Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: Lindau

vasárnap, 12 november 2023 19:27

Tanulás az iskola falain belül és kívül

Disszemináció

2023 nyarán részt vehettem Lindauban, Németországban egy kéthetes kurzuson az ID KA122 – SCH – D5851AD1 – 2023 Erasmus projekt keretében. A Dialoge nyelviskola által felkínált kurzusaim főbb súlypontjai a párbeszéd, a páros és csoportmunka, a szerepjáték és egy innovatív, új nyelvtanítási módszer, a Montanalingua volt, mely jól illeszkedett a saját iskolám célkitűzéseihez.

Egyrészt a külföldi, németországi tartózkodás lehetővé tette, hogy fejlesszem saját nyelvi kompetenciáimat. Az idegennyelvi környezetben legfőképp hallásértésem és beszédkészségem fejlődött, sokkal magabiztosabbá váltam. Erre nagy szükségem is volt, hiszen ebben a tanévben kezdek el tanítani első osztályosokat németre, akik szintén csak hallás és beszéd útján tanulnak idegen nyelvet. A kurzus által felkínált szerepjátékok is tulajdonképpen erre a két készségre épültek.

Másrészt német nyelvi környezetben sokkal jobban megfigyelhettem, hogyan lehet a tanultakat a való életben alkalmazni, hogy a megfigyelés, a személyes tapasztalat milyen sokat számít. Mindig is foglalkoztatott az a kérdés, hogy vajon hogyan lehet az iskola falain belül tanultakat a környezetünkben is alkalmazni, illetve hogyan lehet az iskola falain kívül tanultakat az iskolába bevinni.

Mivel magam is részt vettem a kurzus részeként egy nyelvtanfolyamon, ismereteket szerezhettem a jelenlegi német oktatási gyakorlatról és megismerhettem egy új, innovatív oktatási módszert. A MontanaLingua a nyelvoktatás egy olyan megközelítése, mely magában foglalja a szabadtéri kísérleti tanulás ötleteit, módszereit és értékeit. Megtanultam, hogyan használjak és integráljak szabadtéri gyakorlati tevékenységeket, csoportos játékokat a tanítási – tanulási folyamatba. Mindezek által önbizalmam erősödött, nagyobb jártasságot szereztem csoportépítés és -vezetés terén.

Ez az új, innovatív módszer megjelenik már ebben a tanévben is a tanóráimon. A tanultakat integrálom, és kipróbálom diákjaimmal: többször fogunk a folyosón, az ebédlőben, az iskolaudvaron vagy a közeli parkban játékos feladatokat megoldani közösen. Ezzel nem csak statisztikailag növelem a kisdiákok szabadban töltött óráinak számát, hanem kommunikációs helyzeteket teremtek a számukra, melyekben természetszerűleg kell használniuk a nyelvet. Ezen órák sikerét egyszerű kérdőívekkel tudom mérni, melyben smiley figurákat kell kiszínezniük, illetve a szülők adhatnak visszajelzést, hiszen a kisdiákok még mindent elmesélnek otthon.

A kurzus nagy előnye volt az is, hogy a nyelviskola több tanárát is megismerhettem, illetve felvehettem a kapcsolatot a kurzuson résztvevő magyar és cseh tanárokkal. Közös tanóralátogatások segítettek nekünk abban, hogy a tevékeny részvétel által saját tapasztalatokat gyűjtsünk, illetve utána közösen átbeszéljük, megvitassuk, továbbfejlesszük az átélt szerepjátékokat, párbeszédeket, csoportmunkákat. Ez az együttgondolkodás nagyban segítette saját ötleteink, tapasztalataink cseréjét. Könnyebb volt belehelyezkedni mások nézőpontjába, megélni a másfajta gondolkodás fontosságát.

A kurzuson tanult lehetőségeket készségek és képességek mentén csoportosítottam egy magyar nyelvű gyűjteményben: szókincsfejlesztés, nyelvtani szerkezetek, hallásértés, beszédkészség, olvasáskészség, íráskészség és MontanaLingua. Ezek nem csak idegen nyelvi órán, hanem bármely más órán is hasznosíthatók. A wakelet gyűjteményt megosztottam kollégáimmal, így mindenki kedvére keresgélhet benne, kiválaszthatja a csoportjának legmegfelelőbb eszközöket, kipróbálhatja és végül beemelheti a jövőben a tanmenetébe.

A tanultakat a gyakorlatban szeretném bemutatni pedagógustársaimnak, de nem egy hagyományos bemutató óra keretében, hanem egy képekből és videókból álló összeállítással, mert úgy több apró részletet ismerhetnek meg. Célom az, hogy átfogóbb képet kaphassanak az új módszerről, annak rendszerét, ne csak egyetlen elemét ismerhessék meg. Ez az összeállítás a szülőkkel is megosztható az iskola által szervezett novemberi bemutató órákhoz kötötten.

