Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Demeter Péter

vasárnap, 06 augusztus 2023 13:10

Matekos játék, játékos matek

Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítójaként 2023. július 23-tól 29-ig a Matekos játék, játékos matek - képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára című hétnapos továbbképzésen vettem részt a horvátországi Rovinjban.

Rovinj az Isztriai-félsziget nyugati partjának egyik legromantikusabb, leggyönyörűbb kikötővárosa. A sziklaszirtre épült olaszos hangulatú, bájos település óvárosának szűk, labirintusszerű sikátorai, terei és part menti sziklái szempillantás alatt magukkal ragadják az ideérkezőket. Az idilli strandok, a part mentén húzódó többhektáros erdős, ligetes természetvédelmi terület, a környező szigetek olyan egyedi arculatot alkotnak, amelyek minden látogatót elbűvölnek. Ideális helyszín az aktív pihenéssel, kulturális és történelmi kalandozással egybekötött szakmai továbbképzésre.

 

A továbbképzést a JUTAKI Bt. - Hungary Expert for Teachers and Students hirdette meg. A szervezés és a lebonyolítás professzionális volt. Minden szükséges információt, dokumentációt időben elérhetővé tettek, és rengeteg gyakorlati segítséget nyújtottak a résztvevőknek az előkészítéstől a lezárásig. Helyszínre delegált koordinátor is rendelkezésre állt a tanfolyam teljes időszakában, és a menet közben felmerült apróbb gondok, problémák megoldásában gyors, hathatós segítséget nyújtott.

Szervezett kirándulások, túrák, városlátogatások színesítették a szakmai programot, amelyek kiváló lehetőséget biztosítottak a környék történelmének, kultúrájának, természeti kincseinek megismerése mellett a közösség összekovácsolására, a szakmai kapcsolatok építésére is.

Az oktatás helyszíne is tökéletes volt. A helyi középiskola, a Talijanska Srednja Škola épülete, mind a városon belüli elhelyezkedésével, mind infrastrukturális adottságaival, korszerű felszereltségével nagyban hozzájárult a képzés sikeréhez.

A kurzus két kiváló mentora, Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Oravecz Márta, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egykori vezetőtanárai, több évtizedes szakmai tapasztalatukkal, a tanítás iránti szenvedélyes szeretettükkel adták át a képzés anyagát a hallgatóknak.

 

A tanfolyamon a játékos matematikai neveléséhez kaptam elméleti és gyakorlati segítséget. Megismerkedtem számos, a 6-10 éves gyermekek számára is vonzó, a hatékony tanítást-tanulást segítő, logikai készletekkel, dobókockákkal, dominóval végezhető matematikai játékkal, játékos feladattal, képességfejlesztő tevékenységgel, amelyeket a későbbiekben kiválóan tudok adaptálni a tanítási gyakorlatomba. A játékok mellett nagyon sok matematikai fejlesztőeszköz megismerésére, használatának begyakorlására is lehetőségem volt. Továbbá rengeteg ötletet kaptam a tanulók és/vagy pedagógusok által, hétköznapi tárgyakból is könnyen elkészíthető fejlesztőeszközökre.

A kurzuson érintettük azt is, hogy az egyes matematikai játékokat, játékos feladatokat és fejlesztőeszközöket milyen konkrét fejlesztési cél eléréséhez lehet hatékonyan felhasználni, valamint azt, hogy ezeket hogyan lehet a tanulók életkori sajátosságaihoz és a csoport szociális szintjéhez igazítani.

A játékok és tevékenységek kipróbálásával saját élményen keresztül is megtapasztalhattam a játékok jótékony hatásait: a lelkesedést, az izgalmat, a közösségi szellemet, az összetartozás, az elfogadottság érzését, a nyitottságot és empátiát, de a győzelem és a vereség ízét is.

kedd, 10 november 2015 00:00

Angol nyelvtanfolyam Máltán

Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanáraiként 2015. október 18-tól november 1-ig az Erasmus+ program ösztöndíjasaként kéthetes intenzív angol nyelvi képzésen vettünk részt Máltán, az Executive Training Institute (ETI) St. Julians-i nyelviskolájában. Valamennyien aktív résztvevői vagyunk a különböző pedagógusképzéseknek, de eddig csak hazai, magyar nyelvű szakmai képzéseken volt lehetőségünk ismereteinket gyarapítani.

