Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: Europass Teacher Academy

szombat, 12 augusztus 2023 09:54

Digitális média, fotó és videó az oktatásban

Két egyhetes, egymást követő tanártovábbképző tanfolyamon vettem részt a firenzei Europass Teacher Academy oktatási központban 2023. július 17-től 29-ig. Mindkét kurzus az IKT tágabb témaköréhez kapcsolható, hiszen az egyik a digitális média értő felhasználására fókuszált (Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age), míg a másik az audiovizuális eszközök kreatív és innovatív alkalmazására (Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia). A kéthetes továbbképzést rendkívül hasznosnak és relevánsnak találtam, és biztos vagyok benne, hogy a megszerzett tudást és továbbfejlesztett készségeket alkalmazom majd a saját oktató-nevelő munkám során.

Mivel kéttanítási nyelvű gimnáziumban dolgozom angoltanárként, célnyelvi civilizáció tantárgyat is tanítok az angol célnyelv mellett. A célnyelvi civilizáció tanmenete tartalmazza a média témakört, így az érettségi tétel is, tehát a digitális média értő felhasználása mint téma és készség teljes mértékben kapcsolható ehhez a tantárgyhoz. Természetesen a hasznossága túlmutat az osztálytermen, hiszen napjaink digitális világában elengedhetetlen a digitális médiatermékek értő és kritikus olvasásának készsége mindenki számára.  

De mit is tanultam, mivel gazdagodtam a digitális médiára fókuszáló képzés során? Elsősorban az értő és kritikus felhasználói stratégiákat említem, amelyekkel a különféle médiatermékek hitelességének és minőségének megítélése könnyíthető. Ezek a stratégiák lehetnek többek között nyelviek vagy vizuálisak. Tanulságosnak és hasznosnak találtam a hagyományos és a digitális média összehasonlítását, ill. történelmi távlatba helyezésüket. Nagyon fontos és aktuális kérdéskör megvitatására is sor került, amikor a mesterséges intelligencia szerepét taglaltuk az oktatásban, miközben a www.eduaide.ai oldalt térképeztük fel. Kurzusvezetőnk Cristina Salvatori személyes szakmai tapasztalatain keresztül illusztrálta az oldal használhatóságát. A kurzus alatt számos praktikus feladatot elvégeztünk, melyek többsége alkalmazható a tanórákon is, így a megszerzett tudás és készségek könnyebben továbbadhatók a diákjainknak.

A tanfolyam második hetében a fókusz a fotó- és videókészítésre esett. Míg az első héten az elméleti-gyakorlati képzés nagyjából fele-fele arányú volt, addig a második héten a gyakorlati rész sokkal nagyobb szerepet kapott. ’We got our hands dirty, so to speak.’ Tanfolyamvezetőnk Riccardo Manni irányításával lelkesen belevetettük magunkat a számtalan ingyenesen elérhető kreatív és innovatív internetes felület és applikáció világába, melyek segítségével interaktív audiovizuális tananyagokat készítettünk részben a már elérhető források testre szabásával, részben pedig teljesen egyedi, saját anyagok készítésével. Kipróbáltuk többek között a TED-ed, Edpuzzle, Filmora, OBS, Miro, Canva, Stop Motion Studio adta lehetőségeket. Dolgoztunk egyénileg, párban és kis csoportban, használtunk laptopot, okostelefont és gyurmát(!).

Számomra az egyik legemlékezetesebb és legkomplexebb feladat egy stop motion videóklipp elkészítése volt. Első lépésként szerepjátékos kártyákból ki kellett választanunk szereplőket, majd velük egy történetet kitalálni kis csoportban. (Alkalmazott készségek: önálló beszéd, egyeztetés, történetmesélés.) Majd a történet vizuális megjelenítésére került sor rajz vagy 3D-s formában kockákkal, gyurmával. Az én csoportom gyurmából készítette el a kiválasztott szereplőket és a szükséges hátteret. (Kreatív és kinetikus készségek aktivizálása.) Következő lépésként az okostelefonra letöltött Stop Motion Studio applikációval fotókat készítettünk a gyurmafigurákról úgy, hogy minden egyes kattintás előtt kicsit elmozdítottuk a szereplőket vagy a hátteret. (Együttműködés, egyeztetés.) Az applikáció a fotók összeillesztéséből videóklippet készít, ami link segítségével megosztható, ill. egyéb platformon tovább fejleszthető, pl. zenével vagy hangalámondással. Az elkészült videóklippeket a teljes csoport megtekintette és megpróbálta az eredeti történetet rekonstruálni. (Kreatív gondolkodás, történetmesélés.) A feladat nagyjából másfél-két órát vett igénybe, de a komplexitása és az élvezeti értéke megéri a ráfordított időt, mert az emlékezetes tanulással maradandó a megszerzett tudás és a készségek fejlesztése.

A kéthetes képzésem alatt összesen nyolc európai nemzet találkozott (beleértve a kurzusvezetőket és magamat): lengyel, román, osztrák, német, portugál, spanyol, olasz és magyar. A csoportragok együttműködése teljesen zavartalan volt, mindenki érdeklődőn és barátságosan viszonyult a többiekhez. Érdekes és tanulságos volt összehasonlítani az oktatás helyzetét és az oktatási körülményeket ezekben az európai országokban. Meglepő volt például számomra az, hogy a román kollégák milyen sok Erasmus diákmobilitási projektben vesznek részt. Nagyon tetszett továbbá az is, hogy a kulturális sokszínűség mellett a résztvevők különféle diszciplínákat képviseltek: volt közöttünk matematika-fizika, történelem, informatika, ének, művészettörténet és angol szakos kolléga. Többekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a tanfolyami órák során és a közös firenzei felfedezéseink alkalmával. Az Europass Teacher Academy jóvoltából még a Chianti borvidéket is együtt látogathattuk meg. Mindenképp szeretném megőrizni ezeket az értékes szakmai és emberi kapcsolatokat, és bízom benne, hogy kialakíthatunk közös mobilitási projekteket a jövőben.

