Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: CLIL

A kurzus címe: English Language Development and an Introduction to CLIL Methodology for Secondary School Teachers

Helyszín: Valetta, Easy School of Languages

Időpont: 2023.július 10-14.

Kolléganőmmel, Kárpáti Mátyás Andreával együtt vettünk részt az első külföldi továbbképzésünkön. Az angol nyelvi tanfolyam délelőtt 2-szer 90 perc volt, majd délután a CLIL módszertannal ismerkedtünk 90 percben.

A nyelvi kurzushoz kitöltött teszt alapján kerültünk kisebb csoportokba kb:6-10 fő. Az én csoportomban 3-an voltunk tanárok az Erasmusos pályázat keretében, egy lengyel és két magyar tanárnő (magamat is beleértve), a többiek egyéni szervezés alapján jelentkeztek a nyelviskolába. A tanárnőnk mellesleg festőművész is, így jó hangulatban teltek az órák. A nyelvtan mellett főleg a beszédre és a hallott szöveg értésére helyeződött a hangsúly.

A délutáni módszertani foglalkozások célja a CLIL megismerése volt. A rövidítés pontosan a Content and Language Integrated Learning kezdőbetűiből származik, amit magyarra fordítva Tartalmat és Nyelvet Integráló Tanulás módszertanát jelenti.

Olyan oktatási forma, melyben a tanuló számára idegen nyelven történik az ismeretanyag közvetítése és annak elsajátítása. Egymással összefonódva, együtt, egyszerre zajlik a nyelv és az ismeretanyag tanítása, tanulása. Így két fókusza van a nyelv és a tartalom. Jól használható a kétnyelvű, vagy a multikulturális oktatásban az óvodai programoktól az egyetemi oktatásig.

Az első napon az elmélettel ismerkedtünk, majd a következő napokban tanulóként kipróbálhattunk néhány feladattípust, melyeknél több IKT eszközt is bemutatott nekünk az oktatónk. Az utolsó órán vizsgafeladatként nekünk kellett összeállítani az oktató által megadott témához egy foglalkozást, majd le is kellett levetni. Ezeken a foglakozásokon 12 magyar és 1 japán tanár volt. Érdekes volt megismerni a japán tanítási módszert.

A nyelviskola szervezésében az egyik délután komppal kirándultunk a három városba egyikébe Birguba. Természetesen nemcsak ezt a délutánt használtuk ki városnézésre, már felkészülve indultunk itthonról, hogy nehogy kimaradjon valami. Persze, 1 hét alatt nem lehet mindent megnézni! De a remek tömegközlekedés miatt minden nap más helyre utazhattunk és a hajókázást sem hagytuk ki.

Csodálatos 1 hét volt, mely során nemcsak az angol nyelv tekintetében fejlődtem, hanem a módszertani ismereteim is bővültek. A pályázat során pedig egyéb készségeim is fejlődtek.

Köszönöm a lehetőséget! Életre szóló élményt kaptam!

Kategória: Angol nyelvterület

A kurzus címe: English Language Development and an Introduction to CLIL Methodology for Secondary School Teachers

Helyszín: Valetta, Easy School of Languages

Időpont: 2023.július 10-14.

Kolléganőmmel, Kárpáti Mátyás Andreával együtt vettünk részt az első külföldi továbbképzésünkön. Az angol nyelvi tanfolyam délelőtt 2-szer 90 perc volt, majd délután a CLIL módszertannal ismerkedtünk 90 percben.

A nyelvi kurzushoz kitöltött teszt alapján kerültünk kisebb csoportokba kb:6-10 fő. Az én csoportomban 3-an voltunk tanárok az Erasmusos pályázat keretében, egy lengyel és két magyar tanárnő (magamat is beleértve), a többiek egyéni szervezés alapján jelentkeztek a nyelviskolába. A tanárnőnk mellesleg festőművész is, így jó hangulatban teltek az órák. A nyelvtan mellett főleg a beszédre és a hallott szöveg értésére helyeződött a hangsúly.

A délutáni módszertani foglalkozások célja a CLIL megismerése volt. A rövidítés pontosan a Content and Language Integrated Learning kezdőbetűiből származik, amit magyarra fordítva Tartalmat és Nyelvet Integráló Tanulás módszertanát jelenti.

