Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Simonné Gáspár Ildikó

Tanulás és feltöltődés Rovinjban

2023. július 23-29. között egy továbbképzésen vettem részt az Erasmus+ keretén belül a horvátországi Rovinj városában. A kurzus témája: 21. századi tanár – diákközpontú oktatás a Carl R. Rogers alapelveivel az oktatásban.

A képzés helyszíne 52210 Rovinj, Ul. Giosue Carduccija 20. volt. A középiskola Rovinj városában található olasz kisebbség oktatását szolgálja. A szervezők, megérkezésünk előtt pontos Google Linkeket küldtek a helyszínről, így könnyen megtaláltuk. A tanfolyamot szervező cég mindvégig jól informált, pontosan, átgondoltan, kiválóan szervezte meg a tanfolyamot.

Már vasárnap délután volt egy ismerkedési találkozó, melyet egy közös vacsora követett. Ezen az estén megismerkedtünk a tanfolyamok résztvevőivel. Hosszasan elbeszélgettünk, információkat cseréltünk, nagyon hasznos volt. Az óráink délelőttönként voltak a középiskola jól felszerelt, légkondicionált épületében. A különböző kurzusokon közel százan vettünk részt. A mi csoportunkban huszonhárman tanultunk, akikkel a közös programokon is találkozhattam. Az én csoportom tagjai Magyarország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek, és egy kolléga Kárpátaljáról (Ukrajna). A kurzus záróeseménye a nagyszerű szombati közös hajókirándulás volt ebéddel és fürdőzéssel egybekötve.

Tanfolyamom a 21. századi tanár kihívásairól és a megoldások rogersi útjáról szólt. Oktatónk, Szász Ramóna rendkívül tájékozott, alaposan felkészült, hatalmas ismeretanyaggal rendelkezik, amit nagyon sokszínű módszerekkel, rugalmasan ismertetett meg velünk. Sok érdekes, új dolgot hallottam, tanultam.

A 21. századi tanár szerepe jelentős változásokon ment keresztül az előző évtizedekhez képest. Az információs technológiák robbanásszerű fejlődése, az internet és a digitális eszközök elterjedése alapjaiban változtatta meg az oktatás és tanulás folyamatát. A tanár már nem csupán a tudás közvetítője, hanem sokkal inkább a tanulás facilitátora, mentor és inspirátor. A fókusz a diákközpontú oktatásra helyeződött át, és a tanár szerepe az lett, hogy támogató környezetet teremtsen a tanulók számára, hogy képesek legyenek felismerni és kibontakoztatni képességeiket. A modern tanár kihívásai között szerepel az hatalmas tananyag kezelése, a tanulók eltérő tanulási stílusainak és igényeinek figyelembevétele, a digitális eszközök és oktatási technológiák hatékony és célszerű használata, valamint a diákok motivációjának és érdeklődésének fenntartása.

Megismertem a Rogers-módszert és a humanisztikus diákközpontú oktatást. A Rogers-módszer, vagy más néven kliensközpontú terápia, Carl R. Rogers amerikai pszichológus nevéhez fűződik. Terápiás megfigyelései alapján dolgozta ki alapelveit, amelyek pozitív személyiségváltozást indukálnak. A módszer humanisztikus alapokon nyugszik, és hangsúlyozza a tanulók érzelmeire és személyes tapasztalataira való reflektálását. A humanisztikus diákközpontú oktatás ezen elveket, tanári attitűdöket alkalmazza az oktatási folyamatban.

A humanisztikus diákközpontú oktatás arra törekszik, hogy a diákokat aktivitásra ösztönözze, megerősítse a saját képességeikben, és fejlessze az önreflexióra és kritikai gondolkodásra való képességüket. A tanár szerepe ilyen módon a tanulók szükségleteire és érdeklődésére való odafigyelésre, valamint a tanulók autonómiájának támogatására összpontosít.

Az hatékony tanítás során a tanár facilitátor szerepet tölt be, kongruens segítő, feltétel nélküli elfogadás, hitelesség jellemzi. A facilitátor tanár olyan oktatási megközelítést alkalmaz, ahol a hangsúly a tanulók aktív részvételén, a problémamegoldó képességek és kreativitás fejlesztésén van. A tanár inkább irányítja a tanulók tanulási folyamatát, segít nekik megtalálni a válaszokat, és támogatja a csoportmunkát és együttműködést. A feltétel nélküli elfogadás azt jelenti, hogy a tanár elfogadja a diákot olyannak, amilyen, és nem ítéli meg vagy értékeli. Ez az elfogadás és pozitív hozzáállás segíti a tanulók önbecsülésének fejlődését és motiváltságuk megtartását. A hitelesség és kongruens segítő magában foglalja azt, hogy a tanár őszintén és nyíltan viselkedjen a diákokkal. Nem próbálja elrejteni a saját érzéseit vagy véleményét, hanem nyitott és őszinte módon kommunikál a diákokkal.

