Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi

2019. nyarán az Erasmus + program ösztöndíjasaként kéthetes intenzív angol nyelvi-módszertani képzésen vehettem részt az Egyesült Királyság területén. Bátran állíthatom, hogy Oxford egyik legszínvonalasabb nyelviskolájának, a The Lake School of English nevű intézmény hallgatójaként az általános iskolában alkalmazható kreatív nyelvtanítási módszerekkel, kultúrával, a digitális média oktatási technikáival ismerkedhettem az átlagosnak nem nevezhető továbbképzésen. Kurzusvezetőnk, maga is gyakorló tanár, az angliai születésű, de évekig Spanyolországban is oktató Sarah Walker, akinek beszéde, tanítási stílusa és kiváló humorérzéke lenyűgözött mindnyájunkat. Az intézményben a továbbképző csoportokat tudatosan 4-6 fősre tervezik, ezért rendkívül hatékony nyelvi fejlesztés is folyik a széles spektrumú tanterv megvalósítása során. Két cseh kolléganővel és egy olasz kollégával tanultunk együtt.

A kurzus minden egyes napja újdonságot, élvezetes tevékenységeket nyújtott, ami folyamatosan fenntartotta a lelkesedésünket; minden reggel a napok előre haladtával egyre kíváncsibban vártuk tanárunk, Sarah érkezését. Rendszeresen járok továbbképzésekre, már külföldi képzésen is részt vettem, de eddig ennyire pozitív tapasztalatom még nem volt. A 2 hét oktatási anyagát utólag digitálisan kaptuk meg a feldolgozott és további feladatokat. A fénymásolatokat így kitölthettük, tehát valóságosan is megoldottuk a nagyrészt gyerekekkel feldolgozható, máskor nekünk, tanári szintre átdolgozott szövegeket, feladatokat. Ezek mindegyike kommunikációt igényelt – a mi esetünkben mindig párban dolgoztunk, a párok időnkénti cseréjével. Hasznos volt ez a különböző kultúrával, nyelvi szinttel érkezők beszédértése szempontjából. Sarah magával ragadó előadásmódjával tudta nekünk prezentálni a történetmesélés lényegét, létjogosultságát. Az íráskészség és a kiejtés fejlesztésére, az interaktív táblán megjeleníthető feladatokra is további kiváló, szórakoztató ötleteket próbáltunk ki, amelyek lényegi jellemzője mindvégig az interakció és integráció volt. Videorészletek számunkra újszerű feldolgozásához ismerhettünk meg további módszereket és drámajátékokkal oldottuk a második hét vége felé ránk törő fáradtság jeleit. Hatalmas élmény volt az utolsó előtti napon a gyönyörű Worcester College szépen gondozott krikettpályáján ismerkedni a játék szabályaival és a megtapasztalni annak izgalmait és ezután még további páros munkákat végezni a puha füvön üldögélve. Mindez számomra kiváló leképezése volt a diákokkal való kapcsolatának, érzékenységének, amivel dinamikus, aktív tapasztalati folyamatokat tud generálni a kicsinyek és a felnőttek tanítása során egyaránt. Ez a tudásom – miszerint tevékenykedtetéssel, élmények által lehet az ismereteket rögzíteni, maradandóvá tenni - létezett már, de további megerősítést kaptam; az eddiginél még nagyobb arányban érdemes alkalmazni a változatos munkaformákat, melyek a felsőbb évfolyamokban is növelik a motivációt és a tanulási folyamat hatékonyságát. További öröm volt számunkra, hogy Oxford egy városnegyedében egyházi fenntartású intézményt látogathattunk meg, a St. Andrew’s általános iskolát, mert a kurzus idején még folyt az oktatás.

A képzésen túl is volt alkalmam kultúrában gyarapodni. Oxford megannyi nevezetességét lehetetlen vállalkozás lett volna bejárni a két hét alatt, mert a foglalkozások után hétfőn és pénteken délután volt lehetőség betervezni ezeket, továbbá a hétvégére. Szombaton az iskola szervezésében számunkra a 3 lehetőségből Bath városába szervezett kirándulás jutott, de mivel én már jártam ott, ezért szombaton csoporttársaimmal együtt látogattuk meg a káprázatos Blenheim kastélyt, Winston Churchill szülőhelyét és szépséges parkját.

A Szomszédos Woodstock nevű település múzeuma is sok érdekességet rejt, ahol a régmúlt idők Angliájába, majd Lewis Carroll szürreális világába csöppenhettünk.

Shakespeare születési helyét, a lenyűgöző Stratford-upon-Avont nem hagyhattam ki, bár egészen ledöbbentett, hogy naponta egyetlen buszjárat visz oda és vissza, így gondosan meg kellett tervezni az ott töltött időt. Az íróhoz köthető öt házból hármat sikerült megtekinteni. Anne Hathaway szülőházához sajnos nem maradt időm eljutni, így bizony vissza kell térni…

Oxford a legrégebbi egyetemmel rendelkező város Angliában, így természetes, hogy én is kíváncsi voltam a kampuszra. A turisták körében rendkívül népszerű Christ Churh; a Harry Potter forgatás, a hírneves ebédlő, és az egykor itt tanító Lewis Caroll miatt. A Temze partján egyik este az iskola szervezésében a The Head of the River nevű pub adott teret egy jó kis beszélgetésnek. Itt azokkal is megismerkedhettünk, akik más csoportba jártak; lengyel, spanyol, német és magyar kolléganőkkel.

