Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Scheibli Zsuzsanna

Matekos játék, játékos matek

Képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára

2023. július 23-29 között a JUTAKI Bt- HUNGARY EXPERT szervezésében 1 hetes képzésen vehettem részt Rovinjban. A tanfolyam fókuszában az 1-4. osztályos matematikaoktatás volt, játékos feladatokkal.

2022-ben már részese lehettem Rovinjban egy két hetes képzésnek, mégpedig az Engedd, hogy csináljam! című tanfolyamnak. Ekkor közelebbről is megismerhettem az idei képzés oktatóját, Oravecz Mártát. Nagyon magával ragadó személyisége, a képzésen tanultak segítettek abban, hogy ezen a nyáron olyan képzést válasszak, melyben ismét tőle tanulhatok új módszereket.

A tanfolyamot Dr. Kivovicsné Horváth Ágnessel tartották. Márti az 1-2., Ági a 3-4. osztályos matematikaoktatás rejtelmeibe vezetett be bennünket.

A képzés első napján – a regisztráció után - megismerkedtünk az oktatókkal, s csoporttársainkkal. A tagok között voltak fővárosiak, vidékiek, Kárpátaljáról, Délvidékről. Többen voltunk olyanok, akik már többször részt vettek Erasmus+ képzésen, de sokak elsőként voltak részesei ezen képzések egyikén. Egy közös cél biztos, hogy volt a csoportban: a motiváltság.

Csapatépítésként közös vacsorával folytattuk az első napot.

Június 24-étől 5 napon keresztül a tanító helyett a tanuló szerepkörében vettem részt a képzésen, melynek minden percét nagyon élveztem.

Előadóink hangsúlyozták, hogy a matematikaoktatás során nagyon fontos a cselekedtető tapasztalatszerzés, mégpedig a saját tapasztalatszerzés. Mely során különböző érzékszervek kapcsolódása, a sokféle eszköz használata elengedhetetlen. A kisgyermek mindig a konkrétból indul ki, s végül eljut az elvont gondolkodás szintjére. A tevékenység és a manipuláció a legfontosabb eszközünk alsó tagozatban a nevelés és az oktatás folyamatában. Ezen belül is kiemelkedő szerepet kap az alkotás, a játékos tevékenység és a játék. Mindig az előzményekre építünk, s ráépítünk a tanultakra. A tanórákon fontos az örömteli légkör, a vita lehetősége, a humor. Mindez elősegítheti a matematika, mint tantárgy megszeretését.

Mindezen gondolatok – úgy vélem – minden tantárgy esetében megállják a helyüket. Hiszen az alsó tagozatos pedagógusok egyik kiemelkedő feladata a tanulás megszerettetése a gyerekek számára.

Az öt nap során, ahogy a tanfolyam címe is sugallja - Matekos játék, játékos matek - a játékos tevékenységre fókuszáltunk. Megbeszéltük a „játék”, a „játékos” és a „nem játék” kifejezések közötti fontos tartalmi különbségeket. Majd az előre ismertetett tematika szerint haladva számos olyan játékot, illetve játékos tevékenységet tanultunk meg, melyeket saját pedagógiai környezetünkben fogunk tudni majd használni.

A játékok mellett tisztáztuk a gondolkodás műveletét, feladatát, típusait, illetve fajtáit. A logikus és a kritikus gondolkodás fajtáit, az absztrahálás és  az összehasonlítás fontosságát is.

Számtalan játékot ismerhettünk meg.

Így például a tevékenységgel, mozgással, érzékeléssel kapcsolatos játékokat.

Az iskolai eszközökkel való játékok, mint például a logikai készlet, a színesrúd készlet a dobókocka is rengeteg játékos feladatot rejt magában, melyekkel matematikai készségeket, képességeket fejleszthetünk, oktathatunk.

S ki gondolná, hogy a hétköznapi életben fellelhető számtalan eszköz, mint például a gomb, a tojástartó, a kupak, a csipesz stb. használata is segíti a matematikai törvényszerűségek, analógiák megértését.

