Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: coaching

hétfő, 24 július 2023 18:05

How to integrate coaching into teaching

2023.július 24-28 között Tallinnban vettem részt az alábbi tanfolyamon: How to integrate coaching into teaching / Hogyan illesszük be a tanítási folyamatokba a coaching alapelveit?

Az alapgondolat a következő: a tanítás/ tanulás során milyen eszközökkel tudjuk felkelteni/ fenntartani a diákok érdeklődését, valamint milyen következményei lehetnek (ez is opcionális) a tanácsadásnak?

Az első nap a bemutatkozásé volt. Csoportunkban, melyet Evelyn, észt coach és nyelvtanár vezetett, tízen vettünk részt. Ketten érkeztek Csehországból, hárman Franciaországból, egy-egy résztvevő pedig Ausztriából/ Németországból és Spanyolországból, valamint ketten a Boronkayból. A kihívás már itt elkezdődött: miként válunk egy csoporttá, ha többfélék vagyunk, valamint ilyen sok helyről érkeztünk?

Rövid bemutatkozás után lehetőségünk volt felfedezni Tallinn belvárosát. Tallin gyönyörű, élhető, rengeteg a park, remekül ötvözik a régit és az újat, a tradicionális stílust a posztmodernnel.

Az elkövetkező napokban a coaching alapelveit ismertük meg. Maga a coaching sikerorientált, a munkával/ képzéssel kapcsolatban felmerülő kérdések megismerésének folyamatára törekszik. Rövid idő alatt próbál választ keresni/ adni a fennálló blokkok megszüntetésére. A folyamat során előfordulhatnak olyan kérdések, melyekre nem könnyen talál az ember választ, ezért az önismeret fejlesztésére tevődik a hangsúly.

A képzés során apró feladatok segítségével határoztuk meg az aznapi hangulatunkat/ fejlődésünket az előző napihoz képest. Több szakkifejezéssel szembesültünk, számomra fontosnak bizonyult a mindfullness+ Tools+ Kindness+ Mindset diagram felvázolása. Mi a fontos az életben, mi a fontos a munkában? Tisztáztuk a fontossági sorrendet (nyilván mindenkinek más az igénye, más az elvárása akár a munkára, akár a magánéletre vonatkozóan).

A GROW( Goal-Reality-Option-Way forward), valamint a SMART 

( Specific+Measurable+Attainable+Relevant+Time) modellek segítségével felfedezhetjük az elakadásainkat, valamint ennek feloldását is. A találkozások / megbeszélések során, melyek iskolai környezetben is relevánsak, a következő kérdésekre kaphatunk választ:

-Mit szeretnénk elérni? Jelen szituációban : Mi a konkrét cél a tanításban?

-Mi a jelenlegi helyzet? Mi gátol ennek elérésében?

-A lehetséges megoldások közül ( ez a legnehezebb lépés, mivel a coach nem ad választ a problémáinkra, azt magunknak kell megtalálni) mi a releváns a saját helyzetünkre?

-Mit tehetnék, hogy elérjem a kitűzött célt? Ha felmerülnének tőlünk független akadályok, milyen módszerrel léphetünk túl ezeken?

Több kulcsfontosságú kifejezést is megismertem. Ezek közül a „parallel process” volt számomra meghatározó. Úgy vagyunk programozva, hogy akaratlanul is rávetítjük a saját tapasztalásainkat/ élményeinket a velünk érintkező emberekre( lehet ez diák, kolléga is). Ennek az érzésnek a leküzdése komoly munkába kerül, folyamatosan vizsgálni kellene a bennünk felmerülő ellenérzéseket és a másikra akaratlanul is kivetített sztereotípiákat.

Csoportunk jól teljesített az elfogadás és a megismerés témakörben. Úgy váltunk el, mintha régi ismerősök lettünk volna. Az angol nyelv használata fontos volt a kommunikáció során, sikerült a néha felmerülő nyelvi nehézségeket is áthidalni.

