Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
péntek, 24 január 2020 12:16

Innováció a tanításban

Nagy lelkesedéssel indultam neki a pályázatunk témáját felölelő képzésre Barcelonában. Kicsit tartottam is tőle, mert a nyári – fiatal korosztály tanításáról szóló - képzés annyi pluszt adott, hogy nem gondoltam azt felül lehet múlni.

Teljesen más típusú volt ez a tanfolyam. Sokkal szépesebb skálán mozgott a tanítandók köre, ezért más fajta gyakorlatokat sajátíthattam el. Rengeteg új információt kaptam a Google Drive és a különböző netes felületek kiváló alkalmazási területeiről, valamint a számonkérés, értékelés számos fajtájáról. Legalább annyi jó gyakorlattal tértem haza, mint a nyári képzésem során. Ami rengeteg plusz adott, az a csoporttársaim rendkívül hálája és kedvessége amivel megköszönték, hogy  a 15 fős csoportunk milyen gondoskodással és megértéssel fogadta és kezelte  a nem nyelvtanárok nyelvi nehézségeit. A kezdeti félelmük teljesen eltűnt és feloldódtak. Látva azt, hogy ez a kis csoport mennyire segítőkész volt, bátran invitálom nem nyelvszakos kollégáimat is a módszertani képzésekre. Oktatónk mestere volt az innovációs technikáknak és nagyon gördülékeny, élvezetes órákat tartott.

Az iskola szervezésében lehetett városnézésen részt venni, így már az első napon megismerkedtünk Barcelona nevezetességeivel. A város elbűvölő, minden nap újabb és újabb arcát mutatja. Az ember egy percet sem unatkozik és beleveszik a katalánok forgatagába.

Bátran ajánlom mind a várost, mind a képzést az érdeklődők számára.

