Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
2018. február 21., szerda 09:41

Művészet a francia nyelvórákon

Az ERASMUS KA1 Mobilitási Program támogatásával 2017 nyarán tizenkét napos nyelvtanári továbbképzésen (július 25-augusztus 4.) vehettem részt Franciaországban. Továbbképzésünk A művészeti alkotások pedagógiai és didaktikai célú felhasználása a francia nyelv tanításában címet kapta. Helyszínéül a College International de Cannes színvonalas magánnyelviskola szolgált. Vezető tanárként Marie Bretonnier, több nyelvkönyv szerzője, szerzőtársa, ismert szakmai anyagok kidolgozója, valamint segítője, Patrick de Bouter, az intézmény igazgatója működött.

A tanfolyam fő célja olyan művészeti vonatkozású anyagok és művészeti eszközök felfedezése és felhasználása volt, melyek gazdagíthatják, segíthetik a nyelvtanítást. A továbbképzés elsősorban gyakorlati megközelítésre épített, melynek során művészeti és kulturális alkotásokat használtunk fel abból a célból, hogy mind a szóbeli mind az írásbeli kifejezést tekintve gazdagítsuk nyelvtanári és pedagógiai eszköztárunkat. Az első héten görög, spanyol, a második héten francia, német, amerikai, holland, portugál kollégákkal tudtunk kiválóan együttműködni.

A képzés során főként gyakorlati feladatokat kaptunk, melyeket egyénileg vagy csoportmunkával kellett megvalósítani abból a célból, hogy felismerjük, hogyan segítik elő a művészetek és a művészeti eszközök a nyelv alkalmazását. Azért kapcsoltuk a művészeteket a pedagógiához, hogy általa többféle kompetenciát fejlesszünk és erősebben motiváljuk a tanulókat.

A képzéshez Provence, illetve az Azúrpart (Cote d’Azur) kultúráját bemutató tanulmányi kirándulások kapcsolódtak. Mindnyájan új pedagógiai módszerekkel, kulturális élményekkel gazdagodva térhettünk haza, melyekről iskolai, fővárosi kollégáinknak is beszámolhatunk.

 

Az Óbudai Árpád Gimnázium Erasmus+ honlapja az alábbi címen érhető el: http://www.arpadgimnazium.hu/erasmus-plus/

Kategória: Francia nyelvterület
2017. szeptember 05., kedd 12:13

Szakmai nyelvi továbbképzés, CAVILAM - Vichy

BGSZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumban szakmai tantárgyakat tanítok francia nyelven. A „Módszertani és nyelvi megújulás a Hunfalvyban” című Erasmus+ KA1 nemzetközi tanári mobilitási program keretében két hetet töltöttem Franciaországban, Vichyben egy szakmai nyelvi továbbképzésen.

A délelőtti és a délutáni órákon többségében társadalmi, kulturális, gasztronómiai, gazdasági és politikai kérdéseket dolgoztunk fel: aktualitásokat a sajtóból, riport- és dokumentumfilmeket, rádiós interjúkat. Az vezető tanárok nagyon jó hangulatot tudtak teremteni, ugyanakkor az intenzív kommunikáció és aktív csoportmunka jellemezte az órákat. Érdeklődésünket nem csak felkeltették a téma iránt, hanem motiváltak arra, hogy nézzünk utána az adott eseménynek, amiről szó volt.

A csoport összetételéből adódóan változatos beszélgetések alakultak ki. A résztvevők Mexikóból, Spanyolországból, Tanzániából, Ausztráliából, Japánból, Angolából, Brazíliából, Argentínából, Németországból és Svájcból érkeztek.

A csoportmunkát az IKT eszközök rutinszerű használata segítette.

Nagyon jó volt megismerni az élő és a napjainkban használt francia nyelvi fordulatokat, a sorok mögött rejtőző jelentéseket.

A képzési központ délután kirándulásokat szervezett. Idegenvezető segítségével ismerhettük meg Vichy, Lyon és Clermont Ferrand városok történetét. Sajtkóstolóra, filmvetítésre, közös reggelire, ismerkedési estre is hívtak minket.

Összességében elmondhatom, hogy nagyon jó szakmai és személyes élményekkel gazdagodtam. A résztvevők nyitottak, kommunikatívak és nagyon motiváltak voltak. A tanárok felkészülten jöttek minden nap, változatos segédanyaggal, ötlettel.

Ha lesz lehetőségem, bármikor nagy örömmel veszek részt CAVILAM többi képzésein is.

Bízom benne, hogy az óráimat színesebbé teszi majd a sok megélt élmény, új ismeret és szakmai tapasztalat.

Kategória: Francia nyelvterület

Az Erasmus+ KA1 nemzetközi tanári mobilitási programnak köszönhetően 2016. július 4. és 15. között, Franciaországban, Tours városában az Institut de Touraine képzési intézmény egy tanártovábbképző tanfolyamán vehettem részt. Az első héten a szóbeli készségfejlesztés lehetőségeire, a másodikon pedig az írásbeli kompetenciák fejlesztésének kérdéskörére koncentrált a nemzetiségeket tekintve rendkívül színes tanári csoportunk. Az amerikai, belga, brazil, cseh, lengyel, magyar, német, spanyol, sri lankai és üzbegisztáni kollégák együttes munkája oktatóink és saját magunk tapasztalata szerint is kivételes módon összetartó, egymást ösztönző és szolidáris volt. Ebben az inspiráló közegben gyorsan szövődtek kollegiális és baráti kapcsolatok, s a hatékony órákon túl, a kötetlenebb beszélgetések során is roppant gazdagító volt megismerni egymás kultúráját, gondolkodását, pedagógiai és módszertani tapasztalatait.

Az Institut de Touraine Franciaország egyik legrégebbi oktatási intézménye, melynek missziója a francia nyelv és kultúra megismertetése a külföldről érkező tanulókkal. Mind szervezési, mind oktatási szempontból megbízható, minőségi munkát végző központ. A tanártovábbképzés során hét oktató tartott nekünk váltakozva különböző modulokba szerveződő órákat, melyek mindegyike a gyakorlatra és a tudásmegosztásra épült. Mindkét héten részt vettünk egy-egy egyetemi tanár előadásán, az első szociolingvisztikai tárgyú volt és kapcsolódott fő témánkhoz, a szóbeli megértéshez, melyet nagyban megkönnyít, ha rugalmassá tudjuk tenni fülünket és értelmünket egy másfajta, a megszokottól merőben eltérő nyelvi közeg és gondolkodásmód befogadására. A második előadáson a francia helyesírási rendszer változásairól számoltak be, melyek lassan beszivárognak az új tankönyvekbe is, de egyelőre a régi és az új egymás mellett él, így olykor megnehezíti az amúgy is „kényes” téma tanítását.

A két hét alatt rendszeresen dolgoztunk nyelvi laborban, ahol egyénileg is volt alkalmunk csiszolni kiejtésünket, valamint sok játékos feladatot megismerhettünk, amelyeket majd diákjainkkal is haszonnal elvégezhetünk. Az oktatás interaktív tábla segítségével zajlott, s nem egyszer az informatikai teremben folytatódott a csoportmunka, vagy egyénileg az Intézet jól felszerelt könyvtárában.

Az oktatók igyekeztek minél frissebb autentikus forrásanyagokat és kevésbé ismert módszertani ötleteket bemutatni, illetve azonmód kipróbálni, mintha mi lennénk a diákok. A „kipróbálás” után mindig megbeszéltük a módszer hasznosságát vagy kiegészítési, módosítási lehetőségeit, ezenkívül szinte minden bemutatott feladattípushoz rögtön kapcsolódott kettő-három másik, amelyeket a kollégák osztottak meg velünk.

Külön öröm, hogy Szent Márton születésének 1700. évfordulójának évében vehettem részt a mobilitási programban, Tours városában, hiszen ennek a nagy formátumú történelmi személyiségnek az életpályája és utazásai szimbolikusan összekötik Magyarországot Franciaországgal. A festői Loire menti város emlékei lépten-nyomon felidézik a Pannóniában Savaria (ma Szombathely) városában született szent életét és szellemi örökségét. Azonban az Institut de Touraine munkatársainak köszönhetően nemcsak Tours városát ismerhettük meg gyalogos és buszos kirándulásaink során, hanem a Loire menti kastélyok közül Langeais-t, Villandryt és Amboise-t, valamint távolabbi „kalandozásaink” során az Unesco világörökségi listáján szereplő Mont-Saint-Michel kolostorát is.

Bízom benne, hogy az óráim során hasznosítani tudom a sok megismert ötletet, tippet és módszert; hogy a külföldi kollégákkal megmarad az a gyümölcsöző baráti és munkakapcsolat, amelyet nagy örömünkre kialakíthattunk (továbbra is levelezésben állunk, a tudásmegosztás és a tapasztalatcsere azóta is folytatódik), valamint remélem, hogy óráimat színesíti majd az a sok megélt élmény és emlék, amelyet szívesen osztok majd meg a diákjaimmal.

A Xántus János Két Tanítás Nyelvű Középiskola Erasmus+ honlapja itt érhető el: http://www.xantuski.hu/media/public/erasmus_ka_12

Kategória: Francia nyelvterület