Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
csütörtök, 19 március 2020 18:10

Bacelona - We all all special

We are all special”  - Inclusion and support to special needs students in and out of the classroom

Szeptemberben egy hetet töltöttem Barcelonában az Europass Teacher Acadamy által szervezett továbbképzésen, a Barcino School tanfolyamán. A továbbképzés a speciális nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos volt. (We are all special – inclusion and support to special nedds students in and out of the classroom). A főként elméleti tananyagot tartalmazó továbbképzésen rajtam kívül még 3 olasz, 2 lengyel és 3 aland-szigeteki tanár vett még részt.

A továbbképzés az ismerkedés, bemutatkozás után a spanyol oktatási rendszer felépítésével kezdődött. Majd elkezdődött a részletes oktatás a speciális nevelési idényű tanulókkal kapcsolatban.  A második nap az ADHS témakörrel foglalkoztunk. Megismertük, hogy milyen a számukra ideális tanulási környezet. A nap második felében pedig az autista gyerekekről volt elméleti oktatás. Illetve egy-egy gyakorlati feladat számukra. A harmadik nap egy relaxációs gyakorlattal kezdődött. Ezen a napon a kreatív gondolkodás, a befogadás, és a tanulási nehézségek voltak a fő témakörök.  A diszlexia, a diszgráfia és diszkalkulia elméleti hátterét is megismertük, azonban jobb lett volna több gyakorlati feladatot látni az ilyen tanulók fejlesztéséhez. A negyedik napon a tanteremben lévő érzelmekkel foglalkoztunk, és hogy ezek milyen hatással vannak a tanulókra. Megismerkedtünk a mindfullness fogalmával, részletes oktatást kaptunk ezzel kapcsolatban. Az ötödik napon szintén a kreatív gondolkodás volt a fő téma, illetve a problémamegoldás, amellyel kapcsolatban egy projektet is el kellett készíteni. Végezetül egy összegzés volt, illetve megkaptuk a bizonyítványokat.

A kurzus során megfelelő szabadidő volt Barcelona látványosságait megtekinteni. Így az egy hét alatt sikerült minden nevezetességhez ellátogatni.

A továbbképzés során sok olyan ismeretet tanultam, amelyeket majd próbálok beépíteni a tanítási gyakorlatba.

Kategória: Spanyol nyelvterület
péntek, 24 január 2020 12:16

Innováció a tanításban

Nagy lelkesedéssel indultam neki a pályázatunk témáját felölelő képzésre Barcelonában. Kicsit tartottam is tőle, mert a nyári – fiatal korosztály tanításáról szóló - képzés annyi pluszt adott, hogy nem gondoltam azt felül lehet múlni.

Teljesen más típusú volt ez a tanfolyam. Sokkal szépesebb skálán mozgott a tanítandók köre, ezért más fajta gyakorlatokat sajátíthattam el. Rengeteg új információt kaptam a Google Drive és a különböző netes felületek kiváló alkalmazási területeiről, valamint a számonkérés, értékelés számos fajtájáról. Legalább annyi jó gyakorlattal tértem haza, mint a nyári képzésem során. Ami rengeteg plusz adott, az a csoporttársaim rendkívül hálája és kedvessége amivel megköszönték, hogy  a 15 fős csoportunk milyen gondoskodással és megértéssel fogadta és kezelte  a nem nyelvtanárok nyelvi nehézségeit. A kezdeti félelmük teljesen eltűnt és feloldódtak. Látva azt, hogy ez a kis csoport mennyire segítőkész volt, bátran invitálom nem nyelvszakos kollégáimat is a módszertani képzésekre. Oktatónk mestere volt az innovációs technikáknak és nagyon gördülékeny, élvezetes órákat tartott.

Az iskola szervezésében lehetett városnézésen részt venni, így már az első napon megismerkedtünk Barcelona nevezetességeivel. A város elbűvölő, minden nap újabb és újabb arcát mutatja. Az ember egy percet sem unatkozik és beleveszik a katalánok forgatagába.