Nagyon hálás vagyok, hogy idén is részt vehettem Erasmus+ ösztöndíjjal tanártovábbképzésen, ráadásul egy olyan lenyűgöző és kulturálisan gazdag városban, mint Firenze. Köszönöm Horváth Zsolt iskolai koordinátorunknak a sok segítséget és dr. Fehérvizi Judit intézményvezetőnek a lehetőséget.

Végh Gyöngyi

angoltanár

Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

1055 Budapest, Markó utca 18-20.

2023. augusztus 10.

Kategória: Angol nyelvterület

„Innovatív tanárok a világra nyitott tanulókért”

Erasmus+ KA1 mobilitási pályázatban szereplő az Europass Teacher Academy által szervezett Teaching Strategies, Conflict Management and Emotional Literacy c. továbbképzés

Europass Academy of Creativity, Barcelona

2022. július 18. – 2022. július. 29. Barcelona, Spanyolország

 

Krizsán Erika

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum

 

Idén második alkalommal vettem részt tanári mobilitásban, továbbképzésen, külföldön. Korábban nyelvi kompetenciafejlesztés és módszertani megújulás volt a célom, idén azonban munkámat segítő módszereket szerettem volna megismerni és elsajátítani. Ezért választottam ez alkalommal célirányosan, konfliktuskezelésről és érzelmi intelligenciáról szóló továbbképzést. Két hetet töltöttem Barcelonában.

Mivel egyébként is szoktam egyedül vagy kettesben utazni, nem okozott gondot számomra az utazás megszervezése. Repülni is többször repültem már, mégis minden egyes alkalom egy csodálatos élmény számomra. A felhők fölé emelkedni nem mindennapi érzés.

A Europass Teacher Academy az érkezésem előtt tájékoztatott, minden fontos információval ellátott. Nem csak a kurzusról kaptam meg a megfelelő tájékoztatást, hanem segítséget kaptam az intézményhez való eljutásban is. Mindemellett egy Barcelonáról szóló tájékoztatót is kaptam, amely nem csak a nevezetességekről, hanem például a tömegközlekedésről is aktuális információkat tartalmazott.

A képzőközpontba könnyű volt eljutni, jól megközelíthető helyen található. Miután megérkeztem az ott dolgozó asszisztensek és tanárok is szívesen segítettek és válaszoltak minden felmerülő kérdésemre. Bármilyen félelem is volt bennem, az első napon mind feloszlott, hála a kedvességnek és a vendégszeretetnek, ami fogadott. A csoportomban bolgár, cseh, portugál és olasz kollégákkal voltam együtt, akikkel hamar megtört a jég és könnyen egy csapatként gondolkodtunk. Köszönhető volt ez többek között a témának is, amivel foglalkoztunk. A két hét alatt a konfliktuskezelés, a zaklatás, az önismeret, a mindfulness, a művészetterápia, és a life skills, azaz az életvezetéshez szükséges képességek megismerése volt a cél. Jómagam már régóta foglalkozom önismerettel, mégis úgy gondolom, hogy sok hasznos tippet és tanácsot hallottam. Mindenképpen a képzés egyik előnye volt, hogy inkább gyakorlati elemeket tartalmazott alapvető elméleti kiegészítéssel. Tehát amikor megismertünk egy konfliktuskezelési technikát, vagy egy olyan életvezetési tanácsot amelyet érdemes a tanulóknak is továbbadni, volt lehetőségünk azt kipróbálni. Ezek közül néhányat, amelyeket hasznosnak és izgalmasnak találtam, szeretnék bemutatni.

