Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Elemek megjelenítése címkék szerint: mindfulness

A "Smart Teachers Play More Outdoors" szakmai képzésen vettem részt 2023 októberében.

Alicantéban, egy hangulatos spanyol tengerparti városban volt az egyhetes képzés, ahol a játék volt a legfőbb téma. Hogyan lehet a játékokat beilleszteni a tanításba, milyen játékok mit fejlesztenek, milyen hatásuk van. Alaptézis volt, hogy aki játszik, aki mozog, az könnyebben tanul, jobban megmarad benne, amivel kapcsolatos a feladat – hiszen a játék mint örömforrás hozzákapcsolódik. De nemcsak az egyes készségekhez (számoláshoz, történetíráshoz – szövegalkotáshoz, memóriafejlesztéshez) kapcsolódó gyakorlatok jelentek meg, hanem a relaxáció, a „mindfulness” és az energetizálás, motiválás is. A képzésen rengeteg kollégával ismerkedtem meg, akik bemutatták a saját jó gyakorlataikat is – óvodákból és általános iskolákból elsősorban, de a középiskolákban is alkalmazható ismerkedős – lazító – koncentrációfejlesztő és csapatépítő játékokat tanulhattam meg.

A képzést tartó Sarah Anthony és csapata érthetően kommunikált, nagyon odafigyeltek arra, hogy mindenki értse, mi történik. Csodálatos környezetben töltöttük ezt a hetet, nemcsak a Maya Hotel volt fantasztikus helyszín, hanem a tengerparton is minden nap volt egy kétórás gyakorlat, ez pedig külön élményt jelentett számomra!

Kategória: Spanyol nyelvterület
csütörtök, 26 október 2023 17:54

Yoga and Meditation for a Mindful Education

A képzésről: 

Az Erasmus+ tanártovábbképzésnek köszönhetően részt vettem egy különleges kurzuson, mely alatt a saját és a gyerekek mentális és fizikai egészségének megőrzéséről is tanultam. A kurzus helyszíne a csodálatos Alicante volt, melyről a képzés folyamán a kulturális programokon keresztül rengeteg mindent megtudtunk.

A csoportunk 12 főből állt, lengyelek, franciák, olaszok, észtek és én magyarként képviseltettük magunkat a jóga kurzuson. Minden nap reggeli jógával kezdtünk a tengerparton, majd egy átöltözésre elegendő szünet után folytattuk az elméleti oktatást a képző épületében. A jóga óráknak minden nap más céljuk volt, előforfult, hogy gyerekjóga vagy éppen tinijóga gyakorlatokat tanultunk. A gyakorlati oktatás mindenki számára követhető volt, azok is élvezték a mozgást, akik életükben először jógáztak. Az elméleti oktatásnál különböző légző technikákat, meditációs gyakorlatokat tanulhattunk. Az iskolai tanórákba nagyon egyszerűen beilleszthető mindfulness feladatokat, gyakorlatokat ismerhettünk meg, mely ebben a rohanó világban mindenképpen segítségére lesz a gyerekeknek és a tanároknak is. A tanárnő, aki a képzést vezette elfogadó és támogató légkört alakított ki, mely által a résztvevők között is nagyon könnyen alakultak ki barátságok és nemzetközi kapcsolatok. 

Nagyon hasznos volt számomra képzés, kiemelt feladatomnak érzem a képzés után, a saját iskolámban és környezetemben hirdessem ezeket a hasznos gyakorlatokat. 

Iskolánk Erasmus oldala: http://kfmaktnyai-hu.teszt.elin.hu/

Kategória: Spanyol nyelvterület

Idén első ízben volt alkalmam részt venni az Erasmus+ pedagógusoknak szánt pályázati programjában, melynek keretében egy kéthetes „Mindfulness and Meditation” illetve „Wellbeing: Body-Mind-Nature connection” kurzus résztvevője lehettem Izland fővárosában, Reykjavíkban.

A varázslatos tájakkal bíró ország különösen alkalmasnak tűnik ahhoz, hogy az ember meditatív hangulatba kerüljön és képessé váljon csak a lényegre koncentrálni.