A tanfolyam végére kiderült számunkra, hogy a játék, mind amellett, hogy szórakoztató és közösségépítő, nagyon fontos szerepe van a 6-10 éves gyerekek nevelésében és oktatásában.

Fejleszti erkölcsi érzéküket, segíti az éntudatos és a magabiztosság kifejlődését, emellett a másokkal való együttműködésre is tanít. Az óra eleji játék felkeltheti a gyermekek érdeklődését az adott témakör iránt, vagy lezárhat egy-egy tanulási szakaszt.

A képzés során mi /pedagógusok/ is gyermeki lelkesedéssel vettünk részt a feladatok megoldásában, a játékok kipróbálásában.

A tanfolyam alatt fejlődött a kezdeményezőkészségem és a vállalkozói készségem is.

A továbbképzés elvégzésével tanóráimon alkalmazni tudom a különböző technikákat, melyekkel a gyermekek matematikai kompetenciáit fejleszthetem:

 • a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése
 • a tanulók pozitív hozzáállása az adott tantárgyhoz
 • kognitív képességek fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 • matematikai kompetenciák fejlesztése
 • cselekvő tapasztalatszerzés
 • jó gyakorlatok alkalmazása

Emellett céljaim között szerepel a tanult módszerek adaptivitása iskolánk alsó tagozatán.

Ennek színterei:

 • munkatársi értekezlet
 • workshop a kollégákkal

Nagyon tartalmas és eredményes képzésen vagyok túl. Sok kollégával ismerkedhettem meg, s ezáltal bővült szakmai „hálózatom” is. A közös facebook csoportunk garancia arra, hogy kapcsolatunk (emberi/szakmai) ne csak erre a hétre redukálódjon.

Minden alsós kollégának szeretném ajánlani ezt a képzést, hiszen a pedagógiai eszköztár bővítése, egy másik szemlélet megismerése csakis hasznos lehet számunkra.

Szeretném megköszönni Heinczinger-Nedeczky Anitának és a JUTAKI Bt- HUNGARY EXPERT részéről Véghné Juhász Krisztinának, aki segítőkészen támogatott a képzés előtt és közben egyaránt, s ezáltal részese lehettem ennek a magas színvonalú képzésnek!

Scheibli Zsuzsanna

vasárnap, 14 augusztus 2022 10:05

Engedd, hogy csináljam... 1-2. osztály

Engedd, hogy csináljam…

A matematika tanítása alsó tagozatban 1-2. osztályos pedagógusok részére kiegészítve angol nyelvtanfolyammal

2022. július 11-22 között a JUTAKI Bt- HUNGARY EXPERT szervezésében 2 hetes képzésen vehettem részt Rovinjban. A tanfolyam fókuszában az 1-2. osztályos matematikaoktatás volt.

Választásom oka:

Az elmúlt 3 év tapasztalata azt mutatja, hogy az online oktatás miatt a matematika tantárgy esetében háttérbe szorult a matematikai kompetenciák fejlesztése, hiszen ehhez elengedhetetlen a jelenléti oktatás.

A választott tanfolyamot Oravecz Márta fogja tartani, aki egyik példaképem a pedagógusok között. Több bemutató órájának lehettem részese.

A tematika megismerése után világossá vált számomra, hogy az általam nagyon fontosnak tartott matematika tantárgy iránti érdeklődés visszaszerzésében ez a képzés sokat segítene számomra.Ugyanis a digitális oktatás nem egyenlő a cselekedtetéssel, ami az adott időszakban többször háttérbe szorult, melynek következménye a gyerekek tantárgyhoz való közömbössége. Úgy gondoltam, módszertani megújulás szempontjából ez a tanfolyam tudna a legtöbbet segíteni, hogy a gyermekek újra érdeklődést mutassanak az adott tantárgy iránt.

A tanfolyam elvégzése után szeretném segíteni azokat a gyerekeket, akik matematika tantárgyból - a matematikai kompetenciák fejlettsége terén - elmaradást mutatnak.