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 04 január 2020 08:44

IKT-s továbbképzés Barcelonában

2019 novemberében már az évben másodszorra vehettem részt Erasmus+ mobilitásban. Mivel az első nagyon jól sikerült, nagyon izgatottan vártam ezt a barcelonai IKT-s továbbképzést is. Izgatottságomat fokozta, hogy a spanyol politikai helyzet épp nagyon paprikás volt még az indulásunk előtti napokban is. Szerencsénkre ebből az ottlétünkkor már csak annyit tapasztaltunk, hogy a házak, intézmények homlokzatán sok helyen hirdette sárga szalag a katalán öntudatot. A továbbképzésen hatan vettünk részt - ez nem a képzés népszerűségét mutatta, tanév közben más országokban sem könnyű megoldani a helyettesítést. Három bolgár és két horvát kollégámmal próbálhattuk ki egymáson is az új appokat, weboldalakat. A tréning alatt mi magunk is “osztályként” működtünk, közösen létrehozott virtuális osztálytermünkben rendszeresen osztottunk meg egymással feladatokat, házi feladatokat vagy szintfelmérőket. Trénerünk már a képzést megelőző hetekben felvette velünk a kapcsolatot, felmérte, hogy ki milyen digitális eszközöket használ illetve mi az, amit mindenképpen szeretne elsajátítani. A gondos előkészítésnek köszönhetően az egész hét csupa hasznos újdonságot tartogatott számunkra. A pontos időbeosztásunkat ennek alapján kaptunk meg a képzés kezdő időpontja előtt egy héttel. Az összes feladat a katalán és spanyol kultúra illetve Barcelona múltja köré szerveződött, így nem csak új módszertani eszközöket kaptunk, de megismerhettük Spanyolországot és a várost is. A képzőhelyünk is szervezett vezetett túrát számunkra, így a város eldugottabb, de látványos részeivel is megismerkedhettünk. Mivel november végén vettünk részt a képzésen, a kiemelt látványosságokat leszámítva mindenütt kevesebb (de egyáltalán nem kevés) volt a turista. Barcelona adottságai fantasztikusak, a tengerpartja gyönyörű, a Montjuic-ról beláthatóak a közelről néha szemmel alig befogadható méretű pazar épületei. Mindemellett olyan történelmi és kulturális háttere van, ami egyedivé és különlegessé varázsolja. Talán mindezeknek köszönhető, hogy mágnesként vonzotta az olyan egyéniségeket, mint Gaudí vagy Picasso. Nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan jól szervezett, hasznos képzésen vehettem részt Barcelonában, ami ismét ellátott egy egész tanévre IKT-s eszközökkel.
Kategória: Angol nyelvterület
Az Erasmus+ tanári mobilitási pályázat támogatásával 2019. október 21-től november 1-ig két hetet töltöttem az angliai Scarboroughban (North Yorkshire) az Anglolang Academy of English nyelviskolában. Az Effective Use of Technology in Teaching (A combination of language improvement & TIT methodology) elnevezésű kurzust olyan pedagógusok számára hirdették meg, akik a technológia oktatási célú alkalmazásában szeretnének fejlődni és tudatosabbá válni. A kurzusleírás szerint a délelőtti, nyelvi fejlesztéssel foglalkozó tanórák a résztvevők magabiztosabb angol nyelvhasználatát tűzték ki célul, a délutáni módszertani szekció pedig friss és innovatív szemlélettel közelítette meg a technológiák oktatásban történő használatát. Előzetes elvárásaim meghatározásakor angol nyelvtudásom (szókincsem, nyelvi és kommunikációs készségeim) további fejlesztését tűztem ki célul annak érdekében, hogy az angol nyelven fellelhető oktatási segédanyagokat alkalmazni tudjam kémiatanári munkámban. A pályázat benyújtásakor motivációs levelemben azt is leírtam, hogy tanügyi igazgatóhelyettesként feladatom az idegen nyelvi tanórák látogatása, ezt a feladatot is hitelesebben láthatnám el magasabb szintű angol nyelvtudással. Emellett a kurzus résztvevőjeként bővíthetném pedagógiai eszköztáramat, 21. századi IKT-módszertani ötleteket kaphatnék, új tanulásszervezési eljárásokat sajátíthatnék el. Megismerkednék az Egyesült Királyságban aktuálisan használt legmodernebb digitális pedagógiai módszerekkel, szoftverekkel és eszközökkel. Terveim között szerepelt az is, hogy a kulturális programokon megismerhetem a mai angol valóságot és iskolarendszert, illetve annak multikulturális kihívásait. Attitűdök terén jómagam és az iskola elvárásai között szerepelt az is, hogy a program során megszerzett kompetenciáim birtokában képes leszek hozzájárulni az iskola nemzetköziesítéséhez. A projekt iskolai koordinátorai előkészítő meetingeket szerveztek számunkra annak érdekében, hogy minden fontos információval rendelkezzünk. Közös Facebook-csoportban osztották meg velünk a legfontosabb dokumentumokat, teendőinket és figyelmeztettek a betartandó határidőkre is. A felkészülést nagyon jól segítette a kiutazás előtti időszakra megszervezett 10 órás angol nyelvi belső továbbképzés, amelyen nem nyelvszakos kollégáim vettek részt. Nekem ez már a második Erasmus+ kurzusom volt, az előző évben csak a nyelvi fejlődés volt a célom. Mivel ezt követően itthon is jártam csoportos nyelvórákra, ezért a kiutazás előtti felkészítésre már nem volt szükségem. A fogadó intézmény a kiutazás előtt egy 4 hetes e-learning kurzus segítségével teremtett kapcsolatot leendő nyelvtanulóival, illetve így osztotta meg hatékonyan a legfontosabb információkat, erre a kurzusra is jelentkeztem. A nyelvi kurzuson és a kulturális-szabadidős programok során szerzett tapasztalataim