Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: Firenze

szerda, 19 október 2022 21:58

SOFT SKILLS for STRONG TEACHERS

2022 októberében egy igen tartalmas héten vettem részt a SOFT SKILLS for STRONG TEACHERS ERASMUS továbbképzés keretében. A város maga lenyügöző, de egy hét alatt könnyen megismerhető és hamar otthonosan mozogtam és éltem “diákéletemet” a gyönyörű környezetben. Az iskola Firenze központjában volt és öröm volt minden nap gyalogosan besétálni az impozáns épületbe. Be kell vallanom azonban, hogy azt észleltem magamon, hogy igazi angol nyelvtanárként hiányzik a kurzuson kívüli angol nyelvi környezet - ugyanakkor most megismerkedhettem aszámomra eddig idegen, de egyedi és gazdag olasz kultúrával.

A kurzuson finn, orosz szlovák és magyar kollágákkal voltam együtt és a velük való

 megismerkedés, eszmecsere és együttműködés nagyban erősítette nyelvtanári identitásomat és együttműködési készségemet. A csoportmunkák során megtapasztaltam, milyen fontos a világos kommunikáció, feladatmegoszás, együttműködés.

Nagyon tetszett az első napi feladat, amelynek célja a csapatépítés és a város megismerése volt: 3 fős csoportokban kaptuk azt a feladatot, hogy a GOOSECHASE applikációt letöltve 90 perc alatt a várost bejárva különböző feladatokat teljesítsünk és azokról fotót töltsünk fel. Ezek a feladatok részben a város felfedezését szolgálták, részben mókás csapatépítő jellegűek voltak: pl. Állj olyan pózban, mint a szobor, találj különböző nemzetiségű embereket stb.

Az iskolába visszatérve közösen megnéztük az eredményeket és az elkészített képeket.

A kurzus főleg abban adott sokat, hogy a mindennapi nyelvtanítás során a tananyag átadása mellett  igyekezni fogok olyan feladattípusokat alkalmazni, melyek fejleszthetik a diákok olyan készségeit (SOFT SKILLS), amelyek minden más tanulási folymatban is lényegesek: pl. Az együttműködés , hatékony kommunikáció a csoportmunkában, a rugalmasság, a stresszkezelés.

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 10 július 2022 19:50

Storytelling for Education and Learning

Firenze, 2022. július 4-9.

A Storytelling for Education and Learning című egyhetes tanártovábbképzés Firenze történelmi városrészében zajlott a Europass Teacher Academy szervezésében egy régi épület igényesen berendezett, modern tantermeiben. A képzés részét képezte egy félnapos kirándulás is Toszkána tartományban, amelynek során néhány vidéki történelmi nevezetességet ismerhettünk meg, továbbá betekintést nyerhettünk a híres toszkán szőlőgazdálkodás és bortermelés hagyományaiba, valamint jelenébe.

Az öt napon át zajló, napi kétszer háromórás blokkokból álló tantermi képzés technikai feltételei kitűnők voltak: interaktív tábla, internethozzáférés és a különféle szerep-, ill. drámajátékokhoz szükséges sokféle segédeszköz könnyítette a munkát.

A képzést tartotó tréner felkészültsége kifogástalan volt, személyisége feltétlen megnyerő, magatartása segítőkész és barátságos. Rendkívül változatos tanári, tréneri módszerekkel tartotta, illetve vezette a foglalkozásokat, irányította a közös munkát.

A képzési program alapját és lényegét a csoport aktív tevékenysége képezte, amelyet a tréner rövid előadása vagy csupán felvezetője nyitott meg. A nyolc fős csoport minden tagja szerephez jutott, illetve feladatot kapott, hol egyéni feladatott, hol pedig két-három fős kiscsoportban elvégzendő munkát. Ez a módszer kitűnően fejlesztette mind a nyelvi, mind pedig az együttműködési kompetenciákat, illetve a csapatmunkához kapcsolódó készségeket.

A képzés fő témái voltak: a narrátor és az alkotó/író szerep a „sztorimesélésben”, azaz az irodalomban, beleértve az írott szövegeket és élőszóbeli előadást, különöstekintettel a népköltészetre. A népköltészet többé-kevésbé közös, európai hagyományaira, motívumaira alapozva egy tündérmese „kollektív írása”  révén modelleztük a népmese sajátos alkotásmechanizmusát. Fontos és nagyon érdekes téma volt a filmek „sztorimesélési” technikájának vizsgálata is, amelynek során filmrészleteket elemeztünk és alakítottunk át, fejlesztettünk tovább lehetséges, de az eredeti műtől eltérő epizódokkal, természetesen csoportmunkában. Számomra legnagyobb élményt mégis a videójátékok „sztorikezelési, -fejlesztési” módszereinek tanulmányozása jelentette. Annál is inkább mivel korábban videójátokokkal semmilyen formában nemigen foglalkoztam, és nem is feltételeztem, hogy ezeknek köze lehet a storytellinghez, tágabb értelemben az irodalomhoz. Ez a tapasztalat rávilágított egyúttal az informális tanulás során szerzett készségek és kompetenciák lehetőségére és értékelésére is.

Firenze csodálatos reneszánsz, történelmi környezetében zajló továbbképzésünk nagyon sok hasznos tapasztalattal, új felismeréssel szolgált számomra. Rávilágított sok olyan készségre, kompetenciára, amelyeknek eddig csak kis jelentőséget tulajdonítottam az irodalomoktatásban, például a társas kompetenciák, a kollektív alkotás, valamint a digitális kompetencia. Biztos vagyok benne, hogy a továbbképzés tanulságainak nagy hasznát fogom venni a középiskolai tanári munkámban.