The Eagle and Child a neve annak a pubnak, ami az Inklings írói csoport törzshelye volt, nem kisebb tagokkal, mint Tolkien, vagy C. S. Lewis. Felmásztunk az egyetemi templom tornyába is, ahonnan lélegzetelállító a kilátás az egész városra és Oxford ikonikus épületére, amely Radcliff Camera néven ismert. Naponta az órák után nagyon ügyesen kellett megtalálni a vásárlás és a múzeumlátogatásra szánt idők közti egyensúlyt, mert a múzeumok ötkor zárnak. Ennek ellenére még további sok-sok érdekességet sikerült felkeresnem, mint a Pitt Múzeum kincseit, az Ashmolean Múzeum tárgyait, a Worchester College különös faragott padjait, sikerült eljutni egy hétfői templomi “Koncert ebédidőben” programra, ahol először bizarrnak tűnt a gondola: templomban étkezni… ezért én sietve majszoltam az odaút alatt a szendvicsemet, hogy a muzsikaszóra tudjak koncentrálni. A nem kis létszámú közönség nagyon diszkréten fogyasztotta el az ételét, italát. Újabb érdekes kultúrismeretet sikerült megtudni.

Kategória: Angol nyelvterület
vasárnap, 06 október 2019 17:26

Primary CLIL - Edinburgh

2019 augusztusában az Edinburgh School of English "CLIL for Primary Teachers" című tanfolymán vettem részt.

A továbbképzés programja:

1. nap: A kurzus céljainak ismertetése, tanulási stílusok.
2. nap: „Mi a CLIL?”, Az elmélet és a gyakorlat közti rés áthidalása.
3. nap: Miből áll egy ESL óra, és hogyan használhatom fel saját óráimon. Mitől lesz sikeres egy beszédfejlesztő gyakorlat.
4. nap: Szókincs fejlesztése és gyakorlása. Szövegértési feladatok.
5. nap: Hasznos weboldalak ismertetése, ezek megosztása egymással. WEBQUEST
6. nap: Óratervek és órai anyagok fejlesztése.
7. nap: Felmerülő kérdések megbeszélése. Feladatok és értékelésük.
8. nap: ICQ/CCQ, A szavak kiejtésének és gyakorlásának megkönnyítése. Feladatok és értékelésük.
9. nap: Osztályszervezési feladatok a CLIL típusú órákon. Feladatok és értékelésük.
10.nap: Módszerek tanárok és diákok támogatására. Társak értékelése, források megosztása.


A kurzuson tanultakat nagyon hasznosnak találtam. Nem csak elméleti, de gyakorlati tudásunk is bővült. A tanórák jól szervezettek voltak és megadták a lehetőséget, hogy egymástól is értékes ötleteket tanuljunk. Az oktató támogató jelenléte lehetővé tette, hogy mindenki egyéni képességeinek és felkészültségének megfelelően érvényesüljön. Ezáltal mindenki sikeresnek érezhette magát a kurzus alatt.

Délutánonként maradt elég időnk, hogy megismerjük Edinburgh-t és annak nevezetességeit. Maga az iskola is szervezett szabadidős programokat. Egy ilyen alkalommal sikerült meglátogatnunk a Royal Yacht Britannia-t. Hétvégén egy csodálatos, egésznapos túra alatt bejártuk a Skót-felföldet, melynek során eljutottunk Loch Ness-ig is.

Új résztvevőként sokat jelentett számomra a Hungary Expert információs napja, köszönöm!

A Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium disszeminációs oldala itt érhető el. 

 

Kategória: Angol nyelvterület

A Budapest 13. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola több Erasmus+ pályázatban is részt vesz, a második tanéve működő Sharing is caring Erasmus+ KA2-es pályázat mellett ebben a tanévben megnyert egy Erasmus+ KA1-es pályázatot is, ennek keretén belül négy kolléga vehetett részt szakmai továbbképzésen az Egyesült Kirsályásgban a nyári szabadság alatt. 

Augusztus 13 és 25 között két felejthetetlen hetet tölthettem Oxfordban a Tempus Közalapítvány által meghirdetett  Erasmus+KA1 szakmai továbbképzésen a Lake School of English nevű nyelviskolában. Régi vágyam volt eljutni Oxfordba, felfedezni gyönyörű építészetét, megismerkedni egyedi hangulatával, és ez most beteljesült.

A kurzusom címe: Creative teaching in the primary English classroom. A pályázat írásakor az általános iskolát jelöltem meg, mivel több mint két évtizednyi gimnáziumi oktatás után általános iskolásokat tanítok. Úgy gondoltam, hogy ezen a kurzuson hozzám hasonlóan angoltanárok lesznek, akik tanítanak általános iskolásokat is, de a kurzus első napján kiderült, hogy tanítókkal vagyok együtt. Örültem a lehetőségnek, hogy most valami egészen újat tanulok. Ez a két hét azért volt nagyon hasznos, mert rengeteg játékos feladattal ismerkedtem meg, anyagokat gyűjtöttem, ötleteket, melyeket megoszthatok a csak első négy osztályban tanítókkal meg azokkal is, akik tanítanak alsóban is, felsőben is angolt. A tanárnőm, Helen Cenic, mindig külön kitért arra, hogy ezt vagy azt a feladatot hogyan lehetne használni a felsősöknél. Tematikus napjaink voltak, de egy-egy nagy témán kívül sok mindent érintettünk. Az első nap a meséké és a szerepjátékoké volt, a második a kommunikációé, a harmadik a készésgek fejlesztéséé és a filmahasználaté angolórákon. Ugyanezen a napon beszéltünk az Egyesült Királyságbeli tanügyi rendszerről. Negyedik napon a CLIL-lel (Content language integrated learning) foglalkoztunk, azzal, hogy hogyan tanítunk más tárgyakat angol nyelven, az előnyökkel és a hátrányokkal, itt mindenki elmondhatta, hogy a saját országában megvalósul-e és, ha igen, hogyan valósul meg a kéttannyelvűség. Ezen a napon külön kitértünk arra, hogy a digitális médiát és eszközöket hogyan lehet az oktatás szolgálatába állítani. Ez most világszinten nagy kérdés, vannak országok, ahol legszívesebben betiltanák az okos telefonok használtaát, vannak viszont olyanok, akik szorgalmazzák a tanórákon való okostelefon használatot. Az első hét utolsó napján énekek, versikék, mondókák következtek.

A második hét első óráiban átnéztük az előző hét tevékenységeit. Aztán a mindennapi nyelvezettel foglalkoztunk, a szlenggel.  Hasznos volt nagyon, hiszen a szleng nyelvezet áll legközelebb a tizenéveseinkhez. Ezt követően a kiejtés tanításával foglalkoztunk. Praktikus tanácsokat adott a tanárnőnk a különböző hangok, hangcsoportok és a folyékony beszédstílus tanításához. A harmadik napon a nyelvi készségek fejlesztése állt a középpontban, itt különösen tetszett a Speed reading questions, amikor egy-egy információt kellett megkeresni egy történelmi szövegből és kiszaladtunk hozzá a helyes információkkal, csapatokban játszottunk. Tanárnőnk nem győzött fényképezni, annyira belefeledkeztünk a játékba. Azt mondta, ez megerősítette őt abban, hogy ezt a tevékenységet bármikor, bárkivel lehet csinálni. Negyedik napon a kritikai gondolkodás és szövegértés került a középpontba, délután pedig minden csoporttag bemutatott egy mini óratervet. Sokat tanultunk egymástól is, sőt, Helen azt mondta, hogy lesznek dolgok, melyeket használni fog ezek közül. Utolsó napon zene, énekek, slágerek következtek, ragyogó tevékenységeket mutatott be, hogy hogyan lehet egy-egy órát még élvezetesebbé tenni. 

A két hét összes anyagát megkaptuk az iskolától, bármikor nyomtathatók, másolhatók ezek az anyagok.

Minden nap délután négyig tanultunk, kivételt képezett a kedd és a péntek. Ezek azért voltak rövidebbek, hogy kulturális-történelmi sétákat tehessünk Oxfordban és környékén. Idegenvezetőnk Rob Tanner volt. Nagy élvezettel és humorral vezetett végig Oxford látnivalóin, a Blenheim palotához, Churchill szülőhelyéhez és Londonba is vele mentünk fel. Ezen kívül meglátogattuk Stratford Upon Avont, Shakespeare szülővárosát meg a Warwick kastélyt is.

Két nagy örömhírrel is szolgált a 40 éve működő Lake school ottlétünk alatt, az egyik az, hogy harmadik helyezést ért el az Egyesült Királyságban a nyelviskolák Top 100 versenyén, a másik, hogy az iskola két tanárnője megjelentetett egy könyvet, a "Talking images: Idioms" címűt, ebből vásároltam is egy példányt a tanári karunknak, nagyon jól használható, fénymásolható oldalakkal. 

A "homestay" típusú szállást választottam erre a két hétre, az iskola is nagyon ajánlja ezt. Így lehetőség nyílik megsmerni az angol családi életet belülről, és nagyszerűen lehet gyakorolni az angol nyelv használatát. A háziasszonyom Clare Senior rádaásul az Oxford University Press könyvkiadónál szerkesztő, így az angol nyelvkönyvekről is sokat beszélgettünk a vacsora receptek mellett.

Köszönöm Förster Anita és Véghné Juhász Krisztina segítségét, akik a pályázat megírásakor és a megvalósulásakor is nagyon sok jó tanáccsal segítették mindannyiunk munkáját.

A projekt az iskola honlapján: https://www.pannoniaaltisk.hu/palyazataink/

 
Márkó Szidónia

 

 

Kategória: Angol nyelvterület