 1. Ha frusztráltak vagyunk, vagy az óra előtt azt érezzük, hogy a csoport nagyon izeg-mozog, szánjunk néhány percet az elcsendesedésre, a figyelem összpontosítására. Ezt el lehet érni például különböző meditációs zenére végzett lélegzet gyakorlatokkal.
 2. Ha úgy érezzük, hogy iskolánkba sok magányos tanuló jár, vagy nehezen barátkoznak, akkor alakítsunk ki egy úgynevezett friendship bench-et (barát padot), ahova ha valaki leül, akkor azt jelzi, hogy szívesen barátkozna, ismerkedne, beszélgetne valakivel.
 3. Ha egyes osztályokban azt érezzük, hogy nincs összetartás, osztályfőnöki órán, vagy az iskolapszichológus segítségével érdemes csapatépítő játékokat kipróbálni.  A közös problémamegoldással együtt a valahova tartozás és az elismerés érzése is párosul.
 4. A konfliktusok megelőzése kiemelt hangsúlyt kapott, amit én is fontosnak tartok. Sokszor elegendő a tanulóknak abban segíteni, hogy a saját érzéseiket meghatározzák és megértsék, ugyanis sok esetben nem is egymással van bajuk a tanulóknak. Erre azonban saját maguk sem jönnek minden esetben rá. Az érzések meghatározására nagyon jó eszköz a művészet. A festés, a rajzolás, de a zenélés is hatékony az érzelmek felismerésében és kezelésében. Jómagam is azt gondoltam, hogy nem értek a művészetekhez, de ez nem igaz. Mindenki, akinek vannak érzései és azokat segítségül hívja az alkotás alatt, biztos vagyok benne, hogy csodálatos dolgokat fog alkotni. Nem csak egyedül, hanem csoportosan is lehet alkotni, amelyet azután az osztályteremben például ki lehet tenni. Mi mandalát rajzoltunk közösen és amellett, hogy maga a rajz elkészítése is nyugtató hatással bírt, az elkészült rajzokban azután egész héten gyönyörködtünk. A feladat elősegítette az ismerkedést is, hiszen nem tudtuk megállni szó nélkül, hogy megdicsérjük egymást. Ez nagyon jó érzés volt.
 5. Az érzelmek meghatározása után azok kezeléséről, az egyéni fejlődés elősegítéséről beszélgettünk. A Ki nevel a végén? c. filmről beszélgettünk, melyet érdemesnek tartok megnézni a tanulókkal együtt, és elemezni azt. Több olyan tinédzserek számára is feldolgozható film létezik, ami az önkontrollról, az önismeretről és az önkifejezésről szól. Ha nyelvtanárok vagyunk, akkor ezeknek a filmeknek a részleteit is fel tudjuk a tanítási órákon használni. Természetesen ehhez a technikához a csoport ismerete nagyon fontos, ne erőltessünk rá a tanulókra olyan feladatot, amire nem állnak készen, vagy csak egyszerűen nem érdekli őket.
 6. Nem lehet eléggé hangsúlyozni a mozgás fontosságát, nem csak azért, hogy formában tartsuk a testünket, hanem azért is mert természetes módja a stresszkezelésnek. Testnevelő tanárként biztosan több olyan mozgásformát is átvennék a tanulókkal, amelyekkel egyébként nem biztos, hogy próbálkoznak. A jóga egyes alapállásait érdemes lenne akár sportnapon vagy osztálykiránduláson megmutatni, együtt gyakorolni.
 7. A kommunikáció fejlesztését is nagyon fontosnak tartom, főként a mai időkben, amikor a tanulók emoji-kkal kommunikálnak. Gyakoroltuk az asszertív kommunikációt, több olyan szituációt is eljátszottunk, amiben annak technikáit kellett alkalmazni. Összehasonlításra is nagyon jó, ha például asszertív kommunikáció előtt bemutathatjuk az agresszív kommunikációt is. Ezek a szerepjátékok a tanulók körében is alkalmazhatók. Emellett a STOPP technikát is praktikusnak találtam. S = stop, T = take a breath, O = observe, P = pull back, P = practice. Azaz, ha nehezünkre esik nyugodtnak maradni egy adott kommunikációs helyzetben, álljunk meg, vegyünk egy mély levegőt, vizsgáljuk meg a helyzetet (Az illetőnek velem van egyáltalán problémája? Miért lettem ideges, ha a helyzettel nem tudok mit kezdeni? stb.) több szempontból is, majd tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik. Ebben az esetben valószínű, hogy az asszertív kommunikáció technikáit alkalmazni tudjuk majd. Ehhez szorosan kapcsolódik egy másik technika a kellemetlen helyzetek elkerülésére: PBS: P = pause, B = breathe, S = smile, azaz álljunk meg egy pillanatra, vegyünk egy mély lélegzetet majd mosolyogjunk. A mosoly sokszor valóban csodákra képes.
 8. Ezeken a technikákon felül megismerkedtük az erőszakmentes kommunikáció elveivel is, amit szintén nagyon hasznosnak találtam. Nem csak gyakorolni érdemes, hanem jó, ha van egy plakát az osztályteremben az erőszakmentes kommunikációról. Egy jó gyakorlat, amit mi is kipróbáltunk, egy olyan érvelési feladat volt, amiben nem lehetett tagadó szavakat használni. Mindannyian hamar rájöttünk, hogy ez bizony egy nehéz feladat, azonban hosszas alkalmazása után valóban éreztük a hatását.

Ami a két hét alatt a kurzus legnagyobb hozadéka volt számomra az az, hogy bizakodóbban, pozitívabban és új ötletekkel telve tértem haza. Nem csak az számít egy ilyen utazás alkalmával, hogy miről szólt a továbbképzés, hanem az is, hogy tanárként új erőre kapjunk, megújuljanak a módszereink és mi saját magunk is.

 

https://www.dszcbethlen.hu/projektek/erasmus-2020-1-hu-01-ka-101-078289-innovativ-tanarok-a-vilagra-nyitott-tanulokert

