Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Megvalósult mobilitások disszeminációi

Zarándy Kata

2018. február 21., szerda 10:05

IKT kurzus Dublinból

Augustus első két hetében az ír fővárosban hallgattam egy kurzust az Erasmus+ keretein belül. A kurzus témája az oktatás színesítése, hatékonyságának növelése és a diákok motiválása az infokommunikációs technikák segítségével. A kurzus keretein belül elemeztük a közösségi médiában (Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest) rejlő lehetőségeket, illetve olyan applikációkkal ismerkedtünk meg, melyek segítik a hatékonyabb óratervezést, a változatosabb munkaformák kiválasztását, fejlesztik az élethosszig tartó tanulást, illetve több szinten is motiválják a diákokat. A kipróbált alkalmazások közül négyet szeretnék kiemelni: A tes.com-on óraterveket lehet készíteni és megosztani a diákokkal, az edpuzzle.com-on videókhoz tudunk tesztkérdéseket hozzárendelni, kahoot.it és plickles.com egyfajta versenyhelyzetet teremt, és játékos formában tanulásra ösztönöz. Nagyon fontos eleme volt a kurzusnak, hogy az Európai Unió más tagországaiból is érkeztek tanárok, így megismerhettem Bulgária, Észtország és Spanyolország oktatási rendszerét is, illetve tapasztalatokat cseréltem a kollégákkal. Egy fontos negatívumot ki kell viszont emeljek: tanárunk nem tudott mit kezdeni a felkészültségbeli különbségekkel, így nem haladtunk olyan gyorsan, mint lehetett volna. Ezért nem merem teljes szívemből ajlánlani a kurzust és az iskolát.

Természetesen a formális tanulás mellett jutott bőven időnk az ír kultúra megismerésére. Szervezett túrák keretében bejártuk Dublint és környékét, kirándultunk a nyugati parton, a moheri szikláknál, sőt még egy másik országba is ellátogattam; meglátogattam Észak-Írország nevezetességeit: a Carrick-a-Rede függőhidat és az Óriások útját. Eljutottam az írek fekete aranyának a születési helyére, a Guiness gyárba, voltam színházban és ír táncokat is tanultam. Összességében nagyon jó lehetőség volt az Erasmus+ program a szakmai, nyelvi és személyes fejlődésemre. Új tapasztalatokkal és tervekkel gazdagodva tértem haza.

2018. február 21., szerda 10:02

Kreatív módszertan tanároknak Exeterben

2017. július 31-től augusztus 11-ig részt vettem a Kreatív módszertan tanároknak című kurzuson Exeterben. A tanfolyamot az International Project Center szervezte. A kurzus első napján egyeztettük a résztvevőkkel az elvárásainkat, illetve megismerkedtünk egymással és trénerünkkel. A tanfolyam teljes mértékben beváltotta a hozzá fűzött reményeimet. Tanárunk, Esther Thomas magasan képzett, jól felkészült tréner, aki nagy türelemmel és hozzáértéssel vezette a kurzust. Bár nyelvileg nem voltunk azonos szinten, de a csoport kis létszáma miatt nagy anyagrészt tudtunk átvenni. A számos módszertani fogás közül sokat ki is tudtunk próbálni, illetve továbbgondolni. Számos olyan módszert ismertünk meg, melyekkel eddig még nem találkoztunk illetve sok olyan ötletet tanultunk, amelyek nem igényelnek hosszas előkészítést, de motiválják a diákokat, mert megoldásuk kihívást jelent számukra.

2018. február 21., szerda 09:57

Breton kultúra és projektmódszer

2017 júliusában Bretagne-ban vehettem részt egy kéthetes tanártovábbképzésen, Brest városában. A továbbképzés fő témái a projektmódszer, a játékok a nyelvórán, a mai francia társadalom, illetve a breton kultúra voltak. Nagyon színes tanári csapat gyűlt össze, voltak résztvevők Ausztriából, Svájcból, Lengyelországból, Spanyolországból, Finnországból, de még Malajziából és az Egyesült-Államokból is.

Az órákat táncok, zenék, közös éneklés is színesítette (különösen a breton kultúrával foglalkozó héten), illetve különböző kirándulásokat is szervezett a CIEL (=ég) nevű nyelviskola és tanártovábbképző intézet, úgyhogy tényleg az egekben érezhettük magunkat.

Láttuk a híres quimper-i fesztiválon a népviseletbe öltözött gyerekek felvonulását, a breton erdők varázslatos zöldjét, és még egy Fest Deizen, azaz nappali táncos mulatságon is részt tudtam venni. (Videó a landerneau-i táncos mulatságról (Fest Deiz), ahol én is beálltam a táncolók közé https://youtu.be/so5-ocWOBNs). És a híres breton óriás palacsinta sütését is kipróbálhattam a fogadócsaládnál.

2018. február 21., szerda 09:52

Modern brit kultúra Londonban

2017. július 17-28. között részt vettem az Erasmus+ mobilitási projektben. Londonban a British Study Centres kéthetes, Modern British Culture című kurzusát választottam. A főváros festői városrészében található Hampstead School of English méltó környezetet biztosított a tanártovábbképző tanfolyam számára, melyre 3 különböző kontinensről érkezett a 7 fős, tanulni vágyó angoltanár csapat.