Az egy hetes képzés után megszerzett certificate is bizonyítja, hogy alapismereteket szereztem a coaching folyamatáról, a meglévő technikák közül többet is megismertem, ezeket fel is használhatom a könyvtárosi munkám során.                                                                                       

Fontos a nyitottság, a meghallgatás- odafigyelés képességének fejlesztése, az adott határokon belül megjelenő egyetértésre való törekvés a társas kapcsolatainkban, a felmerülő kérdések megformálása, valamint az önbizalom fejlesztése.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
kedd, 29 augusztus 2023 08:53

Tanári jóllét kurzus Rovinj-ban

2023. augusztus 6-12. között, egy Erasmus+ mobilitás keretében, lehetőségem volt részt venni a „Tanári jóllét”: tanártámogató tréning, coaching és mentorálás a modern kihívások leküzdésére című kurzuson.

A kurzusosokat szervező Hungary Expert kínálatából nagyon tudatosan nem tantárgyi/szakmódszertani továbbképzést választottam, hanem olyat, amely elvégzése által saját személyiségemet fejleszthetem. Pedagógusként a tantárgyi és módszertani tudásom mellett a személyiségem is a munkaeszközöm, így saját mentális jóllétemre való tudatos odafigyelés a kiégés megelőzésének és a hatékony, örömteli munkavégzés feltétele. A kurzus tematikája megszólított és a gyakorlatban is maximálisan beváltotta a hozzá fűzött előzetes reményeimet.

Kiindulópontunk az önismeret fontossága volt, hasznos feladatokat kaptunk az erősségeink és fejlesztendő területeink beazonosításához, céljaink meghatározásához, a „mit” és „hogyan” mellett a „miért”-jeink definiálásához. Mindezek, valamint a (tanári) önismereti napló és a naplózás gyakorlatának megismerése biztosan segítségemre lesz abban, hogy a továbbiakban tudatosabban és eredményesebben határozzam meg a személyes és szakmai céljaimat, valamint nyomon kövessem azok megvalósulását. Az itt elsajátítottakat a tanári munkámban is alkalmazni tudom, például biztosan szeretném megismertetni az érettségire készülő diákjaimmal a célállítás SMART-modelljét, mellyel – úgy vélem - egyénivé, a belső motivációra épülővé, koncentráltabbá, fejlődésfókuszúvá tehetjük az érettségi vizsgára való felkészülést.

Hasznos volt rálátni a személyiségfejlesztés, a karrierépítés és az érzelmi intelligencia közötti szoros kapcsolatra. Szemléletemet gazdagította, hogy kurzuson szó esett a negatív automatikus gondolatok monitorozásáról, az önmagunkkal való belső kommunikációra, a gyakorta kritikus hangokra történő odafigyelés fontosságáról, a vágyott jövőkép vizualizációjáról, a tanult optimizmus gyakorlatáról, az értő figyelem hasznosságáról, kapcsolatalakító hatásairól.

A célállítás mellett arról is tanultunk és csoportos szituációs feladatokban tesztelhettük, miként tudjuk céljainkat, szándékainkat asszertív módon, önmagunk és a másik érdekeit is figyelembe véve kommunikálni, érvényre juttatni, „win-win” helyzeteket teremteni. Megállapíthattam, hogy ez nem is olyan könnyű, de szerencsére tanulható.

A csoportunk egyik leginkább várt témája a nemet mondás és az énhatárok védelme volt. Körüljártuk azon lehetséges tudatos és tudattalan okokat, amelyek miatt nehezen megy a nemet mondás, ötleteket gyűjtöttünk, javaslatokat kaptunk arra, hogyan tudjuk magunkat ezen helyzetekre felkészíteni, megerősíteni, érzelmi-lelki határainkat mások felé egyértelműen kommunikálni, azokat tartani, a határsértéseket megelőzni.