Kategória: Angol nyelvterület

Helyszín: Europass Teacher Academy, Barcelona, Spanyolország
Kurzus: “We are all special: Inclusion and support to students with special needs in and out of the classroom”
A képzés alapvető célkitűzései, feladatai voltak az ismeretszerzés, a reflektálás és a tudás felfrissítése a főbb fogyatékosságokról, mint például a tanulási, értelmi és testi fejlődési zavarok. Reflexiók és gyakorlati tapasztalatok cseréje, nehézségek és megoldások megosztása a kollégákkal. Emellett stresszkezelési, kommunikációs gyakorlatokkal, feladatokkal gazdagodhattunk, továbbá a differenciáláshoz alkalmazásokat ismertünk meg.
A gyönyörű spanyol városban, Barcelonában vettem részt egy hatnapos Europass képzésen, amelynek a témája az inkluzív oktatás és a stresszkezelés volt. Emellett különböző technikákat ismerhettünk meg a sajátos nevelési igényű diákok oktatásával, nevelésével kapcsolatban. A kurzus rendkívül jó hangulatban telt, főként horvát, szerb és német anyanyelvű kollégák társaságában töltöttem a délelőttöket. Rengeteg új, izgalmas, fejlesztő játékot, alkalmazást és módszert ismerhettem meg, illetve egy délelőtt a Nacional d’Art de Catalunya múzeumban próbálhattuk ki magunkat szituációs játékokban.
Több nézőpontból ismerhettük meg a sajátos nevelési igény fogalmát és mindenki megoszthatta a saját tapasztalatát, bevált módszereit a kezelésükkel kapcsolatban. A csoport tagjainak egyesével mesélnie kellett egy olyan diákról, vagy csoportról, akik nevelése-oktatása problémás és próbáltunk ötleteket, tapasztalatokat adni egymásnak. Az inkluzív oktatás mellett kiemelt hangsúlyt fektettünk a stresszkezelésre és légző, illetve meditációs gyakorlatokat is végeztünk, amiket akár a diákjainkkal közösen is alkalmazhatunk a stresszes helyzetek hatékony kezelésére.
A kurzus során nem csupán a lexikális tudásom fejlődött, hanem a nyelvtudásom is, hiszen az angol nyelvnek több nyelvjárását ismerhettem meg és a beszámolók, tapasztalatcserék, illetve önismereti feladatok során a kommunikációs készségre feltétlen szükség volt és sokat is fejlődött az egy hét során.
Az oktatónk, Sonia, nem csupán a pszichológiában jártas, de a különböző képzőművészetekben is, ezért rendkívül izgalmas történeteket hallgathattunk meg a katalán város épületeiről, nevezetességeiről, illetve a múzeumi látogatás során is lehetőségünk nyílt betekintést nyerni a spanyol festészet alkotásaiba.

Köszönöm a lehetőséget, nagyon jól éreztem magam az egy hét alatt!

Iskolánk honlapjának Erasmus oldala: https://www.vasvari.hu/projektek  

Kategória: Spanyol nyelvterület
kedd, 13 szeptember 2022 03:23

Jóga és meditáció Barcelonában

Barcelona - „Yoga and Meditation for Educators: be a Great Teacher, be your Best Self”

Iskolánkban már több éve sikeresen vesznek részt a kollégák Erasmus + programban. Minden évben irigykedve hallgattam az évnyitó értekezleteken sokszínű és tartalmas beszámolóikat. Tavalyi évben eldöntöttem, hogy én is megpróbálom, hátha sikerül. És láss csodát, megtörtént! ?

Előszőr Tenerife-re szerettem volna menni „CLIL for Physical Education Teachers” képzésre, de sajnálatos módon azt nem indították el, így keresnem kellett egy másikat. Barcelonában találtam egy nagyon jónak ígérkező „Yoga and Meditation for Educators: be a Great Teacher, be your Best Self” tanfolyamot melyet az Europass Teacher Academy szervezett.

A kurzus hétfőn kezdődött és szombaton ért véget. Minden nap 10-15 óráig tartottak a foglalkozások angol nyelven. Az órákon 11 tanuló volt 5 országból. Volt lengyel, finn, horvát, osztrák és magyar kolléga. Az egész héten a helyes légvétel fontosságáról, a helyes ellazulásról, ezáltal a koncentráció képesség növeléséről volt szó.

Első napon játékos formában ismerkedtünk meg egymással és délután elkezdtük az előre elkészített beszámolókat bemutatni a társainknak. Itt szó volt a településünkről, az iskolánkról és az oktatási jellegzetességekről. Érdekes beszámolókat hallgattunk végig így még a második napon is folytattuk, mert nem jutott mindenkire idő.

Második napon már gyakorlatiasabbra vettük a dolgokat. A teljes légzés fontosságáról és a tanórákra rávezető légzőgyakorlatokról tanultunk. Délután pedig elméleti szinten foglalkoztunk a jóga és meditáció alapjairól és folytattuk a beszámolókat.

Harmadik napon alaphelyzeteket és azok összekötéseinek lehetőségeit vettük. Míg az előző nap tananyagát osztályteremben is el lehet végezni, ezekhez a feladatokhoz már tornaterem vagy szabad tér szükséges.

Negyedik napon kooperációs gyakorlatokat végeztünk és meditáltunk. Az este folyamán szerveztek nekünk egy városnézést a Katalán városnegyedbe, bemutatva Barcelona másik részét.

Ötödik napon páros gyakorlatokat végeztünk és nagyon jól éreztük magunkat. Ezen a napon kaptuk meg az okleveleinket és zártuk a képzés gyakorlati oldalát.

Az utolsó napon választható programra mehettünk, mi (2 finn és 1 magyar kolléganővel) a Gaudi házat választottuk és abban gyönyörködtünk.

Nagyon gyorsan eltelt ez a 6 nap. A tanfolyam mellett jutott időm megcsodálni Barcelona nevezetességeinek nagy részét, bár még nem jutottam a végére.

Összességében egy nagyon jó képzésen vettem részt egy nagyon kedves, alapos és felkészült oktatóval Federica Di Bartoloval. A kolllégákkal megbeszéltük, hogy ha a tanfolyam 2 hetes lett volna, jobban el tudtunk volna mélyülni a tananyagban. Így viszont csak az alapokra volt elég. Viszont a nyelvi készséget hatékonyan fejlesztette! Ha lenne folytatása, biztos jelentkeznék rá.

Bátran ajánlom mindenkinek, független attól, hogy milyen tantárgyat tanít!