Bátran ajánlom mind a várost, mind a képzést az érdeklődők számára.

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 04 január 2020 08:44

IKT-s továbbképzés Barcelonában

2019 novemberében már az évben másodszorra vehettem részt Erasmus+ mobilitásban. Mivel az első nagyon jól sikerült, nagyon izgatottan vártam ezt a barcelonai IKT-s továbbképzést is. Izgatottságomat fokozta, hogy a spanyol politikai helyzet épp nagyon paprikás volt még az indulásunk előtti napokban is. Szerencsénkre ebből az ottlétünkkor már csak annyit tapasztaltunk, hogy a házak, intézmények homlokzatán sok helyen hirdette sárga szalag a katalán öntudatot. A továbbképzésen hatan vettünk részt - ez nem a képzés népszerűségét mutatta, tanév közben más országokban sem könnyű megoldani a helyettesítést. Három bolgár és két horvát kollégámmal próbálhattuk ki egymáson is az új appokat, weboldalakat. A tréning alatt mi magunk is “osztályként” működtünk, közösen létrehozott virtuális osztálytermünkben rendszeresen osztottunk meg egymással feladatokat, házi feladatokat vagy szintfelmérőket. Trénerünk már a képzést megelőző hetekben felvette velünk a kapcsolatot, felmérte, hogy ki milyen digitális eszközöket használ illetve mi az, amit mindenképpen szeretne elsajátítani. A gondos előkészítésnek köszönhetően az egész hét csupa hasznos újdonságot tartogatott számunkra. A pontos időbeosztásunkat ennek alapján kaptunk meg a képzés kezdő időpontja előtt egy héttel. Az összes feladat a katalán és spanyol kultúra illetve Barcelona múltja köré szerveződött, így nem csak új módszertani eszközöket kaptunk, de megismerhettük Spanyolországot és a várost is. A képzőhelyünk is szervezett vezetett túrát számunkra, így a város eldugottabb, de látványos részeivel is megismerkedhettünk. Mivel november végén vettünk részt a képzésen, a kiemelt látványosságokat leszámítva mindenütt kevesebb (de egyáltalán nem kevés) volt a turista. Barcelona adottságai fantasztikusak, a tengerpartja gyönyörű, a Montjuic-ról beláthatóak a közelről néha szemmel alig befogadható méretű pazar épületei. Mindemellett olyan történelmi és kulturális háttere van, ami egyedivé és különlegessé varázsolja. Talán mindezeknek köszönhető, hogy mágnesként vonzotta az olyan egyéniségeket, mint Gaudí vagy Picasso. Nagyon szerencsésnek érzem magamat, hogy olyan jól szervezett, hasznos képzésen vehettem részt Barcelonában, ami ismét ellátott egy egész tanévre IKT-s eszközökkel.
Kategória: Angol nyelvterület
kedd, 19 február 2019 13:01

Izgalmas hét egy spanyol iskolában

Kovács Gabriella és Békei Noémi, a budapesti Orchidea Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium két intézményéből az Erasmus+ program keretében szakmai látogatáson (job shadowing programban) vett részt a cordóbai IES Medina Azahara spanyol-angol két tanítási nyelvű gimnáziumban.

Látogatásunk célja:

Vendéglátóink, elsősorban látogatásunk koordinátora, Franciso Luque Ruiz gazdag szakmai programot állított össze számunkra. Számos tanórát látogattunk meg: Békei Noémi elsősorban a reál tárgyak kéttannyelvű oktatása iránt érdeklődött, Kovács Gabriella pedig a humán tantárgyak tanóráin vett részt. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a spanyol iskolában miként zajlik a két tannyelvű tanítás, milyen a tanóraszervezés, mennyire épül be a CLIL módszertana az órákba. Az is érdekelt bennünket, hogy az angol anyanyelvi tanár hogyan segítheti a legkülönfélébb tantárgyat oktató tanárok munkáját, milyen együttműködés van az angol nyelvtanárok és a szaktanárok között.