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 12 augusztus 2023 09:54

Digitális média, fotó és videó az oktatásban

Két egyhetes, egymást követő tanártovábbképző tanfolyamon vettem részt a firenzei Europass Teacher Academy oktatási központban 2023. július 17-től 29-ig. Mindkét kurzus az IKT tágabb témaköréhez kapcsolható, hiszen az egyik a digitális média értő felhasználására fókuszált (Digital Media Literacy: Essential Skills for the Digital Age), míg a másik az audiovizuális eszközök kreatív és innovatív alkalmazására (Photo and Video Making in your Classroom: the Educational Power of Multimedia). A kéthetes továbbképzést rendkívül hasznosnak és relevánsnak találtam, és biztos vagyok benne, hogy a megszerzett tudást és továbbfejlesztett készségeket alkalmazom majd a saját oktató-nevelő munkám során.

Mivel kéttanítási nyelvű gimnáziumban dolgozom angoltanárként, célnyelvi civilizáció tantárgyat is tanítok az angol célnyelv mellett. A célnyelvi civilizáció tanmenete tartalmazza a média témakört, így az érettségi tétel is, tehát a digitális média értő felhasználása mint téma és készség teljes mértékben kapcsolható ehhez a tantárgyhoz. Természetesen a hasznossága túlmutat az osztálytermen, hiszen napjaink digitális világában elengedhetetlen a digitális médiatermékek értő és kritikus olvasásának készsége mindenki számára.  

De mit is tanultam, mivel gazdagodtam a digitális médiára fókuszáló képzés során? Elsősorban az értő és kritikus felhasználói stratégiákat említem, amelyekkel a különféle médiatermékek hitelességének és minőségének megítélése könnyíthető. Ezek a stratégiák lehetnek többek között nyelviek vagy vizuálisak. Tanulságosnak és hasznosnak találtam a hagyományos és a digitális média összehasonlítását, ill. történelmi távlatba helyezésüket. Nagyon fontos és aktuális kérdéskör megvitatására is sor került, amikor a mesterséges intelligencia szerepét taglaltuk az oktatásban, miközben a www.eduaide.ai oldalt térképeztük fel. Kurzusvezetőnk Cristina Salvatori személyes szakmai tapasztalatain keresztül illusztrálta az oldal használhatóságát. A kurzus alatt számos praktikus feladatot elvégeztünk, melyek többsége alkalmazható a tanórákon is, így a megszerzett tudás és készségek könnyebben továbbadhatók a diákjainknak.

A tanfolyam második hetében a fókusz a fotó- és videókészítésre esett. Míg az első héten az elméleti-gyakorlati képzés nagyjából fele-fele arányú volt, addig a második héten a gyakorlati rész sokkal nagyobb szerepet kapott. ’We got our hands dirty, so to speak.’ Tanfolyamvezetőnk Riccardo Manni irányításával lelkesen belevetettük magunkat a számtalan ingyenesen elérhető kreatív és innovatív internetes felület és applikáció világába, melyek segítségével interaktív audiovizuális tananyagokat készítettünk részben a már elérhető források testre szabásával, részben pedig teljesen egyedi, saját anyagok készítésével. Kipróbáltuk többek között a TED-ed, Edpuzzle, Filmora, OBS, Miro, Canva, Stop Motion Studio adta lehetőségeket. Dolgoztunk egyénileg, párban és kis csoportban, használtunk laptopot, okostelefont és gyurmát(!).

Számomra az egyik legemlékezetesebb és legkomplexebb feladat egy stop motion videóklipp elkészítése volt. Első lépésként szerepjátékos kártyákból ki kellett választanunk szereplőket, majd velük egy történetet kitalálni kis csoportban. (Alkalmazott készségek: önálló beszéd, egyeztetés, történetmesélés.) Majd a történet vizuális megjelenítésére került sor rajz vagy 3D-s formában kockákkal, gyurmával. Az én csoportom gyurmából készítette el a kiválasztott szereplőket és a szükséges hátteret. (Kreatív és kinetikus készségek aktivizálása.) Következő lépésként az okostelefonra letöltött Stop Motion Studio applikációval fotókat készítettünk a gyurmafigurákról úgy, hogy minden egyes kattintás előtt kicsit elmozdítottuk a szereplőket vagy a hátteret. (Együttműködés, egyeztetés.) Az applikáció a fotók összeillesztéséből videóklippet készít, ami link segítségével megosztható, ill. egyéb platformon tovább fejleszthető, pl. zenével vagy hangalámondással. Az elkészült videóklippeket a teljes csoport megtekintette és megpróbálta az eredeti történetet rekonstruálni. (Kreatív gondolkodás, történetmesélés.) A feladat nagyjából másfél-két órát vett igénybe, de a komplexitása és az élvezeti értéke megéri a ráfordított időt, mert az emlékezetes tanulással maradandó a megszerzett tudás és a készségek fejlesztése.

A kéthetes képzésem alatt összesen nyolc európai nemzet találkozott (beleértve a kurzusvezetőket és magamat): lengyel, román, osztrák, német, portugál, spanyol, olasz és magyar. A csoportragok együttműködése teljesen zavartalan volt, mindenki érdeklődőn és barátságosan viszonyult a többiekhez. Érdekes és tanulságos volt összehasonlítani az oktatás helyzetét és az oktatási körülményeket ezekben az európai országokban. Meglepő volt például számomra az, hogy a román kollégák milyen sok Erasmus diákmobilitási projektben vesznek részt. Nagyon tetszett továbbá az is, hogy a kulturális sokszínűség mellett a résztvevők különféle diszciplínákat képviseltek: volt közöttünk matematika-fizika, történelem, informatika, ének, művészettörténet és angol szakos kolléga. Többekkel nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a tanfolyami órák során és a közös firenzei felfedezéseink alkalmával. Az Europass Teacher Academy jóvoltából még a Chianti borvidéket is együtt látogathattuk meg. Mindenképp szeretném megőrizni ezeket az értékes szakmai és emberi kapcsolatokat, és bízom benne, hogy kialakíthatunk közös mobilitási projekteket a jövőben.