Olyan oktatási forma, melyben a tanuló számára idegen nyelven történik az ismeretanyag közvetítése és annak elsajátítása. Egymással összefonódva, együtt, egyszerre zajlik a nyelv és az ismeretanyag tanítása, tanulása. Így két fókusza van a nyelv és a tartalom. Jól használható a kétnyelvű, vagy a multikulturális oktatásban az óvodai programoktól az egyetemi oktatásig.

Az első napon az elmélettel ismerkedtünk, majd a következő napokban tanulóként kipróbálhattunk néhány feladattípust, melyeknél több IKT eszközt is bemutatott nekünk az oktatónk. Az utolsó órán vizsgafeladatként nekünk kellett összeállítani az oktató által megadott témához egy foglalkozást, majd le is kellett levetni. Ezeken a foglakozásokon 12 magyar és 1 japán tanár volt. Érdekes volt megismerni a japán tanítási módszert.

A nyelviskola szervezésében az egyik délután komppal kirándultunk a három városba egyikébe Birguba. Természetesen nemcsak ezt a délutánt használtuk ki városnézésre, már felkészülve indultunk itthonról, hogy nehogy kimaradjon valami. Persze, 1 hét alatt nem lehet mindent megnézni! De a remek tömegközlekedés miatt minden nap más helyre utazhattunk és a hajókázást sem hagytuk ki.

Csodálatos 1 hét volt, mely során nemcsak az angol nyelv tekintetében fejlődtem, hanem a módszertani ismereteim is bővültek. A pályázat során pedig egyéb készségeim is fejlődtek.

Köszönöm a lehetőséget! Életre szóló élményt kaptam!

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 05 augusztus 2023 07:12

CLIL for Primary Teachers

2023.07.03-07-ig vettem részt egy tanári továbbképzésen Írországban, Dublinban, melynek címe: CLIL: An Introduction to Content and Language Integrated Learning for Primary Teachers.

            Azért választottam ezt a képzést, mert angol nyelv szakos tanárként érdekelnek a különböző új módszerek, látásmódok, és hol máshol lehetne ezt jobban megnézni, megtanulni, mint idegennyelvi környezetben. A képzésen nem használtunk tankönyvet, előadások formájában ismerhettük meg az új módszertani sajátosságokat. Nagyon tetszett, hogy a menet közben felmerülő egyéb nyelvtani problémákra is rákérdezhettünk, egy anyanyelvi tanár ezekben könnyen segíteni tudott a kérdezőknek. Ez a célkitűzés meg is jelent előzetesen a pályázatunkban, örülök, hogy nem kellett külön „készülni rá”, hisz a nyelvi környezet adta, hogy kérdezni merjünk. Például, hogy melyik szerkezet helyes: it’s a sunglasses, vagy they’re sunglasses. Szabadidőmben is szoktam idegen nyelvű szövegeket, beszédet hallgatni, nagyon fontosnak tartom a folyamatos önképzést. Fel sem merült bennem, hogy ne angol anyanyelvi országba menjek, így nem csupán a tanteremben volt lehetőségem kommunikálni. Több emberrel volt szerencsém beszélni, még az eredeti ír nyelvet is hallottam. Különösen azt élveztem, mikor boltban, vagy egyéb helyen volt alkalmam egy-két szót váltani helyiekkel, ők nem beszéltek a kedvemért lassabban, hisz nem feltételezték, hogy külföldi vagyok. Volt, hogy a realize-recognize szavakat helytelenül használtam a magyar nyelvi hasonlóság miatt, ám volt kedves a sofőr kijavítani beszéd közben. Az emberek kedvesek és udvariasak voltak, nem találkoztam olyan problémával, amit ne tudtam volna megoldani.