A spanyol oktatási rendszer és az iskola felépítése - tanulságok és jó gyakorlatok:

 

A spanyol iskolák háromszintű képzési rendszerben oktatnak, az elemi szint 6-12 éves korig, illetve a középiskolai szint 12-16 éves korig (ESO 1st - ESO 4th) minden gyerek számára kötelező és ingyenes. A gyerekek a lakhelyük szerinti tankerület intézményeibe nyernek felvételt, szabad iskolaválasztás tehát nincsen, jellemző az inkluzív oktatási módszer, az intézmények közötti verseny korlátozott, reklám, felvételi vizsga, hivatalosan közzétett intézményi rangsor nem létezik az állami iskolák körében. Az oktatáspolitika célja tehát hazánkkal való összehasonlításban sokkal inkább az esélyegyenlőség biztosítása, mint a diákok és iskolák közötti differenciálás. Kíváncsiak voltunk, milyen hatással van ez az oktatás színvonalára és minőségére.

A középfokú oktatásban 12 és 16 év között vesznek részt a diákok. Az oktatásnak ez a szintje a szakképzést is magában foglalja, a valamennyi tanuló számára biztosított általános műszaki oktatás formájában, néhány szabadon választható tantárgy kíséretében. A műszaki irányú tananyag célja a tanulók olyan ismeretekkel és alapkészségekkel való ellátása, melyek a foglalkozások széles köre tekintetében nélkülözhetetlenek.

A kötelező oktatást követően a diákok 16-18 éves korig az érettségi vizsgára készítő Bachillerato-nak nevezett, már gimnáziumi képzésnek minősülő szakaszban tanulnak. Itt több szakirány közül választhatnak a tanulók. Négy fő tanulási irányra oszlik - műszaki tudományok, humán tárgyak és társadalomtudományok, természet- és egészségtudomány, valamint a művészetek. A szabadon választható tantárgyak mellett a tanulók mind a négy irányban közös alaptantervet követnek.

A diákok értékelése tantárgyi területek szerint valósul meg, a tanulmányi kurzus követelményeinek és értékelési kritériumainak figyelembevételével. A felsőkoktatásba csak abban az esetben lehet bekerülni, amennyiben a diákok rendelkeznek Bachillerato-val. Ez a képzés biztosítja tehát az átmenetet a felsőoktatásba. A cordóbai IES Medina Azahara iskolában a továbbtanulni nem szándékozó diákok számítógépes rendszerek és hálózatok szakirányokon szakképzést is választhatnak, illetve számos sajátos nevelésű igényű – többségében autizmussal élő - diák is tanul itt.

A cordóbai iskola 650 fő tanulói létszámmal 55 tanárt foglalkoztat. A diákok anyagi és szociális szempontból a társadalom felső középosztályából kerülnek ki, a szülők nagy része egyetemi végzettséggel bír, a diákok több mint 95%-a továbbtanul. Mindezek mellett az intézmény komoly hangsúlyt fektet a diákok szociális, családi helyzetének folyamatos monitorozására, a szülőkkel való kapcsolattartásra és a folyamatos visszajelzésre. Minden diák esetében komoly adatbázissal rendelkeznek azok előmenetelét, addigi tanári értékeléseit, erősségeit, gyengeségeit, bármilyen kockázati tényezőt illetően, így tökéletesen nyomon követhető a tanulási folyamat, és jó eséllyel visszavezethetőek az esetlegesen felmerülő problémák. 

Az iskolai képzésben az IKT eszközök használata és a két tanítási nyelvű képzés kiemelt jelentőséggel bír. Ez utóbbi olyannyira, hogy nemrégiben a spanyol oktatási minisztérium minden Andalúzia területén működő iskola számára kötelezővé tette a két tanítási nyelvű oktatást (Andalusia Bilingual Project). Az új kihívásoknak való megfelelés érdekében a Medina Azahara komoly energiát fordít tanárai módszertani továbbképzésére az angol nyelvű oktatás, a CLIL és az IKT eszközhasználat terén. Az intézmény hosszú évek óta aktív résztvevője az Erasmus+ projekteknek, amelyeknek köszönhetően számos nemzetközi kapcsolatot ápol, és diákcsereprogramot valósít meg. (Magyarországgal, Franciaországgal, az Egyesült Királysággal és Lengyelország KA1 diákcsereprogramok, illetve egy török iskolával már működő és egy, a saját intézményünk koordinálása alatt megindított KA2 projekt pályázat résztvevője.)