Nagyon hálás vagyok, hogy idén is részt vehettem Erasmus+ ösztöndíjjal tanártovábbképzésen, ráadásul egy olyan lenyűgöző és kulturálisan gazdag városban, mint Firenze. Köszönöm Horváth Zsolt iskolai koordinátorunknak a sok segítséget és dr. Fehérvizi Judit intézményvezetőnek a lehetőséget.

Végh Gyöngyi

angoltanár

Xántus János Két Tanítási Nyelvű Gimnázium

1055 Budapest, Markó utca 18-20.

2023. augusztus 10.

Kategória: Angol nyelvterület

Iskolánk az Erasmus+ Köznevelési pályázatán 6. alkalommal nyert támogatást.

Folytatni kívánjuk intézményünk 2014-ben kezdett nemzetköziesítési programját. Eddig támogatott pályázataink elért eredményei, egyre szélesedő tevékenységi köre bizonyítéka hatékony munkánknak. Az előző tanév folyamán Erasmus KA122-es pályázatot adtunk be Új utak az iskolában megjelenő szociális és kulturális szélsőségek közelítéséhez - közösségépítés új módszerekkel a pandémia után címmel . Az eredményt májusban közölte a Tempus Közalapítvány, miszerint a pályázat nyert, és 46 iskola közül az 5. helyre rangsorolták a koordinátorunk által elkészített pályázatot. Ennek alapján hét tanár vehet részt külföldi továbbképzésen.

Projektünk fő célja, hogy iskolánkban újraépítsük a közösségeket, a közel két éves elszigeteltség és a tanulók összetételének változása következtében kialakult szétesés után. Ezért égető szükségét érezzük annak, hogy a kommunikáció, a közöségi pszichológia és pedagógia legkorszerűbb módszereit megismerve, és gyakorlatban látva módszertanilag és szemléletben is friss, korszerű utakon haladjunk tovább. A pandémia legsúlyosabb következményei a motiváció elvesztése, a közösségek szétesése és az egymásra figyelés képességének csökkenése komoly károkat okozott a gyerekek és az oktatók körében is. A jelenléti oktatás újra indulásakor érzékeltük a feszültségeket, láttuk, hogy a diákok a virtuális és a valós térben is könnyebben és gyakrabban konfrontálódnak. A motiválatlanság mellett a lemorzsolódás, a tehetségek elkallódásának csökkenését is az új komplex innovatív módszerek sikerétől várjuk. Fontos, hogy egyénekből újra közösség, egyéniségekből pedig egy sikeres csapat épüljön újra.

Célunk, munkatársaink szaktárgyi ismereteinek bővítése. Az európai környezet a nyelvi kompetencia fejlődés mellett a kulturális tudatosság és szociális készségek fejlődését is eredményezi.

Intézményünk hatékonyabb működése érdekében tanulmányoztukaz európai organikus oktatási modellt, jó gyakorlatok gyűjtöttünk, amelyeket körülményeinkhez igazítva adaptálni tudunk.

Idei projektünk másik fontos célja, hogy bevonjuk a pályakezdő, illetve mobilitáson eddig még nem járt kollégákat a projektbe. A projekt tevékenységek közös végzése nyomán alakuló új projektmenedzsment nélkülözhetetlen további projektjeink szakmai munkái szempontjából. Ebben a pályázati évben hat mobilitásra, két kéthetes és négy egyhetes képzésre pályázunk öt munkatárssal.

Tanári kompetenciák fejlesztése céljából a nyáron 6 sikeres tanári mobilitás valósult meg a megnyert Erasmus+ pályázat keretén belül. Zsuponyó Ágnes tanárnő Rovinjban, Horvátországban vett részt „Varázsold elő tanítványodból a talentumot - Komplex 3+T program” című képzésen, és Amszterdamban a digitális média biztonságos és tartalmas használatáról, az online bántalmazások észleléséről és megelőzéséről tanult, és ezen képzések tartalmáról és sikeréről lelkesen számolt be a tanári kar részére. Daodáné Taska Judit, angol szakos tanárnő és osztályfőnök a Positive Mindset and Well-Being iskolai fejlesztéséről tanulhatott Barcelonában. Tőle is szintén tartalmas előadást hallgathattak meg a témáról a disszemináációs délelőttön. Mayer Eszter angol tanár és alsós tanítónő Firenzében vett részt egy nagyon hasznos és tartalmas képzésen az iskolai bántalmazások és konfliktusok megelőzése és kezelése témakörben. Koodinátorunk Barcelonában vett részt egy összetett képzésen, mely az iskolai kreatív klíma javításáról, az iskolai együttműködések hatékonyságáról, a motiválás új módszereiről és a közösségépítés eszközeiről nyújtott modern és hasznos gyakorlati ismereteket. Berta-Tóth Katalin magyar szakos tanárnő egy angol szakmai nyelvtanfolyamon vett rész, hogy idegennyelvi kompetenciája erősödjön. Sajnos korábbi koordinátorunk, Hudacsek Éva a tervezett továbbképzése előtt új kihívást választott, így az általa vállalt tematikus kurzust a tanári coaching képességek fejlesztését el kellett halasztanunk 2023 kora tavaszára. A feladatot, hogy a pályázatban vállalt kötelezettségünket teljesítsük, Zsuponyó Ágnes kolléganő vállalta magára, ő 2023 februárjában vett részt Bolognában egy rendkívül tartalmas szakmai továbbképzésen. A képzések tartalmáról és iskolai hasznosításáról, a projektünkben elért eredményekről az iskola honlapján és szakmai blogoldalakon is folyamatosan olvashatnak beszámolót.