Trénerünk, Szász Ramóna kedves, mosolygós személyiségével oldott hangulatot, érzelmileg biztonságos közeget teremtett. Sokéves tapasztalata garantálta a szakmai hitelességet és gyakorlatorientáltságot. Figyelemmel volt arra, mely témakörök érdeklik leginkább a csoportot, ezek nagyobb hangsúlyt kaptak a kurzus során, emellett szakirodalom ajánlásával segítette az érintett témákban való későbbi egyéni elmélyedést.

A 23 fős csoportunk lendületesen, együttműködve, egymás iránti érdeklődéssel és nyitottsággal, sokat nevetve dolgozott, tanultunk egymástól, felismerésekkel, ötletekkel, „megoldókulcsokkal” gazdagodtunk.  Az egyéni, páros és csoportos feladatok, saját élményű gyakorlatok a csoporttársaim megismerése mellett az önmagamra való reflektálásra késztettek, segítséget adtak ahhoz, hogy a kizökkenjek a szokásos, rutinszerű működésmódomból, bátorságot és biztonságot adtak ahhoz, hogy a megismert gyakorlatokat a későbbiekben is alkalmazzam, kollégáimnak, tanítványaimnak továbbadjam.

A képzés helyszíne az Adria egyik gyöngyszeme, Rovinj volt. A nyüzsgő, életvidám, napsütéses város, a csodálatos tengerpartjával kiválóan lehetőséget adott a feltöltődésre, tökéletesen illett a tanári jóllét kurzus tematikájához.

Délutánjaimat Rovinj nevezetességeinek és a környező települések (Motovun, Porec, Pula) felfedezésével töltöttem egyéni és csoportos kirándulás keretében. A kirándulások és a tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának lelke Véghné Juhász Krisztina volt, akinek segítőkészségére, kedvességére, profizmusára köszönettel gondolok.

A kurzus lezárulta után az új ismeretségek örömével, a fejlődés és belső változás beindulásának megélésével, valamint a következő évben való visszatérés vágyával és szándékával indultam haza Rovinjból. Pedagógus kollégáimat szeretettel bátorítom ezen tanfolyam elvégzésére, jómagam pedig örömmel vennék részt ennek a kurzusnak a folytatásán.

Istenes Mónika (Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI, Budapest)

Kategória: Egyéb nyelvterület
vasárnap, 12 szeptember 2021 13:19

Neuroedukáció és Coaching Splitben

A Neuroeducation and Coaching program 2021. július 18-án kezdődött a horvátországi Split-ben. A képzés számomra rendhagyó módon vasárnap indult egy ismerkedési délutánnal. A csoportba számos országból érkeztek résztvevők, akikkel angolul kommunikáltunk. A képzés maga is angol nyelven zajlott. Az első foglalkozás alkalmával kiderült, hogy előadónk és a szervezők meglehetősen rugalmasak, így a csoport kérésére egy nagyobb, megfelelően légkondicionált helyiségre cserélték termünket a hétfőn induló előadásokhoz. A járványügyi előírásokat betartva, zárt helyen kizárólag maszkban vettünk részt a képzésen.

A kurzus tematikája könnyen követhető volt, előadónk figyelt arra, hogy az esetleges nyelvi nehézségek ne akadályozzák a kurzus hatékonyságát.

A neuroedukáció alapjainak bemutatása után, számos gyakorlati feladat alkalmazásával szerezhettünk tudást az idegrendszer működésének hatásairól a tanulási folyamatokra. Az elméleti háttér áttekintése után az osztályteremben gyakorlatban is megvalósítható, tanulási hatékonyságot növelő módszerekkel is megismerkedtünk, illetve kipróbáltuk ezeket. Készítettünk SWOT analízist saját intézményeinkkel kapcsoltban, melynek eredményeit fel tudjuk használni mindennapi munkánkban. Előadást hallgathattunk meg holland kollégáinktól arról, hogy a tanulási motivációt miként befolyásolja a tanulók érzelmi állapota.

Szerdán kiránduláson vehettünk részt, ahol alkalmunk nyílt kapcsolatok építésére a résztvevőkkel.

