jelenti egy adott tantárgy kizárólagosan idegen nyelven való tanulását. Elég, ha egy témakör vagy az óráknak egy része folyik idegen nyelven.

Az utazásról annyit, hogy éppen azzal a légitársasággal utaztam, amiről a napokban sok negatív hír érkezik sztrájkról, járat törlésekről és csomagok el nem szállításáról. Nos, nekem semmilyen rossz tapasztalatom nem volt velük. A pilóták és a személyzet további tagjai jól, gondosan végezték a dolgukat. Megkönnyebbült fellélegzések megvoltak, amikor a gép levegőbe emelkedett, amikor leszállt, amikor a csomag megvolt, meg persze amikor a szigorú biztonsági ellenőrzésen túljutott az ember.

Cheltenham dél-nyugat Angliában, a Ravens folyótól nem messze elhelyezkedő 120 ezres lakossággal rendelkező település. A 18. században felfedezték, hogy az itt felszínre törő ásványvíznek gyógyító hatása van. Ez akkor keltette fel igazán az emberek érdeklődését, amikor a reklám arról szólt, hogy egy híres ember itt járt és az itteni vizet gyógyászati célokra használta. Ez a híres ember III. György angol király volt. Személyében a király akkor öt hétre is elhagyta a fővárost, hogy kúrálja magát az itteni víz rendszeres fogyasztásával és a benne való fürdéssel. Az ásványvíz kapcsán a 19. században kiépült infrastruktúra ma is vonzza az angolokat, hogy ide jöjjenek kikapcsolódni. A célközönség inkább a tehetős, előkelő társadalmi réteg.

A városközponthoz közel, – mint ahogy Londonban is – több nyilvános park van, ahova kisebbek-nagyobbak, különböző emberek kijönnek pihenni, találkozni, beszélgetni. Sőt láttam, hogy valami táncpróbát is tartottak az egyikben. Ezek a parkok azzal, hogy gondozottak, virágosak jól szolgálnak arra, hogy a városlakók társasági életét színesítsék. Magyarországon is lehetne több ilyen park.

Cheltenham-ben nagyon sok különböző programot és fesztivált rendeznek, Lóverseny, krikett verseny, zenei fesztivál, művészeti, irodalmi fesztivál létezik. Sőt tudományos fesztiválról is meséltek a vendéglátóink.

Angliában sok különféle iskola van, amik például fenntartóban, képzési célban különböznek egymástól. Egy olyan városban, mint Cheltenham a szülők nagy gonddal választhatják meg a 12-19 éves gyermekeik számára a megfelelő iskolát. Miközben egy iskolának megvan a saját körzete, ahonnan még gyalog be lehet járni és ahol a magyar viszonyokhoz hasonlóan egy állami iskolának kötelezettsége is van a jelentkező tanulók felvételére. Viszont, ami a magyar szokásoktól eltér, hogy ha a szülők kinéznek gyermeküknek egy jó iskolát, akkor hajlandóak annak a közelébe költözni. Mi a Balcarras iskolát látogattunk meg, ami az úgynevezett vocational kategóriába tartozik. Ennek körzetében történetesen magasak az ingatlanárak az iskolaválasztás során odaköltözők nagy száma miatt. Az iskolát volt alkalmunk megnézni kívül-belül. Ottjártunkkor az egyik teremben gyakorlatias óra keretében kicsik éppen fonni tanultak, egy másikban pedig játék rakétát készítettek, amit aztán röptettek is az iskola udvarán. Az iskola napelemeket használ, az energiatermelési adatok diákok számára is tanulmányozható az aulában elhelyezett kijelző segítségével.

Gyerekbarát, jól felszerelt, jól szervezett, nagyon sok részletben szabályozott működésű iskolát láttunk. A tanulóknak két hétre 50 órájuk van, így minden napra öt óra jut. Igaz ezek 60 perces órák. Nem fér ide, hogy a meglátogatott órákról részletesen beszámoljak, de az egyik megfigyelésem leírom: 11-esek matematika órán először nem füzetbe írták a saját megoldásukat, hanem filctollal gyorsan törölhető kis táblákra. Ha nálunk is így lenne, akkor vajon növekedne a tanulók órai aktivitása?

A két hét legfontosabb része a tanulás volt. Többek között cseh, lengyel, szlovák, lettországi kollégák voltak egy csoportban, akikkel angol nyelvet és pedagógiai módszereket tanultunk. Elsősorban megismertük a különbséget a kétnyelvű gimnáziumok elterjedt módszere és a CLIL között. A lényeg, hogy a CLIL nem jelenti egy adott tantárgy kizárólagosan idegen nyelven való tanulását. Elég, ha egy témakör vagy az óráknak egy része folyik idegen nyelven. A visszajelzések alapján ez hasznos és érdekes. Hasznos, például azért. mert az idegen nyelv segítségével a tantárgyhoz kapcsolódó idegen nyelvű anyagok is elérhetők és az idegen nyelvi kompetencia a nyelv használata közben fejlődik. És érdekes pedig például azért, mert egy idegen nyelvű feladat többrétű kihívás és ezért nagyobb sikerélmény a megoldása.

Angliára jellemző egyfajta kettősség. A hagyományokhoz való ragaszkodás és modernség. Jellemző például, hogy az épületekre, autókra a régies hagyományos kinézet, miközben belül megvan a modern felszerelés. Ezt a kettősséget jelenik meg az egyik képemen, amin egy hagyományos piros telefonfülke látszik. Ebben vonalas telefonkészülék helyett defibrillátor van elhelyezve. Ugyanez a kettősség látszott számomra az oktatásban is. A náluk megszokott hagyományos keretek között, hozzánk hasonló. nehézségekkel néznek szembe és keresnek XXI. századi megoldásokat. Például ahogy nálunk, náluk is csökken a természettudományi tárgyak iránti érdeklődés. Örülök, hogy a két hétben láthattam, hogy miképpen próbálják érthetővé és érdekessé tenni ezen tantárgyak anyagát és várom az alkalmat, hogy ősszel megoszthassam a részleteket kollégáimmal. Iskolánk tanárainak mobilitás beszámolói itt találhatók: https://szilady.net/erasmus

Kategória: Angol nyelvterület
1. oldal / 2