Emellett szeretném, ha a tantárgy iránt közömbösséget mutató tanítványok is érdeklődéssel vennének részt ezeken az órákon.

Mindemellett fontos volt a választás során az is, hogy a tanfolyam várhatóan az angol nyelvi kompetenciámat is fejleszteni fogja, mivel a képzés során 20 angolórán vehetek részt.

S a tanfolyam elvégzése után elmondhatom, hogy jól választottam.

Oravecz Márta tanítónő/tankönyvíró személyében egy lelkes, fáradhatatlan, motívációval, s nem utolsó sorban, tantárgyában hatalmas szakmai tudással rendelkező embert ismerhettem meg.

Közvetlen stílusával már az első nap elvarázsolt mindannyiunkat.

A kurzuson megismerkedhettem a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő matematikatanítási módszeren nyugvó, a 2020-as NAT követelményeihez igazodó matematika tanulás/tanítás 1-2. osztályos időszakát magába foglaló módszertannal.  S bepillantást nyerhettem C. Neményi Eszter, Oravecz Márta, Móricz Márk által íródott új matematika tankönyvbe, mely a cselekedtetésen alapul.

Az órákon megerősítést és ötleteket kaptam arra, hogy ebben az életkorban mennyire fontos a cselekvő tapasztalatszerzés. Vagyis az, hogy az új ismeretek tanításakor, s annak elmélyítésekor minél több érzékszervet kapcsoljunk be. Ennek eredményeképpen sokkal könnyebben értik meg diákjaink a tananyagot, s sokkal nagyobb mértékű lesz a tudás elsajátítása.

A képzés során a jelenlegi munkámhoz és a szakmai fejlődésemhez kapcsolódó szakmai ismereteket szereztem. Új ötleteket kaptam a műveletek értelmezése, a számolási eljárások és a szöveges feladatok oktatása terén.

A tanfolyam címe is arra utal, hogy „Enged, hogy csináljam…”, vagyis tapasztalatok útján jussanak el a gyerekek a tudás magasabb fokára. A képzés során mi /pedagógusok/ is gyermeki lelkesedéssel vettünk részt a feladatok megoldásában, a játékok kipróbálásában.

Ezáltal fejlődött a kezdeményezőkészségem és a vállalkozói készségem is.

A továbbképzés elvégzésével tanóráimon alkalmazni tudom a különböző technikákat, melyekkel a gyermekek matematikai kompetenciáit fejleszthetem:

 • a tanulás iránti érdeklődés és nyitottság felkeltése
 • a tanulók pozitív hozzáállása az adott tantárgyhoz
 • kognitív képességek fejlesztése
 • problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
 • matematikai kompetenciák fejlesztése
 • cselekvő tapasztalatszerzés
 • jó gyakorlatok alkalmazása

Emellett céljaim között szerepel a tanult módszerek adaptivitása iskolánk alsó tagozatán.

Ennek színterei:

 • munkatársi értekezlet
 • workshop a kollégákkal

A délelőtti 4 matematikaóra után 2 angolóránk is volt. Szintfelmérés után a haladó csoportban eleveníthettem fel nyelvtudásomat. Ezeken a foglalkozásokon – angol nyelvű városnézés formájában - Rovinj történelmét is megismerhettük. Így fejlődött szociális, kulturális és nyelvi kompetenciám is.

Nagyon tartalmas és eredményes képzésen vagyok túl. Sok kollégával ismerkedhettem meg, s ezáltal bővült szakmai „hálózatom” is. A közös facebook csoportunk garancia arra, hogy kapcsolatunk (emberi/szakmai) ne csak erre a két hétre redukálódjon.

Minden kollégának szeretném ajánlani ezt a képzést, hiszen a pedagógiai eszköztár bővítése, egy másik szemlélet megismerése csakis hasznos lehet számunkra.

Szeretném megköszönni Heinczinger-Nedeczky Anitának és a JUTAKI Bt- HUNGARY EXPERT részéről Véghné Juhász Krisztinának, hogy részese lehettem ennek a magas színvonalú képzésnek!

Scheibli Zsuzsanna