A hét második felében a tanulók mentorálása állt a középpontban, a Coach-ing módszer alapjainak bemutatása közben.

A képzés remek hangulatban telt, sokat lehetett tanulni az elhangzottakból. A délutáni órákban pedig maradt idő arra, hogy a környék strandjait felfedezve élvezzük az Adriai-tengert.

Kategória: Egyéb nyelvterület
szerda, 08 szeptember 2021 13:38

Egy hét Splitben

2021 júliusában egy hetet töltöttem el Splitben, Horvátországban az Erasmus mobilitási projekt keretében. Nagyon izgatott voltam a jelentkezéskor, kicsit aggódtam, hogy a pandémiás helyzet nem jó irányba fogja befolyásolni a képzést, illetve annak meglétét, de szerencsére a továbbképzés megrendezésre került szinte hagyományos formában. Nagy feltöltődés és szuper élmény volt, amiért nagyon hálás vagyok.  Ez az egy hét kitűnő tanulási lehetőség volt számomra, ugyanakkor a jó időnek és a gyönyörű helyszínnek köszönhetően emlékezetes és pihentető időszak is volt egyben. Sokféle nemzetiségekből álló csapat alakult a képzés során, felemelő volt multikulturális környezetben tanulni, az órák végig jó hangulatban teltek, és szakmai kapcsolatok is kötődtek.

A kurzus megkezdése előtti időszak sok tennivalóval járt. Először is nem volt könnyű a számtalan remek kurzus és helyszín közül választani, de végül a város és az érdeklődési köröm miatt jutottam a Splitben megrendezett Neuroeducation and coaching kurzushoz. A város kiválasztása után lefoglaltam a vonatjegyet és a szállást, utóbbi egészen közel, sétálva is könnyen elérhető távolságon belül volt a campushoz képest. Ezután a biztonság érdekében utasbiztosítást kötöttem. A pandémiás helyzet miatt szükség volt egy online belépő kitöltéséhez Horvátországba, az „entercroatia” oldalon keresztül. Az utazáshoz szükség volt még az EU-s oltási igazolásra, valamint magammal kellett vinni a szállásom befizetésének visszaigazolását is, ezek közül a határátlépéskor semmit nem kértek, csak a személyi igazolványomat. A felkészülés kellemes része volt az ajánlott irodalom elolvasása, illetve a tanítás utáni programok tervezése.

Szombaton megérkeztem Splitbe, volt alkalmam körülnézni mert a képzés vasárnap kezdődött. A Faculty of Economics, Business and Tourism, University of Split épülete egészen újszerű volt, modern és kényelmes berendezésű, melynek egyik nagyobb előadótermében kaptunk helyet, mivel több mint 20-an vettünk részt a képzésen. Az első nap az ismerkedés jegyében telt, mindenki bemutatta a prezentációját az iskolájáról, önmagáról és a kultúrájáról. Voltak, akik utána még kvízzel is készültek. Ezen a napon kisebb csapatépítő játékokat is játszottunk, sokat meséltünk magunkról a társainknak, gyorsan elrepült ez a délután.

A többi napon a kurzus tematikájában megjelölt anyagot dolgoztuk fel, de az oktatónk elvitt minket több városnézésre is.