A pedagógiai munka során a tanárok és a diákok is számtalan stresszhatással találják magukat szemben nap, mint nap. Ennek a kártékony stressznek a hatékony kezeléséhez mindenkinek szüksége van olyan módszerek megismerésére, elsajátítására, alkalmazására, melyek bárki által könnyen megtanulhatók és felhasználhatók a mindennapok során, akár tanulunk, akár tanítunk.

A Jon Kabat-Zinn és munkatársai által a Massachusetts-i egyetemen 1979-ben kidolgozott és azóta a (az amerikai) hivatalos egészségügy keretei között is megjelent Mindfulness ilyen eszközt ad az emberek kezébe: tulajdonképpen az önmagunkkal való törődés, az öngyógyítás egyfajta módszere, amelyet tanárok és – akár egészen fiatal - diákok is  könnyen elsajátíthatnak és alkalmazhatnak.

A tudatos jelenlét meditáció illetve a hozzá kapcsolódó gyakorlatok hasznát és hatékonyságát számos tudományos kutatás támasztja alá és rendkívül eredményesen alkalmazhatók különböző mentális és testi problémák illetve a tanítást/tanulást nehezítő és akadályozó állapotok esetén: pl stresszcsökkentésre, szorongásos állapotok, depresszió, ADHD kezelésére,. 

A program során megismerkedhettünk a tudatos jelenlét meditáció, az MBSR ( Mindfulness-Based Stress Reduction - tudatosságalapú stresszcsökkentés ) az MBCT, ( Mindfulness-Based Cognitive Therapy ) alapjaival illetve megtanultuk a Tai Chi és a Chi Kung néhány alapgyakorlatát is, melyek szintén nagyon hatékonyan segítik a test és az elme felfrissítését (ami szintén nagyon fontos az eredményes tanuláshoz).

Elsajátítottunk számos praktikus és egyben szórakoztató koncentráló képesség fenntartó illetve kooperációs készségeket segítő/növelő gyakorlatsort is, amit szintén eredményesen alkalmazhatunk munkánk során.

Zenetanárként külön örömömre szolgált, hogy a résztvevők között több szakmabeli kolléga is volt, akik megosztották velem zenetanári munkájukkal kapcsolatos hazai tapasztalataikat (mivel különböző országokból érkeztek ) és megvitathattuk a jelenkori zenetanítás sarkalatos problémáit illetve a lehetséges megoldásokat is. Mindezt angol nyelven tettük, ami jócskán felfrissítette és új lendülettel látta el a rendszeres gyakorlás híján kissé fogyatkozó idegen nyelvi kompetenciáimat is.

Izlandi őslakos szállásadóimat sikerült megörvendeztetnem konyhaművészetünk egyedi ízeivel, amit ők is viszonoztak néhány különleges étel-specialitásuk megismertetésével.

Az együtt töltött estéken nem csak egymás ételeivel, hanem egymás kultúrájával, szokásaival, életvitelével is megismerkedhettünk. Házigazdáim - lévén nem szakmabeliek - nagy örömmel fogadták, amikor ezen alkalmak egyikén, kis, rögtönzött koncert formájában közvetlen bepillantást nyújtottam a hangszerjáték rejtelmeibe, a magyar zeneoktatás mikéntjébe és megcsillogtattam egyedülálló népzenekultúránk néhány gyöngyszemét.

Az Erasmus+ kurzus egyedülálló lehetőséget biztosított arra, hogy a szürke hétköznapoktól és a - sokszor taposómalomnak tűnő - munkától eltávolodva különleges fizikai, érzelmi és intellektuális élményekkel, benyomásokkal feltöltődve, valamint új ötletekkel, módszerekkel gazdagodva, megújult lendülettel folytathassam a mindennapi tevékenységeimet és tanári illetve nevelői munkámat.