Választott kurzusom a mai élő angol nyelvet, nyelvhasználatot a hétköznapi brit kultúra egyes szeletének összefüggésében kívánta bemutatni. A két hét során hasznos, naprakész információkat kaptam például a Brexit társadalmi vonatkozásairól, de arról is, hogy miből él és adózik-e a királynő. Különösen izgalmas volt számomra az egyes társadalmi osztályokra jellemző ízlés elemeit feltáró dokumentumfilm megtekintése, órai feldolgozása.

Rendkívül érdekesnek és hasznosnak találtam, hogy a kurzus kitért az angol nyelv tájszólásainak bemutatására is. Tanultam néhány szlenget, számos új kifejezést és jegyzeteltem mindent, fotóztam.

Tanárunk, Jilly Taylor lelkes, elkötelezett tanár volt, lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy egymással módszertani ötleteket cseréljünk, néhányat ki is próbáltunk. Megerősített abban, amit jól csinálok és új eljárásokat, módszereket is mutatott.

A foglalkozások egy része külső helyszínen zajlott.  A tanfolyam elején közösen döntöttünk arról, hogy mit szeretnénk látni, így esett egyik választásunk például a közeli Hampstead-ben található klasszicista Kenwood House-ra, Lord Mansfield családi nyaralójára. Kirándultunk Brightonba, Canterburybe, sétáltunk a doveri fehér sziklák tetején. Mindeközben természetesen beszéltünk, beszélgettünk, tapasztalatot cseréltünk egymással.

Összességében elégedett vagyok, a kurzus a várakozásaimnak megfelelt, tartalmas két hetet tölthettem Londonban.

2018. február 21., szerda 09:48

Dráma technikák az angol nyelvórákon

Az IPC Exeter a nemzetközileg elismert International House által is akkreditált központ, ahol tanárok számára is indítanak tanfolyamokat. 2017. július 30-a és augusztus 12-e között vettem részt a „Dráma technikák az angolnyelv órákon” című továbbképzésen Exeterben.

A tanfolyam célja, hogy a dráma módszertanával olyan készségeket, képességeket aktivizáljunk, amelyek segítenek a nyelvtanulásban, hogy egyre többen legyenek képesek elsajátítani egy nyelvet. A drámai módszerek segítenek kialakítani a diákokban a nyelvtanulás iránti tudatosságot, felelősségteljes tanulást, más kultúrák iránti nyitottságot, és megmutatja, hogy a saját kultúránk hogyan segít megérteni mások kultúráját.

A tanfolyam reggel 9-től délután 3-ig összesen 60 óra továbbképzést nyújtott. A tanmenet tartalmazta többek között a dráma technikákat, a történetmesélést, improvizációt, szimulációt, szerepjátékokat, a spontaneitás fejlesztését, egy darab létrehozását, személyes nyelvi fejlesztést.

A kurzus zárásaként önálló projekt munkát kellett készíteni, amit az utolsó napon a csoport számára prezentáltak a résztvevők.

A nyelvi fejlesztést segítette többek között az is, hogy vendéglátó családoknál laktunk, ahol a célnyelven folyt a társalgás. Ezen kívül sok közös programot szervezett az iskola, ahol a más országokból érkezett tanárokkal szorosabb kapcsolatot tudtunk kialakítani és lehetőséget adott a testvériskolai kapcsolatok vagy partnerkapcsolatok kialakítására. A tanfolyam így több síkon is szolgálta az iskola, a diákok, a tanárok, az oktatás fejlesztését, sikeresebb nyelvoktatói és pedagógusi munkát.

2018. február 21., szerda 09:41

Művészet a francia nyelvórákon

Az ERASMUS KA1 Mobilitási Program támogatásával 2017 nyarán tizenkét napos nyelvtanári továbbképzésen (július 25-augusztus 4.) vehettem részt Franciaországban. Továbbképzésünk A művészeti alkotások pedagógiai és didaktikai célú felhasználása a francia nyelv tanításában címet kapta. Helyszínéül a College International de Cannes színvonalas magánnyelviskola szolgált. Vezető tanárként Marie Bretonnier, több nyelvkönyv szerzője, szerzőtársa, ismert szakmai anyagok kidolgozója, valamint segítője, Patrick de Bouter, az intézmény igazgatója működött.

A tanfolyam fő célja olyan művészeti vonatkozású anyagok és művészeti eszközök felfedezése és felhasználása volt, melyek gazdagíthatják, segíthetik a nyelvtanítást. A továbbképzés elsősorban gyakorlati megközelítésre épített, melynek során művészeti és kulturális alkotásokat használtunk fel abból a célból, hogy mind a szóbeli mind az írásbeli kifejezést tekintve gazdagítsuk nyelvtanári és pedagógiai eszköztárunkat. Az első héten görög, spanyol, a második héten francia, német, amerikai, holland, portugál kollégákkal tudtunk kiválóan együttműködni.

A képzés során főként gyakorlati feladatokat kaptunk, melyeket egyénileg vagy csoportmunkával kellett megvalósítani abból a célból, hogy felismerjük, hogyan segítik elő a művészetek és a művészeti eszközök a nyelv alkalmazását. Azért kapcsoltuk a művészeteket a pedagógiához, hogy általa többféle kompetenciát fejlesszünk és erősebben motiváljuk a tanulókat.

A képzéshez Provence, illetve az Azúrpart (Cote d’Azur) kultúráját bemutató tanulmányi kirándulások kapcsolódtak. Mindnyájan új pedagógiai módszerekkel, kulturális élményekkel gazdagodva térhettünk haza, melyekről iskolai, fővárosi kollégáinknak is beszámolhatunk.