Konkrét szakmai és módszertani tapasztalatok:

 

Azt tapasztaltuk, hogy bár intézményeink felépítése, a tulajdonosi viszonyok és az iskolákra vonatkozó szabályozás is gyökeresen eltérő, a legfontosabb problémák és kihívások mégis jól megfeleltethetőek egymásnak a két intézményben. Az angol szakmai lektor módszertanilag órákhoz adott értéke fontos, és a mi intézményünknél magasabb szinten áll, mindazonáltal a CLIL követelményeinek való megfelelés még nem tökéletes.

A természetismereti tárgyak oktatása, a nagy létszámok ellenére hatékonyan és eredményorientáltan folyik, a tanulók motiváltsága ezeken a tanórákon kimagasló, a kimeneti eredmények nagyon jók, a diákok jelentős része ilyen irányban folytatja felsőoktatási tanulmányait.

A fentieken kívül bepillantást nyerhettünk a gamifikáció földrajzórai alkalmazásába, a felzárkóztatás mikéntjébe is, és mi is részt vettünk egy tanártovábbképző délutánon, ahol a CLIL szerinti értékelés kérdése volt terítéken. A továbbképzésen lehetőségünk adódott más spanyol két tanítási nyelvű (és második nyelvként nem feltétlenül angolt használó) intézményekben tanító kollégák megismerésére, és a velük való tapasztalatcserére.

Az IES Medina Azahara tanárai kedvesen és nyíltan meséltek nekünk eredményeikről, gondjaikról, arról, hogy milyen kihívásokkal kell megbirkózniuk, és hogyan küzdenek meg ezekkel (politikai események, változó jogi környezet stb.) nap mint nap. Megismertük az andalúziai oktatási rendszert, a kéttannyelvűségre törekvés módjait. Nagyon érdekes volt pl. a két tanítási nyelvű iskolákban a kéttannyelvű koordinátorok munkájának megismerése, vagy a miénktől teljesen eltérő szerkezetű tanítási nap nyomon követése.

A tanórákon kívül szakmai megbeszéléseken is részt vettünk, ahol egy-egy kiemelt területről kérdezhettük a spanyol kollégákat. Ilyen terület volt például a szülőkkel való kapcsolattartás technikáinak megismerése, vagy a nyelvtanítás és a kéttannyelvűség fejlődési irányáról való beszélgetésünk.

A szakmai út hozadéka, az együttműködés dimenziói:

A szakmai programon kívül vendéglátóink nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy megismerjük Cordóba nevezetességeit is. A cordóbai helyszín nemcsak az említett, számunkra igen értékes oktatásszervezési és módszertani tapasztalatok, hanem csodálatos elhelyezkedése, illetve tanár és diák számára egyaránt kiemelkedő élményt nyújtó világörökségi helyszínei (Cordóba belvárosa, Cordóbai Nagymecset-Katedrális, Cordóbai Kalifátus, Cordóbai Patios) miatt is tökéletes úticélnak bizonyult. Legalább ennyire fontosnak találjuk a jövőbeni, Erasmus+ KA2 programnak köszönhetően megnyíló intézményi-stratégiai együttműködést, és az iskoláink közötti diákcserék lehetőségét.

Kovács Gabriella, Békei Noémi

Orchidea Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Budapest, 1139, Hajdú u. 18-24.

További információ a honlapunkon: https://oisbpxiii.wixsite.com/2018 

vagy a Facebookon: https://www.facebook.com/oisbp/

Budapest 2019.01.13.

Kategória: Angol nyelvterület