Megerősítette eddigi elveimet, tapasztalataimat, hogy a hatékonyság további kulcsa a kooperatív csoportmunka, a sikeres kommunikáció, empátia. A csoportmunka fontos eszköze a diákok közötti együttműködés és csapatmunka fejlesztésének. A csoportos tevékenységek segíthetnek a diákoknak a problémamegoldó képességük, kritikai gondolkodásuk és kommunikációs készségeik fejlesztésében. A sikeres kommunikáció kulcsfontosságú a tanár és diák, valamint a diákok közötti interakcióban. Az empátia és érzelmi intelligencia képessége lehetővé teszi a számomra, hogy megértsem és azonosuljak a diákok érzelmi állapotával és szükségleteivel. Az empátiával megteremthető egy biztonságos és támogató tanulási környezet.

A tanár szerepe az is, hogy felismerje a diákok motivációs tényezőit, és igyekezzen ezeket a tényezőket beépíteni az oktatási folyamatba. A motivált diákok hatékonyabban tanulnak és jobb eredményeket érhetnek el. Megismertük a tanulási stílusokat, az intelligencia típusokat, azaz a tanár felismeri, hogy a diákok különböző módon sajátítják el az információkat és készségeket, majd tanítás során figyelembe veszi ezeket a különbségeket, és változatos tanulási lehetőségeket biztosít számukra.

Kitértünk a tanulás tanítására is, ami nagy segítség a diákok számára. Rendkívül fontos, hogy az önálló tanulás során a személyiség fejlődik, változik, a pozitív tanári hozzáállás, attitűd pozitív személyiségváltozást indít el a tanulóban, ami beépül az énképébe. Fontos témánk volt még a tanári és tanulói jóllét, a kiégés, stresszkezelés. Hasznos önismereti kérdéseket feszegettünk, majd kitértünk a konfliktuskezelési típusokra is. A tanfolyam megerősítette eddigi munkámat. A tanítás során a tanár személyiségével, attitűdjével hat a tanulókra, ezen, mint egy szűrőn át jut el a diákokhoz az ismeretanyag, motiválva őt a saját kezdeményezésű tanulásra. A legfontosabbak: empátia, elfogadás, hitelesség, jóllét. Társainkkal nagyon nyitottak voltunk, csoportmunkában tanultunk egymástól. Oktatónk nagyon jól irányított, ha kellett változtatott, alkalmazkodott a csoporthoz, miközben empatikus, jó vezető volt. Nagyon sok új, hasznos ismerettel gazdagodva térhettem haza. Gyakorlatban is megvalósítható képzés volt.

Rovinj nagyon szép város, különösen az óvárosa. A hegyek, a tenger csodálatos. Július végén meleg volt, a tengervíz pedig kiváló. Az emberek barátságosak, nyitottak voltak, sok turista volt a városban, de ennek ellenére biztonságosan, kényelmesen lehetett mindenhol közlekedni. Örülök, hogy részt vehettem ezen a kurzuson, és megismerhettem a helyi és környékbeli (Porec, Motovun, Groznjan, Novigrad) nevezetességeket is. Minden kollégának ajánlom az Erasmus+ képzéseit, a tanulás mellett feltöltődést jelentett más kollégák megismerése, és a csodás helyszín.

Piliscsaba, 2023. augusztus 1.                                               Simonné Gáspár Ildikó

kedd, 16 augusztus 2022 07:00

Tanulás és feltöltődés Rovinjban

Tanulás és feltöltődés Rovinjban

 

2022. július 3-9. között egy továbbképzésen vettem részt az Erasmus+ keretén belül a horvátországi Rovinj városában. A kurzus témája a Felhasználói élmény fokozása az iskolai könyvtárakban.

A képzés helyszíne 52210 Rovinj, Ul. Giosue Carduccija 20. volt. A középiskola Rovinj városában található olasz kisebbség oktatását szolgálja. A szervezők, megérkezésünk előtt pontos Google Linkeket küldtek a helyszínről, így könnyen megtaláltuk. A tanfolyamot szervező cég mindvégig jól informált, pontosan, átgondoltan, kiválóan szervezte meg a tanfolyamot.