            A CLIL módszertan merőben új volt nekem a korábbi tanulmányaim, tanításom kacsán, hiszen itt központban más tantárgyak tanítása áll, idegen nyelven. Érdekes volt számomra a más nemzetiségű csoporttársakkal való együtt ötletelés, tapasztalatok átadása. Egyre fontosabb, hogy digitális készségeinket javítsuk, ezzel is színesítve a tanórákat. Nem csak angol, de matematika tantárgyat is tanítok, ám sajnos kevés IKT oldalt ismertem ehhez, míg angol nyelvből rengeteg elérhető. Mivel szóba került a matematika tárgy tanítása is angol nyelven, így sok ötletet, hasznos linkeket kaptam, amiket azonnal küldtem is tovább a szakos kolléganőnek otthonra. Nagy szerencsém, hogy beszélek idegen nyelvet, így ezeken az oldalakon elboldogulok, illetve ha hiányosságom van, tudom pótolni. Úgy vélem, különösen ez a rész a képzésemből nagyon hasznos lesz, nem csak nekem, de minden kollégának, aki reál tárgyakat is tanít.

            Rövid távú célként tűztük ki iskolánk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztését is. A spanyol, olasz és magyar csoporttársak nagyon segítőkészek voltak, nem érezte magát senki feszélyezve a többiek előtt. Érdekes volt hallgatni, kinek milyen a kiejtése, a nyelvi tudása, továbbá volt alkalmam kérdezni tőlük az ő iskolájukról is. Mikor óraközi szünetben szóba került a nyaralás, az olasz csoporttársak közül páran jöttek oda ötletelni, közösségi programra hívtak, többet beszélgettünk. Az elérhetőségük megvan, így tudjuk tartani a jövőben a kapcsolatot. A képzés célja nem partneriskola találása volt, így csak kollegiális, baráti szinten tudjuk majd megtartani a kapcsolatot.

            A tanórák kapcsán a legnagyobb élményem, hogy ki kellett állnom a csoporttársak elé, egy-egy részletet, mikroórát meg kellett nekik tartanom. Nagy vágyam volt korábban is célnyelvű országban nyelviskolába menni, esetleg tanítani, így ezt most kipipálhatom a bakancslistámról. Egy kolléganőmmel egyidőben volt képzésünk, így az óráink után volt lehetőségünk bejárni a várost. A Nemzeti Galériában festettem, a Moher-sziklákat megcsodáltam, ír szteptáncot láttam, dámvadak között sétáltam a Phoneix parkban. Nagyon örülök, hogy volt alkalmam a pályázatban részt venni, angol szakosként egyébként is közelebb áll a szívemhez az összes célnyelvi ország, és annak kultúrája. A másik, ami örömmel tölt el, hogy kolléganőmmel bár egy szálláson voltunk, de külön helyre mentünk tanulni – megnyugtatta a tudat, hogy nincs egyedül, tud kitől kérdezni, és közben szépen, lassan, az ő számára észrevétlenül felelevenedett az az angol tudása, bátrabb lett nyelvi környezetben. A pályázat nélkül nem tudtuk volna ezeket megcsinálni, már tervezzük a következőt.

Kategória: Angol nyelvterület
péntek, 06 január 2023 09:45

Földrajzos job shadowing Csehországban

2022 novemberének utolsó hetében egyhetes job shadowing programon vettem részt a csehországi Gymnázium Příbramban. Földrajz-angol szakos tanárként nemcsak az érdekelt, hogy milyen módszerekkel, taneszközökkel és szemlélettel tanítják a földrajzot, hanem az is, hogy milyen formában jelenik meg az idegen nyelv a földrajzoktatásban. A job shadowingra egy korábbi, angliai CLIL-továbbképzésen megismert kollégát kértem fel, aki földrajztanárként rengeteg angol nyelvű segédanyagot, digitális eszközt használ, egyes diákcsoportokkal pedig a CLIL mentén dolgozza fel a földrajzi témák egy részét.

Příbram egy nagyjából harmincezres, dombsági környezetben fekvő egykori bányászváros, Prágától egy órányi utazásra található. Az itteni diákok jelentős része később a fővárosban folytatja tanulmányait, de eleve sokan ingáznak a két város között. A nyolcévfolyamos gimnázium jó hangulatú, színes, a tanulók alkotásaival és külföldi utazások képeivel díszített iskolaépületben működik, a kollégák nagy hangsúlyt fektetnek a nyelvoktatásra, a nemzetközi kapcsolatokra és az oktatást kiegészítő programokra (sítábor, túrakör, zenekar, iskolatévé, sport).