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 16 július 2023 16:34

Mindfullness - Body, Mind, Nature

Az elmúlt évek mindannyiunkat, tanárokat, diákokat hatalmas kihívások, erőpróbák elé állították. Érezhetően, láthatóan és mérhetően növekedett a megnövekedett stressz hatása, a testi elfáradás mellett a lelki elfáradás, kimerülés is.
Ez ellen tudatosan kell „védekeznünk” ill. tennünk. De milyen módszerek lehetőségek állnak rendelkezésünkre? Ezen kérdés megválaszolását is célul tűzte ki a 2022-ben elindult BBB programunk.
Ennek keretében az idei nyáron a tűz és jég országában vehettem részt egy kéthetes továbbképzésen. A korábbi kurzusoktól eltérően most tehát nem  a szaktárgyaimhoz, hanem a lelki, mentális egészség megőrzését elősegítő elméleti és gyakorlati lehetőségeket tekintettük át ill. tapasztaltuk meg saját élményeinken keresztül.

Az első héten egy kiváló pszichológusnő segítségével foglaltuk össze életünk egyes szakaszaiban és szerepeiben megjelenő kihívásokat, életkori feladatokat és a kapcsolódó stresszt kiváltó tényezőket, hatásokat, az érzelmek (felismerésének, kifejezésének), az érzelmi intelligencia szerepét.

A különböző európai országokból érkező kollégákból álló, vegyes életkorú csoport természetes „kutatási” terepet biztosított ehhez. Egészen más feladata és nehézsége van egy kezdő kollégának, mint egy 15-20 éve tanító v. több mint 25-30 éve pályán lévő tanárnak. Míg az első a tapasztalatlanságával küzd, de lendülete, idealizmusa segíti, az utóbbiak már jóval tapasztaltabban, bátrabban kezelnek helyzeteket v. épp a kiégés, fásultság, motiválatlanság küzdenek. Hasonlóan: más feladata van egy általános iskolában tanítónak, mint a kiskamaszokkal v. az egyetemi felvételi előtt álló, szinte felnőttekkel foglalkozóknak; nem is beszélve az épp egyetemre járó, önmagát fejlesztő hallgatóknak v. a felnőttképzésben dolgozóknak.
Természetesen az egyes országokban meglévő oktatási rendszerek, gazdasági lehetőségek más-más megoldási lehetőségeket tesznek lehetővé, ám az alapfeladat, alapkérdés mindig ugyanaz marad: egészséges, felelősségteljes, szorgalmasan dolgozó, a többieket tisztelő, együttműködő embereket nevelni a közösen végzett tanulási folyamat, a saját példánk segítségével.
Nagyon jó volt átélni, megtapasztalni, hogy örömeinket, bánatainkat, jó és rossz tapasztalatainkat megoszthatjuk egymással, tanulhatunk egymástól. Ez az első számú megküzdési „eszközünk”: egymással közösséget alkotni, ahol tisztelettel, megértően igyekeznek meghallgatni, megpihenni, töltődni, hogy képessé váljunk saját magunk megtalálni az adott helyzetbeli legjobb megoldást, hiszen: nincs minden helyzetre általánosan alkalmazható „varázs-módszer”. Épp ez a pedagógus-pálya nehézsége: fejlődő, alakuló személyekkel, dinamikusan változó közösségekkel/ben dolgozunk, miközben magunk is éljük a mindennapi életünk. Érzékenyen, figyelmesen követnünk kell a változásokat és az adott helyzetben leghatékonyabban kell reagáljunk, együttműködjünk: egymással, a diákokkal, a szülőkkel.

Megtanultuk/gyakoroltuk a ma már oly sokak által „elfeledett” helyes légzést, mely csökkentheti a vérnyomást, a bennünk lévő feszültséget. Ezáltal önmagunkra figyelve, a jelenben tudatosan jelen tudunk lenni és már nem a múlt ill. jövő árnyékában reagálunk, hanem a mostani helyzetre vonatkozóan, ítéletek, feltételezések, félrevezető információkra támaszkodás nélkül.
Játékos feladatok során megtapasztalhattuk a kommunikáció, azon belül a visszajelzések szükségességét, helyességét, hatását.
A befelé figyelés egy másik módszere lehet egy rövid elcsendesedés, meditáció, vagy néhány chi- qung gyakorlat. Mindezeket már egészen kicsi kortól szükséges tanítani, hiszen az állandó rohanás, a kütyü-függés már egészen kicsi kortól észlelhető – romboló hatása révén is! -  a mindennapokban.