Fucskó Anna – projektkoordinátor

Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 27 november 2022 19:58

Erasmussal Firenzében

Az idei augusztus számomra a csodálatos Firenzét tartogatta egy Erasmus képzés keretében. Nagy izgalommal készültem a képzésre a helyszín és az előttem álló kihívás miatt is. Ez volt az első alkalom, amikor külföldön vettem részt képzésen, ráadásul angol nyelven. Így ez az egy hét rengeteg élménnyel gazdagított.

Megtapasztaltam, hogy milyen jó egy idegen nyelvet használni, együttműködni Európa számos országából érkezett csapat tagjaival. Izgalmas, új IKT eszközöket kipróbálni, melyeket be tudok illeszteni a tanítási módszertanomba, és hasznos ismereteket tudok átadni diákjaimnak is. Tanárunk nem csak az IKT eszközök használatába vezetett be minket, de megismertetett az olasz kultúra, gasztronómia néhány elemével is. Például megosztotta velünk az olasz fagylalt titkát is!

Az 5 napos tanfolyam alatt jutott idő a város és a környék nevezetességeinek megismerésére is. A finom olasz ételek, italok megkóstolására is. A szombati kiránduláson, a varázslatos Toscán táj és városkáinak (Pisa, Sienna, San Gimignano) meglátogatása megkoronázta a hetet.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:

Konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia és az iskolai bántalmazás (bullying) megelőzése

2022 augusztusában egy hetes tanártovábbképzésen vettem részt Firenzében, az Europass Teacher Academy szervezésében, az Erasmus+ mobilitási program keretében.

A képzés hétfőn indult, de már előző pénteken elutaztam Firenzébe, hogy legyen idő nyugodt tempóban megismerkedni a várossal és a csodálatos Toszkánával. Mivel egyenesen Firenzébe tartó repülőjáratot nem találtam, bécsi csatlakozással utaztam, a bécsi reptéren vártam 4 órát, amíg a gépem elindult. Szerencsére meglepetésektől mentes utam volt, az Austrian Airlines járata menetrendszerűen indult. Firenzében a reptér elől indult a villamosjárat, ami bevitt az óvárosba. Kissé tartottam attól, hogy meg fogom-e találni a szállást, de félelmem alaptalan volt, a Google Maps segítségével negyedórás séta után szerencsésen megérkeztem. 

A szállást a képzést indító Europass szervezet biztosította, családi szállás volt, félpanzióval. Tudtam ugyan, hogy az óvárosban van, de miután megérkeztem, mégis meglepetésként hatott, mennyire központi helyen fogok lakni. Firenze híres hídjától, a Ponte Vecchio-tól kb. egy percre helyezkedett el, ami azt jelentette, hogy minden turistalátványosság nagyon közel volt. A lakás egy régi épület első emeletén volt, a kolléganőmmel ketten egy szobába kerültünk. A tulajdonos hölgy nagyon kedves volt, ízletes, autentikus olasz vacsorával várt. Mint kiderült, korábban évekig séfként dolgozott, így minden reggel és este szemet gyönyörködtető, ízletes ételkompozíciókkal traktált bennünket. 

 

Tökéletesen beszélt angolul, a férje amerikai volt, a gyerekei Ausztráliában élnek. Amikor megtudta, hogy én értek olaszul, onnantól kezdve velem csak olaszul kommunikált, ami nagyon hasznos volt, rengeteget fejlődött az olasztudásom. A többi szobában egy arab diák lakott, illetve egy spanyol pár, ők mindannyian olasz nyelvet tanultak. A közös vacsorák során angolul, illetve olaszul zajlott a társalgás, a házigazdánk rengeteg érdekes történetet mesélt az olaszországi életről, a lakás környezetéről, a firenzei mindennapokról.

 

Szombaton egész nap a városban sétáltam, nem volt szükség tömegközlekedési eszközökre, Firenze óvárosa sétával bejárható. Megnéztem a Cattedrale di Santa Maria del Fiore-t, vagy egyszerűen csak a firenzei dómot, amelyet 1296-ban kezdtek el építeni. A 8300 négyzetméter alapterületű és a kupolájával együtt 107 méter magas dóm a város legmagasabb épülete és egyúttal a jelképe is. 

Megnéztem az Europass Teacher Academy épületét is, hogy hétfőn zökkenőmentesen odataláljak. Az iskolaépület az óváros szívében található, egy régi épületben, lenyűgöző helyszínen.

 

Vasárnap a kolléganőmmel egész napos kirándulásra indultunk egy utazási iroda szervezésében Cinque Terre-hez, ami Öt Földet jelent. Ez a hely a Ligúr-tenger partjának egyik zord és nehezen megközelíthető része, nevét a területén osztozó öt településről kapta. Ez a világ egyik legszebb partszakasza a festői táj miatt. Cinque Terre-t az UNESCO felvette a Világörökség listájára. Gyönyörű partokat láttunk, festői, sziklára épült kisvárosokat, és még a tengerben is sikerült megmártózni. A fárasztó, de tartalmasan eltöltött nap után a szállásadónk kiadós tészta-vacsorával várt, amely mellé salátát tálalt.