 

Mindannyian vezető beosztásban dolgozunk iskolánkban, így napi feladataink egyik fontos eleme a vezetői ellenőrzések elvégzése, köztük a tanítási órák szakmai felügyelete is.  Rendszeresen látogatjuk az angol nyelvű tanítási órákat is, annak ellenére, hogy egyikünk sem rendelkezik angol nyelvszakos képesítéssel. Fontosnak tartjuk tehát, hogy a nyelvi gát ne legyen akadály az óralátogatások során. Az angol nyelven zajló órákon is megfelelő nyelvi jártassággal rendelkezzünk, amely nagyban elősegítheti az órák szakszerű szakmai értékelését.

E mellett elengedhetetlenül szükséges tartjuk, hogy az angol anyanyelvű lektorainkkal is megfelelő szinten tudjunk kommunikálni, a munkakapcsolatunk tolmács nélkül is működhessék.

Ezen meggondolások alapján kívántuk a pályázat segítségével bővíteni nyelvi jártasságunkat, illetve fejleszteni a hétköznapi angol nyelvhasználatunkat. Tudatosan választottunk a Fluency & English Language Development for Teachers című beszédközpontú nyelvi kurzust, amely során mind a beszédértésünk, mind a szóbeli kifejezőképességük fejlődhetett. Ezáltal sokkal bátrabban, magabiztosabban láthatjuk el vezetői feladatainkat angol nyelvű környezetben is.

A célzottan nem nyelvszakos tanároknak, iskolavezetőknek hirdetett képzés a nyelvi kompetenciáink fejlesztése mellett lehetőséget teremtett Málta kultúrájának, történelmi nevezetességeinek, szokásainak megismerésére is. A megszerzett tapasztalatokat a vezetői tevékenységünkön kívül a mindennapi nevelő-oktató munkánkban is hasznosítani tudjuk.

Az intenzív képzés napi 3x1,5 órás blokkokból állt, tíz tanítási napon át. 10 fős csoportban tanultunk. A résztvevők Magyarországról, Bulgáriából, a Cseh Köztársaságból, Litvániából, Lengyelországból érkeztek. Magyarországot 5 pedagógus képviselte, így a páros feladatoknál mindenki más-más ország béli kollégával dolgozhatott. A multikulturális környezet arra is kiváló lehetőséget teremtett, hogy megismerkedhessünk más európai országok iskolarendszerével, tanítási hagyományaival, pedagógiai gyakorlatával, módszereivel.

A napi munka nagyon feszes tempóban zajlott, gondosan felépített tematika szerint.  A csoport nyelvi szintjének felmérésére még a kurzus megkezdése előtt sor került, így a feldolgozott nyelvtani ismeretek megfelelően igazodhattak a résztvevők nyelvi jártasságához.

A nyelvtani szabályok feldolgozásához választott témák azonban nem kis nehézség elé állították a csoportot, ugyanis az iskolamenedzsment, a pedagógusetika, a különböző nemzetekről kialakított sztereotípiák, a nemi diszkrimináció vagy éppen az európai iskolarendszerek különbözősége mind-mind olyan témák, amelyek feldolgozása, megvitatása még az anyanyelvünkön is alapos felkészültséget igénylő feladat.

Hála nyelvi trénerünk, Tessie Bezzina kiváló szakmai felkészültségének, kreativitásának és a jól megválasztott, tanulói tevékenykedtetésen alapuló módszereinek, sikerült leküzdenünk a nyelvi akadályokat.

A kurzus kifejezetten a tanulók aktív részvételére épített, ezzel elősegítve a magabiztosabb kommunikációt, a szókincs fejlődését, a beszédértés javulását, kiejtés és hangsúlyozás hibáinak korrekcióját. Rengeteg párbeszédes tevékenység, tanulói prezentáció, újságcikk fordítás, film- és zenemű bejátszás, problémamegoldó feladat és szerepjáték szolgálta a nyelvi fejlődésünket.

A tanterem kiváló felszereltsége (e-tábla, projektor, nagysebességű internetkapcsolat), a felhasznált korszerű és látványos multimédiás tartalmak (filmek, zenék, prezentációk), a bemutatott autentikus dokumentumok (napilapok, folyóiratok, weblapok) is jól szolgálták tanulásunkat, fejlődésünket.

Itt kívánjuk figyelmébe ajánlani nyelvszakos kollégáinknak, illetve mindazoknak, akik az angol nyelvtanulással, gyakorlással szívesen foglalkoznak azokat a web-lapokat, amelyek kiválóan alkalmasak nyelvi ismereteik fejlesztéséhez:

 

Ingyenes, nyílt angol szótár, értelmezőszótár, nyelvtani szabályokat is magyarázó oldal, nyelvi fejlesztőjátékokat is tartalmaz

http://www.macmillandictionary.com

 

Online kollokációs szótár

http://oxforddictionary.so8848.com/o

 

Nyelvoktatást segítő módszerek, szakmai anyagok, online eszközök

http://www.onestopenglish.com/

 http://www.bbc.co.uk/learningenglish

https://www.ego4u.com

http://languages.dk/

 

A feszített tempójú tanulás mellett a tartalmas kikapcsolódásra, Málta nevezetességeinek, történelmének és kultúrájának megismerésére is bőven adódott alkalmunk. A két hét alatt számos autóbuszos városnézésre vitték csapatunkat angol nyelvű idegenvezető kalauzolásával.

Rengeteg felejthetetlen élményben volt részünk, csodálatosan szép helyeken barangoltunk.  Ellátogattunk Málta fővárosába, Vallettába. Jártunk a történelmi városokban, Mdinában, Rabatban, a Három Városban. Sétáltunk a kicsi, de annál festőibb szépségű halászfaluban, Marsaxlokk-ban. Kirándultunk Gozo szigetére, útközben a tengerről is megcsodáltuk a varázslatos Azure Window elnevezésű sziklatömböt.  Útba ejtettük a Blue Grotto-t, a meredek partfalról csodáltuk meg az egyedülálló, páratlan szépségű természeti képződményt.

Nagyon hasznos két héten vagyunk túl. Rengeteg munka, tanulás után, ugyanakkor számtalan élménnyel gazdagodva tértünk haza.  Úgy gondoljunk, hogy nyelvi jártasságunk az elvárt mértékben fejlődött. Sokat javult a hallás utáni beszédértésünk, sokat fejlődött szókincsünk és kiejtésünk, bátrabban és magabiztosabban használjuk az angol nyelvet.

Köszönjük mindazoknak, akik lehetővé tették az Erasmus+ programban való részvételünket. Köszönjük Ráczné Schanda Katalin kollégánk biztatását, a rengeteg tanácsot, a kitartó előkészítő- és szervezőmunkát. Tátrai Éva munkatársunknak a sok segítséget, amellyel az adminisztrációs terhek jelentős részét vette le vállunkról.

Köszönjük KLIK Budapest 03 Tankerület munkatársainak az előkészítésben, a finanszírozási tennivalók gördülékeny lebonyolításában nyújtott segítségét.

Hálásak vagyunk a Hungary-Expert Erasmus+ tanártovábbképzés pályázati tanácsadó csapatnak a kiváló szervezésért, előkészítésért.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük az ETI tanárainak és személyzetének professzionálisan megszervezett és lebonyolított nyelvi kurzust. Segítőkészségüket és a sok kedves, bátorító mosolyt.