Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Bódisné Danyi Magdolna

vasárnap, 17 szeptember 2023 09:57

Engedd hogy csináljam 3-4.o.

Engedd, hogy csináljam 3-4. osztály

Alsó tagozaton tanító révén azért jelentkeztem erre a kurzusra, mert fő vonala a matematika valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló tanulás volt. Egy egységes és széles alapozás módszerével ismerkedhettem meg, amit a 2023/24-es tanévben, a 4. osztályos tanulóim oktatása szempontjából nagyon hasznosnak véltem. Minden évben kihívás az értő tanulás tanítása. Megragadok minden továbbképzési lehetőséget, hogy tanítványaimat segítsem a problémamegoldó gondolkodás területén. Híve vagyok a valóságon alapuló cselekvő tapasztalatszerzésből kiinduló tanulásnak.

A tanfolyam társult egy angol nyelvtanfolyammal is, aminek azért örültem, mert tanítványaim matematika szakirányú előkészítő és angol nyelvi előkészítő csoportra osztottak. Fontosnak tartom, hogy angol nyelven is tudjak velük kommunikálni, ezért angol nyelvű tanulmányba is kezdtem. Ezen a téren még sokat kell fejlődnöm, és ez a kurzus lehetőséget nyújtott az idegen nyelvi kompetenciám fejlesztésére is. A kurzus két hetes időtartama alatt az angol fejlesztő továbbképzés a délelőttök folyamán zajlott. Az oktatónk horvát anyanyelvű volt. aki kizárólag angol nyelven kommunkiált velünk és szorgalmazta a kizárólagos angol nyelvű beszélgetést a kurzuson résztvevők között. Ha elakadtam egy-egy kifejezés megértésében  minden lehetséges módon körülírva vezetett rá a megértésre. Érdekes témákat választott a feldolgozásra, amiből mindig áttértünk saját vélemények alkotására, tapasztalatcserére. Az angol nyelvtan több területét gyakoroltuk, rákényszerülve az angol gondolkodásra, így a beszélgetések egyre gördülékenyebbé váltak. Az utólsó napon oktatónk idegenvezetésével Rovinj óvárosában megismerkedtünk a város főbb nevezetességeivel, és a hozzá fűződő legendával is. Az angol nyelvi továbbképzést egy quiz játékkal zártuk, ahol számot adhattunk a városnézés alatt elhangzottak megértéséből játékos formában.

A kurzus fő irányvonala a matematikai továbbképzés a délutáni órákban zajlott. A nyagon jó képzett oktatónk egyéniségéből adódóan úgy adta át az ismeretanyagot, hogy mi is játszva tanulhattunk oldott légkörben. Nemcsak nagyon hasznos oktatési módszerekkel ismerkedtem meg, de megtapasztaltam a tevékenykedtető feladatok által, a motiválás fontosságát is az oktató-nevelő munkában. Nagy hangsúlyt kapottamegértés, a rávezetés, a tapasztalatcsere a matematikai gondolkodás és szemléletformálás fejlesztése, az értő és örömteli tanulás. A matematika több szegmensét érintettük, a számfogalom kialakításától kezdve a mérés, kombinatorika, geometria, statisztikán a törtekig az alapozó lépések sorrendjén keresztül. Sokszor ráismertem a munkám során tapasztalt nehézségre és kaptam útmutatást a nehézség áthidalására. Egyszerű, többnyire környezetünkben megtalálható, vagy gyermekek által is elkészíthető eszközöket használtunk, ami az érzékelés, a mozgás, az alkotás örömét is bevitte a matematikába a környezetünk tudatosabb megismerését segítve.

A tanfolyamon tanult módszereket az oktatás sok területén tudom alkalmazni és más tantárgyakba is tudom integrálni, az egyéni felzárkóztatástól kezdve a csoportmunkáig, a differenciálás számos lehetőségét rejti magában.

A szabadidőben lehetőség nyílt a kurzus által szervezett programokon is részt venni, a hajókiránduláson más nemzetiségű kollégákkal is sikerült beszélgetnem, megismertem más népek  gondolkodását, oktatási sajátosságait.

Nagyon örültem, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon és a jövőben is szeretnék az Erasmus által szervezett egyébb oktatáson is részt venni.

Bódisné Danyi Magdolna, Fót, 2023.