Hétfőn reggel probléma nélkül megtaláltam az Europass Teacher Academy épületét, amely belülről még lenyűgözőbb volt, mint kívülről.  Miután elmondtam, kinek a tanfolyamára jelentkeztem, a recepciós hölgy elkísért a tanterembe. A tantermünk az ódon épület egyik nagyobb terme volt, amikor felpillantottam a mennyezetre, ámulva vettem észre egy régi freskó épen maradt részletét. A tanterem egyszerre volt régi és modern, csoportmunkára alkalmas görgős székek, Wifi-elérés, nagyképernyős tévé,  minden adott volt a hatékony tanuláshoz.A tanfolyam témája a Konfliktuskezelés, érzelmi intelligencia és az iskolai zaklatás megelőzése volt, az első nap ismerkedős, csapatépítő játékokkal indított a tréner hölgy, Leyla Dari. Megismerkedtünk a többi résztvevővel, igazi nemzetközi közösség szerveződött: 5-en voltunk magyarok az ország különböző részeiről, egy cseh lány, 2 lengyel, 1 bulgár, 1 spanyol és egy görög férfi. Mindannyian tanárokként dolgoztunk, és nagyon hasonló okok miatt döntöttünk emellett a tanfolyam mellett. Sajnos a Covid lezárások után sokat romlott a diákok együttműködési készsége Európa-szerte, mindannyian tapasztaljuk a konfliktusszámok emelkedését. 

Első nap a pozitív pszichológiát mutatta be nekünk Layla, amely a hagyományos pszichológiával ellentétben, nem azt kutatja, mi a baj az emberekkel, hanem azt, hogy mi van rendben velük. A pozitív pszichológia olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mi teszi az életet teljessé, élvezhetővé. Megismerkedtünk a pozitív pszichológia úttörője, Martin Seligman munkásságával, a PERMA modellel.  Szóba került a saját belső egyensúlyunk megtalálása, boldogságérzetünk fokozása. Ha a negatívumok helyett a pozitív érzések kerülnek túlsúlyba, az egyén jólléte is fokozódik. Az elménk sémák mentén működik, emiatt a pozitív gondolkodás tanulható és tanítható. Az erősségekre kellene koncentrálni, mi az, ami jó, ami sikerül, és ezáltal boldogabbak leszünk. Egy egyszerű gyakorlatot is bemutatott Layla, minden este meg kellene nevezni 3 dolgot, ami aznap jól ment, és el kellene gondolkodni azon, hogy miért történt így. 

Ezek után sor került néhány prezentációra, páran a csoportból bemutatták az iskolájukat. Érdekes volt, hogy mindannyian azt mondták, érezhetően növekedett a stressz és a feszültség a tanulók körében az utóbbi időben. 

Második nap az érzelmi intelligencia témáját jártuk körbe, szóba került az empátiás készség, a szociális tudatosság. Megtanultuk, milyen fontos az, hogy a tanulóink tisztában legyenek azzal, hogy mit éreznek pontosan. Layla szemléltető eszközöket mutatott nekünk, mint az érzelem-kör, amelyen a tanulók óra elején és a végén is be tudják jelölni az éppen aktuális érzelmi állapotukat. A dühkitörések csillapítására kreatív technikát tanított, le lehet rajzoltatni a gyerekekkel a düh nagyságát. Ha a gyerek egy nagy, vörös kört rajzol, könnyebben lecsillapodik. Én szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de kisebb gyerekekkel működhet.

 

A tanfolyam minden nap délután 14 óráig tartott, kedden délután elmentem a kolléganőmmel megnézni a Santa Croce templomot, a világ legnagyobb ferences rendi bazilikáját. A bazilika 16 kápolnájának freskói többségét Giotto és tanítványai festették, és itt található többek között Galileo Galilei, Macchiavelli, Michelangelo, Rossini, Dante síremléke is. A bazilika végtelen nyugalmában jól esett végignézni a műalkotásokat a város forgataga után.

Harmadik nap az iskolai konfliktusokról beszéltünk, arról, hogy az iskola a társadalom kicsiben, ugyanazok a konfliktusos helyzetek ott is megjelennek, a mindennapok feszültsége jelen van. Layla felsorolta a konfliktusokat kiváltó okokat, úgy mint a felsőbbrendűség-érzés, az igazságtalanság, sebezhetőség, a bizalmatlanság. Mindannyian példákat hoztunk a saját iskolánkban előforduló konfliktushelyzetekről. Megoldásként a beszélgetőkör merült fel, a mindennapi 20 perces beszélgetés bizonyítottan csökkenti a konfliktus-helyzeteket. 

Ezután az iskolai zaklatás, a bullying kérdéskörével kapcsolatban beszélgettünk, és szóba került az újabb formája, a cyberbullying is. A kutatások alapján az egyik leghatékonyabb módszer az iskolai zaklatás kezelésére és megelőzésére a kortársak által végzett mediáció.

Délután az intézmény által szervezett programon vettem részt, ami egy sétálós idegenvezetés volt Firenze óvárosában. Rendkívül érdekes volt, nagyon sok új információt tudtunk meg, minden 10 méteren volt valamilyen történelmi látnivaló.

Csütörtökön a kiégés megelőzéséről tanultunk, mit jelent a kiégés, kiket érint, mit tehetünk ellene. Szóba került a mindfulness, a meditáció, ezzel kapcsolatban rengeteg kiegészítő digitális anyagot kaptunk. Délután a csapatunk közösen leült egy vendéglőben, sokáig beszélgettünk, úgy érzem, igazán közel kerültünk egymáshoz.

Pénteken kincskereső túrára indultunk, letöltöttük a Wild Goosechase nevű applikációt, és az abban található feladatokat kellett négyes csoportokban megoldani a város területén. A játék időre ment, olyan feladatok voltak, hogy például keressünk egy női szobrot, utánozzuk, ahogy áll, és készítsünk fényképet, vagy keressük meg a Medici család címerét és fényképezzük le. Nagyon jól szórakoztunk, és én nagyon elfáradtam a végére, rengeteget gyalogoltunk. 

Ezek után megkaptuk a képzés elvégzéséről szóló oklevelet, amelyet egymásnak adtunk át, úgy, hogy közben pozitívan méltattuk egymás heti tevékenységét.

A fáradtság nem akadályozott meg abban, hogy délután még többet sétáljak, a helyi távolsági busszal ellátogattam a közeli Fiesole városkába, ahonnan belátható az egész Firenze. 

Szombaton az Europass szervezésében egész napos kiránduláson vettem részt, ellátogattunk Sienaba, San Gimignanoba, valamint Pisaba. Megannyi csodálatos helyszín, úgy érzem, ide vissza kell még térnem.

Vasárnap a villamossal kimentem a firenzei reptérre, ahol kiderült, hogy a repülőjáratom fél órát késik. A bécsi csatlakozás is késett ugyanennyit, szerencsére probléma-mentesen megérkeztem Budapestre. 

Ez volt az első Erasmus mobilitásom, és teljesen pozitív élményként ért, nagyon jó, hogy egy hétre ismét diák lehettem. Jó volt új és hasznos dolgokat tanulni, ismerkedni más országokban élő tanárokkal. Jövőre is szeretnék pályázni. 


Iskolám Erasmus+ oldala:

http://aquincum01.hu/page.php?40

Kategória: Angol nyelvterület
hétfő, 10 október 2022 07:29

Alkotás és (ön)elfogadás Firenzében

2022 augusztusában egy kalandos szűk hetet töltöttem el Firenzében az Erasmus+ program keretén belül. Az angol nyelvű kurzus témája a művészetterápiás eszközök tantermi alkalmazása volt. 

A város szépsége vitathatatlan, viszont engem személyesen nem ejtett rabul. Az olaszok nagyon hangosak, kiszámíthatatlan a tömegközlekedés, nagyon szűkek az utcák és valahogy nem divat a wc ülőke megléte. Ezekkel együtt is remekül éreztem magam, lenne mit tanulnom a lazaságról és az elvárásokról. Nagyon finomakat ettem és gyönyörű épületeket, alkotásokat láttam. Semennyi wc ülőkére sem cserélném el az élményt!

Na de vissza a képzésre! A csoportunk 14 főből állt, ez lehetőséget adott egymás jobb megismerésére. Kicsit kilógtam a sorból, ugyanis nem pedagógus, hanem iskolapszichológus vagyok, ez a különbség azonban feledésbe merült, ahogy belemerültünk a tanulásba és az alkotásba. Az oktatónak igazán magával ragadó volt a stílusa, roppant tapasztalt és hiteles tanár volt. Számos hasznos gyakorlatot tanultam, ahol nem a szavaké a főszerep, hanem a rajzolásé és a festésé. Nyugodjon meg a kedves olvasó, nem kell művésznek lenni ezekhez, magam is a pálcikaember szintjén állok.

Az egész kurzust átjárta az ítélkezésmentes, elfogadó attitűd, ami létfontosságú a pszichológusi munkában és nagyon jó lenne, ha a tanteremben és a magánéletben is jobban elterjedne. Mit jelent ez a gyakorlatban? Nem az számít, hogy hogyan rajzolsz, vagy milyen a nyelvtudásod. Az számít, hogy itt vagy, és értékes vagy. Sokszor elmondta az oktató, hogy “minden oké”. Oké az, ha megosztod a gondolataidat; oké az is, ha nem. Oké, ha csak nézed a lapot; oké az is, ha lemásolod a Mona Lisát. Természetesen ezt a hozzáállást nem lehet mindig megvalósítani, hiszen például matek órán nem annyira oké az, ha nem ír a diák a dolgozatra semmit. Szükséges azonban, hogy akár csak pillanatokra megtapasztalja az ember azt, hogy úgy van jól, ahogy van, ilyenkor balzsamozódik a lélek és új erőre kap az elme.

Köszönöm a lehetőséget és hálás vagyok az előkészítés, a lebonyolítás és az utómunka során mutatott elképesztő munkáért. Ha valaki belekóstolna a külföldi tanulás élményébe, annak javaslom a programban való részvételt, ha valaki pedig tart az ilyesmitől, neki kétszeresen javaslom!

Magam és kollégáim mobilitásáról részletesen olvashatnak a https://www.facebook.com/NeuErasmus1144 és a https://neuerasmus.weebly.com/ oldalakon.

Kategória: Angol nyelvterület
szerda, 28 szeptember 2022 15:01

Applikáció fejlesztési kurzus Firenzében

Az Erasmus+ program keretein belül részt vettem nyáron egy olyan tanfolyamon, melynek célja egy olyan applikáció fejlesztési módszer elsajátítása, mely jelentősen leegyszerűsíti a programozási feladatot.
A tanfolyam helyszíne Firenze volt, jún. 27-től, júl. 2-ig tartott. A módszertani oktatást egy olasz fiatalember tartotta, Lorenzo Gaspari.

Egyszerre tudott lazán, humorosan előadni, és a feladatokat úgy elvégezni, hogy szinte minden percben ellenőrizte, hogy mindenki értette-e, amit mond, és addig nem ment tovább, amíg mindenkinél nem működött hibátlanul a program.
Egy szóval kiváló oktató. Az órákat élveztük, és sokat tanultunk.

