Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Nagyné Bogdán Mária

csütörtök, 03 augusztus 2023 11:18

Tanulói autonómia

Tartalmas és sokoldalúan hasznosítható órákon vettem részt a hét folyamán, nagyon szép környezetben Rovinjban.

Témánk - a tanulói autonómia – fontos volt számomra, mert tanári munkám során sokszor kerülök olyan helyzetbe, amikor a különböző létszámú tanulócsoportokban teljesen eltérő a tanulók tanév végére kitűzött célja, vagy ugyanazokat a célokat különböző időhatárokhoz rendelik, például ilyenek a fakultációs órák. Ezen kívül is fontosnak tartom, hogy rendelkezzenek a tanulók bizonyos szintű önállósággal, az ilyen téren megszerzett rutinjukra hosszú távon bármikor támaszkodhatnak az életük folyamán.

A képzés során hasznos és gyakorlatban kipróbált módszerekkel ismerkedtünk meg a trénerünk segítségével, és segítettük egymást saját tapasztalataink átadásával.

A hét folyamán szóba kerültek azok a kihívások, amelyekkel a munkánk során szembe kell néznünk, ezekhez sok, és valóban személyre és tantárgyra szabott megoldási javaslatról beszéltünk közösen.

Nagyon sok témát ölelt fel az öt délelőtt. A szabad délutánokon a strand vagy a környék felfedezése volt a program. A heti program a szombati hajókirándulással zárult.

A tanfolyam keretében áttekintettük a különböző tanulási stílusok előnyeit, esetleges hátrányait. Szó esett a diákközpontú tanterem kialakításának fontosságáról és lehetőségeiről, a diákok motiválásának különböző módjairól.  A motiváció témájához kötődve különböző példákat említettünk, bemutattunk néhány konkrét ötletet a csoport tagjainak.

Megbeszéltük a különböző tanulási stratégia jellemzőit. Ennek kapcsán volt lehetőség átgondolni az eddigi tanítási módszereimet, szokásaimat. A felelősségvállalás életkornak megfelelő módjairól, az önértékelés szerepéről folytattunk még beszélgetést, osztottuk meg egymással tapasztalatainkat.

Ezen kívül a csoportos tanulást támogató módszerekkel és lehetőségekkel ismerkedtünk, a digitális eszközök, pl. online tanulási formák kiválasztásának kritériumai kerültek szóba, gyakorlati példákat hoztunk saját gyakorlatunkból a konkrét esetekhez.

A digitális világban használható módszerek után a házi feladat tanulási folyamatban betöltött szerepéről beszélgettünk.

Szóba kerültek még az önálló tanulási források, pl. közös forrásbank használata az órai és az otthoni munkában, a blended learning fogalma és a hozzá kapcsolódó különböző modellek, aztán a tankönyv adta lehetőségek maximális kihasználásának módjait tekintettük át, és az ezzel kapcsolatos feladattípusokat vettük sorra.

 Ezután az értékelési stratégiák, a figyelem fenntartásának lehetséges módjai, különböző aktivizáló tevékenységek kerültek szóba.

Megbeszéltük a visszajelzések céljait, módjait, (tanári, osztálytársi visszajelzések). Végül a projektmunkával kapcsolatosan felvetődő kérdésekre kerestünk válaszokat közösen.

Összefoglalva hasznos és kipróbált módszereket tekintettünk át a tanulói autonómiával kapcsolatban, amelyek segítségével a további munkám során hatékonyabban tudok tervezni és a diákok munkáját támogatni.