A második héten a helyes táplálkozás tudatosítása mellett, a testi és szellemi feladatok egyensúlyát, szükségességét tapasztalhattuk meg a sok-sok szabadban végzett, csoportos feladat révén.

A kurzus helyszíne mindehhez csodálatos környezetet biztosított, melyet a kulturális programok során még közelebbről is megismerhettünk. Első kézből tapasztalhattuk meg, hogyan tud egy társadalom reagálni egy természeti „katasztrófára” – vulkánkitörés, hogyan lehet a környezet adta erőforrásokat a lehető legjobban kihasználni (geotermikus energia), a környezetet a lehető legjobban megvédeni, miként vezetik be a társadalomba a szelektív hulladékgyűjtést; a meglátogatott múzeumokban hogyan jelennek meg az interaktív/ infokommunikációs eszközök; a történelem során milyen kihívásokkal kellett megküzdeni hogy a mai napok társadalma, gazdasága kialakulhasson.

Kategória: Angol nyelvterület
szombat, 23 szeptember 2023 13:16

Mindfulness and meditation

2023 nyarán egy hetes Mindfulness and Meditation kurzuson vehettem részt Izland fővárosában. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy mindenki elemi érdekének tekintse a személyes jóllétét, hiszen a diákok között létezve ez az, ami igazán hat kifelé. Már maga a környezet is elősegítette, hogy belehelyezkedjünk a jelen minél aktívabb átélésébe és ne a múlton töprengjünk vagy a jövőt tervezgessünk. 

Hogyan legyél a jelenben? – ez volt a fő kérdésünk. A válaszokat meditációval, pilátesz gyakorlatokkal és jógával igyekeztünk megtalálni. A csoportos foglalkozások alkalmával sokat játszottunk és arra is lehetőségünk nyílt, hogy egymás jó gyakorlatait megismerhessük. Ellátogattunk egy helyi, projekt alapon működő iskolába, ahol a termek kiváló felszereltségén túl betekintést nyertünk az iskola működésébe is. Amit mindenképp magammal viszek az néhány meditációs gyakorlat, amit főként a 10-esekkel, de akár más korosztállyal is rendszeresen fogok végezni reggelente. A megismert iskolai modell pedig mindenképp új perspektívákat nyithat meg oktatásszervezésünkben, melynek bemutatását már meg is kezdtem kollégiumunkban. A kurzust egy kulturális esttel zártuk, ahol mind a 22 résztvevő nemzet otthonról hozott finomságokkal kínálta meg a többieket, bemutatva ezzel népének kulináris csodáit.

Kategória: Angol nyelvterület
kedd, 29 augusztus 2023 10:33

Tudatos jelenlét az élet minden területén

Megnézed a kilincset, mielőtt lenyomod, hogy belépj egy ajtón? Férfi vagy nő vezette a buszt, amivel reggel munkába mentél?

Nap mint nap automata üzemmódban létezünk, legtöbb cselekedetünk automatikus, berögzült. Napi rutinok, fontos teendők, a fejünkben gondolatok kavarodnak, multitasking…, így élünk. Pihenésre van szükségünk. Nemcsak a testünknek, az agyunknak is. Ki kell kapcsolnunk a nyüzsgő gondolatokat. Hogyan tudjuk ezt elérni? Meditációval. Ennek legegyszerűbb módja, hogy a légzésünkre figyelünk. Ezzel „kitisztul” az agyunk, múlik a stressz, a további feladatainkra jobban tudunk összpontosítani, vagyis „jelen leszünk”. Jelen leszünk a saját érzelmeink, saját működésünk felismerésében, így kontrollálni is tudjuk azokat – befelé figyelés. Jelen leszünk a társas kapcsolatinkban, jobban tudunk azokat megélni, a többieket megérteni, elfogadni – kifelé figyelés. A mindfulness segítségével csökken a stressz és a szorongás, nő a kreativitás és a teljesítmény, javul a mentális egészség.

Többek között a fentiekről szólt az ötnapos kurzus Galwayben, Írország nyugati részén. Az Atlantic Language School szervezésében 3 mindfulness csoport is indult ebben az időszakban. Nem csoda a sok jelentkező, hiszen rohanó világunkban egyre többen érzik a tudatos jelenlét fontosságát.

A tanfolyam alatt megismerkedtünk a mindfulness elméletével, majd sok-sok gyakorlatot végeztünk. Ezek a meditáción túl a koncentrált figyelem fejlesztésére is szolgáltak. A mi csoportunkat Donal vezette, aki a mindennapjait is a tudatos jelenlét szellemében éli. A reggeleket (amennyiben az ír időjárás engedte) az Atlantic Language tetőteraszán kezdtük. Légző- és koncentrációs gyakorlatokkal indítottuk a napot, majd a tanteremben következtek az elméleti- és tesztfeladatok. Élveztük, hogy „tananyagon” kívül az angol nyelvet is gyakorolhattuk, hiszen egy nemzetközi csapat gyűlt össze.

Az itt tanultakat a magánéletben és az oktatás területén is mindenki tudja majd használni. A csoportban több egyetemi tanár is volt, akik a hallgatóikkal való eredményes kommunikáció miatt választották a mindfulnesst, a kisebb gyerekekkel kapcsolatban pedig a figyelem fejlesztéséhez kaptunk segítséget.

Délutánonként workshopok vagy az ír kultúrát bemutató programok voltak. Résen kellett lennünk, mert a jelentkezési helyek hamar beteltek. Szerencsére még „itthonról” kettőt online is lehetett foglalni, így a hétfő délutáni vezetett városnézésre és a szerdai buszos kirándulásra a Moher-sziklához már fix helyem volt.

Az ír táj maga a csoda! Még a hektikus időjárás sem tudta befolyásolni a természeti szépségek élvezetét. A fontos: mindig legyen nálunk vízálló, kapucnis dzseki/esőkabát, vízálló, kényelmes cipő! Kb. 5 percenként kisüt a nap vagy elered az eső, a szél pedig majdnem mindig fúj. Hamar meg lehet szokni ezt a változatosságot, egy idő után már fel sem tűnik, annyira leköt a táj szépsége, a gazdag ír kultúra és a rendkívül szívélyes ír emberek kedvessége. A Moher-szikláknál gyakorolhattuk is a tudatos jelenlétet: hallgattuk az óceán morajlását, figyeltük, ahogyan a hullámok csapkodják a partot, néztük a gyönyörű táját. Amíg a buszon utaztunk, Jerry a sofőr mesélt. Mesélt az adott tájról, az ír történelemről, még egy kicsit a családja legendáiba is betekintést nyújtott: az ír hagyományoknak megfelelően miként házasodtak össze a nagyszülei. Roppant élvezetes volt hallgatni a humoros történeteket. Ír népdalokat is énekelt.

Az utolsó napon, pénteken délután sikerült egy workshopra beférkőznünk, ahol az ír kultúra, többek között az ír mesék és azok legendás lényei is a témák között szerepeltek.

Estére Donal egy közösségi házba hívta meg kis csapatunkat, ahol a mindfulness szellemében légzőgyakorlatokat végeztünk, majd következett a nem mindennapi „tánc”, melynek lényege a testünkre irányuló belső figyelem gyakorlása a zene ütemére.

A több mint egy heti Írország felejthetetlen élmény számomra. Élveztem minden percét. Sok új dolgot tanultam a világról és magamról is. Az Atlantic Language pedig profin megszervezett mindent a résztvevők számára.  

Czenthe Sarolta

tanító

Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola

https://godollo-petofi.hu/erasmus/

 

Kurzus: Mindfulness for Educators

Galway, Írország, 2023.07.31-08.04.

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:

„Minden tanárnak ki kell próbálnia – Spanyolország - Alicante”

Időpont: 2023.07.09 – 2023.07.15.

Helyszín: Spanyolország – Alicante

Küldő intézmény: GYSZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

Fogadó intézmény: PMS ERASMUS+

Választott képzés: Mindfulness & Meditation: Well-Being at School and Life

Egy 7 napos képzésen vettem részt Spanyolországban – Alicantéban, ami az eddigi választott képzéseim legjobbja volt. Olyan kollégák jelentkeztek a képzésre, akik némi szakmai kiégést éreznek a munkájukkal kapcsolatban.

A képzés alatt sikerült olyan technikákat megtanulnunk, ami a munkánk során és a magánéletben is kamatoztatható. Megtanultuk az érzelmi intelligencia teszten keresztül a saját határainkat, hogyan tudjuk az érzelmeinket befolyásolni, szabályozni és hogy ezeket hogyan lehet megtanítani a diákoknak. Foglalkoztunk a haraggal, az előítéletekkel, a magabiztos kommunikációval stb. Ecseteltük a tinédzser kor „szépségeit” és hogy hogyan kell kezelnünk a diákokat, hogyan kell elfogadnunk, megértenünk őket. Tanultunk stresszmentességre módszereket, hogyan tudunk másokkal kapcsolódni a szemkontaktuson át, a fizikai és érzelmi kontaktusokig. Tesztek segítségével mértük a stresszfaktorainkat, ami képet adott mindenkinek saját magával kapcsolatban.

Megtanultunk meditálni, s meditációt vezetni, ezekhez különféle légzési technikákat sajátítottunk el, ami a diákok számára is átadható, de a privát életünkhöz is elengedhetetlen.

Chi-kung óráink is voltak, melynek alapjait az osztályteremben tanultuk meg, majd az éles gyakorlás reggelente történt a strandon. Ez végtelenül felemelő és kikapcsoló érzés volt. Tanárunk Maria rendkívül felkészült, szimpatikus és megnyerő tanár volt, aki inspirált a céljaink elérésére. A minél jobb szemléltetést játékos feladatokkal érte el, így csapatépítő tréning gyakorlatokat is elsajátíthattunk.

Az órák nyugodtak, őszinték és viccesek voltak, kivétel nélkül minden nap jó hangulatban telt! Jól szervezett programot állítottak össze, ideális nem megterhelő fakultatív programajánlatuk volt, látszott a képzőhely gyakorlottsága, mind a képzés mint pedig a dokumentumok kezelése kapcsán.

Külön tetszett, hogy tantermi és külső helyszínen történő órák is voltak, így a hetet még változatosabbá tudták tenni ezzel.

Iskola után természetesen volt alkalom megismerni a város nevezetességeit, mint például az alicantei várat, Ocean Race Múzeumot és strandolásra is volt idő. Élveztem az ottani ízeket, szokásokat, a spanyol nyelv gyakorlása kifejezetten feltöltött.

Ha lenne még lehetőség, újra ezt a képzést választanám, s azt gondolom, hogy ezt minden egyes kollégának ki kell próbálnia!

Ardainé Tóth Anikó                                                                                       Szarvas, 2023.08.08.

Kategória: Angol nyelvterület
szerda, 02 augusztus 2023 21:44

Smart Teachers Play More Izlandon

2023. július 15-én érkeztem meg Izland fővárosába, Reykjavíkba, hogy részt vegyek a Smart Teachers Play More című képzésen.

A képzésen arról tanultunk, hogyan kapcsolhatjuk össze a tanulást a szabadtéri vagy akár tantermi mozgásos játékokkal, mindfulness gyakorlatokkal. Hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk ezeknek a jótékony hatását, természetesen minden feladatban aktívan részt vettünk, mi is játszva tanultunk. Az tetszett a legjobban a kurzusban, hogy a játékokat különböző tantárgyakba építve ismertük meg, tehát azok nem tantárgyspecifikusak, valamint nekünk is többször ötletelnünk kellett, milyen formában tudnánk beilleszteni a saját óráinkba, amit meg is osztottunk egymással. Voltak gyakorlatok, amikhez nem, vagy csak néhány eszköz kellett, illetve olyanok is, amihez több is, így a gyakorlatok egy részét akár azonnal be lehet illeszteni egy órába. Azonban a nagyobb eszközigényű gyakorlatokat is izgalmasnak, hasznosnak tartom, így várom, hogy szépen lassan bővítsem az eszköztáram.

A tanuláson kívül a sziget egy részét is megcsodálhattuk. A képző által szervezett fakultatív túra keretén belül elutaztunk a Kék Lagúnához, körbementünk az Arany körúton, és a déli partvidéket is bejártuk. Ezen kívül nem hagyhattuk ki az izlandi lovon lovaglást, a Snæfellsnes-félszigetet, továbbá lestünk lundákat és fókákat, és megkóstoltuk az izlandi báránylevest és a bárányhúsvirslis hot dogukat is.  

A csoporttársak között voltak, akik Németországból, Csehországból, Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból, Finnországból, és akik egészen a Föld másik oldaláról, Curaçaoból érkeztek. Hogy a kurzuson és a túrákon kívül is ismerkedjünk, egy kulturális est került megrendezésre, ahol minden ország bemutathatta a hazai finomságait, amiből az este folyamán falatozgathattunk. Mivel a képzésen az angol nyelvet használtuk, egymással is természetesen angolul kommunikáltunk, így nem utolsó sorban az angol nyelvet is szinte egész nap gyakorolhattam.

Hálás vagyok az intézményünknek és koordinátorunknak, Tóth Margitnak, hogy lehetővé tették számomra ezt az utazást, a részvételt ezen az Erasmus+ képzésen.

https://vorosmarty-szeged.hu/palyazatok/erasmus

Kategória: Angol nyelvterület
hétfő, 12 december 2022 00:08

Mindfulness and Emotional Intelligence

A Brexit óta nem Nagy-Britanniában keresek angoltanároknak meghirdetett képzéseket, hanem Írországba. Tavaly Dublinban voltam, idén nyáron pedig Galway-be utaztam, hogy kiderítsem, mi is az a mindfulness. A szót már sokszor hallottam, de csak nagyon ködös elképzeléseim voltak arról, hogy mit is takarhat ez az elnevezés. Mint kiderült, a kevés előzetes tudásom is teljesen helytelen volt.

Az ötnapos képzést Lawrence Body tartotta, aki vendégtanárként dolgozott az Atlantic Language School-nál, az év nagy részében többek között a Malagai Egyetemen tart kétéves Mindfulness mesterképzést. Iszonyú szerencsések voltunk, hogy ő tanított bennünket, mert Lawrence nemcsak a téma szakértője, hanem rendkívül jó tanár, aki képes volt arra, hogy 5 nap alatt meghódítson bennünket a mindfulness számára, és olyan alapokkal lásson el bennünket, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy bármikor alkalmazzuk az elsajátított technikákat, valamint továbbléphessünk és mélyíthessük a tudásunkat ezen a téren. Ezt én mindenképpen tervezem.

A kurzus során beszéltünk arról, hogy hogyan tudjuk akár az egész életünket leélni úgy, hogy nem is figyelünk igazán arra, hogy mi történik körülöttünk, mert egyfajta automata üzemmódban vagyunk, és mit nyerhetünk azáltal, ha megtanuljuk kikapcsolni ezt az automata vezérlést, és ehelyett a tudatos jelenlét elérésével bekapcsoljuk a valóságot és önmagunkat. Ehhez legjobb módszer a meditáció, ami a legegyszerűbben a légzésre fókuszálással érhető el. A meditáció lehetővé teszi számunkra, hogy megtisztítsuk elménkket a benne nyüzsgő gondolatoktól és ítélkezés nélkül meg tudjunk figyelni bármilyen olyan dolgot, amelyre ezután figyelmünket irányítjuk. Ez remekül alkalmazható osztálytermi környezetben, ahol éppen az a célunk, hogy elérjük, hogy a tanulók csak arra figyeljenek, amire mi szeretnénk irányítani figyelmüket.

A kurzus másik témaköre az érzelmi intelligencia volt, azaz, a saját és mások érzelmeinek felismerése, elemzése, megértése, illetve mindezen tudás segítségével az általunk kívánt viselkedés, tettek és gondolatok elősegítése. Nagyon sok szó esett a kettő, azaz a midfulness és az érzelmi intelligencia kapcsolatáról, és arról, hogy az érzelmek kezelése hogyan vezethet sikeresebb iskolai teljesítményhez.

Bár e leírás alapján lehetne azt gondolni, hogy a képzés elsősorban elméleti tudást adott, valójában nagyon sok olyan gyakorlatot végeztünk, amelyet mi is könnyen alkalmazhatunk tanórai környezetben. Éppen ez volt a kurzus egyik nagy pozitívuma: ezer szállal kötötte össze a mindfulness-t és az érzelmi intelligenciát a gyakorlati tanítási folyamattal, ezen belül is az angoltanítással.

Mindfulness kurzust számos más helyen is meghirdetnek, de az oktató miatt mindenképpen javasolnám, hogy Galwayt  válasszátok, ha Lawrence vezeti a képzést. De megkockáztatnám, hogy csak a helyszín miatt is érdemes ellátogatni ebbe a nyugat-írországi városba, mert nagyon kellemes tengerparti városról van szó remek élőzenét kínáló kocsmákkal és olyan pazar természeti környezettel, ami tényleg párját ritkítja. A képzési program része volt a Moher szikláihoz tett buszos kirándulás, de Connemara, a Wild Atlantic Way, az Aran szigetek is egyszerűen megismerhetők fakultatív buszos kirándulások során.

Összességében csak a legjobbakat tudom mondani az egy hétről, felejthetetlen volt számomra.

Kategória: Angol nyelvterület
szerda, 31 augusztus 2022 22:52

Mindfulness & Meditation in Athlone

A Future Learning’s Teacher Training Course szervezésében vehettem részt Írország szívében, Athlone-ban egy rendkívül hasznos kurzuson. Annak ellenére, hogy harmadízben részesülhettem az Erasmus+ pályázat nyújtotta lehetőségekben, nagyon vártam, hogy elkezdődjön az általam választott tanártovábbképzés, hiszen a vírushelyzet megakadályozta a pályázatok megvalósítását az elmúlt két évben. Már az indulás előtt megpróbáltam a meditáció módszerével megismerkedni, a „mindfulness”  mint fogalom jelentését megérteni.

A kurzus megnevezése „Mindfulness and Meditation in the Classroom” (Tudatos jelenlét és meditáció a tanteremben).

A képzés célja az volt, hogy megismertessen olyan meditációs, stresszoldó és koncentrációs technikákat, amelyeket eredményesen alkalmazhatnak tanárok, diákok egyaránt. Az elsajátított módszerek alkalmasak a mindennapi stressz, a tanulási nehézségek enyhítésre. Lehetővé teszik a fizikai és mentális egészség fenntartását, megőrzését. A kurzus tematikákája kezdőknek készült, de azok a külföldi kollégák is profitálhattak belőle, akik már használtak meditatív technikákat, hiszen sok olyan tartalmas és élvezetes módszert ismerhettünk meg és próbálhattunk ki a gyakorlatban, amelyek elősegítik a támogató tanítási- és tanulási légkör kialakítását és fenntartását az iskolában. Természetesen a tanultakat hatékonyan lehet alkalmazni a mindennapi életben is, hogy megküzdhessünk a külvilágból érkező negatív hatásokkal is. A meditáció, a tudatos légzés segít abban, hogy a negatív környezeti hatásoktól megszabaduljunk és átadjuk magunkat a megelégedés, elfogadás érzésének.

Mivel a csoport 5 főből állt (3 spanyol, 1 német és 1 magyar), így bőven jutott idő arra, hogy mindenkit meghallgassunk, aktív részeseivé váljunk a feladatoknak.

A tanárnő nyitott, empatikus személyisége volt az egyik záloga a sikeres foglalkozásoknak. Clare segítőkészsége, türelme, odafigyelése mindannyiunkat hozzásegített a módszerek elsajátításához, azok elméleti hátterének megértéséhez is.

Délutánonként közös programokat szerveztünk: ellátogattunk Dublinba, Galwaybe és Clonmacnoisba.

 A kirándulások alkalmával megoszthattuk tapasztalatainkat, bepillantást nyerhettünk idegen kultúrákba és természetesen egymást is jobban megismerhettük. A jövőben is szeretnénk kamatoztatni a kialakult kapcsolati tőkét akár iskolalátogatás, akár diákutaztató program keretében.

https://tomorkenyi-szeged.edu.hu/index.php/erasmus/zoldhullamban-2020

Kategória: Angol nyelvterület
Címkék:
1. oldal / 2