Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Stumphauser Ildikó

Iskolám, az Egri Lenkey János Általános Iskola több éve pályázik sikerrel az Erasmus+ továbbképzési programra. A múlt tanévben akkreditációt is kapott, így tantestületünk tagjainak könnyebbé vált a kurzusokra való jelentkezés. Én is jelentkeztem. Mindenképpen magyar nyelvű képzés volt számomra a legmegfelelőbb, melynek keretében lappangó angol nyelvtudásomat is feleleveníthettem. Így esett a választásom a fent megnevezett rovinji képzésre.

A továbbképzésre 2023. július 15. és 29. között került sor. Az első nap, vasárnap közös vacsorával indult, melynek alkalmával az ország különböző részeiről és a határon túlról érkező kollégákkal összeismerkedtünk, és megosztottuk egymással tanítási tapasztalatainkat, megfogalmaztuk a képzéssel kapcsolatos elvárásinkat.

A nyelvtanfolyam a délelőtti órákra esett. A nyelvi szintfelmérő teszt alapján a középhaladó csoportba osztottak be. Tanárunk egy fiatal horvát hölgy volt, akivel csak angolul tudtuk a gondolatainkat megosztani. Az órák jó hangulatban, sok humorral fűszerezve teltek. A változatos, beszélgetésre ösztönző feladatokkal hamar bővült szókincsünk és fejlődött nyelvi kifejezőkészségünk. A záróteszt előtt városnéző sétán vettünk részt angol nyelvű idegenvezetéssel, és az itt elhangzottakból vizsgáztunk. Nagy öröm volt számomra, hogy minden kérdésre tudtam a választ.

Ebéd után kezdődtek a matematikaóráink melynek keretében megismerhettük a Varga Tamás és C. Neményi Eszter nevéhez fűződő valóságból kiinduló cselekvő tapasztalatszerzésen alapuló matematikatanítási szemléletet.  Kurzusvezetőnk, Oravecz Márta volt, aki társszerzője annak a tankönyvcsaládnak, mely erre a módszerre épül. Óráin megtapasztalhattuk, mennyire fontos, hogy a matematikai fogalmakat a valóságból vett példákból sok játékkal színesítve alakítsuk ki. Legfontosabb vezérgondolata a „kép a fejben”, mely minden matematikai művelet alapja. Nagy lelkesedéssel és gyermeki örömmel vettünk részt ezeken az érdekes, érzékszerveinket is igénybe vevő matematikaórákon. Rakosgattuk, válogattuk a logikai lapokat, piros-kék korongokat; szőnyegeztünk, mértünk színes rudakkal, saját készítésű mérőszalaggal; műveletek végeztünk a dobókockákkal kidobott számokkal; tükörrel kerestünk érdekes alakzatokat. Ezeket az eszközöket mi is használjuk a saját óráinkon, viszont a kurzus keretében tudatosan felépítve, szorosan kapcsolódva a matematikai műveletekhez komplexen és változatos formában tanulhattuk meg az alkalmazásukat. Különösen nagy élmény volt, hogy a magyar és a francia kártyát is a matematikatanulás szolgálatába állítottuk. Ezen kívül mindenféle tárgyat felhasználtunk a műveletek modellezésére: gomb, gémkapocs, gyufa, pálcika, kupakok, bábuk és még sok más, a háztartásban megtalálható eszköz. Nagymozgásos játékokkal, feladatokkal készítettük elő a matematikai relációkat, láb- és kézujjaink segítségével megkönnyítettük az összeadás, kivonás, szorzás műveletét. Oktatónk gazdag szakmai tapasztalata, tudása, lendületes előadásmódja, szeretetteljes hozzáállása bennünk is megerősítette a matematikatanítás cselekvésen alapuló módszerének fontosságát.

A fakultatív kirándulásokon az Isztriai-félsziget nyugati részének jelentősebb kulturális, építészeti és természeti örökségeit ismerhettük meg angol nyelvi idegenvezetéssel. Számomra hatalmas élményt jelentettek ezek a rövid utazások.

Ha lehetőségem adódik, jövőre is részt szeretnék venni az Erasmus+ által felkínált képzések valamelyikén, és kollégáimat is buzdítom, hogy jelentkezzenek bátran, mert új lendületet kaphatnak szakmai megújulásukhoz, valamint hazai és nemzetközi kapcsolatokat építhetnek ki. A jó gyakorlatok megosztása által tanítási módszereink is bővülnek, amely hozzájárul, hogy tanítványainkban sikeresebben keltsük fel tudás iránti vágyukat.

A képzés szervezőinek nagyon hálásan köszönöm, hogy a kurzus alatt mindenben a rendelkezésünkre álltak és mindenben segítettek. Külön köszönet a jó hangulatú, élményekben gazdag kirándulásokért.