A földrajzoktatás jól felszerelt, tágas, IKT-eszközökkel ellátott szaktantermekben történik, tankönyvek helyett elsősorban nyomtatott atlaszokat, feladatlapokat használnak, a tananyagmegosztás Google Classroomon keresztül történik. A tanári óraszámok hasonlóak a magyar tanárokéhoz, de a tantervi kötöttségek és adminisztratív terheik jóval kisebbek, így több időt tudnak tehetséggondozásra, készülésre fordítani. A földrajzos kollégákkal ötleteket, tananyagokat cseréltünk, új térképes alkalmazásokat, kétnyelvű oktatásra adaptált taneszközöket ismertem meg, összehasonlítottuk a két ország érettségi vizsgarendszerét és az idegen nyelven történő ismeretszerzés lehetőségeit.

Óralátogatásokon vettem részt (a földrajz mellett angol, biológia, történelem, zene és társadalomismeret órákon), meglátogattam az iskola heti rendszerességű Erasmus klubját, de egy kisebb diákcsoport földrajz érettségi felkészülésébe is bepillantást nyertem. Érkezésem apropóján Magyarországgal kapcsolatos tematikus beszélgetésekre is sor került, ahol aktuális társadalmi kérdésekről, oktatásról, turizmusról beszélgettem a diákokkal. Az órák közötti időt tapasztalatcserével és az inspirálóan jól felszerelt földrajz szertár taneszközeinek (tankönyvek, atlaszok, segédletek, magazinok) megismerésével töltöttem. Jó volt látni, hogy számos témában hasonló megközelítést és tananyagokat használunk, a tanítási gyakorlatom több elemét felismertem, de új ismeretekre is szert tettem, elsősorban a középiskolai földrajzoktatásból kiszoruló regionális földrajz tanításával kapcsolatban.

Már többször volt lehetőségem Comenius/Erasmus mobilitás keretében utazni, diákokat kísérni, kurzust látogatni, de ez a Csehországban eltöltött hét tette egyértelművé, hogy szakmailag a job shadowing a leghasznosabb számomra, ezért a jövőben elsősorban ezeket a programlehetőségeket fogom keresni.

Kategória: Egyéb nyelvterület

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium testnevelés szakos tanáraként 2022 áprilisában két hetet töltöttem Dublinban. Előzetes célkitűzésem a nyelvi készségeim fejlesztése volt, illetve a CLIL módszertanának megismerése.

Az első héten intenzív nyelvi kurzuson vettem részt, melynek keretein belül napi hét órában fejleszthettem nyelvi készségeimet. Ezek közül kiemelten hasznosnak találtam a három délelőtti és a három délutáni órám közötti egyórás foglalkozást. Ennek keretein belül megadott témák mentén beszélgethettünk kötetlenül a csoporttársaimmal, ami nagyban hozzájárul a beszédkészségem fejlődéséhez.

A második héten a testnevelés módszertani képzés következett. A képzés keretein belül megismerhettem a CLIL módszertanát, és olyan újfajta tanulásszervezési módokat, mint a Flipped Classroom, a Project Based Learning, és az ezek során jól alkalmazható értékelési módok új szemléletét. Összességében abba nyerhettem betekintést, hogy melyek azok a módszerek, amikkel hatékonyan, ugyanakkor élvezetesen és tanulóközpontúan lehet többnyelvűvé tenni bármilyen tanórát – akár egy testnevelés órát is. 