Köszönöm szépen a lehetőséget!

Bátoriné Murányi Mónika

https://dunakeszi-szentistvan.hu/erasmus

Kategória: Angol nyelvterület
kedd, 30 augusztus 2022 09:33

Napsütés, Erasmus, Barcelona

A Szegedi Szakképzési Centrum Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikumának angol szakos tanáraként vettem részt Erasmus + továbbképzésen a katalán fővárosban, Barcelonában.

Július 3-án érkeztem Spanyolországba, ahol azonnal magába szippantott a mediterrán hangulat. Az első heti kurzusomon, Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia, 11 másik kollégámmal együtt ismerkedtünk a videó – és fotószerkesztés hasznos alkalmazásaival. Oktatónk, Daniel, készségesen segített mindenben, bátran fordulhattunk hozzá, ha elakadtunk. Számomra nagyon szimpatikus volt, hogy minden napunkat egy kis kulturális „ismerkedéssel” kezdtük. Daniel mesélt a spanyol szokásokról, hagyományokról, amiket a csoport minden tagja kiegészített a saját nemzetének egyediségeivel.

A kurzus során csapatokban dolgoztunk együtt, hogy a hét végére elkészítsük a projekt feladatot a tanult technikákkal, alkalmazásokkal. A csoportomban olasz, ciprusi és magyar tanárokkal dolgoztam együtt, amihez elengedhetetlen volt az angol nyelv használata. A kurzust sok hasznos tapasztalattal zártam, amiket szívesen próbálok majd ki a csoportjaimmal, ezzel is színesítve az angol órákat.

Az elkészült videónk az alábbi linken elérhető: https://clipchamp.com/watch/fof8eWQZ04Y

A második héten egy új kurzushoz csatlakoztam új oktatóval és egy új csoporttal. A Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers 5 napja kiválóan alkalmas volt, hogy számomra egy eddig kevésbé ismert szemlélettel megismerkedjek. Minden napot meditációval kezdtünk így hangolódva a ránk váró feladatokra. Tanárunk, Frederica, jógaoktatóként különböző gyakorlatokat mutatott, amikkel csökkenteni tudjuk a ránk nehezedő stresszt. Emellett nagy hangsúlyt fordítottunk a tudatos jelenlét fontosságára illetve a helyes étkezés szerepére a stresszkezelésben.

Ezen a héten egy olyan szemlélettel sikerült megismerkednem, ami a mai rohanó világunkban elengedhetetlen.

A tanulás és az iskola mellett jutott idő a város felfedezésére is. Barcelonában mindenki talál magának élvezetes időtöltést. Aki a tengerben szeretne megmártózni, öt strand közül választhat. Aki a város épületeiben szeretne gyönyörködni, minden sarkon talál Gaudi munkái közül egyet. Összességében egy nagyon tartalmas két hetet töltöttem Barcelonában és örülök, hogy ezekre a kurzusokra esett a választásom.

Kategória: Angol nyelvterület
péntek, 26 augusztus 2022 14:10

Stresszmentes, kreatív hetek Barcelonában

Az Erasmus+ KA1 tanári mobilitási program keretében 2022 júliusában Barcelonában vettem részt két egyhetes továbbképzésén.

Az Integrating creativity and innovation into teaching című kurzus a kreatív tanítási módszerek lehetőségeivel ismertetett meg minket. Elméleti ismeretek átbeszélése mellett, új applikációk megismerése és a kreatív gondolkozás fejlesztése állt a központban. Ismerkedtünk a művészetek, a múzeumpedagógia, a vizuális kultúra tanórai felhasználásának lehetőségeivel, ezeket gyakorlati feladatokban is kipróbáltuk. Egy nap teljesen a múzeumpedagógia jegyében telt, meglátogattuk a Katalán Nemzeti Múzeumot, a MNAC-ot, ahol gyakorlati feladatok és csoportmunka várt ránk. Fiatal és nagyon lelkes tanárunk a google classroom alkalmazásban osztotta meg velünk az anyagokat és ebbe a közös térbe töltöttük fel mindannyian az elkészült anyagokat.

A Stress management and recognition: Key strategies for teachers második heti kurzusom témája a stresszkezelés volt, itt az érzelmek, a stressz és az emberi test egymásra gyakorolt hatása volt a foglalkozások központjában. Megismerkedtünk különböző iskolában felhasználható gyakorlati módszerrel, melyek tanárnak és diáknak is hasznosak lehetnek. A foglalkozások elméleti és gyakorlati képzést is jelentettek. Beszélgettünk a stressz, az érzelmi intelligencia, a mindfulness elméleti hátteréről és gyakorlati felhasználásáról. Külön napokon ismerkedtünk az étkezés, a sport és a jóga fontosságával. A gyakorlatban kipróbáltunk légzőgyakorlatokat, látogatást tettünk egy jóga stúdióban és a barcelonai egyetem kertjében is, ahol tanárnőnk- aki jóga oktató is- foglalkozást tartott nekünk. Mindkét csoportunkban nagyon nyitott, kedves kollégákkal dolgozhattam együtt, mindannyian más háttérrel rendelkeztünk, a közös beszélgetések során változatos tanítási tapasztalataink összeadódtak, folyamatosan volt lehetőségünk tapasztalatot cserélni, egymásnak hasznos ötleteket adni, és a tanárunk által létrehozott google classroomban elhelyezett anyagokat megismerni, feladatokat megoldani.  

Az iskola számos kulturális programot kínált, melyek közül választhattunk és minden héten volt olyan délután, amikor városnéző körutat szerveztek a csoport számára. Barcelona tökéletes hátteret biztosított a kulturális, kreatív és stresszkezelő képzésnek, hiszen a város régóta fontos európai kulturális központ, sokszínű város. A városban sétálva a város egyik legkiemelkedőbb építésze, Antonio Gaudi munkássága folyamatosan elvarázsolja az embert. A Güell park, a Casa Battló, a Casa Vicens, a Sagrada Familia vagy a gótikus negyed megtekintése életreszóló élményt ad.

Nagyon örülök, hogy részt vehettem a programban, a Barcelonában eltöltött két hét a tanulmányok, a programok, a társak és a fantasztikus helyszín miatt is maradandó élményeket nyújtott.

 

Iskolánk honlapjának Erasmus oldala: https://www.vasvari.hu/projektek

Kategória: Spanyol nyelvterület

​ “The 4 C’s” -készségek fejlesztése Firenzében

 2022. július 25-től 30-ig az Erasmus+ Mobilitási Projekt keretében az Europass Teacher Academy képzőközpont szervezésében vettem részt a titokzatos nevű rövidítéssel “The 4 C’s”-ként meghirdetett kurzuson, a csodálatos Firenzében. Habár a képzésre valójában 2020-ban jelentkeztem, a mobilitás a világjárvány miatti korlátozások miatt csak az idén, az eredetileg tervezetthez képest két évvel később valósulhatott meg személyes jelenléttel.

 Hatalmas lelkesedéssel, várakozással és motivációval indultam útnak a tanártovábbképzésre, mint aki hosszú kihagyás után végre kimozdulhat, tanulhat.

Úti célom, Fitrenze is nagyon vonzott, hiszen számtalanszor tanítottam már az európai reneszánsz bölcsőjeként emlegetett itáliai városról, történelmi, művészeti és irodalmi jelentőségéről, de soha nem volt még alkalmam megcsodálni. Intézményemből, az Orchidea Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumból már többen vettek részt az Europass szervezésében tréningen, Firenzében is voltak már korábban, mindenki dicsérte a kurzus szervezését, a helyszínt, így jómagam hatalmas érdeklődéssel vágtam neki a kalandnak.

A kurzust Cristina Salvatori olasz-amerikai tréner tartotta, csoportunk 14 főből állt: (a viszonylag magas létszám amiatt volt, hogy a koronavírus miatt többen elhalasztottuk az utazást): 4-4 résztvevő Lengyelországból illetve Romániából érkezett, nem azonos intézményekből (főleg alsós tanítók voltak, de szakgimnáziumi és technikumi mérnök-tanár is volt köztük pl. egy constanzai hajózási technikumból). Volt 2 litván alsós kolléganő, ők egy iskolában dolgoznak, a többiek egyedül képviselték hazájukat: egy spanyol, egy portugál és egy amerikai (!) kolléga mellett én voltam az egyedüli magyar. Nagyon jónak tartom, hogy ennyire nemzetközi volt a csoport, számos csapatjáték vagy páros aktivitás során volt alkalmunk beszélgetni és összehasonlítani az oktatási rendszereket: számos közös vonást találtunk, Sőt, már az iskolánkat bemutató prezentációk alatt komoly szakmai fórum alakult ki, rácsodálkozva az egyes jó gyakorlatokra, értékekre.

A kurzust tartó Cristina rendkívül gyakorlott tréner, hatalmas tapasztalattal rendelkezik. A rekkenő hőség és a hét második felében délutáni kezdéssel induló órák miatti fáradtság ellenére izgalmas és elgondolkodtató feladatokkal igyekezett fenntartani az érdeklődésünket, fontos volt számára, hogy interaktív módon haladjunk a téma feldolgozásával, mindig épített a visszajelzéseinkre, szívesen meghallgatott mindenkit.

A kurzus neve egy rövidítés, akár szójátéknak is felfogható, hiszen a címe angol nyelven 4 “C”-vel kezdődő kompetenciát takar: “The 4 C’s: Communication, Creativity, Collaboration, Critical thinking’.

Az első napon megismertük egymás intézményét, összehasonlítottuk az iskolatípusokat, képzési helyeket. A bemutatkozás után azonnal munkához láttunk és meghatároztuk az alapfogalmak, a”soft skills”jelentését, értelmeztük szerepüket a pedagógiai munkában.

A kurzus második napján trénerünk egy csapatjátékkal készült: egy kincskeresős applikációt letöltve 3 csoportban kellett a belvárosban feladatokat teljesítenünk és feltöltenünk: a feladat komoly és összehangolt munkát kívánt 90 percen keresztül. Jó hangulatban telt a délelőtt, s végül az én csapatom nyert. A nap témája a kommunikáció volt.

A harmadik kurzusnapon az együttműködéssel és a csapatmunka különféle típusaival foglalkoztunk. Számomra ez a nap volt a kurzus legemlékezetesebbje- benne sok játékos feladattal.

A negyedik napot páros munkával indítottuk. Egy olyan óratervet vagy forgatókönyvet kellett kidolgoznunk, melyben keatív, új, de az intézményünktől nem idegen jellemzőket is tervezünk. Ez lehetett ünnepély vagy iskolai esemény forgatókönyve is. A páros másik tagjának az volt a feladata, hogy egy pozitív és egy építő jellegű kritikával illesse a tervezetet, aztán természetesen szerepet cseréltünk. Nagyon érdekes tapasztalatokkal lettünk gazdagabbak: nehéz volt negatívumot megfogalmazni a “párunknak”.

Az ötödik napon a kritikus gondolkodás, és a médiahasználat kérdéskörét jártuk körbe. Beszéltünk az előzetes elvárásokról, az előítéletek befolyásáról és a közösségi médiáról, mindezek szerepéről a pedagógusi szerepünkben. A heti munka összefoglalása után megkaptuk a kurzus elvégzését igazoló tanúsítványt, többekkel email címet is cseréltünk.

A 6. napon, a szervezők jóvoltából egy egész napos buszos toszkán körútra mentünk. Az idegenvezető magával ragadó módon beszélt minden helyszínről, melyet meglátogattunk. Sorrendben: a varászlatos kisvárost, San Gimignanot, ahol mintha megállt volna az idő, a középkorban érezhettük magunkat az ódon házak között, Siennát, ahol a városnézés után egy tradicionális olasz ebédet is elfogyasztottunk. Ezt követően egy borászatba látogattunk, ahol nem csupán a híres toszkán Chiantit kóstolhattuk meg, hanem különleges saját készítésű olívaolajat is megízlelhettünk. A nap fénypontja kétségkívül a turistákat vonzó Pisa volt: a ferde torony, a dóm, a keresztelőkápolna és mindezek meseszép környezete. Fáradtan, de élményekkel telve értünk vissza este Firenzébe.

 Összességében az Europass Teacher Academy képzőközpont kiváló tréninget szervezett, a helyszíni kollégáik rendkívül segítőkészek voltak, a kulturális programokra is nagy hangsúlyt fektettek. Szívből örülök, hogy két évnyi várakozás után részt vehettem ezen a hasznos, új szemléletet adó képzésen a csodás Firenzében!

     

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 06 augusztus 2022 13:13

A projektalapú tanításról Firenzében

Első tanári mobilitásomon 2022. június 26. - augusztus 01. között vettem részt. Firenzében, az Europass Teacher Academy-n zajlott a tanfolyam, melynek témája a Project Based Learning / projektalapú tanulás-tanítás volt. 

A projektalapú tanulás gyökeresen eltér a megszokott iskolai projektektől, amelyek általában rövidek, összefoglaló jellegűek, és a tanuló a meglévő ismereteit hasznosítja a projekt során, amely többnyire egy nagyobb témakör végén, mintegy jutalomjátékként kap helyet.

A firenzei tanfolyam során olyan szemléletet, technikákat, készségeket sajátítottunk el, amelyek segítségével akár több hetes időtartamú projektek szervezhetők. E projektek nem zárásképpen jelennek meg, hanem az adott projektben felhasználható módon egyidejűleg több tantárgy területén is új ismereteket sajátíttathatunk el a diákokkal. A projekt alapja mindig egy "non-Googleable question": egy olyan kérdés, amelyre nem lehet az interneten vagy a szakirodalomban kész válaszokat keresni. A kérdés mindig releváns kell, hogy legyen egy nagyobb közösség számára is. A tanulók kooperatív technikákkal, hosszabb időtartamban dolgoznak a projekten, önállóan fedeznek fel új ismereteket, módszereket, melyek segítségével el tudják készíteni azt a "terméket", amely a projekt zárásakor egy nagyobb közönség számára prezentálható.

A tanultakon kívül fontos hozadéka volt még a tanfolyamnak, hogy Európa minden csücskéből jöttünk össze résztvevők: nagyon tanulságosak voltak a csoporttársakkal folytatott kötetlen beszélgetések is. Különösen értékes eszmecserét folytathattam portugál és észt kollégáimmal. A nap végén általában jutott idő városnézésre, Firenze csodáinak megtekintésére is. A képzés pénteki zárása után, szombaton pedig egész napos toszkánai körutazáson vehettünk részt.

Nagyon jó szívvel ajánlom a képzést és a képzőt is - Firenzébe pedig biztosan vissza fogok még térni!

Kategória: Angol nyelvterület

Conflict Management, Emotional Intelligence and Bullying Prevention

11-16 July Florence, Tuscany

Szabó Steve

I took part in this programme as the first mobility of our second Erasmus project involving 7 teachers and 2 groups of students at my international high school Avicenna IC in Budapest, called:

Building bridges between EU schools to provide opportunities for our pupils of today and tomorrow.

I chose Europass Teacher Academy as a course provider based on my earlier positive experience with them. Recently, in the post-Covid era they embarked on a massive expansion setting up Study Centres and Studios all over Europe with Florence as their headquarter. They have a rather well evolved management structure and a marketing and training programme development team in place. They are very busy in the online space and offer about 700 courses for teachers in 27 locations. They partnered up for example with Szent István University from Hungary too.

They work with travel agencies for Saturday cultural and tour options. We took a Tuscany in one Day bus tour, and it wasn’t far from the truth. We left Florence at 8 am and got back at 9pm having visited other regional cities of excellence such as Siena (famous for its horse race called Palio), San Gimignano (famous for its 7 towers) and Pisa (famous for the leaning tower). We also went to wine tasting in a canteen in Poggio dei Laghi village situated in the world-famous Chianti wine region.

This was my second time with them in Florence, in the city of unparalleled natural and manmade beauty and richness, known and admired for its art, architecture and sculpture but also for its leather and parfum shops.

This time we were in a different location that also belongs to Europass, in via dei  Rustici. The classrooms inside this three-story inner-city building are spacious, giving place to a maximum of 15 people and many of the courses were overbooked due to high demand. It means that we were split into a 14 and a 10-member group. My group was the smaller one with 3 Portuguese pre-school teachers, 5 Croatian teaching staff from a culinary and catering vocational school in Pula, Istria. One German colleague could not make it due to the travel chaos hitting German airports in the run up to the summer holiday season, so we were 9 in a classroom with our teacher trainer, Levente from Hungary.

The training itself span over the week, from 9 am to 2 pm from Monday to Friday and the last day, Saturday was dedicated to the cultural round tour in the picturesque region of Tuscany.

The training started with the usual ice breaking activities based on questions to get to know each other better and to create a certain level of cohesion between the participants. Then, we were given workbooks to work from whereas the teacher used his ppts projected to the overhead TV screen.  

We began the course by making sense of the main topic, conflicts that can arise between students in the classroom, and also between parents, teachers, and administrative staff and talked about the possible sources of conflict (Gray and Stark, 1984):

 • Limited resources
 • Interdependent work activities
 • Differentiation of activities
 • Communication problems
 • Differences in perceptions
 • The environment of the organisation.

The types of conflict can be affective-emotional, cognitive- opinion based, behavioural- actions based, goal conflict of different outcomes and the interrelated conflicts which are all of these together.  As a natural outcome of this part we talked about conflict resolution strategies such as negotiation and mediation. Mediation involves a 3rd person, negotiation on the other hand should respond to three objectives:

 • Identification of differences between the parties
 • Making joint decisions
 • Building a commitment to resolve the conflict

When resolving a given conflict we are advised to focus on the problem, not on the personalities involved. One should be courteous but without sugar coating the problem. It is also important to keep our conversations or decisions strictly confidential and come up with a resolution together with the participants. We also talked about building and strengthening relationships with our students to be able to act quicker in either preventing or resolving conflicts with more success. Skilfully practiced active listening can also be a great help, so we conducted exercises in pairs how to maintain eye contact, be attentive, patient, keeping an open mind without interrupting the other person.

The other main topic up for discussion was bullying in the school. At this point it is important to differentiate about teasing and bullying. In teasing for example, the target doesn’t mind it, or it is reciprocal and done for fun by definition. In bullying the target feels badly or embarrassed to say the least, and it is intended to cause harm. We carried out exercises in the workbook to recognise early signs of it such as Verbal, Relational, Physical, Cyber and Sexual in nature. We learned how to identify warning signs indicating that someone is being bullied or somebody is becoming a bully. We also discussed the possible reasons of bullying specifically in our school types (high school, vocational school, pre-school) and the forms of cyberbullying. In this latter the role of the school and teachers is inevitable to prevent cliques in our classroom and build community spirit instead to have cooperative vs competitive classrooms. Finally, we defined the members of the bullying circle: possible defenders, supporters, bystanders, defenders, bullies and targets.

On Friday, before receiving our course certificates we were given a closing task to design anti-bullying posters and present them that we could use in our school as well.

I have to emphasise the outstanding importance of the support of the European Commission who has funded this mobility through Erasmus+, for which I am truly grateful.

This mobility was funded by the European Commission.

The information presented here does not necessarily reflect the views of the European Commission.

Here you can find our ever-expanding Erasmus page on our Avicenna website:  https://avicenna.hu/erasmus/

Kategória: Angol nyelvterület
kedd, 02 november 2021 18:11

Művészetterápia, Művészet, mint Terápia

  Nevem Pungor Krisztina. Vizuális kultúrát, valamint Hon- és népismeretet tanítok általános iskolában.  Először vettem részt Erasmus+ továbbképzésen. Firenzébe utaztam, ahol a Művészetterápiával, a művészet, mint terápiás eszköz felhasználásával ismerkedtem meg a kurzuson. Nagyon vártam már az utazást, mert a témakör régóta foglalkoztat, de nem utolsó sorban a város, és annak művészettörténeti jelentősége is nagyon vonzott. Hatalmas élmény volt élőben látni mindazt, amit tanítok, amit korábban csak könyvekben láttam. Szerencsére a vírushelyzet is mérséklődött annyira, hogy a múzeumok korlátozásokkal, de fogadtak látogatókat.

 Oktatónk nagyon szimpatikus volt, felkészült, nyitott, rugalmas. A frontális oktatás mellett mindig helyet kaptak kérdéseink, egyes témaköröket különösen részletesen átbeszéltünk. Csoporttársainkkal személyes tapasztalatainkat, módszereinket is megosztottuk egymással, ami nagyon hasznos volt számomra. A kurzus után közös csoportot is alakítottunk egy közösségi oldalon, ahol kapcsolatban maradhatunk, úgyhogy mondhatom azt, hogy új barátokat is szereztem.

  Minden napra kaptunk egy-egy kreatív, művészi feladatot is, ami akár tanórai gyakorlatba is beilleszthető. Nagyon tetszett, hogy személyes tapasztalatokat szerezhettem, saját önkifejezés útján. Érdekes volt olyan művészi tevékenységeket végezni, ahol nem feltétlen az eredmény, hanem az alkotás folyamatán, a közben szerzett élményen, a korlátok nélküli önkifejezésen van a hangsúly.

  Megismerhettem az irányított meditációt, amit minden alkotási folyamat előtt alkalmaztunk. Szintén érdekes élmény volt, és biztos vagyok benne, hogy iskolai gyakorlatban is alkalmazni fogom, vagy legalább is megpróbálom. ?

 Rengeteg új élménnyel, tapasztalattal, új módszerekkel lettem gazdagabb. Csak ajánlani tudom mindenkinek a továbbképzést! Nagyon várom, hogy újra mehessek.

 

Kategória: Angol nyelvterület
1. oldal / 4