Az első nap azzal telt, hogy a csoport tagjai bemutatkoztak, illetve bemutatták városukat, iskolájukat. A csoportban 10-en voltunk:

2 spanyol tanár, 1 portugál, 1 német, 5 lengyel és én. A bemutatkozás során kiderült, hogy a spanyol iskola, bár nagyon sok diákot számlál, olyan problémákkal küzd, hogy nincs is mindig internet, mert távol van a lakóövezetektől. Az egyik lengyel iskola, mivel nemrég indult, még számítógépeket is alig tud a diákok rendelkezésére bocsátani. A német iskolát viszont a közeli VW gyár tabletekkel látja el, és rendszeres technikai segítséget is kap onnan. Részemről büszkén említettem, hogy nálunk 2, nagyon jól feleszerelt informatikai terem is a diákok rendelkezésére áll, sőt minden magyar diák felmenő rendszerben új laptopot kap egy állami program keretein belül használatra, sőt az én laptopom is ebből a programból van.
A kurzus végén még volt idő megismerkedni az MIT Inventor keretrendszer alapvető funkcióival is, melyeket a továbbiakban tanultunk meg használni. A második nap a keretrendszer képszerkesztési és manipulálási lehetőségeit ismertük meg. Délután lehetőséget kaptunk Firenze-i nevezetességeket felfedezni idegenvezetéssel, mint a Dóm, a Ponte Vecchio, stb.
A harmadik nap feladata egy számológép teljeskörű fejlesztése volt, melyet azonnal ki is próbáltunk.
A negyedik napon képszerkesztési feladatokból kiindulva készítettünk egy izgalmas pingvines játékot, melynek célja volt, hogy egy kis pingvin figurát (vagy más állatos képet) el kelljen kapni.
Az ötödik nap megtanultuk kezelni a mobilunk GPS adottságait, melyek segítségével térképes alkalmazások készíthetők. Az óra második részében betekintést nyertünk további fejlesztési lehetőségekbe, melyekkel már bármilyen informatikai igény esetén tudunk megfelelő alkalmazást készíteni. Így az adatbázis kapcsolatok működését is átvettük. Szombaton Toszkán kirándulást szervezett az Akadémia a környező turisztikai nevezetességek felfedezésére, mint Pisa, Sant Gimignano, stb.
Az odaúton Triesztben fürödtünk meg a tengerben (gyönyörű környék), és Páduában aludtunk, közben felfedeztük Bolognát, a visszaúton pedig Bibione homokos tengerpartján élveztük az Adriát. Sőt még az is belefért a programba, hogy szerda délután megnéztük Assisit!
Röviden a programban való részvételem nemcsak hasznos volt szakmai szempontból, hanem kiváló lehetőség is egy élményekben gazdag nyári program megvalósítására. Mindenkinek ajánlom!

Kategória: Olasz nyelvterület
Címkék:

Gimnáziumunk, a zsámbéki Keresztelő Szent János Iskolaközpont sikeres ERASMUS+ pályázatának keretében egyhetes továbbképzésen vehettem részt Olaszországban.

A firenzei Scuola Toscana tanfolyamát választottam ennek helyszínéül, mert programtervezetükben pontosan azt találtam meg, amire szükségem volt: szerettem volna olyan módszereket megismerni, amelyek segítségével közelebb hozhatom az olasz kultúrát diákjaimhoz. Örültem, hogy itt ráadásul minderre olasz nyelven nyílt lehetőség, így  közben saját nyelvtudásom is fejlődhetett.

Az ötnapos tanfolyam során délelőttönként olyan csoportos órákon vehettem részt, ahol a nyelviskola más haladó szintű diákjaival együtt tökéletesíthettük nyelvtudásunkat bonyolult szerkezetek, különleges kifejezések megismerése, árnyalatnyi jelentéskülönbségek, dialektális jellemzők vizsgálata által. Mindez oldott hangulatban, együttműködve, folyamatos, aktív interakcióban zajlott.

A délutáni órákon minden nap más, a nyelviskolában vagy a közoktatásban dolgozó tanár kollégát ismerhettünk meg, ők tartottak nekünk előadást, megosztották velünk az olasztanítás terén szerzett sokéves tapasztalatukat.  Megismerhettük az olaszországi közoktatás mai helyzetét, a nehézségeket, az ott élők mindennapi életét. Ugyanakkor nagyon nyitottak voltak felénk is, őszinte kíváncsisággal kérdeztek a magyar rendszerről, a mi problémáinkról, eredményeinkről.

A kurzuson sok érdekes témát érintettünk. A képzés célja az volt, hogy képesekké váljunk a diákokban felkelteni a nyelvtanulás vágyát, fenntartani a lelkesedést azáltal, hogy a nemcsak magát a nyelvet tanítjuk, hanem bevezetjük őket Itália gazdag és színes kultúrájába: mindezt irodalmi, képzőművészeti alkotások, a zene és természetesen a gasztronómia segítségével.  A délutánokra kulturális programok gazdag kínálatát ajánlották számunkra. Felejthetetlen élmény volt az Uffizi képtárat saját szakavatott vezetővel végigjárni. A hét megkoronázásaként egy valódi olasz főzőtanfolyamon vehettem részt! 

A tanfolyam során sok új ötlettel gazdagodott módszertani tárházam, megismertem új kiadványokat. Számomra a legértékesebbek azok a szakmai és baráti kapcsolatok, amelyek ennek a továbbképzésnek köszönhetően alakultak ki, s amelyeket továbbra is ápolni szeretnék. Különösen érdekes volt számomra annak a tanárnőnek az előadása, akitől az integráció olaszországi módjáról kaphattam olyan átfogó, tapasztalatokon alapuló tudást, amely további kutatásra ösztönöz, hisz ezen a területen tudom a két szakterületemet összekapcsolni.

Az autentikus nyelvi környezetben eltöltött idő, az olasz nyelvet évtizedek óta tanító kollégák tapasztalatainak megismerése, a konkrét módszertani tanácsok, ötletek olyan feltöltődést, motiváló erőt jelentenek számomra, amelyet biztosan diákjaim javára tudok majd kamatoztatni. Hálás vagyok ezért az élményért mindenkinek, aki hozzásegített, hogy ez a program megvalósulhasson! Remélem, lesz folytatás!

Kategória: Olasz nyelvterület
csütörtök, 15 szeptember 2022 09:53

Művészetterápia Firenzében

Firenze Toszkána szívében található, a reneszánsz szülőhelye, ahol lépten nyomon találkozhatunk a legnagyobb művészek zseniális alkotásaival. Nem véletlenül esett a választásom Firenzére. amikor azon gondolkodtam, a sok izgalmas helyszín és tanfolyam közül mit válasszak. Döntöttem: hol is lenne jobb művészetterápiát tanulni, mint ebben a művészetekkel átitatott csodálatos városban.

A művészetterápia számomra nem újdonság, két éve tanulom Antalfai Márta módszere alapján, de kíváncsi voltam arra, milyen ez a nagyszerű módszer, ha Olaszországban foglalkozhat vele az ember. Izgatottan mentem az első órára, leginkább az erőteljesen megkopott angoltudásom miatt aggódtam. Az első megnyugtató pillanat az volt, mikor kiderült, hogy van még egy magyar tanár a csoportban. Aztán egyre inkább oldódott bennem a feszültség, mikor láttam, hogy mindenki jókedvű, mosolygós. Egy bemelegítő játék után az iskolát kellett bemutatni. Én ppt-vel, jegyzetekkel felvértezve álltam a hallgatóság elé, nem sok teret engedve az improvizációnak. Voltak, akik nagyon talpraesetten, papír nélkül beszéltek, és érdekes módon egész jól értettem őket. Sok gyermekközpontú, játékos tanítási módszert, vidám hangulatú iskolát ismertünk meg. Számomra a legmeghatóbb a lengyel kolléganő bemutatója volt, aki arról beszélt, hogy az ukrán menekült gyerekek nehézségeit hogyan próbálják enyhíteni. Ő kimondottan ezért jött erre a kurzusra, hogy segítse ezeket a nehéz sorsú gyerekeket. Egyébként rendkívül színes volt a paletta: a tanárnő mexikói volt, a többiek Ciprusról, Lengyelországból, Olaszországból, Szlovákiából, Máltáról, Spanyolországból, Szlovéniából, Romániából érkeztek.

Mivel már van tapasztalatom a művészetterápia terén, óhatatlanul összehasonlítottam a gyakorlatokat a korábbiakkal. Az első szembetűnő különbség itt a lazaság, a kötetlenebb alkotómunka, a komolyzene helyett pedig a ritmusos, vidám zenék szóltak. A technikák sokfélesége ugyanúgy adott volt itt is: festettünk, rajzoltunk, agyagoztunk, montázst készítettünk. Sok kreatív, iskolai munkába is bevihető feladatot kaptunk. Nagyon tetszettek a csoportmunkák, ahol plakátot vagy épp installációt kellett készítenünk. Számomra legizgalmasabb mégis az volt, mikor elküldtek minket a városba, hogy keressünk egy szobrot, és írjunk arról egy történetet. Élvezetes volt, hiszen Firenzében minden szobor „mesél”, a nehézség csak ott kezdődött, hogy nekem nem angolul „szólaltak meg”, de végül ez is megoldódott. Jó társaságban hamar eltelt az egy hét, a zárókörös beszélgetésben pedig azt vettem észre, hogy már tudok én is folyamatosan mondatokban beszélni ?

Természetesen Firenzében nem maradhatott el a leghíresebb nevezetességek megtekintése sem. Egy 5 múzeumba szóló bérlettel indultam a városlátogatásra. Az Uffizi képtárba nem először látogattam el, most is lenyűgöző volt élőben látni Botticelli , Leonardo, Michelangelo munkáit. A híres Boboli kertben viszont nem jártam még korábban. Őszintén szólva szép kert, de lehetne szebb is. Valószínű, hogy a 40 fokos hőség és a nagy szárazság nyomai érződtek a növényeken. Kárpótlásul a kilátás a városra lenyűgöző látványt nyújtott. Követlenül mellette a Pitti Palota épülete áll, amely a Mediciek gyönyörű műkincseinek ad otthont. Nagy örömömre az egyik teremben a magyar Markó Károly festményeit is felfedeztem. A bérlettel még egy intarziákat bemutató kiállítást valamint egy archeológiai múzeumot is megnézhettem, amelynek gazdag egyiptomi gyűjteménye nagyon izgalmas volt számomra. Természetesen itt még nem álltam meg a látnivalók megtekintésével, a Dómot, az Akadémia kiállítását és több freskókkal gazdagon díszített templomot is láthattam. A templomokban különlegesség, hogy koporsókkal találkozunk, pl. a Santa Croce templomban van eltemetve Galilei és Michelangelo. Firenze szimbóluma a Ponte Vecchio, az aranyművesek boltjaival beépített híd. Esténként utcazenészek koncertjét élvezhettük a híd közepén.

Ez a festői hely engem, mint alkotót is megihletett. Az eldugottabb kis utcák hangulatát, a város impozáns látképét igyekeztem visszaadni a festményeken.

Hamar eltelt az egy hét. Lesz mire visszaemlékezni, ha véget ér a nyár, és beköszöntenek a szürke hétköznapok. Ha három szóval kellene jellemeznem ezt az utazást, azt mondanám: tanulságos, érdekes és felemelő.

Kanta Zsuzsanna

Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
1. oldal / 6