Az általam összeállított gyűjtemény egy iskolán belüli tudásmegosztó fórum része is lehet. Sőt, kilépve az iskola kapuin az iskola honlapján keresztül a szülőket is elérjük, illetve a kerület más iskoláinak pedagógusait is tájékoztathatjuk az Erasmus – projekt során tanult módszerekről, az iskolában folyó munkáról.

Záborszkyné Kuzmann ildikó

A wakelet – gyűjtemény címe

https://wakelet.com/wake/5uGgNVb1OfyIMHOwJGHHI

Kategória: Német nyelvterület
Címkék:

Német szakos tanárként kiemelten fontosnak tartom az általam tanított nyelv folyamatos gyakorlását, nyelvtudásom fejlesztését, a kultúra megismerését, ezért nem volt kérdés, hogy a német nyelvű országok valamelyikét válasszam. Végül Németországot választottam, azon belül is a bodeni-tó partján fekvő Lindau városát (Bayern tartomány). Itt egy 5 napos kurzuson vettem részt  Sprache und Methodik in der Praxis Lehrerinnen und Lehrer für Deutsch als Fremdsprache címmel, mely kifejezetten a németet idegen nyelvként tanító tanároknak szólt. A képzés egyaránt célozta a nyelvtudás fejlesztését és a módszertani ismeretek bővítését.

Az órarendünk kialakítása tanulóbarát volt, a képzők azt is szem előtt tartották, hogy a résztvevőknek ideje és ereje is maradjon a kikapcsolódásra, kirándulásra, feltöltődésre. Két oktatónk volt, akik rendkívül felkészültek és motiváló személyiségek voltak. Nem csak az oktatás tárgyát képező módszertani gyakorlatok elméleti átadása által bővült a szakmódszertani eszköztáram, hanem az óráikon alkalmazott gyakorlatok révén is. A munkaformák rendszeres váltogatása, a kreatív feladatok alkalmazása, az óra felépítésének megtervezettsége mind-mind a későbbi pályámon hasznosítható tapasztalatokhoz juttattak. A feladatok megoldása rendkívül hasznos volt, hiszen ismét diák szerepbe bújhattam, és megtapasztaltam, milyen a katedra túloldalán ülni és hogy mennyit számít egy-egy tanóra sikerességében az, hogy az óra alaposan átgondolt, a csoport szintjéhez igazodó és érdekes legyen, valamint, hogy felszabadult hangulatban teljen. Oktatóink személyiségükkel is példát adtak, a hibázáshoz való viszonyuk, az ellentétes vélemények elfogadásában és segítőkész hozzáállásukban példaértékűen viselkedtek.

A csoport összetétele igen változatos volt. Kurzustársaim között voltak cseh, lengyel, orosz, spanyol, kínai és koreai nemzetiségűek is, rajtam kívül pedig három magyar kolléga is ezt a képzést választotta. A nyelviskolában alapszabály volt, hogy csak németül beszélgetünk, de minthogy a szabadidőnket is együtt töltöttük többen, így természetesen a kirándulások, az étkezések alkalmával is német nyelven folyt a csevej. Ahogy a mindennapi élet összes területén is, kezdve a reggeli kávé megvásárlásától a menetjegy megváltásán át, az utcai útbaigazításig. És ez az, ami olyan igazivá, életszerűvé tette a hetemet. Megtapasztalni azt, hogy ugyanabban a világban, ugyanabban az emberi testben, ugyanazokkal az élethelyzetekkel élő emberek élnek Lindauban is, mint Nagykőrösön, de a gondolataikat egy számunkra idegen nyelven formálják és közlik. A nyelv ismerete volt az a kód, ami által személyes kapcsolatok köttethettek közöttünk, és amiről az iskolában is oly sokszor szó esik a kommunikáció egyik alapvető tényezői között.

Rendkívül sok élménnyel gazdagodtam kint tartózkodásom ideje alatt, melyekre mindig jó szívvel fogok gondolni. Megerősödött bennem az is, hogy bátorsággal kell a kihívások elé tekinteni. A jövőben diákjaimat és kollégáimat egyaránt arra bíztatom, hogy merjék megragadni a hasonlóan kínálkozó lehetőségeket, lássanak világot, szerezzenek élményeket, és invesztáljanak a nyelvtudásuk fejlesztésébe időt, energiát, mert ez egy biztosan megtérülő befektetés! Feltöltődve, új élményekkel-tapasztalatokkal, és magabiztosabban vágok bele az új tanévbe. A képzéstől és kint tartózkodástól elvárt megújulás jegyében hatékonyabban folytatom tanári munkámat, ami reményeim szerint diákjaim nyelvtudására és személyiségére is pozitív hatással lesz.  

Nagyon örülök, hogy részese lehettem iskolám Erasmus+ pályázatának, és hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattam!

Petró Emese
az Arany János Református Gimnázium magyar-német szakos tanára

ERASMUS+ 2023 | Arany János Református Gimnázium és Kollégium (ajrg.hu)

Kategória: Német nyelvterület
Címkék: