Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi
kedd, 19 november 2019 22:11

Mindfulness-kurzus Brightonban

2019. július 15. és 26. között lehetőségem nyílt részt venni Brighton-ban, az ELC nyelvi központban 'Mindfulness and Emotional Intelligence in (Language) Teaching' címmel nyelvtanárok számára szervezett két hetes kurzuson. A tanfolyamvezető Lawrence Body tréner volt, összesen 11-en vettünk részt a programon Argentínából, Németországból, Finnországból, Spanyolországból és hárman Magyarországról. A workshop foglalkozások délelőtt 9-től du. 3 óráig tartottak, délután pedig változatos kulturális programok közül lehetett választani, mint például kirándulások a tengerparton, ill. az Üvöltő Szelek című színdarab megtekintése.

A képzés során megismerkedtünk a tudatos jelenlét alapú kognitív terápia azon eszközeivel, melyek segítségével hatékonyabban vehetjük fel a mindennapi harcot a stressz, a szorongás és a segítő szakmában dolgozókra jellemző 'burn-out' (kiégés) szindróma ellen. A felgyorsult életvitel, az infokommunikációs eszközök folyamatos használata, a közösségi média társadalmi nyomása, az iskolai követelmények egyre több tanuló számára jelentenek komoly érzelmi és fizika terheket. Rendkívül fontos, hogy a mindennapos stressz hatásokra napjainkban fellépő közöny és apátia megelőzésére fejlesszük az érzelmi intelligenciát, az inter- és intraperszonális készségeinket. Trénerünk, Mr. Body bemutatta, hogy a „tudatos jelenlét” olyan speciális figyelmi állapotot, tudati beállítódást jelent, amely a jelenre fókuszál, növeli a mentális folyamatokkal kapcsolatos tudatosságot, a gondolatok kíváncsi megfigyelését és elfogadását javasolja. A standard kognitív terápiától eltérően nem akarja megváltoztatni az emocionális distresszt kiváltó negatív gondolatokat, hanem az azoktól való távolságtartásra bátorítja az egyént. Fő üzenete az, hogy a személyiség több és gazdagabb, mint gondolataink összessége. A depresszióban, szorongásos állapotokban megjelenő negatív gondolatok pusztán tudattartalmak, amelyek lehet, hogy igazak, de lehet, hogy nem: azonban semmiképpen sem azonosak a személlyel. A jelenben való létezés és pl. a kényszergondolatoktól való távolságtartás nagyon hatékony a stresszel kapcsolatos betegségek megelőzésében.

A képzés során megismerkedtünk a 'Mindfulness' 10 alapszabályával, melyek fő ismérvei az ítélkezésmentes, nyitott és elfogadó attitűdök. Számos pszichológiai és pedagógiai ismeretet szereztünk. Megtanultuk, hogyan azonosíthatjuk a legfontosabb érzelmeket és Paul Gilbert kognitív érzelemszabályozást bemutató modelljének segítségével megértettük, hogyan kezelhetjük a negatív érzéseinket is. Martin Seligman, a pozitív pszichológia képviselőjének 'PERMA 5' modellje segített abban, hogyan törekedhetünk a tudatos boldogság állapotának elérésére a mindennapokban. Mindemellett fontos, hogy az érzékszerveinkkel tudatosan érzékeljük a körülöttünk lévő világot a látás, hallás, tapintás, szaglás és ízlelés segítségével. Mindezt a gyakorlatban is kipróbálhatunk, amikor az egyik délutáni workshop-unkat nem az iskolában, hanem terepen, egy kirándulás keretében a drámai hatást keltő Seven Sisters szikláknál tartotta a trénerünk. A zord idő ellenére lelkesen követtük őt és együtt, csapatban, ill. egyénileg is feladatokat oldottunk meg a természeti jelenségek megfigyelésével. A napsütés, a szél, a tenger zúgása, a parton heverő kavicsok megfigyelése és megérintése által bennünk keletkező érzéseket és gondolatokat kellett tudatosítanunk.

Pedagógia ismereteinket elevenítettük fel a Bloom-féle osztályozás áttekintésével, mely a  tanulási célok elérésének hatékonyságát eredményezi. Bloom a gondolkodási tevékenységeket hat, egymásra épülő részekre osztotta, melyek a felidézés - megértés - alkalmazás - elemzés - értékelés - létrehozás. A legalacsonyabb szintű az ismeretek felidézése, a legmagasabb új dolgok létrehozása. Mindegyikre szükség van, a sorrend nem értéket, hanem csak növekvő komplexitást jelez. Ezen kognitív tevékenységek tudatos alkalmazása a mindennapokban nagyon hasznosak a kritikai gondolkodás elsajátításában is. Megvizsgáltuk az intelligencia fogalmának összetettségét és ezen belül kitértünk Howard Gardner többszörös intelligencia elméletére, melyek főbb területei a nyelvi-,logikai-,téri-,zenei-,kinesztéziás-, inter- és intraperszonális-,természeti- és egzisztenciális intelligencia.

A kurzus olyan megküzdési stratégiákat is bemutatott, amelyek segítségével csökkenthető a diákok és tanárok körében mindennapos stressz és szorongás, ezáltal eredményesebben aktiválhatják kreatív készségeiket, tudatosabbá tehetik a tananyag közvetítését és elsajátítását. A megismert gyakorlatok segítségével növelhető a tanulók érzelmi intelligenciája és empatikus képességei, melyek segítségével hatékonyabban tudnak csoportban dolgozni és közös eredményeket elérni. Mr. Body kitért arra is, hogy mind a pozitív, mind a negatív érzelmek azonosítása felismerése és elfogadása egyaránt fontos ahhoz, hogy képesek legyünk a megfelelő cselekvések és reakciók kiválasztásához, az indulataink kordában tartásához.

Az egyik legfontosabb tapasztalat a mobilitás során az volt, hogy a különféle országokból (Németország, Finnország, Spanyolország, Argentína) érkező kollégák problémái is hasonlóak voltak, eltérő nemzetiségünk ellenére ugyanazokkal az iskolai problémákkal, nehéz szituációkkal, stresszhelyzetekkel kell szembenéznünk tanítási gyakorlatunk során.

A képzés az utolsó napon úgynevezett SPRE-projekttel zárult, mely során posztert kellett készítenünk  a két hét alattt elhangzottak alapján. Fel kellett vázolnunk egy helyzetet, megfogalmazni egy kérdést, erre reagálni és mindezt értékelni egy bemutató keretében. Azok a tanárkollégák, akik más tematikájú kurzusokon vettek részt mindezt megtekinthették és előadás keretében meg is hallgathatták. Ezt követően került sor a zárórendezvényre, mely során a tanúsítványokat is átvehettük.

A két hét során számos tapasztalt és intelligens kollégával ismerkedtem meg, akikkel csapatként tudtunk együttműködni, egymást ösztönözni, ha valakinek problémája akadt, akkor vigasztalni és biztatni is. Remélem, hogy a jövőben is lesz alkalmunk még találkozni és közös mobilitási projektekben együttműködni.

Kategória: Angol nyelvterület
péntek, 01 november 2019 12:03

Mindfulness - Brighton

2019. július 14-én, késő délután indultam Easyjet járattal London-Gatewick reptérre, majd közvetlen vonattal értem el Brightont.

Már másodszor voltam olyan szerencsés, hogy az English Language Centre nyelviskolában tanulhattam, ahol a korábbiakhoz hasonlóan rendkívül felkészült oktatók, lelkes kollégák és jó hangulat fogadott.

Késő este érkeztem a házigazdáimhoz – melyről Őket levélben értesítettem már korábban – így természetesen vártak, teával kínáltak s elmondták a másnap reggel programját. Bemutatkoztam a fiatal olasz kolléganőnek, aki lakótársam volt arra a két hétre, de másik nyelviskolában tanult.

Külön öröm volt, mikor szállásadóim elmesélték, hogy ők októberben Budapestre érkeznek négy napra. Természetesen felajánlottam, hogy velük töltök egy hosszú délutánt és mesélek varázslatos fővárosunkról.

10 percnyi sétára laktam az iskolától, minden nap gyalogoltam a gyönyörűen felújított sorházak között s az utcák végén már látszott a tenger.

Ebben az évben 6-féle tanártovábbképzési kurzus volt az iskolában, az én Mindfulness kurzusomon 11-en voltunk - Németországból, Spanyolországból, Finnországból, Braziliából és hárman Magyarországról.

Tanárunk, Lawrence Body éveken keresztül a malagai egyetemen tanított, saját kidolgozású tematikáját ültette át erre a két hetes nyári kurzusra.

Az első nap délelőttjén minden kolléga – kb. 60-an, a világ különböző részeiről – többféle ismerkedési játékban vettünk részt s a csoportokba rendeződés különböző technikáinak elcsenésére is alkalmunk nyílt.

Az együtt töltött másfél óra után, mindannyian saját kurzusunkon folytattuk az ismerkedést.

A bemutatkozásból kiderült, hogy ketten alsó tagozaton tanítunk, többen felsőben és gimnáziumban, de az egyetemi oktatásból is érkeztek fiatal kolléganők.

Lawrence előadásából megtudtuk, hogy több, mint 20 éves múltja van a felsőoktatásban a Mindfulness témának. Örültem, hogy iskolánkból az elsők között tanulhattam erről a szakterületről s szeptember óta gyakorlom is diákjaimmal.

Minden oktatási egységet egy rövidebb-hosszabb relaxációval kezdtünk s bár én nem tanultam korábban ilyet, ott nagyon könnyen átadtam magam a vezetett meditálásnak.

Tanárunk több interjú-videó megmutatásával fejlesztette szókincsünket, érzékenyített a téma iránt. Mindannyian kerestünk valami új utat, amit tanítási gyakorlatunkba beépíthettünk, mert a gondok mindenütt nagyon hasonlóak voltak – rohanó szülők, túlterhelt gyerekek és pedagógusok.

A Mindfulness határtudományaival is megismerkedtünk. Az empátia, a bölcsesség, az együttérzés, az érzelmi intelligencia tanulmányozása elengedhetetlen ebben a témában. Gyakoroltuk a hozzájuk társuló 7 alapérzelem jellemzőinek észlelését, felismerését a bemutatott fényképeken, festményeken, egymáson és persze önmagunkon.

Louis Armstrong: What a wonderful world című dalát hallgatva, a szövegét olvasva és az előadó arckifejezését néha kimerevítve, Lawrence rádöbbentett minket arra, hogy a nonverbális eszközök „olvasásából” néha többet tudunk meg, mint az áradó zenéből és a szavakból. Az elemző feladat végére még a dal valós jelentését, a szegregáció elleni küzdelmet, Martin Luther King szerepét is sikerült megfejteni.

Többféle zene bemutatásával, hallgatásával érzékenyített mindannyiunkat, hogy merjük átélni, vállalni az érzéseinket és jelenítsük is meg mások számára is érthetően. Pedagógusként ez különösen fontos a mindennapjainkban, hiszen tanítványaink számára példaként szolgálunk. A különféle zenei stílusok hallgatásakor vagy festmények elemzésekor mindig fontos volt a levont következtetés – pl. Változtass kis dolgokon! Ismerd meg mindkét oldalt! Találd meg, mivel tudod feltölteni az érzelmi tankodat!

Egy teljes péntek délutánt töltöttünk a Seven Sisters természetvédelmi területen, a tenger hullámait hallgatva, a domb tetején meditálva. Itt nem csak a táj szépsége, Lawrence nyugodtsága és mély elköteleződése a téma iránt volt különösen megkapó, hanem Miskolcról érkezett kolléganőm figyelmessége is. A meditáció után szekszárdi bort kínált körbe, mindannyian mondtunk pár szót a feltörő érzéseinkről, majd még beszélt Magyarország híres borvidékéről. Különösen páratlan pillanat volt. Ahogy az is, mikor a tengerbe ömlő kis folyócska partján sétálva találtunk a kavicsok között egy megírtat.

A meditáció és a mindfulness kapcsolatát elemeztük, majd az Eat, pray, love című filmrészlet megbeszélésével kerestük a kapcsolódási pontokat – természetesen saját életünkhöz és tanítási gyakorlatunkhoz is.         

Fantasztikus volt az utolsó délelőttre szervezett közös bemutató, ahol mindannyian megosztottuk egy platkáton, ki mivel gazdagodott abban a két hétben – ki a megtanult IKT eszközét ismertette a gyakorlatban, ki az elkészített bábjait, posztereit, én a Mindfulness óra részletemet meséltem el az érdeklődőknek.

Az órákon megtanultak egy új utat nyitottak mind a szakmai, mind a privát életemben.

A kint megvásárolt könyv olvasása megerősített abban, hogy gyakorlással tanítványaimat is érzékenyíthetem és éberebbé tehetem.

Az iskola a színvonalas oktatáson túl a tapasztalatcseréről és a kötetlen beszélgetésekről is gondoskodott. Kétszer voltunk a helyi amatőr színház előadásán, kétszer filmvetítésen a nagy előadóban és az ismerkedési és búcsúest is remek helyszín volt az angol gyakorlására.

Nagyon hálás vagyok az idei év tapasztalataiért és élményeiért, melyekhez újra az Erasmus+ pályázaton elnyert ösztöndíjjal és a Tempus közalapítvány támogatásával jutottam.

Köszönöm Anita és Krisztina segítségét, mellyel iskolánk pályázatait évek óta támogatják.

Külön köszönöm iskolánk pályázatíró csapatának a rendíthetetlen elköteleződést, és a hatalmas munkát.

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

Nyolc tanártársammal együtt nekivágtunk a nagyvilágnak, hogy új ismereteket, új tapasztalatokat gyűjtsünk, amit másokkal is megoszthatunk. Én utaztam elsőként egy elképesztően izgalmas városba, Barcelonába 2018. június 25-30 között egy fantasztikus továbbképzésen vehettem részt: HAPPY SCHOOL - Positive Education for well-being and life-skills development. Ez nagyjából annyit jelent, hogy milyen úton, mely módszerek, technikák segítségével juthatunk el, vagy közelíthetünk ahhoz, hogy iskolánk boldog iskola lehessen, ahol az életvezetési készségek fejlődhetnek, és mindenki jól érezheti magát. Iskolánk utazóinak beszámolói itt találhatók: https://szilady.net/erasmus

Röviden szeretném összefoglalni, milyen témákban mélyülhettem el.

A kurzus során hallottam a boldogságot meghatározó három tényezőről Lyubomirsky, Sheldon and Schkade nyomán, a boldog élet három értelmezéséréről, valamint a pozitív pszichológia alapjairól Seligman munkái alapján. Ezen elméletekbe ágyazva, s ezek megélésében gyökerezik a pozitív nevelés.

Az erősségeim felméréséhez kaptam segítséget úgy, hogy a SWOT analízis gyakorlati alkalmazását is megtapasztaltam.

A flow jelenség nyolc jellemzőjéről és a nyolc élménycsatornás modellről is tanultam Csíkszentmihályi munkái alapján (itt dagadtam a büszkeségtől), melyek ismerete elősegíti egy projekt megtervezését úgy, hogy a résztvevők flow élményhez jussanak.

A hat alapvető érzelem kifejezését, jelentőségét gyakorlatokon keresztül próbáltuk meghatározni Ekman és Friesen tanulmányai alapján.

A mindfulnessről, vagyis a jelenben való létezés, észlelés Jon Kabat-Zinn kutatásai nyomán, több tapasztalatot is szereztem. Önálló és csoportos gyakorlatokon keresztül ismerkedtem meg ezzel a technikával.

Végül pedig összegeztük az életvezetési készségeket, melyeket a fent tanultak segítségével fejleszthetünk. Egy projektet is kidolgoztam, amely a tanultakon alapszik.

Sok tervem van arra, hogyan alkalmazhatom mindezt a munkám során, illetve mi az, amit át tudok ebből adni a munkatársaimnak. Nagyon inspiráló volt ez az egy hét és nem csak a kurzus, hanem az emberek miatt is. Barcelona pedig teljesen elvarázsolt. Ámulatba ejtett Gaudi zsenialitása, építészeti remekei, az egész város és környéke. Lélegzetelállítóan gyönyörű helyeken jártam és nagyon otthon éreztem magam ebben a mediterrán világban.

Nyelvi kompetenciáim is jelentősen fejlődtek, de a számos kihívás, amit a mindennapok dobtak elém, szintén a személyes fejlődésemet szolgálták.

Jövőre is szeretnék részt venni a programban, mert érzem, hogy micsoda lendületet és energiát adott és mennyire áthatja a gondolkodásomat! Iskolánk tanárainak beszámolói itt találhatók: https://szilady.net/erasmus

Kategória: Spanyol nyelvterület