Az itt elsajátított elméleti ismereteket rögtön át is ültethettem a gyakorlatba. Az elméleti órák során – a tanult módszereket alkalmazva – a tanárom segítségével elkészítettük egy testnevelés óra vázlatát, amit a tanfolyam utolsó óráján egy csoportnak – angol nyelven – meg is tartottam. Ez több szempontból is nagy élmény volt a számomra: egyrészt azért, mert kipróbálhattam, hogy a tanult ismereteket hogyan tudom "élesben" alkalmazni - olyannyira, hogy a csoport tagjai ugyanolyan nyelvi képzésen vettek részt, mint én a megelőző héten, tehát nem anyanyelvi szinten beszélték az angolt. Emellett a feladat egyik legfontosabb hozadéka a szókincsem fejlődése volt, ugyanis a különböző szakkifejezéseket természetesen alkalmaznom kellett. Ráadásul az óra témája a tradicionális ír sportokhoz kötődött, amikkel ugyancsak ezen a héten ismerkedtem meg: a hurling alap technikai elemeit oktathattam játékos formában. Mindenképp azt mondhatom, hogy ez számomra minden szempontból nagy élmény volt.

A tanfolyamokon elsajátított tudáson túl betekintést nyerhettem az ír kultúra egy kisebb szeletébe, rengeteg új, és nagyon sokféle embert ismerhettem meg, és a tanáraim személye is nagyon meghatározó volt a számomra.

Összességében úgy gondolom, hogy a külföldi tanulmányi úton való részvételemmel, annak komplexitása révén a továbbképzések egy újabb dimenzióját ismerhettem meg, hiszen nem csak hogy új tárgyi tudásra tehettem szert, de fejleszthettem nyelvi készségeimet, és betekintést nyerhettem egy számomra eddig ismeretlen kultúrába is. 

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 28 augusztus 2022 06:56

CLIL Practice: Focus on Florence

CLIL Practice: Focus on Florence

Hajdúné Kiss Edit

Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Második alkalommal vehettem részt az Erasmus+ külföldi tanulmányúton. Mindenképp Europass Teacher’s Academy kereteiben szerettem volna képzést választani, mivel a tavaly szerzett tapasztalataim nagyon jók voltak ebben az iskolában. Választásom a CLIL Practice: Focus on Florence képzésre esett, mivel hasonló témában még nem volt alkalmam reszt venni és a helyszín igazán remeknek bizonyult.

A kurzusvezető 2 héttel az indulás előtt felvette velünk, résztvevőkkel a kapcsolatot, így megtudtam, hogy 12-en leszünk a tanfolyamon: 5 spanyol, 2 lengyel, 2 francia, egy török és rajtam kívül még egy magyar csoporttársam lesz. Előzetesen tehettem fel kérdéseket is, ami nagyon hasznos indulás előtt.

Az utazás izgalmakkal teli volt, hisz a repülési felételek a fapados légitársaságok, a késések és járattörlések tekintetében nagy bizonytalansággal járt. Közvetlen járat hiányában Pisából még vonattal el kellet jutnom a célállomásra, mely végül problémamentes volt. Remek szállást találtam, mindössze 5 perces sétára a képző helyszínétől és a belváros nevezetességben bővelkedő forgatagában. Ár érték arányban kiválónak mondható egy csodaszép történelmi épületben a Palazzo Vecchio és az Uffizi galéria szomszédságában.

A képzés helyszíne is csodás, egy műemléképületben helyezkedik el. Nagyon kellemes volt ide megérkezni. Mindenki nagyon kedves és segítőkész, barátságos volt. A terem tágas, világos és barátságos hangulata kellemessé tette a mindennapokat.

A trénerünk Shiela Corwin nagyon kellemes személyiségével hamar áthidalta a kezdeti időszakot. Határozott, céltudatos tanári stílusával remek irányítója volt a tanulási folyamatnak. Slide-jai nagyban segítettek fókuszálni a mindennapi feladatainkra. CLIL módszer már nem volt ismeretlen számomra, hisz két tanítási nyelvű iskolában tanítok, ahol ez a módszer az alapja a pedagógiai munkának. De nagyon sok újszerű, más nézőpontból megvilágított módszert ismertem meg, melynek a középpontjában Firenze művészete, történelme, zenéje, divatirányzatai, konyhája állt. Minden nap más téma köré csoportosult a képzés, melynek utolsó mozzanataként a témához kapcsolódóan külső, múzeumi helyszínen fejeztük be a programot. Fakultatív programra is volt lehetőségünk a képző jóvoltából egy walking city tour keretében, ahol rengeteg új információval és érdekes történettel gazdagodott a tudásom Firenzéről. A szombati napon egy egész napos buszos kiránduláson több városba és helyszínre is ellátogattunk, ahol volt alkalmunk más diákokkal is megismerkedni.