felülmúlták előzetes várakozásaimat. A délelőtti tanórákon nagyon változatos feladatokon keresztül és módszerek segítségével történt nemcsak kommunikációs készségünk fejlesztése és kiejtésünk javítása, hanem a tematikus szókincsfejlesztés és a nyelvtani ismeretek bővítése is. Mind a nyelvórákon, mind a szabadidős programok alkalmával folyamatos lehetőség volt a más nemzetiségűekkel való beszélgetésre, közös munkálkodásra. A nyelviskolában egyáltalán nem volt magyar anyanyelvű csoporttársam, így mindvégig csak angol nyelven volt lehetőségem kommunikálni. A délelőtti órákon nyelvi fejlesztés volt a program mindenki számára, az én csoportomban a két hét során a katariak és a litvánok voltak többségben, emellett bolgár, ománi és olasz csoporttársakkal is együtt tanulhattam. Érdekes színfoltja volt scarborough-i tartózkodásomnak a Halloweenre való készülődés megtapasztalása, a hozzá kapcsolódó népszokást, szellemes és ijesztő történeteket, babonákat és félelmeket a tanórák témái közé is beemelték szemfüles tanáraink. A délutáni időszak már a módszertan jegyében telt a legtöbb csoportban, itt két bolgár tanárnővel voltam közös csoportban. A tanárunk minden általa javasolt program működését megmutatta az interaktív képernyőn, és módszertani tanácsokkal is ellátott bennünket. Az alkalmazások egy részét mi magunk is kipróbáltuk a mobiltelefonunk segítségével. Nagyon tetszett az iskola légköre, amely nagyon barátságos, nyitott, segítő és rugalmas volt. Megtapasztaltam, hogy képes vagyok angol nyelven megértetni magam akkor is, ha nyelvtanilag esetleg nem hibátlanok a mondataim. A két hét során nagyon sok pedagógus tartott nekünk nyelvórát, így változatos módszereket és sokféle személyiséget ismerhettünk meg. A pedagógusok hangsúlyt fektettek arra is, hogy az angol mindennapokban való eligazodásunkhoz is támpontokat nyújtsanak, így beszéltek nekünk a helyi szokásokról (Halloween, ötórai tea), az étkezésről, közlekedésről, aktuális programokról és a környék főbb látnivalóiról is. A tavaly nyári kurzushoz viszonyítva az őszi időszakban jóval kisebb létszámú nyelvtanuló volt az Anglolang-ben, így sajnos sem szerdánként, sem a hétvégeken nem szerveztek számunkra tanulmányi kirándulást. Egyetlen kivételként az első hét csütörtökjén a közeli University Technical College-ban tettünk tanulmányi látogatást, amely számos tanulsággal és megvalósítható ötletekkel is szolgált számomra. Saját szervezésben azért – a hűvös és esős idő ellenére is – elmentünk kirándulni: az egyik délután a csodálatos középkori várost, Yorkot látogattuk meg, az első hét szombatján pedig Durham középkori városát és eredetileg román stílusban épült, gótikus katedrálisát tekintettük meg. A mellette álló kastély – amely a Harry Potter filmsorozat 2. részében forgatási helyszín is volt - a katedrálissal együtt az UNESCO Világörökségnek részét képezi. A kirándulások során tapasztalatot szereztem az angolok mindennapi életéről, régmúlt történelméről és kultúrájáról is. Természetesen végiggondoltam azt is, hogyan alkalmazhatók a mobilitás során megszerzett tanulási eredményeim saját munkámban, illetve az iskola gyakorlatában. A nyelviskolában megismert és átélt módszertant jól megfigyeltem abból a szempontból is, mennyire tudom majd saját tanítási gyakorlatomban alkalmazni, átvenni bizonyos részeit, illetve adaptálni a helyi viszonyokhoz. Matematika-kémia szakos tanárként az angol nyelven hozzáférhető tananyagok és szakmai-módszertani szakirodalom használatához segít hozzá a mobilitás során megszerzett nyelvtudás, illetve az idegen nyelvvel kapcsolatban korábban érzett gátlásaim megszűnése. Tanóráimon is használhatok angol nyelvű tananyagokat, hiszen a tanulóknak általában nem okoz problémát ezek megértése, csak a saját kompetencia-korlátaim szabtak ennek határt. A tantárgyak közötti koncentráció ezért ilyen módon is megvalósulhat. A munkaközösségen belül is szeretném megosztani az ilyen módon hozzáférhetővé váló oktatási anyagokat, illetve a saját tanulási folyamatomban megtapasztalt és adaptációra alkalmasnak értékelt módszereket. A digitális módszertani újdonságokat alkalmazni fogom a tanóráim során, a tanultakat bemutatom a munkaközösség és igény szerint a nevelőtestület tagjainak is. Igazgatóként az angol és a szakmai angol nyelvórák látogatásához, a tanórák megalapozottabb elemzéséhez, értékeléséhez segít hozzá az idegen nyelvi kompetenciáim fejlődése. Magasabb színvonalú angol nyelvi kommunikációs készségeim birtokában lehetővé válik a tanulói mobilitási projektek találkozóin való aktív részvételem. A nemzetközi tapasztalatszerzéssel kapcsolatos attitűdjeim 180 fokos fordulatot vettek a programon való részvételem óta: keresem a lehetőségét egy további mobilitási programon való részvételnek (továbbá nagyon szeretném az oktatás terén nálunk sikeresebb országok iskolarendszerét tanulmányozni). Pedagógusként és vezetőként is messzemenően támogatom iskolánk részvételét a nemzetközi programokban, hiszen saját magam átélhettem, mennyit képes nyújtani az egyes pedagógusnak és az intézménynek is. Hálásan köszönöm ezt a páratlan lehetőséget minden olyan személynek és szervezetnek, aki és amely hozzájárult a projekt megvalósulásához.
Kategória: Angol nyelvterület
szerda, 21 szeptember 2016 09:47