Már vasárnap délután volt egy ismerkedési találkozó, melyet egy közös vacsora követett. Ezen az estén megismerkedtünk a tanfolyamok résztvevőivel. Hosszasan elbeszélgettünk, információkat cseréltünk, nagyon hasznos volt. Az óráink délelőttönként (8.30-13.30) voltak a középiskola jól felszerelt, légkondicionált épületében. A különböző kurzusokon közel harmincan vettünk részt. A mi csoportunkban heten tanultunk, de a különböző közös programokon, közös étkezéseken szinte mindenkivel találkozhattam. Az én csoportom tagjai mindannyian Magyarország legkülönbözőbb pontjairól érkezett. A kurzus záróeseménye a szombati közös hajókirándulás volt ebéddel és fürdőzéssel egybekötve.

A kurzusom célja, hogy bemutassa a mai igényeknek megfelelő, modern iskolai könyvtárakat, illetve segítséget nyújtson abban, hogyan lehet ezeket ma megvalósítani, a gyerekeket ide becsalogatni, illetve bent tartani, valamint kevés anyagi ráfordítással tanulási és közösségi terekké formálni.

A tanfolyamom a felhasználói élmény fokozására koncentrálódott. Oktatónk, Pataki Mariann rendkívül tájékozott, alaposan felkészült, hatalmas ismeretanyaggal rendelkezik, amit nagyon sokszínű módszerekkel, rugalmasan ismertetett meg velünk. Sok érdekes, új dolgot hallottam, tanultam. Megismerkedtünk olyan külföldi könyvtárakkal, jó gyakorlatokkal, ahol a tanuló áll a középpontban. Egy könyvtári SWOT-analízisen keresztül eljutottunk a spanyol Zaragoza városának modern könyvtárába. Videón megismerkedtünk a UX dizájnnal Kollin Zoltán által, TED-előadáson „jártunk”, ahol Rosan Bosch elképzeléseit hallhattuk a ma könyvtáráról. Olyan jó gyakorlatokat ismertünk meg, ami szórakoztatóvá, élményszerűvé teszi a könyvtárat, ezáltal becsalogathatjuk a gyerekeket, majd remélhetőleg ott is maradnak, és olvasóvá válnak. Megismerkedtünk a helyi iskola modern, jól felszerelt könyvtárával is, ami jó ötleteket kínált számunkra. Online kapcsolatot létesítettünk Simon Krisztinával, aki beavatott bennünket a papírszínház rejtelmeibe. Kooperatív tanulási módszerekkel sajátítottuk el az UX alapjait és gondolkodásmódjának lehetséges alkalmazását a könyvtári szolgáltatások és könyvtári terek átalakításában. Lehetőségünk nyílt mind egyéni, mind csoportmunkára, miközben az elsajátított elvek, ismeretek mentén megalkottuk a Z generáció igényeinek megfelelő könyvtárunkat.

Társainkkal nagyon nyitottak voltunk, játékos formában tanultunk egymástól is. Oktatónk nagyon jól irányított, ha kellett változtatott, alkalmazkodott a csoporthoz, miközben empatikus, jó vezető volt. Nagyon sok új, hasznos ismerettel gazdagodva térhettem haza. Megvalósítható, gyakorlatias képzés volt.

A képzésre a helyi média is felfigyelt, amely szerint városuk nem csak nyaralási célpont, hanem tanulási lehetőséget is kínál. A cikk elérhetősége:

https://www.istrain.hr/index.php/istrain-arhiva/35035-dani-erasmusa-u-rovinju-okupili-350-ucitelja-iz-brojnih-zemalja

Rovinj nagyon szép város, különösen az óvárosa. A hegyek, a tenger csodálatos. Július elején nagyon meleg volt, a tengervíz pedig kiváló. Az emberek barátságosak, nyitottak voltak, sok turista volt a városban, de ennek ellenére biztonságosan, kényelmesen lehetett mindenhol közlekedni. Örülök, hogy részt vehettem ezen a kurzuson, és megismerhettem a helyi és környékbeli (Pula) nevezetességeket is. Minden kollégának ajánlom az Erasmus+ képzéseit, a tanulás mellett feltöltődést jelentett más kollégák megismerése, és a csodás helyszín.

Piliscsaba, 2022. 08. 03.

                                                                                     Simonné Gáspár Ildikó