Rengeteg új tapasztalattal és tudással gazdagodtam az egy hét alatt. Ismét felejthetetlen élmény volt számomra, amit jövőre is szeretnék újra átélni.

Kategória: Olasz nyelvterület
Címkék:
vasárnap, 28 augusztus 2022 06:56

CLIL Practice: Focus on Florence

CLIL Practice: Focus on Florence

Hajdúné Kiss Edit

Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Második alkalommal vehettem részt az Erasmus+ külföldi tanulmányúton. Mindenképp Europass Teacher’s Academy kereteiben szerettem volna képzést választani, mivel a tavaly szerzett tapasztalataim nagyon jók voltak ebben az iskolában. Választásom a CLIL Practice: Focus on Florence képzésre esett, mivel hasonló témában még nem volt alkalmam reszt venni és a helyszín igazán remeknek bizonyult.

A kurzusvezető 2 héttel az indulás előtt felvette velünk, résztvevőkkel a kapcsolatot, így megtudtam, hogy 12-en leszünk a tanfolyamon: 5 spanyol, 2 lengyel, 2 francia, egy török és rajtam kívül még egy magyar csoporttársam lesz. Előzetesen tehettem fel kérdéseket is, ami nagyon hasznos indulás előtt.

Az utazás izgalmakkal teli volt, hisz a repülési felételek a fapados légitársaságok, a késések és járattörlések tekintetében nagy bizonytalansággal járt. Közvetlen járat hiányában Pisából még vonattal el kellet jutnom a célállomásra, mely végül problémamentes volt. Remek szállást találtam, mindössze 5 perces sétára a képző helyszínétől és a belváros nevezetességben bővelkedő forgatagában. Ár érték arányban kiválónak mondható egy csodaszép történelmi épületben a Palazzo Vecchio és az Uffizi galéria szomszédságában.

A képzés helyszíne is csodás, egy műemléképületben helyezkedik el. Nagyon kellemes volt ide megérkezni. Mindenki nagyon kedves és segítőkész, barátságos volt. A terem tágas, világos és barátságos hangulata kellemessé tette a mindennapokat.

A trénerünk Shiela Corwin nagyon kellemes személyiségével hamar áthidalta a kezdeti időszakot. Határozott, céltudatos tanári stílusával remek irányítója volt a tanulási folyamatnak. Slide-jai nagyban segítettek fókuszálni a mindennapi feladatainkra. CLIL módszer már nem volt ismeretlen számomra, hisz két tanítási nyelvű iskolában tanítok, ahol ez a módszer az alapja a pedagógiai munkának. De nagyon sok újszerű, más nézőpontból megvilágított módszert ismertem meg, melynek a középpontjában Firenze művészete, történelme, zenéje, divatirányzatai, konyhája állt. Minden nap más téma köré csoportosult a képzés, melynek utolsó mozzanataként a témához kapcsolódóan külső, múzeumi helyszínen fejeztük be a programot. Fakultatív programra is volt lehetőségünk a képző jóvoltából egy walking city tour keretében, ahol rengeteg új információval és érdekes történettel gazdagodott a tudásom Firenzéről. A szombati napon egy egész napos buszos kiránduláson több városba és helyszínre is ellátogattunk, ahol volt alkalmunk más diákokkal is megismerkedni.

Rengeteg új tapasztalattal és tudással gazdagodtam az egy hét alatt. Ismét felejthetetlen élmény volt számomra, amit jövőre is szeretnék újra átélni.

Kategória: Olasz nyelvterület
Címkék:
hétfő, 20 szeptember 2021 14:35

CLIL—Learn how to use English, use English to learn

CLIL — Learn how to use English, use English to learn

Már az egyetemen is volt CLIL-re fókuszáló kurzus, de akkor, ott, főleg az elméletre fókuszálva elég nehéz volt elképzelni milyen is egy CLIL óra. Az érdeklődésemet már akkor is felkeltette, viszont a választásomat leginkább a két tanítási nyelvű általános iskolánkban folyó célnyelven történő szaktárgy oktatása motiválta.

2021. augusztusában vettem részt először ERASMUS+ mobilitási programban Dublinban. A program 2 hetes volt és a CLIL (Content and Language Integrated Learning), vagyis a tartalomalapú nyelvoktatásra fókuszált. Alapvetően az volt a célom, hogy inspirációt merítsek a célnyelven (angol) történő szaktárgy oktatásához.

A képzési helyszín Dublin központjában volt; a főbejáraton kilépve a neves Trinity College előtt találtam magam, és a város legfontosabb történelmi-kulturális látnivalói mind könnyen megközelíthetők voltak gyalog. A 2 hét során 2 oktató tartott képzéseket. Mindketten nagy tapasztalattal, szaktudással rendelkező oktatók voltak és szívesen válaszoltak a kérdéseinkre. A kurzuson egyedüli magyarként vettem részt, de több lengyel, cseh, német, francia és szlovák kollégával dolgoztam együtt a képzés során.

Az intenzív, két hetes kurzus alatt először a CLIL elméleti hátterével ismerkedtünk meg majd passzív megfigyelőkből aktív gyakorlóivá váltunk a módszernek. A CLIL-t egyszerűen úgy lehetne megfogalmazni, hogy angolt tanítunk és angol nyelven tanítunk (értve ez alatt nem csak az idegen nyelvi órákat, hanem például a földrajzot). A segédanyagokkal, videókkal szemléltetett órákon bemutatták a módszert, majd a második héten már a gyakorlati alkalmazásra került a hangsúly. Gyakorlatban próbáltuk ki CLIL feladatokat és megbeszéltük az elméleti hátteret, illetve azt, hogy hogyan tudjuk ezeket beépíteni a saját pedagógiai folyamatainkba. Például földrajz, történelem, kémia órákat kellett terveznünk, majd mikrotanítás során kipróbálni a feladatokat és bemutatni a csoportnak. Dolgoztunk IKT eszközökkel is, illetve csoportos és páros munkaformában. A CLIL-en kívül rengeteg játékos feladattal lettem gazdagabb, amiket szívesen alkalmazok a tanóráimon. A szakmai képzés mellett a CES lehetőséget biztosított több kultúrával, történelemmel kapcsolatos előadás meghallgatására is, illetve délutáni szociális, városnéző programokat is szervezett. Többek között az Ír-sziget nyugati oldalán fekvő Galway városába és a Moher sziklákhoz is szervezett kirándulást.

Összességében érdekesnek találtam a kurzust, mind témájában, mind megvalósításában. Sokmindent szeretnék kipróbálni és beépíteni pedagógiai munkámba. Mind a kurzust mind pedig Dublint mindenkinek szívesen ajánlom!

Képzés helye, ideje: CES Dublin, Ireland, 2021.08.16-27.

Küldő intézmény: Cserepka Iskola, Pécs

http://cserepka-janos.baptistaoktatas.hu/

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
kedd, 13 október 2020 07:45

CLIL szerint a világ

 

2019 nyarán két hetet tölthettem Írországban Dublinban az Erusmus köznevelési mobilitási pályázat keretében. Iskolánk már a második évben nyert támogatást a pedagógusok továbbképzéséhez, ezáltal nemzetközi kapcsolatainak számának növeléséhez.

CLIL módszertani képzést választottunk, nyelvi képzéssel kiegészítve. A CLIL - a tartalom és a nyelv integrált tanulása, azaz a tantárgyakat idegen nyelven tanítják kettős célokkal, nevezetesen a tartalom megtanulásával és az idegen nyelv egyidejű tanulásával. Az informatika tantárgy mindig is közeli kapcsolatban állt az angol nyelvvel, továbbá jó lehetőséget biztosít más tantárgyak ismereteit beépítésére a különböző irodai alkalmazások, szoftverek oktatása során.

A Ulearn iskola szervezésében vettem részt a kurzusokon, mely igazán hasznos, a mindennapokba beépíthető technikákat, módszereket mutattak meg számunkra. A két hét alatt teljes mértékben sikerült átvennünk a CLIL módszertanát, a források felkutatásától, a tananyag testre szabása korcsoportok, osztályok számára. Számos különböző feladattípust ismerhettünk meg, illetve a különböző országokból érkező kollégák lehetőséget biztosított tapasztalataink, módszereink egymás közötti megosztására. Pozítiv megerősítést jelentette, hogy a nyelvi órákon tanáraink a CLIL módszertannal építették fel a tanórákat, aktivitásunkra helyezték a hangsúlyt. Így diákként is megtapasztalhattuk a CLIL módszertanát.

Mindemellett az iskola a szabadidőnkben sem hagyott magunkra minket. Különböző programokat szerveztek - elsősorban kirándulásokat - Dublin és Írország felfedezésére, az ír életmód, kultúra megismerésére.

Fantasztikus 2 hét volt, mely során mind pedagógiailag, mind az angol nyelv tekintetében tudásom, ismereteim nőttek. A pályázat, mobilitás szervezése, végrehajtása során pedig egyéb képességeim, készségeim, önismeretem fejlődött.

Köszönöm Erasmus+!

Kategória: Angol nyelvterület
csütörtök, 06 augusztus 2020 22:58

2 hét Berlinben - nyelvi és CLIL képzésen

2019 nyarán az Erasmus + program keretén belül nyelvi és módszertani képzésen vehettem részt Németország fővárosában. A 2 hetes kurzus július 1-én kezdődött és július 12-én fejeződött be. A kurzus célja a nyelvi kompetenciák erősítése és a szakmódszertani eszközök bővítése. A két területet összehangolva országismerettel is bővült az órák tartalma. Délelőttönként a nyelvi képzés kis létszámú csoportokban zajlott, ahol az előzetesen felmért tudásunktól függően alakultak ki a különböző országokból érkező résztvevőkből. Az én csoportomban egy hétig együtt tanultam egy magyar kolléganővel és amennyiben a két hetet egyben tekintjük, akkor rajtam kívül még olaszokkal kerültem egy csoportba. A csoport szintjét a B1+ kategóriába sorolták be, ami azt a célt fogalmazta meg, hogy a B2-es szintet gyakoroljuk. Az órák végig jó hangulatban teltek és az oktatónk is kiválóan felkészült volt. Rengeteg segédanyaggal és infokommunikációs eszközzel tanultuk a szükséges nyelvtant. Érezhető volt a törekvés, hogy Németország kultúráján és az aktuális társadalmi kérdéseken keresztül sajátítsuk el az újabb ismereteket. Musicalek, könnyűzene, EU, földrajzi és történelmi ismeretek, NDK. Az előbb felsorolt témák mind a közbeszéd tárgyát képezik és számomra lenyűgöző módon meséltek ezekről. Tanárunk korábban Chilében önkénteskedett így remek összehasonlító történeteket tudott mesélni. Vidámságunkat fokozta, hogy a velem egy csoportban levő olaszok is érdeklődőek voltak és szerettek véleményt nyilvánítani. Délutánonként került sor egy-egy 45 perces szakmódszertani órára. Itt elsősorban olyan új módszereket ismerhettünk meg, melyek kis csoportokban alkalmazhatók és színesítik az órákat. Nagyon nagy hangsúlyt fektettek a diákok egyéni képességeire és a világ jobb megértését segítő alkalmakra. Szabadidőnket szervezetten és egyénileg is eltölthettük. Meglátogattuk a szombati napon Potsdamot és a többi délután is tettünk közös kirándulásokat a közelben található nevezetességekhez illetve kiállításokra. Az oktatási helyszín Berlin belvárosában található így tömegközlekedéssel nagyon rövid idő alatt szinte minden fontosabb épület elérhető volt. Egyénileg tett kirándulásim közé tartozott a Brandenburgi kapu megtekintése és a Checkpoint Charlie tüzetes körbejárása. Berlin dinamikus fejlődése mindenhol tetten érhető, amit az ide látogatók döbbenetesen nagy száma is bizonyít. Összességében a két hét remek alkalom volt arra, hogy megismerjek egy más szemléletet, új ismerettségeket kössek és nyelvi tudásomat bővítsem egyben megerősítsem.

Kategória: Német nyelvterület
1. oldal / 3