Oroszul Lettországban

Az Óbudai Gimnáziumban visszatérőben van az orosz nyelv oktatása, így több okból is szerettem volna Erasmus+ KA1-es pályázat keretében továbbképzésen részt venni, melyek között elsősorban nyelvi kompetenciám fejlesztése, metodikai ismereteim bővítése, és a nemzetközi kapcsolatok erősítése szerepeltek.
A kurzus címe "Kommunikáció és interaktív nyelvtan" volt melynek programját a továbbképzést szervező Latinsoft előre elküldte, amelyhez igyekeztek tartani magukat, de ez nem mindig sikerült. Két előadó is megbetegedett (egyikük meggyógyult, és így utólag meg tudta tartani az óráit). Sokszínű, érdekes, tartalmas anyagot állítottak össze. A kellő számú jelentkező hiánya miatt kénytelenek voltak nyárra tenni a kurzust, emiatt kimaradt a legizgalmasabb rész: az iskolákba tervezett óralátogatás. Szándékoltan sok tanár foglalkozott a csoporttal, mindannyian nyitottak, rugalmasak voltak, szívesen reagáltak a felmerülő kérdésekre.

Hasznos volt, hogy olyanok tartották az órákat, akik az oroszt mint idegen nyelvet oktatják, bár alapvetően más helyzetben vannak, mint mi: Daugavpils az egyetlen olyan lett város, ahol még az utcán is szinte csak orosz nyelvet lehet hallani, és minden osztályban vannak orosz anyanyelvű tanulók. Érdekes volt szembesülni más országok gyakorlatával és az ottani tapasztalatokkal is: a csoport 11 tagjából öten szlovákok, ketten lengyelek, négyen magyarok voltunk. Sok segítséget nyújtottak azok a tanártársaink, akik már évek óta használnak bizonyos internetes programokat, és pl. azt is meg tudták mondani, diákjaik milyen orosz nyelvű sorozatokat néznek szívesen. Hosszabb távon akár kapcsolatot is kiépíthetünk velük, mert Szlovákiába könnyebben utazhatunk csoporttal, mint Oroszországba vagy Lettországba (a távolság és a költségek is jóval nagyobbak lennének).

Az előadók minden anyagukat megosztották velünk, a tökéletes technikai feltételekkel rendelkező teremben lévő számítógépen minden anyagot rendelkezésre bocsátottak, prezentációikat letölthettük.

A kulturális programok színesek voltak, közelebb vittek a helyi kultúrához, szokásokhoz, idegenvezetőink (ketten voltak) nagy tudásról adtak számot.

A szállás választható volt: a csoport egy része szállodában lakott (ők többnyire egy helyen voltak), de családoknál is lehetett lakni. Én ez utóbbit választottam, így ugyanis érdekes dolgokat tudhattam meg az ottani életről. A Latinsoft pontosan (és megnyugtatóan) szabályozta a feltételeket (még az internethasználatra is kitérve).

Mivel iskolánkban visszatérőben van az orosz nyelv oktatása, így több okból is szerettem volna továbbképzésen részt venni, ezek: nyelvi kompetenciám fejlesztése, metodikai ismeretek szerzése, kapcsolatok erősítése. Úgy érzem, ezeket sikerült megvalósítanom, a továbbiakban hasznosítani tudom majd, és meg is fogom osztani a kollégáimmal a tapasztalataimat.

Köszönöm a lehetőséget A Hungary Expert munkatársainak, akik fáradtságot nem kímélve segítettek felkészülni az utazásra, Szűcs József igazgató úrnak és Tamási Anita igazgatóhelyettes asszonynak az Óbudai Gimnázium vezetéséből a program szakmai támogatásáért, végül a Tempus Közalapítványnak, akik lehetővé teszik a pályázatok megvalósulását.

Ezen a linken az Óbudai Gimnázium Erasmus+ honlapja érhető el.

Kategória: Orosz nyelvterület