A következő napon az agy felépítésével, az idegrendszer működésével, a neuronokkal és ezek összehangolt működésével kapcsolatban ismételtük át korábbi tanulmányainkat, és ezek alapján igyekeztünk néhány jelenséget megmagyarázni, amelyek az osztálytermünkben és azon kívül történnek. Ezen a napon a trénerünk este 6-kor megmutatta nekünk  Split gyönyörű részeit, kezdve a Riva sétánnyal. A többi napokon az érzelmekkel és a szocializációs készségekkel foglalkoztunk. Az oktatónk igyekezett változatos munkaformákat szervezni az oktatás során, így dolgoztunk kisebb csoportokban, párokban és egyedül is, vagy nagyobb csapatokban. Az elméleti áttekintést, tanulást követően mindig valamilyen gyakorlati módszer, játék, jó gyakorlat következett, amiből néhányat be tudok vezetni a saját osztályomban is. Például eljátszottuk, milyen nehéz egy már összeszokott és zárt csoportba egy új tagnak (vagy diáknak) bekerülnie, írtunk levelet egy autista kisfiú nevében, SWOT analízist készítettünk az iskolánk integrációs programjával kapcsolatban. Szerdán közösen kirándulás volt a program, a további napokon néhány kolléga is tartott előadást a tanulók érzelmeinek figyelembevételéről, illetve a coach, mentor, tanár szerepeket hasonlítottuk össze és néhány jól használható technikát tanultunk és alkalmaztunk. Pénteken lehetőségünk volt átismételni a tanultakat, véleményt mondani a képzésről, a trénerről, a helyszínről. Szombaton ismét közös kiránduláson vettünk részt, Trogirban jártunk.

Szerencsére az időjárás is szuper volt végig, ezért a szabadidőmet is a tervezetteknek megfelelően tudtam eltölteni. A már említett Riva, vagy Split óvárosi része, azon belül is Diocletianus palotája mind-mind gyönyörű hely, de aki finom vacsorát szeretne elfogyasztani, az is talál könnyen magának fantasztikus helyet.

Ezen a héten nem csak sokat tanultam, hanem feltöltődtem és csodás helyeken jártam, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg. Nagyon örülök, hogy részese lehettem ennek a szuper képzésnek.

Kategória: Egyéb nyelvterület

Horvátország nem véletlenül egyik kedvenc célpontja a tengerpartra, mediterrán hangulatra vágyó magyar utazóknak. A mediterrán életérzés és balkáni hangulat sajátos elegyet alkot itt. A tenger és a hegyek találkozása csodálatos környezetet teremtett itt a pihenni és tanulni vágyóknak egyaránt. Már a rómaiak is megvetették itt a lábukat, mely nyomait hűen őrzik, hiszen Split óvárosa Diocletianus palotájának „romjaira” épült, ahol több szinten is találhatók utcák, így többdimenziós sétákat tehetünk. A Neuroeducation and coaching képzésnek, melyen részt vettem, a spliti egyetem adott otthont, így a képzés modern környezetben és remek hangulatban zajlott de átszőtte a történelmi helyszín atmoszférája is. Az iskola szervezett számunkra egy egynapos buszos kirándulást is egy nagyszerű idegenvezetővel, akitől nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg. Először Sibeniket, egy igazán hangulatos mediterrán tengerparti kis várost ismertünk meg a csapattal, utána pedig egy igazi horvát agrofarmon ebédeltünk, ahol lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére és kapcsolatépítésre. A kirándulást Trogiri séta zárta. A csoport igazán színes volt, lengyel, cseh, spanyol, portugál, német iskolák tanáraival tanultunk együtt, a tanuláson kívül felvetődött a cserediák programok lehetősége is. A kurzus során áttekintettük az agyműködést, a hormonok típusait, hatásait melyek befolyásolják viselkedésünket. Megismertük a vezetési típusokat, áttekintettük a coaching alapjait és játékokon keresztül gyakoroltuk a coaching technikákat. Ami legjobban megragadott engem és a képzésen résztvevő többi tanár kollégát is a no stressz érzés, semmi nyomást vagy elvárást nem közvetített felénk a tanár, ami egy olyan chill és flow érzést eredményezett, amiben játszva ment a tanulás. A helyszínt és a PricaLica iskolát is szívesen ajánlom azoknak, akik mediterrán hangulatban nyugodt környezetben szeretnének fejlődni.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
Horvátország nem véletlenül egyik kedvenc célpontja a tengerpartra, mediterrán hangulatra vágyó magyar utazóknak. A mediterrán életérzés és balkáni hangulat sajátos elegyet alkot itt. A tenger és a hegyek találkozása csodálatos környezetet teremtett itt a pihenni és tanulni vágyóknak egyaránt. Már a rómaiak is megvetették itt a lábukat, mely nyomait hűen őrzik, hiszen Split óvárosa Diocletianus palotájának „romjaira” épült, ahol több szinten is találhatók utcák, így többdimenziós sétákat tehetünk. A Neuroeducation and coaching képzésnek, melyen részt vettem, a spliti egyetem adott otthont, így a képzés modern környezetben és remek hangulatban zajlott de átszőtte a történelmi helyszín atmoszférája is. Az iskola szervezett számunkra egy egynapos buszos kirándulást is egy nagyszerű idegenvezetővel, akitől nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg. Először Sibeniket, egy igazán hangulatos mediterrán tengerparti kis várost ismertünk meg a csapattal, utána pedig egy igazi horvát agrofarmon ebédeltünk, ahol lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére és kapcsolatépítésre. A kirándulást Trogiri séta zárta. A csoport igazán színes volt, lengyel, cseh, spanyol, portugál, német iskolák tanáraival tanultunk együtt, a tanuláson kívül felvetődött a cserediák programok lehetősége is. A kurzus során áttekintettük az agyműködést, a hormonok típusait, hatásait melyek befolyásolják viselkedésünket. Megismertük a vezetési típusokat, áttekintettük a coaching alapjait és játékokon keresztül gyakoroltuk a coaching technikákat. Ami legjobban megragadott engem és a képzésen résztvevő többi tanár kollégát is a no stressz érzés, semmi nyomást vagy elvárást nem közvetített felénk a tanár, ami egy olyan chill és flow érzést eredményezett, amiben játszva ment a tanulás. A helyszínt és a PricaLica iskolát is szívesen ajánlom azoknak, akik mediterrán hangulatban nyugodt környezetben szeretnének fejlődni.
Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
Horvátország nem véletlenül egyik kedvenc célpontja a tengerpartra, mediterrán hangulatra vágyó magyar utazóknak. A mediterrán életérzés és balkáni hangulat sajátos elegyet alkot itt. A tenger és a hegyek találkozása csodálatos környezetet teremtett itt a pihenni és tanulni vágyóknak egyaránt. Már a rómaiak is megvetették itt a lábukat, mely nyomait hűen őrzik, hiszen Split óvárosa Diocletianus palotájának „romjaira” épült, ahol több szinten is találhatók utcák, így többdimenziós sétákat tehetünk. A Neuroeducation and coaching képzésnek, melyen részt vettem, a spliti egyetem adott otthont, így a képzés modern környezetben és remek hangulatban zajlott de átszőtte a történelmi helyszín atmoszférája is. Az iskola szervezett számunkra egy egynapos buszos kirándulást is egy nagyszerű idegenvezetővel, akitől nagyon sok érdekes dolgot tudhattunk meg. Először Sibeniket, egy igazán hangulatos mediterrán tengerparti kis várost ismertünk meg a csapattal, utána pedig egy igazi horvát agrofarmon ebédeltünk, ahol lehetőség nyílt egymás jobb megismerésére és kapcsolatépítésre. A kirándulást Trogiri séta zárta. A csoport igazán színes volt, lengyel, cseh, spanyol, portugál, német iskolák tanáraival tanultunk együtt, a tanuláson kívül felvetődött a cserediák programok lehetősége is. A kurzus során áttekintettük az agyműködést, a hormonok típusait, hatásait melyek befolyásolják viselkedésünket. Megismertük a vezetési típusokat, áttekintettük a coaching alapjait és játékokon keresztül gyakoroltuk a coaching technikákat. Ami legjobban megragadott engem és a képzésen résztvevő többi tanár kollégát is a no stressz érzés, semmi nyomást vagy elvárást nem közvetített felénk a tanár, ami egy olyan chill és flow érzést eredményezett, amiben játszva ment a tanulás. A helyszínt és a PricaLica iskolát is szívesen ajánlom azoknak, akik mediterrán hangulatban nyugodt környezetben szeretnének fejlődni.
Kategória: Angol nyelvterület
Címkék: