Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Disszemináció - Erasmus+

erasmus-logo02

A honlapunkon található projekteket az Európai Bizottság támogatta. Az alábbiakban korábbi mobilitásokon részt vett kollégák beszámolóit olvashatják. 

A honlapon megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

 

Horvátországban, Rovinj városában a „Csapatépítés: együttműködést, empátiát, toleranciát fejlesztő technikák” tanfolyamon vehettem részt 2023. július 16-július 22-ig, az Erasmus+ pedagógus továbbképzés keretében. A kurzus szervezője a „JUTAKI Bt. – Hungary Expert a Tanárokért és Diákokért”.

A tanfolyamokra érkezőkkel már vasárnap, a regisztráció alkalmával tudtunk beszélgetni, és ismerkedni. Akkor, még csak kérdezősködtünk, ki honnan érkezett, melyik tanfolyamra jelentkezett, meddig marad… de már akkor, ott kiderült, hogy a világ bármely pontjáról érkezhetett az előtted, vagy utánad álló résztvevő, akivel szóba elegyedtél. Külföldről is érkeztek kollégák, akikkel nagyon jó volt beszélgetni, adott nyelvtudásunkat feleleveníteni, és iskolai tapasztalataikról, illetve a kultúrájukról, szokásukról hallani.

A regisztrációt követően,  a déután ismerkedéssel folytatódott, melyen megismerkedhettünk leendő trénerünkkel, és csoporttársainkkal, továbbá az iskola épületével, a tanfolyam helyszínével. Az est lezárásaképpen Rovinj városában, egy helyi tengerparti étteremben ismerkedhettünk tovább csapattársainkkal, ahol kicsit kötetlenebbül tudtunk társalogni magunkról, céljainkról.

A tanfolyam időpontja a délelőtti, és kora délutáni órákban zajlott, így a késő déutáni és esti órákban lehetőségünk volt  Rovinj, és környékbeli településeinek kultúrális, és történelmi látnivalóinak megismerésére. 

 Kiváló trénerünk magabiztosan, tudatosan építette fel óráit. Az első nap csak arról szólt, hogy megismerhessük, és megtanulhassuk egymás nevét. Ezt fantasztikus játékokkal játszottuk egész délelőtt. A nap végére már mindenki tudta másik nevét, a hozzá kapcsolódó alliterációját, és mozdulatát is. A tanfolyamon résztvevők közül a tanítótól – egészen a műszaki tantárgy – néptánc oktatásig mindenki tudja alkalmazni, hiszen mindannyian kapunk egy, vagy több olyan osztályt, csoportot, akiket nem ismerünk, és a cél, hogy minél előbb megtanuljuk, és nevükön nevezhessük kis diákjainkat. Azon osztályok, ahol először találkoznak egymással a diákok, első osztályt vagy kilencedik osztályt, esetleg érettségi után szakmai alapokat tanulnak és egy új, ismeretlen környezetben nem ismerik egymást, a „csatépítés: együttműködést, empátiát, toleranciát fejlesztő technikák” alkalmazásával, sokkal egyszerűbb, és könnyebb lesz a jövőben.

A következő napok már annak a jegyében születtek, hogy egymás nevét tudjuk, alkalmazzuk, de vajon tudunk kis csapatban dolgozni? Ehhez viszont arra van szükség, hogy beszélgessünk és találjunk közös vonalat, melyet csoporttársaikkal dráma játék keretein belül megosszunk velük. Fantasztikus volt az egyik csapat, akik véletlenszerű sorszámosztást követően Pest – vármegyéből érkeztek, és saját testük segítségével „Pest” – „feliratként” álltak meg előttünk. A mi csapatunk az édesség, csokoládé szeretetet találta meg közös pontként. Megmosolyogtató volt, hogy nem vagyok egyedül a csokoládé kibontásának technikájával, illatozásával, vagy éppen fogyasztásával. Dráma játékként, minden pantomim művészeti tudásunkat latba vetve születésnapot ünnepeltünk. A nézők minden egyes momentumát kitaláltak az előadást követően. Minden nap újabb, és újabb csapatok, és játékok következtek, melynek segítségével közelebb kerültünk egymáshoz, néha szavak nélkül is, vagy éppen a halandzsa nyelvet alkalmazva.

A reggeli beszélgető körök alkalmat adtak, hogy trénerünkkel megbeszélhessük az előző napi élményeinket, immár átérezve, átgondoltan, továbbá abban a formában is, hogyan építhetjük be mindennapi óráinkba az adott játékot. Ezek a beszélgető körök abban is segítségünkre voltak, hogy egymásnak újabb és újabb ötletet adjunk az osztályunk, csapatunk építésére vonatkozóan.

A játékok során több olyan játékkal is megismerkedtünk, melyet a legtöbben ismerünk, alkalmazunk és játszunk nap, mint nap. Ilyen például a „Kő – papír – olló -, mely több változatban játszható. Én is játszom a délutáni foglalkozásaim keretében a diákjaimmal, tanteremben és a továbbfejlesztett udvari változatban is. Uhrin Csabánál, oktatónknál, egy újabb változatot tanulhattam meg, melyet tanteremben, tornateremben, udvaron egyaránt játszhatunk a diákjainkkal. A játék önbizalom fejlesztésre is alkalmas, hiszen azon gyermekek is lehetőséget kapnak, illetve lehetnek győztesek, akik kevésbé dominánsak az osztályban, viszont a játék végére, már mindenki az ő nevét skandálja.

A tanfolyamon tanult, játszott kreatív ( fogalmazás, rajz, hajtogatás, építés...stb.) vagy éppen mozgással összekapcsolt színes, változatos játékok mindig ott lehetnek nálunk. Az adott óra pillanatához igazodva, bármikor elővehetjük a képzeletbeli tarisznyánkból. Történelem, matematika vagy nyelv órán is alkalmazhatjuk akár pár perc erejéig is. Amennyiben viszont több időnk van, és nem tanórában gondolkodunk, arra vonatkozóan is számtalan kreatív játékot, vagy akár tovább gondolható lehetőséget kaptunk.

A sok – sok színes játéknak köszönhetően, kiváló oktatónk Csaba, egy hét alatt, valódi kis összekovácsolt csapatot varázsolt belőlünk, az alkalmazott oktatási módszerei segítségével. Az új ismereteket, melyekkel a hét során gazdagodtam, a jövőben a mindennapi munkámba be tudom majd építeni, mind a tanórákon, és foglalkozásokon egyaránt alkalmazni fogom.

Köszönöm, hogy részt vehettem ezen a tanfolyamon, és részese lehettem ennek a fantasztikus csapatnak.

Bízom benne, a jövőben is alkalmam nyílik majd, egy hasonló tanfolyamon részt venni, ahol sok – sok színes egyéniségű kollégával, és a mindennapi oktatás során új technikákat ismerhetek meg.

Téma: INTECULTURAL EDUCATION – The Answer to Diversity in the Classroom Helyszín: Ciprus –Limassol Időpont: 2023.07.01.-07.07. Először voltam Erasmus Ösztöndíjjal külföldön és sok-sok keresgélés, visszautasítás után jutott a választásom Ciprusra. Hogy miért pont ide? Elsősorban azért, mert ez a téma érdekelt engem a többi közül a legjobban, másodsorban a melegebb…
2023. július 17. és 28. között Máltán vettem részt a vallettai Easy School of Languages nyelviskola szervezésében az Advanced Digital Technologies in the Classroom című továbbképzésen. A kurzus minden reggel 9 órakor kezdődött és 14:30-ig tartott, 2 szünettel. A kurzus oktatója Ed Vassallo volt, aki tökéletesen átadott minden tudnivalót, amit…

Az Erasmus+ keretén belül a 21. századi tanár – diákközpontú oktatás a Carl R. Rogers alapelveivel az oktatásban című továbbképzésen vettem részt 2023. július 23-29. között a horvátországi Rovinj csodálatos városában.

A képzésnek egy helyi középiskola jól felszerelt, klimatizált épülete adott otthont, amely a városka központi részén helyezkedik el. Itt egyben lehetőség volt a közös étkezésekre is, melyek során más kurzusokon részt vevő kollégákat is megismerhettünk. A tanfolyamot szervező Jutaki Bt. a kurzus teljes ideje alatt informált minket a fontos tudnivalókról, helyszínekről. Lehetőségünk volt kulturális programokon, buszos kirándulásokon is részt venni, hogy még jobban megismerhessük az isztriai félsziget gyöngyszemeit. A tanfolyam zárásaként egy közös, látványos programokkal tarkított hajókiránduláson vettünk részt.

A csoportunkban huszonhárman voltunk különböző magyarországi általános- és középiskolából, illetve az egyik tanárnő Kárpátaljáról, Ukrajnából érkezett. Oktatónk, Szász Ramóna jól felkészült, széleskörűen tájékozott, tapasztalt coach. Mivel évekig dolgozott tanárként, saját maga tapasztalta meg az oktatás szépségeit és nehézségeit egyaránt.

A továbbképzés során közösen fedeztük fel, hogy hogyan segítenek a humanisztikus pszichológia vívmányai a 21. századi, kihívásokkal teli oktatásban. Megismertük a humanisztikus oktatás 5 célját, a humanisztikus pszichológia lényegét és 5 alapelvét, illetve, hogy hogyan tudjuk ezt használni a mindennapokban az osztályterem falain belül. Feltérképeztük Carl R. Rogers amerikai pszichológus alapelveit az oktatásban, amit gyakorlati tippekkel is kiegészítettünk (pl. szerződéskötés). Beazonosítottuk a tanulócentrikus oktatás jellemzőit és ezek pozitív viselkedésváltoztató hatásait. Ötleteket kaptunk a diákközpontú tanterem kialakításához, amely megkönnyíti a pozitív iskolai légkör elérését, melyben mind a diák, mind a tanár jobban érzi magát. Feltérképeztük a 8 féle intelliagenciatípust és azok lehetséges kombinációit. Trénerünk nagy hangsúlyt fektetett az önirányított tanulásban rejlő lehetőségekre, és arra, hogy melyek ebben a tanár – facilitátor – és melyek a diák szerepei. Megismertünk 13 módszert az önvezérelt tanulás fejlesztésére, mindehhez gyakorlati tanácsokat, ötleteket is kaptunk. Fontos, hogy diákjaink tudatosan tanuljanak, fejlődjenek a különböző kompetenciaterületeken. Mindenki térképezze fel az erősségeit és a gyengeségeit, hiszen a nehezebben funkcionáló területeket tudatosan érdemes fejleszteni. Egy részletes önismereti tesztet is kitöltöttünk, amely kiértékelése segít minket abban, hogy minél inkább megismerjük önmagunkat, hiszen, ha a pedagógus jól érzi magát, akkor könnyebben elérhető a diákok „jólléte” is. Ennek kapcsán szóba került a „burnout”, amely gyakori a „segítő szakmákban”, mint amilyen a miénk, pedagógusoké is. Felkutattuk a lehetséges okait, a fázisait, és megoldási javaslatokat is kaptunk.

A képzés során többször dolgoztunk kis csoportokban és párban, ami véleményem szerint jól működött. Érdekes volt megismerni a kollégák tanítási tapasztalatait, kihívásait. Számos remek ötletet kaptam tőlük is.

A kurzus során rengeteg elméleti ismeretet szereztünk a diákközpontú oktatásról. Nagyon sok hasznos gyakorlati ötletet kaptam, amely reményeim szerint meg fogja könnyíteni a mindennapi munkámat, legyen az a tanítás, vagy a kollégákkal való együttműködés.

Richolmné Orbán Tímea

vasárnap, 06 augusztus 2023 13:10

Matekos játék, játékos matek

Írta:

Az Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanítójaként 2023. július 23-tól 29-ig a Matekos játék, játékos matek - képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára című hétnapos továbbképzésen vettem részt a horvátországi Rovinjban.

Rovinj az Isztriai-félsziget nyugati partjának egyik legromantikusabb, leggyönyörűbb kikötővárosa. A sziklaszirtre épült olaszos hangulatú, bájos település óvárosának szűk, labirintusszerű sikátorai, terei és part menti sziklái szempillantás alatt magukkal ragadják az ideérkezőket. Az idilli strandok, a part mentén húzódó többhektáros erdős, ligetes természetvédelmi terület, a környező szigetek olyan egyedi arculatot alkotnak, amelyek minden látogatót elbűvölnek. Ideális helyszín az aktív pihenéssel, kulturális és történelmi kalandozással egybekötött szakmai továbbképzésre.

 

A továbbképzést a JUTAKI Bt. - Hungary Expert for Teachers and Students hirdette meg. A szervezés és a lebonyolítás professzionális volt. Minden szükséges információt, dokumentációt időben elérhetővé tettek, és rengeteg gyakorlati segítséget nyújtottak a résztvevőknek az előkészítéstől a lezárásig. Helyszínre delegált koordinátor is rendelkezésre állt a tanfolyam teljes időszakában, és a menet közben felmerült apróbb gondok, problémák megoldásában gyors, hathatós segítséget nyújtott.

Szervezett kirándulások, túrák, városlátogatások színesítették a szakmai programot, amelyek kiváló lehetőséget biztosítottak a környék történelmének, kultúrájának, természeti kincseinek megismerése mellett a közösség összekovácsolására, a szakmai kapcsolatok építésére is.

Az oktatás helyszíne is tökéletes volt. A helyi középiskola, a Talijanska Srednja Škola épülete, mind a városon belüli elhelyezkedésével, mind infrastrukturális adottságaival, korszerű felszereltségével nagyban hozzájárult a képzés sikeréhez.

A kurzus két kiváló mentora, Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes és Oravecz Márta, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium egykori vezetőtanárai, több évtizedes szakmai tapasztalatukkal, a tanítás iránti szenvedélyes szeretettükkel adták át a képzés anyagát a hallgatóknak.

 

A tanfolyamon a játékos matematikai neveléséhez kaptam elméleti és gyakorlati segítséget. Megismerkedtem számos, a 6-10 éves gyermekek számára is vonzó, a hatékony tanítást-tanulást segítő, logikai készletekkel, dobókockákkal, dominóval végezhető matematikai játékkal, játékos feladattal, képességfejlesztő tevékenységgel, amelyeket a későbbiekben kiválóan tudok adaptálni a tanítási gyakorlatomba. A játékok mellett nagyon sok matematikai fejlesztőeszköz megismerésére, használatának begyakorlására is lehetőségem volt. Továbbá rengeteg ötletet kaptam a tanulók és/vagy pedagógusok által, hétköznapi tárgyakból is könnyen elkészíthető fejlesztőeszközökre.

A kurzuson érintettük azt is, hogy az egyes matematikai játékokat, játékos feladatokat és fejlesztőeszközöket milyen konkrét fejlesztési cél eléréséhez lehet hatékonyan felhasználni, valamint azt, hogy ezeket hogyan lehet a tanulók életkori sajátosságaihoz és a csoport szociális szintjéhez igazítani.

A játékok és tevékenységek kipróbálásával saját élményen keresztül is megtapasztalhattam a játékok jótékony hatásait: a lelkesedést, az izgalmat, a közösségi szellemet, az összetartozás, az elfogadottság érzését, a nyitottságot és empátiát, de a győzelem és a vereség ízét is.

Beszámoló

Adatok:

Név:                                      Bernáth Péter

Szak:                                     matematika-fizika

Munkahely:                       Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános iskola

Tanfolyam neve:              Projekt Alapú Tanulás (PBL) megvalósítása a tanteremben

Ideje:                                   2023. 07. 16 – 22.

Az elmúlt hét egy igazi kaland volt számomra. Egy régóta várt lehetőség vált valóra: az első külföldi tanári továbbképzés. Bár nem mertem még bevállalni az idegen nyelven való tanulást, mégis izgatottan vártam ezt a fantasztikus lehetőséget.

Az utazás előtti napokban izgalommal vegyes izgulással töltöttek el. A különféle kérdések kavargottak a fejemben: Milyen lesz az út? Milyen szintű lesz a továbbképzés? Hogyan fognak a többiek reagálni rám? Azonban a váratlan kalandok és a nem várt akadályok ellenére mindannyian időben és biztonságban megérkeztünk Rovinjba.

A nulladik napokban egy vacsora keretében kezdtem el ismerkedni a többi résztvevővel. Az aggodalmaim, hogy nem fogok tudni beilleszkedni a csoportba, hamar eloszlottak. Kiderült, hogy az itt lévő tanárok mind nagyon barátságosak és nyitottak voltak az új kapcsolatokra. Hamar megtaláltam azokat az embereket, akikkel közös érdeklődési körünk és céljaink voltak, így gyorsan összekovácsolódott a kis csapatunk.

A tanfolyam maga is fantasztikus élmény volt. A szakmai előadások mellett interaktív műhelymunkák és csoportos feladatok is vártak ránk, amiről a későbbikben részletesen írok. Az oktató lelkesedése és szakmai felkészültsége inspiráló volt, és rengeteg új információt és módszertant sajátítottunk el. Rovinj történelmi és kulturális öröksége is inspirált minket, és sokszor a város nevezetességeinél tartott foglalkozások is emlékezetessé tették a továbbképzést.

Az érdekes tanulmányi programon kívül az idő eltöltése a városban sem okozott csalódást. Rovinj lenyűgöző szépségű város, csodálatos tengerparttal és gyönyörű történelmi épületekkel. Szabadidőnkben lehetőségünk volt felfedezni a helyi kultúrát, ízeket, és természetesen egy kis fürdőzéssel feltöltődni.

 

A tanfolyamról bővebben:

Nagy izgalommal és várakozással érkeztem a "Projekt alapú oktatás a tanteremben" című tanári továbbképzésre. Bár már korábban is részt vettem hasonló témájú továbbképzéseken, úgy éreztem, hogy itt az ideje, hogy frissítsük és továbbfejlesszük a tudásunkat, valamint megismerjünk új megközelítéseket és innovatív módszereket a projekt alapú oktatás terén.

Az első nap már önmagában rendkívül inspiráló volt. Az oktatóink egyből megragadták a figyelmünket azzal, hogy elmesélték saját sikeres projektjeik történeteit. Ezek a példák azt mutatták, hogy milyen értékes és tartalmas tanulási élményeket lehet nyújtani a diákoknak a projekt alapú oktatás segítségével. A témák és a projektek sokszínűsége lenyűgözött, és már ekkor rengeteg új ötletet kaptunk arra vonatkozóan, hogyan alkalmazhatjuk ezeket az elveket a saját iskolai munkánkban.

Az egész továbbképzés során gyakorlati műhelymunkák és csoportos feladatok vártak ránk. Ezek során lehetőségünk nyílt együttműködni kollégákkal más iskolákból, megosztani tapasztalatainkat és ötleteinket. Az együtt gondolkodás és az ötletelés során rengeteg új perspektívát fedeztünk fel, és azt éreztem, hogy valóban közös erővel építjük egymást.

A tanfolyam alatt számos új módszertant, eszközt és forrásanyagot ismertünk meg, amelyek segítségével még hatékonyabban és élményszerűbben valósíthatjuk meg a projekt alapú oktatást. Az oktató türelmesen és lelkesen válaszolt minden kérdésünkre, és mindig kész volt segíteni a problémák megoldásában.

Nagyon inspiráló volt hallani a többi résztvevőtől is a már megvalósított sikeres projektekről. Mindenki elmesélte saját tapasztalatait és tanulságait, amelyek sok új ötlettel gazdagították a csoportot. Az ilyen tapasztalatok megosztása arra emlékeztetett minket, hogy a projekt alapú oktatás valóban értékes és hatékony módszer a diákok tanulásának támogatására.

Az egyik legemlékezetesebb pillanat a továbbképzésen az volt, amikor saját projektötleteket kellett kidolgoznunk kisebb csoportokban, majd ezeket bemutatni a többieknek. Látni a kollégák lelkesedését és támogatását az elképzelések iránt, valamint visszajelzéseiket és további ötleteiket hallani, igazán motiváló volt. A mi projektünk egy Ókori fürdőszoba tervezése volt.

A továbbképzés végére mindannyian új lendülettel és megerősödve távoztunk. Úgy éreztem, hogy ez a pár nap többet adott nekem, mint sok hónapnyi rutin munka. A projekt alapú oktatás továbbra is nagy vonzerővel bír számomra, és elkötelezett vagyok amellett, hogy minél több ilyen élményt nyújtsak diákjaimnak a jövőben.

Összességében a "Projekt alapú oktatás a tanteremben" című tanári továbbképzés fantasztikus élmény volt. Megteltünk inspirációval, új ötletekkel és motivációval a saját pedagógiai munkánkhoz. A kollégák közötti tapasztalatcsere és a közös gondolkodás nagyon értékes volt, és biztos vagyok benne, hogy az itt szerzett tudást és kapcsolatokat hosszú távon is hasznosítani fogom az iskolai mindennapokban.

A továbbképzés végén úgy éreztem, hogy nem csak szakmailag, de személyesen is rengeteget fejlődtem. Az ismeretek mellett az önbizalmam is nőtt, hiszen megtapasztalhattam, hogy képes vagyok megküzdeni a kihívásokkal és nyitott vagyok az új élményekre. Az iskolában együtt dolgozó kollégákkal a viszonyom megváltozott. Eddig is jól kijöttünk, de egy többnapos külföldi utazás egy szuper csapattá alakította a 8 fős kis teamünket.

A búcsú pillanatai mindig nehezek, de azt tudtam, hogy az itt szerzett tapasztalatok és kapcsolatok mindig velem maradnak. A csoporttársaimmal elköteleztük magunkat, hogy kapcsolatot tartunk, és akár közösen is részt veszünk majd a következő továbbképzésen, talán már egy idegen nyelven. Létrehoztunk egy közös online csoportot, amelyen szeretnénk továbbra is tartani a kapcsolatot.

Összességében ez a tanári továbbképzés Rovinjban egy sikeres és emlékezetes hét volt az életemben. A vártam és izgultam mindenért, de kiderült, hogy mindez kár volt, hiszen egy fantasztikus élményekkel teli hétnek voltam a részese. Biztos vagyok benne, hogy az itt szerzett tapasztalatok hosszú távon is hatással lesznek a munkámra és az életemre. Már most alig várom, hogy jövőre újra részt vehessek egy ilyen felejthetetlen továbbképzésen, legyen az akár egy idegen nyelven is.

2023. július 23-29. között az Erasmus+ program keretében elutazhattam Rovinjba, a „Projektoktatás alkalmazása a tehetséggondozásban: természettudományok, IT, sport és művészet a tehetségazonosítás szolgálatában” című képzésre.

Vasárnap délután egy vacsorán vettünk részt, ahol a program résztvevői megismerkedhettek egymással. Többféle témában tartottak képzést ebben az időszakban magyar és angol nyelveken, így adott volt a lehetőség az ismerkedésre és kapcsolatok kiépítésére külföldi kollégákkal is.

A képzés minden nap 8:30-12:45-ig tartott - kisebb szünetekkel - a helyi gimnázium légkondicionált tantermeiben.

A projektoktatás alkalmazása az előző héten megismert Komplex 3+T módszerre épült. Az ott megismert elméleti tudást ültettük át a gyakorlatba. Konkrét projekt megvalósításával tapasztalhattuk meg a módszer lényegét. Jó volt látni, tapasztani, kipróbálni a diákok szemszögéből is, hogyan ötletelnek, „kalandoznak el” a témától, amellyel mégis tanulnak és jó eredményeket érnek el.

Az időjárás ezen a héten is csodálatos volt, így továbbra is sokat tudtunk fürdeni, kirándulni.

Ellátogattunk egy halászfaluba, Savudrijába, ami Horvátország legnyugatibb pontja, a Szlovén határhoz közel. Elvarázsolt a filmbe illő, gyönyörű tengerpartja és a világítótorony látványa. Legnagyobb nevezetessége egy 36m magas világítótorony.

Porec városától nem messze felfedeztünk egy cseppkőbarlangot, a Jama Baredinet, ahol 62 méter mélységig merészkedtünk több száz lépcsőn, szűk járatokon keresztül.

Orbán Sándor segítségével egy olyan kipróbált módszert ismerhettem meg, próbálhattam ki, amely alkalmas a tálentumok felfedezésére, az egyéni tehetségek azonosítására és a képességek fejlesztésére projekt oktatás segítségével.

Hálásan köszönöm mindenkinek, hogy itt lehettem és megismerhettem ezt a szuper módszert!

2023. július 16-22. között az Erasmus+ program keretében részt vehettem Rovinjban a „Varázsold elő tanítványodból a talentumot - Komplex 3+T program” című képzésen.

Vasárnap délután egy vacsorán ismerkedhettünk meg egymással. Többféle kurzust tartottak még ebben az időszakban magyar és külföldi kollégák részvételével.

A képzés minden nap 8:30-12:45-ig tartott - kisebb szünetekkel - a helyi gimnázium légkondicionált tantermeiben.

Első nap a Komplex 3+T módszerrel ismerkedtünk meg, a többi napokon gyakorlati példákon keresztül tapasztalhattuk meg a különböző képességterületek (szomatikus, affektív, kognitív) fejlesztésének lehetőségét a sikeres tehetségazonosítás érdekében. Rajzoltunk, festettünk, plakátot készítettünk és különböző labdás, mozgásos gyakorlatokat hajtottunk végre. Utolsó nap az összefoglalás után megnéztük a módszer segítségével elért eredményeket is.

Az órák után bőven volt lehetőség városnézésre, strandolásra. Szervezett, csoportos utakkal vagy egyénileg is fel lehetett fedezni a környéket.

A szuper időjárás miatt a délutánok nagy részét a tengerparton töltöttük. Esténként felfedeztük Rovinj utcáinak szépségét, az óvárost és a kikötőt.

Egy esti hajókázás alkalmával a csodás naplemente mellett delfineket is láttunk úszkálni a közelünkben.

Egyénileg ellátogattunk Pulába, megnéztük az amfiteátrumot, valamint az ikerkapukon keresztül átsétáltunk a Fórumhoz.

A program szombaton egy hajókirándulással zárult, amely során megcsodálhattuk a Lim fjordot és Vrsar városát.

Összességében olyan kipróbált módszert ismerhettem meg, amely alkalmas a tálentumok felfedezésére, az egyéni tehetségek azonosítására és a képességek fejlesztésére projekt oktatás segítségével.

Hálásan köszönöm mindenkinek, hogy itt lehettem!

Nagyon várom, hogy a kollégáimmal is megoszthassam az itt látottakat, hallottakat.

vasárnap, 06 augusztus 2023 07:42

Kalandra fel Rovinjban! 1.0

Írta:

Szeretnék mindenkit invitálni a Rovinjban indított tanárképzésekre, amelyek rendkívüli helyszínen, remek tanári gárdával működnek. Az előadókról még csak jót hallhattam, így magam is belevágtam az első Erasmus+ egyéni tanulmányomba, Kalandra fel! - IKT a tanórákon 1.0 – Játék – élmény – tanulás címen, melyet a Hungary Expert a Tanárokért és a Diákokért tanárképző intézmény szervezett 2023.július 23-29 között.

Nem kellett csalódnom. Mind a szervezés, mind a képzés anyaga a lehető legprofibb módon, a csoport és az egyes pedagógusok személyes érdekeinek megfelelően volt összeállítva. Az előadónk Krizsán Pál személyében egy nagyműveltségű, ízig-vérig pedagógust ismerhettünk meg, aki azért két lábbal áll a földön, így az IKT-s pedagógia sok buktatójára is felhívta a figyelmünket. A programok egy-egy pedagógiai célhoz rendelését is megvilágította számunkra. Rendkívül sok applikációt, feladatszerkesztőt ismerhettünk meg úgy, hogy annak tanári és diák felületére is ráláttunk. Ehhez mérhetetlenül nagy szaktudása és türelme segített, mert senki sem maradt le a gyakorlatok során, de mindenki a saját szakjának megfelelően tevékenykedhetett. Minden problémára segítséget tudott számunkra nyújtani, vagy Ő, vagy valamelyik más pedagógustársunk. Foglalkoztunk: Lino, Classroom, WordWall, LearningApps, Zanza TV, edPuzzle, Symbaloo, Plickers, Quizlet, Kahoot, Wizer.me, Quizizz, QRcode Monkey, Padlet, Mentimeter, Okos doboz, NKP okos tk., PurposeGames, Educaplay, Meme Generator, Crossword, WordArt, Flippity programokkal és felületekkel.

Ahhoz, hogy a diákok motivációját növeljük a tanulásra, mindenképpen jónak tartom az IKT-s eszközök alkalmazását az általunk szervezett órákon!

A továbbképzés óráira, rendkívül jó bontásban került sor, a délelőtti két hosszabb etapot egy rövidebb délutáni zárta. A terhelés így ideális volt, azért a vasárnaptól indult továbbképzés már szerdára egy kicsit fárasztónak tűnt, szerencsére a helyszín mindenért kárpótolt.

A szervező délutánra közös kulturális és egyben kirándulós programokat is biztosított nekünk, de a reggeliben és az ebédben is segítséget adtak, melyről előzetesen már tájékoztatást kaptunk. Buszkirándulást ajánlottak Motovunba és Grožnjanba, Porecbe, Pulába, Balebe, Opatijaba és Humbaba, a Brijuni szigetekre, hajós naplementés delfintúrát, kajaktúrát Rovinj szigetei körül és kompos utazást Velencébe. Még bicikli bérlésre is volt lehetőség. A képzést egy hajóút zárta le, amely ebéddel, Lim-fjord és Vrsar látogatással egészült ki.

A legjobb mégis az, hogy ennek a képzésnek van 2.0 verziója is. Jövőre veletek!

Köszönjük a Hungary Expert csapatának a gondos odafigyelést, a magas szakmai színvonalat és a kitűnő szervezést!

szombat, 05 augusztus 2023 18:01

Logikalandozás Rovinjban

Írta:

10 éve tanítok a Gyulai István Általános Iskolában Budapesten, alsós tanítóként. Fő tárgyam a matematika. Először vettem részt Erasmus+ programon 5 kollégámmal együtt. Logikaland! Legyen élmény a matematika, játékok bűvöletében című képzést választottam. Ennél találóbb nem is lehetett volna, hiszen a kurzus minden egyes napján újabbnál újabb játékokkal ismerkedtünk meg. Vezetőnk Rácz Ildikó valóban élményszerűvé tette számunkra a képzés minden percét. Egy nagyon felkészült, példaértékű szakembert ismerhettünk meg személyében. A hosszú évek alatt összegyűjtött játékait, feladatait, könyveit, ajánlásait tárta elénk. Megtisztelő volt, hogy tőle tanulhattam. Megszámlálhatatlan mennyiségű játékot próbálhattunk ki, és készíthettünk mi magunk is hétköznapi tárgyak felhasználásával(szívószál, fakanál, gumicukor, cérna, csokigolyó…). Az egyik legfontosabb gondolat ennek kapcsán, amit Ildikótól hallottam és magammal hoztam: ” Láttassuk meg a gyerekekkel, hogy a matematika elérhető, és a mindennapjaink része”. Heten voltunk a csoportunkban, ez a kicsi létszám tökéletesen lehetővé tette számunkra azt, hogy kivétel nélkül mindenki minden tárggyal, játékkal, feladattal találkozhatott. Együtt ötleteltünk, megosztottuk egymással véleményünket, az évek alatt szerzett tapasztalatainkat, a gondolkodtatóbb feladatokkal is együtt küzdöttünk meg, pont úgy, mint egy iskolás gyermek. Vezető tanárunk folyamatosan jutalmazott, ösztönzött minket. A hét minden napján nagyon jól éreztük magunkat, az idő repült, észre sem vettük és vége volt az oktatásnak. A hét végén a legtöbb pontot szerzett „tanulónak” külön ajándékkal is készült Ildikó. Kreatív, elhivatott, és boldog tanárokkal ismerkedtem meg. Megerősítést kaptam abban, hogy a tanári pálya még mindig igenis nagyon fontos és elismerést érdemlő, jó helyen vagyok! Nagyon jól éreztem magam a résztvevők körében. Szerintem mindenki nevében mondhatom, hogy szívesen maradtunk volna még legalább egy hetet. Rengeteg tudással és gyönyörű élményekkel is gazdagodtunk, hiszen ne felejtsük el, hogy egy festői szépségű városkában Rovinjban tehettünk szert erre a sok, és hasznos ismeretre. A város gyönyörű volt, esténként pihenésképpen hatalmas sétákat tettünk, jókat ettünk, igyekeztünk minél több mindent megnézni, ellátogattunk a környező városokba is. Természetesen a jó idő a strandolást is megkívánta. Talán soha nem láttam még ilyen szép tájat. A záró hajókázás vasárnap megkoronázta a hetet. Testi, lelki, szellemi felüdülés volt számomra az itt eltöltött idő. Ötletekkel tele, energiával telve kezdem meg majd az új tanévet. Ugyan az első, de remélem, hogy nem az utolsó képzésemen vettem részt.

 Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy itt lehettem!

szombat, 05 augusztus 2023 11:07

Egy hét Máltán

Írta:
Izgatottan vártam a máltai utazást, ahol egy hetet tölthettem az Erasmus+ keretében. Két tanítási nyelvű iskolában tanítok, így egy olyan tanfolyamot választottam, ahol gyakorolhatom, mélyíthetem angol nyelvtudásomat. Így esett a választás Fluency and English Languange Development -re Máltán, az ETI szervezésében. Az iskola (ETI) Málta talán egyik legmozgalmasabb területén található.…
„Einsteigen, bitte!”, „Zurück bleiben, bitte!”. Ezt a két egyértelmű mondatot minden nap sokszor meghallgattam az U-bahn bemondójának hangján, miközben a föld alatt, belvárosi szállásomról a választott tanfolyamom helyszínére és vissza utaztam. Mindkét mondat, azaz utazási helyzet jól tükrözi a forgalmas európai nagyváros közösségi kommunikációjának és kooperációjának fontosságát. Bár előzetesen igyekeztem…
szombat, 05 augusztus 2023 07:12

CLIL for Primary Teachers

Írta:
2023.07.03-07-ig vettem részt egy tanári továbbképzésen Írországban, Dublinban, melynek címe: CLIL: An Introduction to Content and Language Integrated Learning for Primary Teachers. Azért választottam ezt a képzést, mert angol nyelv szakos tanárként érdekelnek a különböző új módszerek, látásmódok, és hol máshol lehetne ezt jobban megnézni, megtanulni, mint idegennyelvi környezetben. A…

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola Erasmus pályázatának keretében előszőr vettem részt külföldi kurzuson 2023. július 16-22-ig. A Varázsold elő tanítványodból a talentumot kurzust választottam, mert felkeltette érdeklődésemet a képességfejlesztés ilyen komplex megközelítése. Rovinj városkában volt a továbbképzés. A városka csodálatosan szép. Gyönyörű helyszínek, festői képek! Csodálatos egy hét volt. Nem csak a látni valók kápráztattak el, de a kurzuson szerzett ismeretek is sokat adtak számomra. A kurzus vezetője Orbán Sándor volt, aki lelkesedésével minden részvevőt magával ragadott. Tartalmas 5 napot töltöttünk együtt.

Az oktatás minden nap fél kilenctől egy óráig tartott kényelmes klimatizált termekben, így aztán még a meleg sem vonhatta el senki figyelmét. A foglalkozások tartalmasok, érdekesek voltak. Mi is kipróbálhattuk a különböző területeken történő fejlesztéshez használható feladattípusokat. Rajzoltunk, festettünk, és tornásztunk is. A labdás feladatok különösen izgalmasak voltak számunkra hiszen többségében más szakterületen dolgozunk, a csapat rendkívül színes volt: a rajz szakostól az informatika szakosig mindenféle szaktanár megtalálható volt a csoportban. A tehetséggondozás minden területen rendkívül fontos! Sok új ismeretség is köttetett ebben az időszakban ami a mindennapi munkánkban eredménye együttműködésre adhat majd lehetőséget.

Az első nap általánosságban ismerhettük meg Orbán Sándor módszerét. Művészetek+ Tudomány+ Sport együtt fontos! Tehetséggondozás: affektív, kognitív   és szomatikus képességek párhuzamos fejlesztése kell, hogy megvalósuljon az igazi tehetséggondozáshoz.  A következő napokban aztán minden nap egy újabb terület fejlesztésével ismerkedhettünk. Minden alkalommal ki is próbáltuk, milyen feladatokkal valósulhat meg a hatékony fejlesztés. Rajzoltunk, festettünk; ugráltunk, labdát dobtunk; tudományos előadást tartottunk. Az utolsó nap megismerkedhettünk a program eddigi sikereivel is.

A tartalmas délelőttöket tartalmas délutánok egészítették ki. A városkában majd mindennap sétálgattunk, hiszen Rovinj szépségével nem lehet betelni. Jártunk Pulában, ahol megnézhettük a római romokat is. Izgalmas delfintúrán vettünk részt a naplementében. Természetesen nem maradhatott el a tengerben való fürdőzés sem! Megkóstoltuk a helyi ízeket is.

A visszautazás előtt a programot egy csodálatos hajóút zárta, ami méltó befejezése volt a hétnek. Gyönyörű látványok, finom ebéd és fergeteges hangulat!

Nagyon köszönöm, hogy ott lehettem! Köszönöm a fantasztikus szervezést, a tartalmas programokat és hogy egy nagyon hasznos kurzuson vehettem részt!

Gödöllő, 2023.08.04.

Kádár Gabriella Zsófia

BORBÉLY BEÁTA – ERASMUS - 2023. július 23-29 – Horvátország/Rovinj – BESZÁMOLÓ

 

Erasmus pályázat keretében a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és AMI képviseletében először vettem részt külföldi kurzuson. Passzív és még hiányos angol nyelvtudásom  miatt magyar nyelvű képzést választottam. Egy hétig volt alkalmam tanulni e gyönyörű, horvát, Adriai-tenger által ölelt kisvárosban, Rovinjban. A város egy kiálló szirtfokra épült, festői szépségű ékszerdoboz, olasz múltja jelen van mindenhol. Ennek azért is örültem, mert  némi olasz nyelvtudással bírok. Matekos játék, játékos matek – képességfejlesztő tevékenységek, játékok feladatok alsós pedagógusok számára című kurzuson szereztem új ismereteket, tudást és ahogy a cím is sejteti sok-sok játékos ötletet. Hogy tegyük élvezetesebbé, élményszerűbbé a matematika oktatását? Mindemellett hasznos, tankönyvekben és egyetemen  nem tanulható, egyéb nevelési-oktatási és tantárgypedagógiai gyöngyszemek is hozzájárultak a további  szakmai életemhez. Ahogy folytak az órák pedagógus társaimmal magunk is megtapasztaltuk milyen az önálló, páros és csoportmunka, hogy tudunk ismeretlenül  együtt dolgozni. Belefolytunk saját eszközkészítés rejtelmeibe is. Rácsodálkoztam, hogy a kapott inspirációk, ötletek  adaptálhatóak más tárgyak tanítása során. A gyermek lételeme a játék, a kézzel fogható tapasztalás, azzal, amit a környezet, a mindennapok tálcán nyújtanak. Hát használjuk! Erre épült a kurzus tematikája. Számomra az is nagyon fontos, hogy a matematikával hadilábon álló gyerekeknek is sikerélményt hoz a játék.  Megerősített, hogy a játékosságnak a matematika órán is fontos szerepe és létjogusultsága van.

Az ismerkedési délután, este után hétfőtől péntekig ½ 9-től ½ 1-ig folytak az órák. Két trénerünkkel -  igazi szaktekintélyek -, akik   gyermeki lelkesedéssel, energiával teli,  változatos és érdekes, aktív órákkal örvendeztettek meg bennünket. Szünetekben, közös programokon  lehetőség nyílt  kapcsolatokat építeni, barátkozni, összevetni tapasztalatainkat.  Igazán vidám, érdeklődő és játékos pedagógus csapat gyűlt össze. Több régi ismerőssel, kollégával is egymásra találtunk.

A szervezők (dícséret nekik) igen széles és változatos fakultatív programmal készültek. (delfintúra a naplementében, buszos kirándulások Porec, Groznjan, Motuvan, Pula városába, de lehetett kajaktúrára is jelentkezni)

Régi Horvátország-i élményeim megfakultak, s Rovinj és környéke ismeretlen terep volt. Az ott töltött egy hét szinte elrepült. Szakmai része tartalmas és élménydús volt. Számtalan, egyszerűen nagyszerű, hasznos, játékos ötletet hoztam magammal.   A szabadidős kirándulások, hegyi és tengerparti városkák zegzugos utcái elvarázsoltak és  megunhatatlanok. Visszatérésre csábítanak. S a tenger örök és nagyszerelem. Csodás és meghatározó élményt hozott számomra az utazás.

Köszönöm a lehetőséget.

Budapest, 2023. augusztus 02.

                                                                                                  Borbély Beáta

Az Erasmus + program keretében 2023. július 23-29. közötti napokon részt vehettem a fenti képzésen.

Színes csapat tagja voltam, a közoktatás szinte minden résztvevője képviseltette magát: főként magyarországi tanítók, általános iskolai tanárok, gyógy- és fejlesztő pedagógusok, középiskolai és szakképzésben tanító kollégák dolgoztunk együtt Szász Ramóna vezetésével.

Személyes motivációm a jelentkezésre az volt, hogy nagylétszámú középiskolai osztályokban, kis (és egyre kisebb) óraszámban tanított természettudományos tantárgyak esetén hogyan lehet a diákokat jobban motiválni, egyéni igényeiket figyelembe véve tanítani.

A humanisztikus pszichológia elvei eddig is közel álltak hozzám, bár ennyire tudatosan nem voltam az ismeretek birtokában. A tanfolyam során először Carl R. Rogers elveivel ismerkedtünk meg. Esettanulmányokat dolgoztunk fel és próbáltuk a saját helyzetünkre adaptálható tanulságokat levonni. A kollégák tapasztalatai, problémákra adott válaszai, a jógyakorlatok nagyon inspirálók voltak. Kárpátaljai kolléganőnk az ukrán és magyar tanítási módszerek összevetésével érdekes információkkal szolgált.

Tanulságként azt vontam le, hogy nem kell minden területen a tökéletességre törekedni, de az előre lefektetett szabályok (szerződéskötés), a tanár pozitív hozzáállása és visszajelzései, a diákok személyének (de nem mindig a tetteinek) feltétel nélküli elfogadása nagyban segíti az együttműködést és a tanulás sikerét. Bár a céllal teljesen egyetértek, és sok tekintetben magamra is ismertem, a hatékony módszer megtalálása 1-1 tanulócsoportban még mindig nagy kihívás elé állít. A tananyag mennyisége, az érettségire való felkészítés, a nagy létszám és kis óraszám mellett nehezen tudom adaptálni az egyéni érdeklődésen, intelligencia típuson, tanulási módszeren alapuló, kiscsoportos feldolgozás módszerét. Erre tudatosabban fogok törekedni.

Később a különböző intelligencia területeket tekintettük végig, szó esett a tanulói és tanári jóllét fontosságáról, a konfliktuskezelési típusokról.  Érdekes volt a kiégés stádiumainak végig tekintése, amiből sajnos többen magunkra vagy kollégáinkra ismerhettünk. A tanulság számomra az volt, hogy azokat a külső tényezőket ne tekintsem magaménak, amire nincs hatásom. Ezt a közoktatásban zajló változások, a diákok társadalmi, korosztályos és családi problémái miatt elég nehéz megtartani.

A képzés helyszíne a festői horvát városka, Rovinj egyik patinás iskolája volt. A tanterem kellemes, klimatizált környezetet biztosított, a csodás kilátás pedig kárpótolt a 3. emeletért. A szervezésért köszönet minden résztvevőnek. Figyeltek az alapos előzetes tájékoztatásra, a környezettudatosságra, a változatos szabadidős programok felkínálására.

Minden érdeklődőnek ajánlani tudom a képzést, remélem később még én is részt vehetek hasonló programokon.

Palkovics Margit Karolin

Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium

2023. július 23-29-ig Rovinjban részt vettem a 21. századi tanár - diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelvei az oktatásban című kurzuson az Erasmus+ program keretein belül. A tanfolyamon rengeteg elméleti tudást szereztem. Megismertem a 21. századi oktatás kihívásait, amelyekre gyakorlati példákkal igyekeztünk megoldást találni. Tanultunk a humanisztikus oktatás alapelveiről és céljairól, a diákközpontú tanterem kialakításáról a tanulástípusok felismeréséről, Rogers alapelveiről, szemléletéről. Oktatónk teljes szívvel adta át tudását, csak dicsérni tudom. 

A csoportmunkák során sok módszert, gyakorlatot tanultunk egymástól, ami megerősített és tovább építette a tudásom. Kreatív, motivált, elszánt kollégákat ismertem meg. Biztos vagyok benne, hogy a jövőben nagyon sok mindent tudok majd hasznosítani ezekből.

A sok hasznos tudás mellett egy gyönyörű isztriai kisváros rejtelmeit is felfedeztük. Strandoltunk pihentünk, feltöltődtünk. 

Összességében teljes mértékben elégedett vagyok, mind a tanfolyammal, a szervezéssel és a programokkal is. 

Lanczkor Renáta

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Most először vehettem részt Erasmus + programban a 21. századi tanár - diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelvei az oktatásban című kurzuson,  2023. július 23-29-ig, Rovinjban. A tanfolyam helyszíne egy kellemes, klímatizált, csodás kilátással rendelkező tanterem volt. A szervezés, tájékoztatás, a közös programok mindegyike nagyszerű, csak dicsérni tudom a rengeteg előzetes és a helyszíni munkát.

Mentortanári szakvizsgámra készülve már hallottam a humanisztikus pszichológiáról, de inkább elméleti szempontból megközelítve. Gyakorlati ismereteket nem igazán kaptunk. Ezen a tanfolyamon a Rogers-i elvek gyakorlati, osztálytermi alkalmazására helyeződött a fókusz. Szász Ramóna megismertette velünk a humanisztikus pszichológia jellemzői mellett, annak hasznát a tanításban, a diákközpontú oktatás jellemzőit, pozitív viselkedés változtató hatását. Csoportmunkák során szereztünk használható módszereket, megismerhettük egymás véleményét, egyéni tapasztalatait.  Érdekes és motiváló volt a kollégák sokszínűsége, lelkesedése, hogy az ismert nehézségek ellenére mennyi ötlettel, kreativitással nevelik, tanítják a gyerekeket. Kárpátaljai kolléganőnktől a szomszédos, magyarlakta terület oktatási gyakorlatáról is hallhattunk. Az utolsó tantermi napon a tanulói jóllét mellett a tanári jóllét, stressz- és konfliktuskezelés, kiégés volt a téma. Jó volt felismerni, hogy mindennapi nevelő tevékenységemben sok mindent alkalmazok részben tudatosan, részben ösztönösen, ami összecseng ezzel a személyiségközpontú, pozitív szemléletű pszichológiai irányzattal.

A tanfolyam hasznossága mellett a csodás tengerpart, a délutáni pihenés, regenerálódás a séták az óvárosban, a hajózások, kirándulás Porecbe, mind-mind felejthetetlenné teszik ezt az isztriai hetet.

Köszönet a lehetőségért az Erasmus +-nak.

Kiss Klára Ilona

Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium

Életem első Erasmus+ képzésén vehettem részt 2023. július 15-29-ig, Rovinjban.
Iskolám, a budapesti Áldás Utcai Általános Iskola már évek óta sikeresen vesz részt ebben a programban, idén én is úgy döntöttem, élek a lehetőséggel. Nem bántam meg, sőt! Nagyon jól éreztem magam.
A kéthetes kurzus egy jó hangulatú ismerkedős vacsorával indult, ahol szembesülhettem azzal, hogy az ország minden tájáról érkeztek kollégák, sőt, határon túlról is. Sok szó esett pedagógusi munkánkról, tapasztalatainkról, kíváncsian tekintettünk az elkövetkező 14 nap elébe.
Délelőttjeink az angol-tanulás jegyében teltek. Jómagam az előzetes tesztek alapján a középhaladó csoportba kerültem, ami kicsit meglepett, mivel tudásomat kevesebbre becsültem. Horvát nemzetiségű fiatal tanárunk változatos és élvezetes óráin azonban hamar felfrissültek a lappangó ismeretek és természetesen számos új dolgot is tanultunk. Az utolsó napon városismereti sétán vehettünk részt angol nyelvű idegenvezetéssel, nagy örömömre szinte mindent értettem!
Az iskolában elfogyasztott ebéd és kis szünet után délutánonként került sor a matematika képzésre. Nagyon boldog vagyok, hogy megismerkedhettem tanárunkkal, Oravecz Mártával, aki rendkívül tapasztalt, elhivatott és nagy tudású pedagógus, aki kiválóan át is tudja adni ismereteit, aki vidámságával, frissességével, életből vett példáival, játékaival folyamatosan ébren tudta tartani figyelmünket. Annak ellenére, hogy régóta tanítom a matematikát, számos új elméleti és módszertani ismeretre tettem szert. Különösen tetszett, hogy sok, a tanítást színesítő ötletes játékot mi is kipróbálhattunk, így könnyebben alkalmazhatjuk munkánk során. Márta a Varga-módszer híve, alaposan megismertetett vele minket. A valóságból kiinduló cselekvő tapasztalatszerzés, az összes érzékszerv használatán alapuló cselekedtetés, az eljátszás, a mozgásos megjelenítés a legfontosabb ebben a módszerben.
A tanulás mellett természetesen számtalan szabadidős programon is részt vehettünk. Szinte minden nap strandoltunk, sétáltunk a városban, ismerkedtünk nevezetességeivel. Részt vettem egy delfinnézős hajótúrán és egy pulai kiránduláson, ahol horvát idegenvezetőnk angolul ismertetett meg minket a város történetével és látnivalóival, így ott is gyakorolhattuk a nyelvet. A kurzust lezáró hajókirándulás a csodás Lim-fjordba és Vrsarba volt számomra a legélvezetesebb. Itt alkalmunk nyílt olasz és horvát kollégákkal is találkozni. A hajón menet közben, jó hangulatban elfogyasztott  finom ebéd s közben a tenger látványa felejthetetlen élmény volt.
Köszönöm a Jutaki Bt. szervező munkáját, Véghné Juhász Krisztina és Radosits Angela segítőkészségét és türelmét!                          

csütörtök, 03 augusztus 2023 15:50

Utazás a Neurotudományok világába 2023.07.10-15.

Írta:
Fantasztikus élményekkel gazdagodva értem haza az egy hetes Algherói kurzusomról. Részt vettem egy átfogó neurotudományi továbbképzésen, melynek célja az agykutatások alkalmazása az oktatásban. Dr. Krause vezetésével érdekes és hasznos tartalmakkal találkoztam, melyeket örömmel osztanék meg. Az első napon megismertük az agykutatás alapjaival és annak fontosságával. Az agy működésének megértése segített…
A dublini Atlas Language School szervezésében megvalósult kéthetes képzés (https://atlaslanguageschool.com/environment-sustainability-erasmus-teacher-training-course/) számos meglepetéssel szolgált, elsősorban azzal, hogy címénél sokkal többet adott. Módszertani fogásokat is elsajátíthattunk, illetve történelmi fejtágítót is kaptunk, mivel oktatónk, Ali Belfastban született és nevelkedett, ám évek óta Dublinban él és dolgozik, így személyes tapasztalatain át, hitelesen nyújtott betekintést…

Csapatépítés: együttműködést, empátiát, toleranciát fejlesztő technikák

Ismét nagy várakozással és izgatottan vártam a július 16-án kezdődő tanfolyamot, mely Horvátországban, Rovinj városában került megrendezésre. A helyszín már ismerős volt, ezért a kezdeti nehézségek és az ezzel járó negatív izgalom már nem párosult a szervezési feladatokkal, ami nagy könnyebbség volt számomra.                          

A tanfolyam kiválasztása során felkeltette érdeklődésem a leírásban szereplő technikák és módszerek elsajátítása.

Rendkívül aktuális rohanó világunkban figyelmet és energiát fordítani a mentális egészség megőrzésére, mely az oldott munkahelyi, tantermi légkör, a feszültségmentes közösségi munka által valósulhat meg. A tanulócsoportok sokszínűsége, a gyerekek eltérő tolerancia és empátia szintje nagyban megnehezíti a homogén, jó osztályközösségek kialakítását.

A tanfolyam során megtapasztaltuk, miként és milyen mértékben működhetünk együtt a játékok, a kooperatív feladatok során. A szórakoztató, ugyanakkor motiváló csapatépítő tevékenységek ösztönzően hatnak az összetartás kialakításában, a csapatszellem légkörének megalapozásában. A közös problémamegoldások kapcsán fejlődik empátiánk, önmagunkba vetett bizalmunk, valamint kreativitásunk és önbecsülésünk egyaránt.

Megérkezésünk napján egy kötetlen, közös vacsora alkalmával lehetőségünk nyílt az oktatónkkal és a csoport tagjaival is megismerkedni. Sok ismerős arccal találkozhattunk, és a kurzus trénerének személyében is egy rendkívül barátságos, követlen embert ismerhettünk meg.

Nagyon élvezetesek voltak a próbajátékok, melyeket nagy odaadással próbált ki a csoport minden tagja.  

A csoporttársakkal megosztottuk tapasztalatainkat, ötleteinket, illetve a gyakorlatban tapasztalt esetleges nehézségeket is, melyből szintén sokat tanulhattunk. Az kurzus órái reggel kezdődtek és kora délutánig tartottak, mely lehetőséget biztosított a város és a környék felfedezésére. Rovinj csodaszép, magával ragadó kisváros, érdemes bebarangolni megannyi utcáját. A tanfolyamszervezők alkalmat és lehetőséget  kínáltak a délutáni csoportos kirándulásokra is, Porec, Motuvon, Groznjan, Pula Opatija városába, de akár egy egész napos velencei kirándulásra vagy kajaktúrára is lehetősége nyílt az arra érdeklődőknek, természetesen minden kötelezettség nélkül, fakultatív jelleggel.

A kurzus zárásaként egy ebéddel egybekötött közös hajókiránduláson vettünk részt, mely során Vrsar városát volt lehetősége megtekinteni mindenkinek.

Összességében egy nagyon tartalmas és hasznos tanfolyamon vehettem részt Rovinjban. Bár még csak július vége van, de alig várom a szeptembert, hogy a kurzuson szerzett ismeretimet kipróbálhassam a gyakorlatban is. Biztos vagyok benne, hogy a gyerekek is nagy örömmel és szeretettel fogadják majd az új játékokat az iskolában.

Hálás vagyok, amiért részese lehettem a 2023-es ERASMUS+ pályázatnak. Hatalmas lendületet és energiát kaptam a következő tanévre.

           

Szerényi Szilvia

A Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanítójaként lehetőségem van részt venni az Európai Unió oktatást, ifjúságügyet és sportot támogató Erasmus+ projektjében. A 2021-2027 közötti programsorozatban olyan nemzetközi országok között átívelő tapasztalat - és tudáscserére ad lehetőséget, mely elengedhetetlen a 21. századi Európai Oktatási Térség innovációjának megvalósításához, melynek kitűzött dátuma 2025.…
csütörtök, 03 augusztus 2023 11:18

Tanulói autonómia

Írta:

Tartalmas és sokoldalúan hasznosítható órákon vettem részt a hét folyamán, nagyon szép környezetben Rovinjban.

Témánk - a tanulói autonómia – fontos volt számomra, mert tanári munkám során sokszor kerülök olyan helyzetbe, amikor a különböző létszámú tanulócsoportokban teljesen eltérő a tanulók tanév végére kitűzött célja, vagy ugyanazokat a célokat különböző időhatárokhoz rendelik, például ilyenek a fakultációs órák. Ezen kívül is fontosnak tartom, hogy rendelkezzenek a tanulók bizonyos szintű önállósággal, az ilyen téren megszerzett rutinjukra hosszú távon bármikor támaszkodhatnak az életük folyamán.

A képzés során hasznos és gyakorlatban kipróbált módszerekkel ismerkedtünk meg a trénerünk segítségével, és segítettük egymást saját tapasztalataink átadásával.

A hét folyamán szóba kerültek azok a kihívások, amelyekkel a munkánk során szembe kell néznünk, ezekhez sok, és valóban személyre és tantárgyra szabott megoldási javaslatról beszéltünk közösen.

Nagyon sok témát ölelt fel az öt délelőtt. A szabad délutánokon a strand vagy a környék felfedezése volt a program. A heti program a szombati hajókirándulással zárult.

A tanfolyam keretében áttekintettük a különböző tanulási stílusok előnyeit, esetleges hátrányait. Szó esett a diákközpontú tanterem kialakításának fontosságáról és lehetőségeiről, a diákok motiválásának különböző módjairól.  A motiváció témájához kötődve különböző példákat említettünk, bemutattunk néhány konkrét ötletet a csoport tagjainak.

Megbeszéltük a különböző tanulási stratégia jellemzőit. Ennek kapcsán volt lehetőség átgondolni az eddigi tanítási módszereimet, szokásaimat. A felelősségvállalás életkornak megfelelő módjairól, az önértékelés szerepéről folytattunk még beszélgetést, osztottuk meg egymással tapasztalatainkat.

Ezen kívül a csoportos tanulást támogató módszerekkel és lehetőségekkel ismerkedtünk, a digitális eszközök, pl. online tanulási formák kiválasztásának kritériumai kerültek szóba, gyakorlati példákat hoztunk saját gyakorlatunkból a konkrét esetekhez.

A digitális világban használható módszerek után a házi feladat tanulási folyamatban betöltött szerepéről beszélgettünk.

Szóba kerültek még az önálló tanulási források, pl. közös forrásbank használata az órai és az otthoni munkában, a blended learning fogalma és a hozzá kapcsolódó különböző modellek, aztán a tankönyv adta lehetőségek maximális kihasználásának módjait tekintettük át, és az ezzel kapcsolatos feladattípusokat vettük sorra.

 Ezután az értékelési stratégiák, a figyelem fenntartásának lehetséges módjai, különböző aktivizáló tevékenységek kerültek szóba.

Megbeszéltük a visszajelzések céljait, módjait, (tanári, osztálytársi visszajelzések). Végül a projektmunkával kapcsolatosan felvetődő kérdésekre kerestünk válaszokat közösen.

Összefoglalva hasznos és kipróbált módszereket tekintettünk át a tanulói autonómiával kapcsolatban, amelyek segítségével a további munkám során hatékonyabban tudok tervezni és a diákok munkáját támogatni.

csütörtök, 03 augusztus 2023 08:02

IKT képzés

Írta:
2023. július 3-7 között került megrendezésre az IKT képzés Cipruson, Limassolban a Bayswater képző szervezésében. Bár a képzésre érkezés előtt kissé akadozott az információáramlás a képző és köztem, a hét ennek ellenére gördülékenyen ment. Ez az intézmény alapvetően egy nyelviskola, amelyik egy másik képzővel egy intézményben található. Az előző évhez…
szerda, 02 augusztus 2023 21:44

Smart Teachers Play More Izlandon

Írta:
2023. július 15-én érkeztem meg Izland fővárosába, Reykjavíkba, hogy részt vegyek a Smart Teachers Play More című képzésen. A képzésen arról tanultunk, hogyan kapcsolhatjuk össze a tanulást a szabadtéri vagy akár tantermi mozgásos játékokkal, mindfulness gyakorlatokkal. Hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk ezeknek a jótékony hatását, természetesen minden feladatban aktívan részt…
szerda, 02 augusztus 2023 21:43

Dublin

Dublin Ha utazhat az ember - baráttal vagy egyedül -, több okból teheti. Az Erasmus + tanári továbbképzés külföldön élményben gazdag volt. Dublinban, a CES (Central of English Studies) 250 éves iskolájában választottam egy módszertani képzést angolul, mely iskolahálózat Írországon kívül Angliában és Kanadában is működtet telephelyeket. A módszertani program:…
szerda, 02 augusztus 2023 17:45

Ismét nyelvtanuló voltam

Írta:
Német nyelvtanár létemre egyre gyakrabban tapasztalom, hogy a szakmai fejlődéshez fejlesztenem kell a régen megszerzett angoltudásomat, hiszen egyre több szakmai anyag és videó csak angol nyelven hozzáférhető a világhálón. Emiatt vettem részt idén egy általános angol nyelvi kurzuson az Atlas Language School-ban Dublinban. A heti 26 nyelvórával és a számtalan…
2023. 06. 18. vasárnap Budapest – Bécs, Bécs – Regensburg: hét óra vonattal, és akkora a forgalom, hogy páran állnak vagy a földön ülnek. Nekem szerencsém van, mert ugyan nem foglaltam helyjegyet, sikerül szabad ülést találnom, és más utastársakkal ellentétben, senki nem rángat föl útközben, hogy az az ő foglalt…
2023 júniusának második felében az Erasmus + program keretében két hetet töltöttem Bécsben egy nyelvi és módszertani továbbképzésen. A képző az Actilingua Academy volt; ez a nyelviskola pedig kiváló környéken – a Belvedere közelében – található. A módszertani és nyelvi órákon kívül sok érdekes dolgot tapasztaltam már magában a nyelviskolában…
Azért jelentkeztem erre a képzésre, mert bár néhány éve kísérletezem egy-egy osztályban a gamifikációval, mégis van néhány olyan probléma, aminek a megoldására egyedül nem tudtam rájönni. Szerencsére a trénerünk nagyon jól végezte a munkáját, és nemcsak hogy általános segítséget kaptunk tőle a módszer alkalmazásához, de talált arra is módot, hogy…
2023. júliusában Izlandon vettem részt a PMS szervezésében egy, a módszertani megújulást informatikai keretek közé helyező kurzuson. Vasárnap Reykjavík szívében egy „plenáris” előadáson megismerhettük a képzés szervezőit, trénereinket, információkat kaptunk nem csak a tanfolyamról, de az előttünk álló napok kulturális programijairól is. Elhangzott a vezérgondolat is: Nem elsősorban a kurzuson…
kedd, 01 augusztus 2023 18:17

A felfedezés örömforrás

Írta:

Most akadt kezembe a kurzusleírás, és nagyon tetszett. Amikor jelentkeztem a kurzusra, azt csak azért tettem, mert egy kolléganőm azt mondta, tavaly is jó volt, biztosan most is jó lesz, és nem is olvastam el semmit arról, mit is kínál nekünk ez a kurzus.

Írtam már egy bejegyzést a kurzusról, de elnyelte a gép, a net, vagy nem is tudom. Abban a beszámolóban azt írtam, hogy nagyon tetszett, hogy egész héten a gyerekek szemszögéből is átélhettem a szituációkat, újra gyereknek érezhettem magam az elmúlt hét során. olyan gyereknek, akinek meg kell látnia a matematika szépségeit, élvezni kell az órákat, mert csak így tudom megtanulni azt, ami számomra fontos. Nem csak a matematika miatt fontos, nem csak a bizonyítvány, az érettségi miatt fontos, hanem az élet miatt fontos.

Amikor elolvastam a leírást,  pont ezt jelölték meg a képzőink a kurzus egyik céljának. Annyira fantasztikus volt ez! Ez volt a cél, és én ezt át is éltem anélkül, hogy tudtam volna, ez a kurzus célja.

Egész héten belehelyezkedhettem a kisdiák életébe, aki ott ül a matematika órán, és ha nem kötik le a figyelmét, akkor unatkozik. De – hála a képzőknek, Jakucs Erikának és Pereczes Mariannának – valóban lekötötte a tananyag a figyelmemet.

A kurzus első napján megkérdezték, hogy ki honnan jött, milyen diákokat tanít. Én középiskolában tanítok matematikát és fizikát. amikor ezt elmondtam, akkor mindenki csodálkozott, hogy mit keresek én itt? Mit keresek egy olyan képzésen, ahol arról beszélnek, hogyan kell 10-14 éves diákokat tanítani. Kíváncsi vagyok rá. Ez volt a válaszom. Valóban kíváncsi voltam, hogy a hozzánk érkező gyerekek mit és hogyan tanulnak. Hogyan tudok én ebbe a folyamatba bekapcsolódni, és hogyan tudok esetleg visszanyúlni ez előzményekhez, és ha kell, újra elmondani, sőt, ha lehet újra elmondani másképp az anyagot. Az a cél, hogy esetleg olyan diák is meg tudja érteni a matematikát, aki előzőleg nem értette.

Nagyon sokat adott nekem ez az öt nap. Hétfőn és kedden geometriával foglalkoztunk, szerdán számoltunk sokat. Összeadtunk, kivontunk. Kalandoztunk a pozitív és negatív számok körében, kikacsintottunk kicsit a törtek világába. Csütörtökön újra a geometriáé volt a főszerep. Nem is gondoltam, hogy ilyen messzire is el lehet jutni általános iskolában. Nagyon sok ötletet, jó gyakorlatot ismertem meg, amiket középiskolában is tudok majd alkalmazni segítve a diákjaimat. Pénteken is nagyon sok minden szóba került. Geometria még mindig, illetve projektek szervezése a matematikai témakörök köré építve.

Délutánjainkat Ronvinjban barangolva töltöttük. A város gyönyörű! A tengerben úszni is nagyszerű volt. A napjainkat a nyugalom töltötte ki, aminek a segítségével még inkább teljesebbé lehetett tenni a tanulást!

Köszönet midenért!

kedd, 01 augusztus 2023 17:58

Beszámoló IKT Kalandra fel! 01

Írta:

Továbbképzés beszámoló IKT Kalandra fel! 01

A továbbképzésen nagyon sok új programmal ismerkedtem meg. Minden programot adott célnak megfelelően meg is tanultam használni. A képzőtől sok olyan tapasztalatot ismerhettem meg, amely a programok használata során felmerült. Így óvatosabban és sokkal tudatosabban fogom a megfelelő alkalmazást kiválasztani és használni . A gyakorlatok során nagyon jó volt, hogy nem csak a tanári oldalról és a feladatok készítése szempontjából láthattuk a programokat, hanem a gyermekek számára látható oldalakat is kipróbálhattuk. Ekkor mi is kicsit gyermekként átérezhettük a versenyzés és a sikeres megoldások örömét. A gyakorlatok során több oldalnak is megtapasztaltuk a nehézkességét és az előnyeit Sajnos a demóváltozatok sok jó megoldási lehetőséget nem tudnak biztosítani, ezért nagyon alapos programismeret után lehet eldönteni majd az alkalmazás során, hogy melyik program esetében érdemes a fizetős verziót használni. Ahhoz hogy a programokat felelősséggel és mindig a megfelelő tanórai feladatnak használjam, még többet kell velük foglalkoznom, de a tanfolyam nagy távlatokat és lehetőséget adott, hogy használatukkal színesebbé, érdekesebbé és interaktívabbá tegyem tanóráimat.

A tanítás és egyéni fejlesztés során már használtam több programot közülük, de így már szinte minden alkalmazásban egyéni tananyagokat is tudok készíteni, és több éven át használni. Megfelelő feladatok elkészítése után már egy teljes saját feladatbankot tudok kialakítani, amelyekkel a megfelelő tanórákon tudok dolgozni. A tanóra minden részében használhatók színesítésre a ráhangolásban, a számonkérésben, az új anyag feldolgozásában és az összefoglalásban is. A programokban már nagyon sok feladat van most is, amit lehet használni megfelelő ellenőrzés és átgondolás során. Szeretnék még több programot megismerni és azokban több lehetőséget felfedezni a második részében ennek a képzésnek, Az előadó nagyon élet szerűen és hatékonyan adta át az ismereteket és szeretnék tőle még hasznos ismereteket kapni az alkalmazások terén. A képzés szabadidős programjai is sok élményt nyújtottak. Remélem, megfelelően tudom majd ezt a sok ismeretet tanításom során hasznosítani.

Nagykanizsa,2023. 07. 31.                                             Hegedüs Lászlóné

kedd, 01 augusztus 2023 16:50

"Tanári kommunikáció", Rovinj

Írta:
Harmadik Erasmus utam kicsit különbözött az eddigiektől több szempontból is. Először is, az első kettő angol nyelven folyt, ami angol tanár lévén, különösen kedves volt szívemnek a nyelvgyakorlás miatt. Most viszont magyar nyelvű kurzust választottam, a téma miatt. „Tanári kommunikáció” – ez a téma nagyon izgalmasnak tűnt, mivel munkám során…

A Tempus Közalapítvány 2021. február 18-án tette közzé az Erasmus akkreditációs pályázat eredményét. A 2021-ben kezdődő hétéves időszakra Magyarországon összesen 36 iskola – köztük iskolám, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei AMI – nyerte el a hitelesítést.

Tantestületünk 2020 szeptemberében megkezdte a pályázat részleteinek kidolgozását. Az októberben benyújtott pályázatban többek között mobilitási tevékenységeket tűztünk ki célul és ennek keretében iskolánk számos pedagógusa és diákcsoportja vett már részt nemzetközi utazással járó programon. Több disszeminációs előadást meghallgattam és egyre nőtt bennem a lelkesedés és a kíváncsiság. Idén nyáron végre úgy alakultak a szakmai és családi programjaim, hogy ki tudtam tűzni előre egy hetet, amikor el tudok utazni. Rovinjra esett a választásom! Egyrészt itt találtam egy olyan angol nyelvű kurzust, ami érdekelt (Kommunikáció és érzelmek), másrészt rengeteg szépet és jót hallottam és láttam a városról. Nem csalódtam?  

Elsőként a város „ékszerdoboz” karaktere ragadott magával. Az óváros szűk utcái, a színes lakóházak, a virágzó és burjánzó növények, az üzletek színes kínálata, a valószerűtlenül kék tenger látványa, az éttermekből kiáramló ínycsiklandó illatok, a horvát emberek kedvessége mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy igazi kikapcsolódásban legyen részem. Nagyon élveztem, hogy reggel korán keltem, fél9-kor elkezdődött az oktatás, és már délután 1-től szabad voltam. Ez éppen elég idő volt a tanulásra, viszont maradt jócskán idő a kirándulásra, kikapcsolódásra, feltöltődésre is.

Már vasárnap délután találkozhattam a társaimmal. Hálás vagyok azért a szeretetteli légkörért, amit megélhettem velük. Nemcsak pedagógusok, de egy iskolapszichológus és egy iskolatitkár is alkotta azt a 7 fős csoportot, akikkel a kurzust hallgattuk. A közös munka nagyon izgalmas és inspiráló volt: jókat játszottunk, beszélgettünk, olykor vitáztunk - mindvégig tiszteletben tartva egymás véleményét és értékrendjét.

A kurzust vezető Verena Krutzler jól felkészült mentorunk volt. Minden napnak megvolt az előre kitűzött témája és azt az esetek többségében tudtuk is tartani. Amikor mégis eltértünk ettől, az azért volt, mert mindenkiben annyi kérdés maradt még a témával kapcsolatban, hogy szívesen mentünk egy-egy területen mélyebbre és mélyebbre. A jól felépített tematika mellett kiemelném, mennyire hatékonnyá tette a közös munkát az elmélet és a gyakorlat kiegyensúlyozottsága. Egy-egy kommunikációs teória elméleti bemutatása után mindig valami gyakorlat következett. Ez hol játék formájában, hol egyéni vagy társas munkában valósult meg. Hasznos volt a gyakorlatok végén leszűrni a legfontosabb tapasztalatokat, megéléseket.

Természetesen tisztában voltam azzal, hogy ez a hatalmas téma nem bejárható 5 nap alatt, ezért már az első nap délutánján – hazaérve az órákról, az ebédet elköltve – azonnal leültem a gép elé és lázasan olvastam az aznapi kommunikációs elméletekről az interneten. Azt hiszem, hogy ennél többet nem is adhat egy kurzus, mint hogy kíváncsivá tesz.? Hiszem, hogy a megismert technikák és módszerek – különösképen a Berne féle tranzakcióelmélet és Marshall B. Rosenberg erőszakmentes kommunikációról szóló elmélete – segítik majd munkámat és az egész életemet. Köszönet mindezért a szervezőknek, a programkoordinátoroknak, a kurzust vezető Verenának és kedves csoporttársaimnak. 

kedd, 01 augusztus 2023 14:56

Játék kaleidoszkóp

Írta:

Idén érkezett intézményünkbe egy új Kolléganő, akinek korábbi, igen pozitív tapasztalatai voltak az Erasmus-tanárképzésekkel kapcsolatban, és neki köszönhetően pályázatot adott be iskolánk az idei rovinji képzésekre. Intézményünkből 10 fő vehetett részt különféle képzéseken. Kilenc Kollégánk Rovinjban, egy pedig Bécsben bővíthette ismereteit a lehetőségnek köszönhetően.

Jómagam a rovinji Játék kaleidoszkóp képzés részese voltam, 35 órában. A képzést Móricz Márk vezette, akinek személyisége már meghatározta a tréning sikerességét: szuggesztív, intuitív, empatikus és karizmatikus trénert ismertem meg személyében, aki komoly felkészülést követően vezette le a 35 órát, ami röpke idő alatt elszaladt, olyannyira élvezhető és szerethető volt minden perce.

A kurzus tartalmi elemeit tekintve egyaránt tartalmazott elméleti háttérismereteket a játék világából, megfelelően strukturálta a világban bennünket övező játékok rengetegét, tanultunk játéktörténetet, valamint a modern játékok világába is betekintést engedett. Megismertük a konstruktiv, kompetitív és kreatív játékok halmazát is. Tanultunk a személyiségjegyekről is bizonyos játékos-típusok tekintetében. Az elméleti ismeretek mellett számos „aha-élményben” is részünk volt, valamint megláttunk összefüggéseket a tanulói attitűdök, s a saját élményeink között is.

Az elméleti háttértudás mellett gyakorlati kipróbálásokra, személyes tapasztalásokra is jócskán jutott idő, amelynek minden perce élvezetes volt. Megismerhettük, milyen játéktípusok miként és hogyan fordíthatók önismeretre, személyiségfejlesztésre, kapcsolatépítésre, csapatépítésre, a mindennapi örömszerzés mellett. Sokszor mutatott tükröt saját magunk számára is egy-egy játék elsajátítása.

A képzés hasznosnak bizonyult abban a tekintetben is, hogy a tanítói munka során milyen széles tárházzal rendelkezik a pedagógus, ha beépíti tanóráiba a játékot, mint a módszertan egyik legszínesebb tárházát, valamint a játékelemek felhasználhatók a szabadidő hasznos és örömteli eltöltéséhez is. Számos jó gyakorlatot viszek haza magammal.

A tanfolyam megszervezése és lebonyolítása a legnagyobb körültekintéssel történt. A szervezők mindvégig segítőkészek és lelkesek voltak. A helyszínen felmerülő bármely váratlan problémára megoldásokat találtak. Nagyon hálásak vagyunk nekik!

Intézményünkben tervezzük, hogy a képzésen megszerzett tudást belső tudásmegosztással Kollégáinknak is átadjuk, így – közvetve bár – sokan meríthetünk a tréningekből, és gazdagodhatunk általunk mind iskolánk, mind a nálunk tanuló diákok örömére.

Nagy örömmel tölt el bennünket a képzés páratlan lehetősége, amelynek során a délutánok alkalmával ki is kapcsolódhattunk, valamint építhettük tovább összetartásunkat, amelynek munkahelyünkön is meglesz a pozitív hozadéka.

Szeretném nagy tisztelettel megköszönni az Erasmus-képzést!
Nagyon szívesen vennék részt a továbbiakban is az effajta továbbképzéseken!

Arany-Tóth Ágnes

Huzella Tivadar Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola, Göd

kedd, 01 augusztus 2023 14:54

Kalandra fel Rovinjban!

Írta:

A 2023-as évi Erasmus+ kurzusom helyszíne Rovinj volt. A Hungary-Expert tanártovábbképzés csapata profi szervezésének köszönhetően emlékezetes hétben volt részem. A Kalandra fel! 1.0 – IKT a tanórákon elnevezésű tanfolyamon Krizsán Pál személyében egy kiváló tanárt ismerhettem meg, aki a korábbi években megszerzett tudásomat kiegészítette, tovább mélyítette azt. Megismertetett újabb applikációkkal, amelyekkel még változatosabbá tehetem tanóráimat. Készítettünk szófelhőt, QR-kódot, számos kvízt, online faliújságon osztottuk meg egymással elkészített munkáinkat, felsorolni is sok, mi mindennel ismerkedtünk meg. Megbeszéltük a programok előnyeit, hátrányait, melyiket milyen céllal érdemes használni. Csoportunkban volt alsós, felsős és középiskolai tanár is, de ez nem jelentett problémát az oktatás során. Mindenki haladt a saját tempójában, elmerülhetett azokban a programokban, amelyek felkeltették az érdeklődését. Ha valamelyikünk elakadt, mindig volt, aki segítsen. Külön öröm, amikor külföldi kollégákkal cserélhetünk tapasztalatot!

A délelőttök gyorsan elrepültek. Mindenki sietett ebédelni – ki az iskola szervezésében a suliban, ki a szállásán -, hogy aztán a tenger hullámai közt frissüljünk fel és a félsziget csodálásával töltsük a délutánt, az estét. Rovinj valóban egy kis ékszerdoboz, ahogy azt már többen is írták. A főterén olyan érzésünk van, mintha egy olasz kisvárosban lennénk. Imádni való az óváros a kis sikátoraival, hihetetlen hangulatos sétákat lehet ott tenni! De ha a kikötőből nézünk az óvárosra, akkor is csak ámul-bámul az ember, ahogy a tenger és az ég kéksége körül öleli a Szent Euféma templomot.

Kora reggel rengetegen futnak, kerékpároznak és természetesen úsznak a tengerben. Kiváló motiváció a sportoláshoz a gyönyörű tengerpart!

A környező városokban is számtalan látnivalót találhatunk: Pulában, Porecben sem lehet unatkozni!

A tanfolyam zárásaként hajókiránduláson vettünk részt a kollégákkal, ami szintén emlékezetes marad számunkra Vrsar szépségeivel, a Lim-fjorddal, a finom ebéddel a hajón.

Ha bárki a véleményemet kérdezi, jövőre mit válasszon, válaszom egyértelmű: Rovinjt és a tanárképző csapatát!

Iskolám – a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola – sikeres Erasmus+ pályázatának köszönhetően csodás hetet tölthettem el az Isztriai-félszigeten elterülő festői szépségű kicsiny városban, Rovinjban.

Matematika szakos pedagógusként a LOGIKALAND! Legyen élmény a matematika, játékok bűvöletében! - Fejlesztés és tehetséggondozás matekos játékokkal, tevékenységekkel és feladatokkal- tanfolyamot választottam, amelyen 2023. július 16-22. között vettem részt.

Egy patinás gimnázium épületben, melynek falán a következő idézet „Non scholae, sed vitae discimus.” (Seneca) (Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.) olvasható voltak a kurzusok foglalkozásai délelőttönként 8:30 és 12:45 között klimatizált, jól felszerelt termekben.

Kurzusunk résztvevői alsó illetve felső tagozaton matematikát tanító pedagógusok voltak a fiatalabb s az idősebb (jó magam is) korosztályból vegyesen.  Szuper kis csapat jött össze!

Vezetőnkben, Rácz Ildikó személyében egy rendkívül felkészült, lelkes, agilis szakembert ismerhettünk meg, aki a mindennapokban bevált, kipróbált feladatait, eszközeit, játékait osztotta meg velünk a hét folyamán. Ő maga is sok sikereket ért el a tehetséges gyermekekkel pályafutása során, amelyre méltán büszke lehet. Jól ötvözte az agyat megtornáztató logikai feladatok, illetve a manipulatív, saját magunk elkészített játékok arányát. Ildikó saját játéktárát hozta el szemléltetésül, kipróbálás céljából. Rengeteg ötletet, gyakorlati tanácsot kaptunk. Saját magunk készítettük el jó néhány játék költséghatékony változatát (pl. tojás- és szív tangram; térbeli amőba; ördöglakat – fakanál, fonal és két fagolyó segítségével stb.). Ildikó tudása, tájékozottsága, kreativitása s hatalmas lendülete magával ragadott bennünket.

Alkalmam nyílt új ismereteket szerezni, illetve a meglévőket felfrissíteni, kapcsolatokat építeni.  A kurzus főleg a tehetségesgondozásra volt kihegyezve, de én már ott tudtam, hogy melyik játékos eszközt, módszert hogyan tudom majd alkalmazni a „más tantárgyból fogékony” gyermekek megnyerésére, a matematika megszerettetésére, tudásmegosztásra. Köszönet érte Ildikónak és a csoport minden tagjának!

A délutánok az aktív pihenésről szóltak. Lehetőségünk volt Rovinj nevezetességeivel megismerkedni. Megtekintettük az óváros legmagasabb pontján lévő Szent Eufémia-székesegyházat, Szent kereszt kaput, a macskaköves utcák kopott köveit, a középkori eredetű ódon házak virágokban pompázó ablakait, a városi piacot, hajókikötőt. Esténként a tengerparton vacsoráztunk, ABBA koncerten táncoltunk. Természetesen a strandolás sem maradhatott el. Szerda kora este hajóval eredtünk a delfinek nyomába, sikerült is lencsevégre kapnunk néhányukat, megcsodálhattuk kecses mozgásukat. A hajón megismerkedtünk más kurzuson lévő magyar, illetve más országból érkezett kollégákkal. Csütörtök délután az alig 30 kilométerre lévő Pulába látogattunk el kollégáimmal, ahol megcsodáltuk az Amfiteátrumot, hol egykor gladiátorok harcoltak egymással. Megnéztük az óváros szépségeit, Ikerkaput, s sétáltunk a Titó parkban. S az egyik árnyas cukrászda teraszán egy hatalmas fagylalt kehellyel hűsítettük magunkat.

A tanfolyam utolsó napján végig hajóztunk a félsziget csipkézett partvonalának egy részén, strandolhattunk majd a hajón egy finom ebéd után együtt mulattunk, énekeltünk magyar, angol, horvát kollégákkal.

Rendkívül tartalmas hetet, csodás napokat töltöttem Rovinjban. Köszönet érte a szervezőknek, az Ersamus+-nak, s mindenkinek, aki munkájával hozzájárult.

Matekos játék, játékos matek - képességfejlesztő tevékenységek, játékok, feladatok alsós pedagógusok számára- beszámoló Rovinjból

Egy kedves kolléganőm invitálására vágott bele iskolánk, a Rádi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tantestületének hét tagja a pályázat elkészítésébe. Vonzó volt számunkra a képzések tárháza és természetesen a helyszín. Mindig nagy öröm más régiókból érkező kollégákkal tapasztalatot cserélni, hát még ha erre külföldi partnerekkel is lehetőség adódik! 

A hét napos kurzus első napja a szervezés jegyében telt. A regisztráció után megismertük az adott képzések előadóit, illetve rövid bemutatkozás után csoportunk résztvevőit. Ki honnan jött, milyen területen dolgozik, mi motiválta a tanfolyam kiválasztásakor. A csapat összekovácsolásának első lépéseként közös vacsorán vettünk részt egy helyi étteremben.

Aztán július 24-én, hétfőn, a katedra helyett újra a padban ülhettem. Az oktatás minden nap 8 óra 30 perctől 12 óra 45-ig tartott. És bátran állíthatom, minden percét élveztem.

Első mozzanatként egy József Attila idézet jelent meg a táblán:

      „…jó szóval oktasd, játszani is engedd szép, komoly fiadat! „

Tisztáztuk a játék, játékos és nem játék fogalmak közötti alapvető különbségeket, majd napról-napra gondosan felépített tematika alapján ismerkedtük a 6-10 éves gyermekek tevékenységgel és játékkal támogatott matematikai nevelésének módszereivel, lehetőségeivel. A kapott szisztémák alapján mindenki adaptálni tudta a saját otthoni környezetére, sőt a játékok nem voltak tantárgyspecifikusak, nyelvtan, olvasás, környezetismeret órán is átalakítva bármikor használhatóak.

Természetesen foglalkoztunk a korszerű matematika tanítás legfontosabb módszertani alapelveivel, miszerint az alapja mindennek a cselekvő tapasztalatszerzés, a gazdag eszközválaszték, a deduktivitás, a differenciálás, az életkori sajátosságok figyelembe vétele és nem utolsó sorban a játék, a játékosság biztosítása. Hiszen gyermekek lételeme a játék.. Ez teszi ki napjaik nagy részét, így fejlődnek a tanuláshoz szükséges készségek és képességek is. Úgy gondolom, hogy a játékos foglalkozásokkal több gyermeket tudunk bevonni cselekvő résztvevőként az oktatás folyamatába, így sokkal könnyeben rögzül a tananyag. Ezt használja ki a módszer.

A képzés során mindenből játékot faragtunk, játékosan közelítettünk meg komoly matematikai feladatokat, foglalkoztunk kombinatorikával, periodikussággal, valószínűséggel, amely fogalmak elrettentenek egy gyermeket, de a játékok segítségével észre sem veszik, hogy milyen komoly matematikai gondolkodásra tesznek szert.

Hiszen a sokféle tapasztalattal, és cselekvéssel kialakul a kép a fejben, ami hozzásegít a számfogalom kialakulásához, a műveletek végzéséhez, a logikai gondolkodást igénylő feladatok megoldásához. 
A képzés során szinte minden órán előkerültek a színes rudak és a logikai lapok igazolásul: minden témakör feldolgozásánál használhatjuk őket. A környezetünkben lévő tárgyak mindegyike alkalmas matematikai problémák generálására és megoldására.

Dobókockák, szívószálak, tojástartók, csipeszek, kupakok, gumik, szalagok, fogpiszkálók, legók, gyufaszálak, kövek, mind-mind a megértés eszközei lehetnek. Ki gondolta volna, hogy a pizzarendelés tulajdonképpen egy készlet készítésének alapját adhatja. vagy az, hogy a magyar kártya mennyi matematikai lehetőséget rejt magában. Igen, a  snapszer, a zsírozás valódi matematikai feladatot ad a kisgyermeknek anélkül, hogy feladatlapok fölött görnyedne. És pontosan ez a cél: úgy tanítani, hogy az lelkesedést, izgalmat váltson ki. Sőt, a közös tevékenységen keresztül erősödik az összetartozás érzése, szocializációs szerepe van, segíti a másság elfogadását, türelemre, kitartásra, másokkal való együttműködésre szoktat.

Néhány játék a teljesség igénye nélkül: babos játék, zsákos játékok, csörgető, (matematikai jelentőségén túl finomotorikát és észlelést-érzékelést fejlesztő játékok)

Tenzi, fordított barkóba, kapuőr, hol hagytam?, formás lépegető, közelítő játék,  majdnem játék, telitalálat játék,  adok vagy kapok, rontó játék,  malac, latolgató, postás, trópusi eső …. és még sorolhatnám hosszasan. Még szerencse, hogy leírtam a szabályaikat, mert bizony ha nem tettem volna, ennek a sok kincsnek egy része feledésbe merülhetne.

A legtöbb játékot mi is eljátszottuk, és nagyon jól szórakoztunk, felnőttekből is előhozta a gyermeki énjüket és a versenyszellemet.

Két oktatónk, Oravecz Márta és Horváth Ágnes, a szakma két kiválósága a mai napig szívügyének tekinti a Varga-módszer propagálását. Előadásaikon érezhettük, hogy szívvel-lélekkel a tanítás elkötelezettjei.

Megmutatták azt is, hogy nincs szükség drága tárgyi felszerelésekre,bátran gyűjtsünk mindent a környezetünkből, hisz fantasztikus szemléltetőeszköz készíthető majd belőle, ami által kézzelfoghatóbbá válnak matematikai összefüggések.

Szabadidőmben kolléganőmmel, aki IKT képzésen vett részt, felfedeztük a város strandjait, nevezetességeit, beültünk egy helyi haltál specialitásra egy hangulatos étterembe, róttuk a város sikátoros utcácskáit, hallgattuk az utcai zenészek koncertjét, meglátogattuk Porec és Balea városát.

Szombaton zárt a kurzus egy fantasztikus hajós kirándulással. A kikötőből induló hajó végigsiklott Rovinj partvonalán, majd a Lim fjord felé tartva delfin csapattal találkoztunk. Megnéztük a kalózok barlangját, sétáltunk Vrsar városában, s talán a legnagyobb élmény a hajóról való csobbanás jelentette a nyílt tengeren.

Varázslatos hét volt. Köszönet érte a koordinátornak, a JUTAKI Bt. összes munkatársának, különösen Véghné Juhász Krisztinának, aki már a pályázat időszakában óriási segítségünkre volt és Rovinjban is mindig mellettünk állt.

És természetesen a trénereknek, és a matekos csoport minden tagjának. Veletek volt teljes ez a hét.

Egy gondolat bennem maradt: van Kodály módszerünk az ének-zene oktatására, van Varga-módszer a matematika tanítására, Meixner-módszer az olvasásra. Külföldön használják, rajonganak érte, továbbképzések tömegét tartják szakembereink.  És nálunk? Magyarnak a magyar módszer miért nem elég jó?

Játékkaleidoszkóp/ Kicsik és nagyok játékai

2023. július 16- július 22.

Horvátország, Rovinj

Idén nyáron első alkalommal vehettem részt Erasmus+ tanárképzésen Rovinjban a Jutaki Bt. szervezésében. Nagyon vártam a képzést, amely rendkívül érdekes és hasznos volt számomra. A helyi gimnáziumban, légkondicionált teremben folyt kurzus délelőttönként nagyon jó hangulatban. A 24 fős csoportunkat Móricz Márk vezette, aki rendkívül felkészült, hiteles kurzusvezető. A közös játékok a kapcsolatépítésben meghatározók voltak, nemcsak a kurzus idejére szóltak.

Megismertük a játékos típusokat, a különböző játéktípusokat, a játékmechanizmusokat, és sokat játszottunk önfeledten. Közösségépítő játékokat tanultunk, amelyeknek megismertük a jellemzőit, buktatóit és praktikáit. Nagyon érdekesek voltak az ősi játékok, amelyek kezdetben nem játékszerek voltak, hanem szimbólumok, vallási funkcióval rendelkeztek. Nemcsak ősi játékokkal és játékcsaládokkal ismerkedtünk meg, hanem modernekkel is, mint a Kartográfus, amely egyéni, és közösségi játék is. Három az egyben: konfrontatív, kompetitív és kooperatív. Én nagyon élveztem ezt a játékot, összetettsége miatt teljesen más élményt adott.

A kurzus szélesítette látókörömet, az új, változatos játékokban megtapasztalt élmények segítik a pedagógiai munkámat, segít közelebb kerülni tanítványaimhoz. Utat mutat, hogy hol, mikor, mivel játsszunk. Felderítettük saját játékos énünket, hogy melyik játékos típusba/típusokba tartozunk. Rengeteg új ötletet kaptam; megtapasztaltam, hogy mennyire gazdag a játékok tárháza, és ezeket ezentúl tudatosan fogom alkalmazni, attól függően, hogy milyen célt szeretnék elérni. A közösségépítő játékok segítenek a tanulócsoportok közösséggé formálásában, amelyre nagy szükség van. Ezeken kívül fejlesztette a játékokra irányuló reflektív és rendszerező gondolkodásomat.

Örülök, hogy új kollégákkal ismerkedhettem meg az ország különböző területeiről, sőt határon túli magyarokkal is. Annak pedig különösen, hogy régi ismerősökkel, sőt tanítványból lett kollégával is találkoztam Rovinjban.

A Jutaki Bt. nemcsak a kurzusok lelkiismeretes megszervezéséről gondoskodott, lehetőséget biztosított étkezésre. Az ebédet étteremből rendelték nekünk, ami finom és bőséges volt. Horvát specialitásokat is megízlelhettünk.

Az általuk szervezett fakultatív programok közül Porečben az Euphrasius bazilika IV. századi mozaikjait csodálhattuk meg. Pulában az Anfiteátrumot látogattuk meg, ahol egykoron gladiátorok harcoltak egymással. Ottlétünkkor rendezték a 70. filmfesztivált, operaelőadásokat is tartanak itt. A kísérőnk, Radosits Angéla mindenre és mindenkire odafigyelt.

A kurzus zárásaként hajóval kirándultunk Vrsar városába, utunkat megszakítva lehetőségünk volt a tengerben fürdeni, majd ízletes, grillezett ételeket kaptunk ebédre.

Köszönöm a lehetőséget, a támogatást Zentainé Fehér Ágnes intézményvezetőnek és Styevóné Pintér Bernadett koordinátorunknak, aki sokat segített a pályázatban. A legnagyobb elismerés Véghné Juhász Krisztinát illeti.

Örülök, hogy többen részt vehettünk a kurzusokon az iskolánkból, ez még inkább gazdagítja sokszínűségünket, összekovácsolja a tantestületet, szélesíti látókörünket.

Beszámoló a máltai angol nyelv és CLIL-módszertan tanulásról Valletta 2023.07.10-14, iskola: Easy School of Languages Nagy Ágnes és Kárpáti-Mátyás Andrea A kurzus címe: English Language Development and an Introduction to CLIL Methodology for Secondary School Teachers Projektszám: 2023-1-HU01-KA122-SCH-000133337 Tevékenység típusa: felnőtt tanulók egyéni tanulási célú mobilitása Angol nyelv fejlesztése: délelőtt…
Iskolám, a Budafoki Kossuth Lajos Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola idén első alkalommal sikeresen pályázott az Erasmus által kínált tanfolyamokra 2023-ban. Mikor tudomásomra jutott, hogy lehetőség lesz magyar nyelven is az Erasmus programhoz kapcsolódni nagyon megörültem. Már régóta a pályán lévő alsó tagozatos matematikát is tanító pedagógusként így…

Az utazás kimozdít a komfortzónádból, és olyan képességeket erősít fel, mint a rugalmasság, a türelem, az együttműködés, az alkalmazkodás, a nyitottság és a kíváncsiság.

Iskolánk, a Karlina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium már évek óta küld tanárokat a nemzetköziesítés keretében az Erasmus+ különböző képzéseire: már a kollégák harmada vett rajtuk részt. 2023. július 16-tól július 22-ig magam is bekapcsolódhattam a programba, és Erasmus+ továbbképzésre utazhattam Rovinjba, Horvátországba. Az képzéseken nemzetközi tanári kar foglalkozott a több országból, például Romániából, Olaszországból, Lengyelországból és Magyarországról érkező kollégákkal.

Nem pusztán a képzésen: a diákok és a tanárok között találkozhattam és beszélhettem különböző nemzetiségű emberekkel. Szállásadóim Amerikából hazaköltözött horvátok voltak, hatalmas szívvel és nyitottsággal. Nagyon figyeltek arra is, hogy szép artikulációval beszélve kommunikálni tudjunk angolul. A környék állandó lakói olasz és horvát nemzetiségűek, a nyári vendégek pedig sok nemzetiséget képviselnek, akik között az összekötő nyelv természetesen az angol.

A csoporttagok a legkülönbözőbb iskolatípusokból érkeztek, sokféle korosztályt (alsós diákoktól a technikum utolsó évéig) tanítanak sokféle tantárgyra, angolul, szlovákul, magyarul és németül. A közös nevező a kíváncsiság és az elkötelezettség volt, amit jól használhattunk a Project-Based Learning, azaz a projekt módszer iskolai alkalmazási lehetőségeinek tanulása közben. Carrick Orsolya tanárnő avatottan, elkötelezetten, szakmai alázattal és nagy rugalmassággal vezette a kurzust, helyet adva a kétségeknek, a kérdések megválaszolásának is. Voltak egyéni feladatok is, de leggyakrabban csoportmunkában dolgozva hoztunk létre az oktatásban valóban használható projektötleteket. Belefeledkeztünk a tantárgyak között átívelő, kreativitásra és a 21. századi képességek fejlesztésére fókuszáló munkába.


Délutánonként az óvárost fedeztem fel mediterrán stílusú házaival, sikátoraival, néha nehezen érthető építészeti megoldásaival, csúszós kőlapjaival. Varázslatos időutazás, amelyet turisták és robogók törnek meg. Ellátogathattam Pulába – az ókori Pola alapjaira épült városba, ahol történelem szakos tanárként különleges élmény volt az amfiteátrum, a kettős városkapu vagy a városháza melletti Augustus templom megtekintése. A legjobban talán mégis a Rovinj és Pula közti ékszerdoboz: Bale/Valle középkori városkája tetszett a várfallal, a sikátorokban megbújó kis kávéházakkal, a szabad tereket azonnal birtokba vevő mediterrán növényzetével, különálló harangtornyos templomával, ahol természetes az olasz-horvát kétnyelvűség.

Hálás vagyok iskolám vezetésének és a projektkoordinátoroknak, az Erasmus+ programnak, hogy gazdagodhattam, valamint társaimnak, akikkel a kapcsolatot tartani fogjuk.

Idén első alkalommal került be iskolánk, a Budafoki Kossuth Lajos Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, a rövid futamidejű Erasmus+ programba.Jómagam a Kalandra fel!-IKT a tanórákon 1.0 kurzuson vettem részt,mely címének megfelelően egyszerre volt játék-élmény-tanulás!

Hatalmas lelkesedéssel és kíváncsisággal vágtam bele a kalandba, mely az IKT eszközök és alkalmazások megismerésére hívott engem. A tanfolyam ideje alatt a lelkesedésem, a kíváncsiságom és persze a tudásom is egyre növekedett. Krizsán Pál személyében egy nagyon felkészült tréner vezetett be nagy türelemmel, és okos, átgondolt tanácsokkal az IKT új, kihívásokkal teli világába. Rengeteg hasznos tudás birtokosa lettem. Új, korszerű tanulástechnikai eljárásokat, eszközöket, és ezek használatát ismertem meg.  A teljesség igénye nélkül: Symbaloo, Padlet, Linoit , Kahoot, Quizlet, LearningApps, Wordwall, Quizizz, EdPuzzle, Okosdoboz, Flippity, Educoplay , Mentimeter,Bubbl.us

 Természetesen nekem kell kitapasztalnom, hogy a gyakorlatban, melyik applikációt tudom a leghatékonyabban alkalmazni, és a megfelelő didaktikai célhoz rendelni. Remélem a megszerzett ismeretek használata élvezetessebbé, korszerűbbé, a diákok igényeihez jobban alkalmazkodóvá teszik majd a tanóráimat. Hiszem, hogy az új módszerekkel diákjaim tanulási kedve növekszik, a kreatív feladatok nagyobb aktivitásra ösztönzik őket az órákon.

Tapasztalataimat, tudásomat örömmel megosztom érdeklő kollégáimmal is, de buzdítom őket arra is, hogy félelmeiket, esetleges kishitűségüket félretéve vágjanak bele ők is a kalandokba! Minél többen vegyenek részt a Erasmus+ mobilitási projektben, hisz ezzel mindenki nyer tanár és diák egyaránt!

A kurzus helyszíne pedig hab volt a tortán! Rovinj mesebeli utcácskáival, látnivalóival, az Adria pedig gyönyörű kékségével felejthetetlenné tették az utazást.

Köszönöm a professzionális szervezést, lebonyolítást!

Szakmai beszámoló

Július 23-29. között egy csodás hetet töltöttem Horvátországban Rovinj városában, ahol a Tanári kommunikáció című kurzuson vettem részt.

A képzés helyszíne az Erasmus+ Rovinj - 52210 Rovinj, Ul. Giosue Carduccija 20, Horvátország volt. Az óráink egy középiskola jól felszerelt, légkondicionált épületében voltak. Az iskola Rovinj városában található olasz kisebbség oktatását szolgálja. A szervezők megérkezésünk előtt pontos Google Linkeket küldtek a helyszínről, így könnyen megtaláltuk.

Az órarendünk szerint már vasárnap délután volt egy ismerkedési találkozó, melyet egy közös vacsora követett. Az óráink délelőttönként voltak a fentebb említett helyszínen. A program szombaton egy hajókirándulással záródott. A mi csoportunkban 13-an tanultunk, de a különböző közös programokon, közös étkezéseken szinte mindenkivel találkoztam.

A tanfolyamot szervező cég pontosságból, átgondoltságból, szervezésből kiválóra vizsgázott.

A hét folyamán két közös programot szerveztek számunkra. Az első egy közös vacsora volt, ahol mindenki részt vett. Ezen az estén megismerkedtünk a tanfolyamok résztvevőivel. Hosszasan elbeszélgettünk, információkat cseréltünk. A másik a kurzus utolsó napján egy hajókirándulás volt, ahol felszabadultan beszélgettünk a tapasztalatainkról, élményeinkről. Nagyon finom ebédet kaptunk a hajón, csodás tengerpartokat, „hancúrozó” delfineket láttunk, és még fürdésre is volt lehetőség.

Az alábbi beszámoló célja, hogy összefoglaljam a Rovinjban, Horvátországban megrendezett tanártovábbképzés tapasztalatait, saját magam és a résztvevő pedagógusok – akik Magyarországról és külföldről egyaránt érkeztek – fejlődését.

A tanfolyam célkitűzései:

A továbbképzés célja az volt, hogy a résztvevők számára lehetőséget teremtsen a pedagógiai készségeik és kompetenciáik fejlesztésére, ami hozzájárul a hatékonyabb tanítási módszerek alkalmazásához és a kollégákkal, szülőkkel és a diákokkal való jobb kommunikációhoz.

Tartalom:

A továbbképzés egy hétig tartott, és több témára összpontosított, amelyek segítségével az ott lévő tanárok képesek voltak javítani a kommunikációs képességeiket és az interperszonális kapcsolataikat a kollégákkal, szülőkkel és a diákokkal. A következő területeket érintettük:

Vezetői képességek fejlesztése:

A tréning során a vezetői készségeinket fejlesztettük, megtanultuk, hogyan motiváljuk és irányítsuk a kollégáinkat, és hogyan építsünk pozitív környezetet a tanáriban, osztályteremben. A vezetői képességek fejlesztésének köszönhetően hatékonyabb osztálymenedzsmentet tudunk megvalósítani, amelyet én a nevelőtestületre is tudok alkalmazni.

Kommunikációs képességek fejlesztése:

A kommunikációs készségeinket finomítottuk, beleértve az aktív hallgatás, a kérdések hatékony feltevését és a tisztelettudó visszajelzés adását, amely segít jobban megérteni diákjainkat, ezáltal egy közvetlen viszony kiépítéséhez nyújt segítséget. Az értő hallgatás nagyban segít a kapcsolatok kiépítésében, az empátia növelésében. Ezen a területen remek feladatokat végeztünk. Részt vettünk egy foglalkozáson, melyen az asszertív kommunikációval ismerkedtünk.

Előadói kompetenciák fejlesztése:

A továbbképzés lehetőséget adott számunkra, hogy javítsuk előadói képességeinket, tanuljunk a hatékony kommunikáció technikáiról, és megtanuljuk jobban kihasználni az idő és a tér adta lehetőségeket a tanórákon, ezáltal a tanórák élvezetesebbek és interaktívabbak lesznek.

Konfliktusok kezelése:

Konfliktuskezelő napon is részt vettünk, amelynek célja az volt, hogy megtanuljuk az érzelmi feszültség kezelését és a pozitív megoldások keresését konfliktushelyzetekben, mely lehetővé teszi majd számunkra, hogy békésebb és pozitívabb légkört teremtsünk az osztályteremben, tanári szobában.

Nonverbális és beszédtechnikai eszközök:

Megtanultuk, hogyan használjuk hatékonyan a nonverbális jelzéseket és a beszédtechnikai eszközöket a tanórákon, ami segíthet a tananyag hatékonyabb átadásában és a diákok érdeklődésének fenntartásában. A nonverbális és a beszédtechnikai eszközök használatának finomítása javítja a kommunikációnk hatékonyságát, és a testbeszéd és érzelmek felismerésének képessége növeli a diákok megértését.

Testbeszéd és érzelmek felismerése:

Olyan tréningen is részt vettük, amelynek során fejlesztettük a testbeszéd felismerését és az érzelmek olvasását a diákok testtartásáról, mozdulataiból, arckifejezéseiből. Ez segít bennünket abban, hogy jobban értsük diákjaink szükségleteit és érzéseit.

Figyelem fenntartása:

A tréning bevonó és interaktív módszereket használt, ezzel is segítve minket pedagógusokat, hogy képesek legyünk jobban fenntartani a diákok figyelmét az órákon és így hatékonyabban közvetíthessük az információkat.

A tréning vezetője kiváló szakember, aki személyiségével, tudásával, hozzáállásával remek csapatot kovácsolt belőlünk. A sok feladat mellett jutott idő a játékra, a csapatépítésre. Más alkalommal is szívesen dolgoznék vele együtt!

Összegzés:

A tanári kommunikáció című továbbképzés eredményeként jelentős fejlődést tapasztaltam az előbb említett területeken. Szinte minden területen érzem az előrelépést. A képzés olyan területeket érintett, amelyek mind fontosak a munkám során. Nemcsak az osztályteremben, hanem a tantestületben is képes leszek a megtanultakat alkalmazni.

Rovinj városának elhelyezkedése csodás, a hegyek, a tenger varázslatos. Az időjárás július végén nagyon meleg volt, a tengervíz pedig kiváló. Az emberek barátságosak voltak, rengeteg turista volt a városban, de ennek ellenére biztonságosan, kényelmesen lehetett mindenhol közlekedni. Örülök, hogy sikerült ebbe a gyönyörű városba elutaznom. Szívből ajánlom az Erasmus+ képzéseit mindenkinek, a sok hasznos ötlet, tanács mellett igazi feltöltődést jelent a társaság, a helyszín!

2023. 08. 01.

                                                                                             Simon Zoltán

Tanulás és feltöltődés Rovinjban

2023. július 23-29. között egy továbbképzésen vettem részt az Erasmus+ keretén belül a horvátországi Rovinj városában. A kurzus témája: 21. századi tanár – diákközpontú oktatás a Carl R. Rogers alapelveivel az oktatásban.

A képzés helyszíne 52210 Rovinj, Ul. Giosue Carduccija 20. volt. A középiskola Rovinj városában található olasz kisebbség oktatását szolgálja. A szervezők, megérkezésünk előtt pontos Google Linkeket küldtek a helyszínről, így könnyen megtaláltuk. A tanfolyamot szervező cég mindvégig jól informált, pontosan, átgondoltan, kiválóan szervezte meg a tanfolyamot.

Már vasárnap délután volt egy ismerkedési találkozó, melyet egy közös vacsora követett. Ezen az estén megismerkedtünk a tanfolyamok résztvevőivel. Hosszasan elbeszélgettünk, információkat cseréltünk, nagyon hasznos volt. Az óráink délelőttönként voltak a középiskola jól felszerelt, légkondicionált épületében. A különböző kurzusokon közel százan vettünk részt. A mi csoportunkban huszonhárman tanultunk, akikkel a közös programokon is találkozhattam. Az én csoportom tagjai Magyarország legkülönbözőbb pontjairól érkeztek, és egy kolléga Kárpátaljáról (Ukrajna). A kurzus záróeseménye a nagyszerű szombati közös hajókirándulás volt ebéddel és fürdőzéssel egybekötve.

Tanfolyamom a 21. századi tanár kihívásairól és a megoldások rogersi útjáról szólt. Oktatónk, Szász Ramóna rendkívül tájékozott, alaposan felkészült, hatalmas ismeretanyaggal rendelkezik, amit nagyon sokszínű módszerekkel, rugalmasan ismertetett meg velünk. Sok érdekes, új dolgot hallottam, tanultam.

A 21. századi tanár szerepe jelentős változásokon ment keresztül az előző évtizedekhez képest. Az információs technológiák robbanásszerű fejlődése, az internet és a digitális eszközök elterjedése alapjaiban változtatta meg az oktatás és tanulás folyamatát. A tanár már nem csupán a tudás közvetítője, hanem sokkal inkább a tanulás facilitátora, mentor és inspirátor. A fókusz a diákközpontú oktatásra helyeződött át, és a tanár szerepe az lett, hogy támogató környezetet teremtsen a tanulók számára, hogy képesek legyenek felismerni és kibontakoztatni képességeiket. A modern tanár kihívásai között szerepel az hatalmas tananyag kezelése, a tanulók eltérő tanulási stílusainak és igényeinek figyelembevétele, a digitális eszközök és oktatási technológiák hatékony és célszerű használata, valamint a diákok motivációjának és érdeklődésének fenntartása.

Megismertem a Rogers-módszert és a humanisztikus diákközpontú oktatást. A Rogers-módszer, vagy más néven kliensközpontú terápia, Carl R. Rogers amerikai pszichológus nevéhez fűződik. Terápiás megfigyelései alapján dolgozta ki alapelveit, amelyek pozitív személyiségváltozást indukálnak. A módszer humanisztikus alapokon nyugszik, és hangsúlyozza a tanulók érzelmeire és személyes tapasztalataira való reflektálását. A humanisztikus diákközpontú oktatás ezen elveket, tanári attitűdöket alkalmazza az oktatási folyamatban.

A humanisztikus diákközpontú oktatás arra törekszik, hogy a diákokat aktivitásra ösztönözze, megerősítse a saját képességeikben, és fejlessze az önreflexióra és kritikai gondolkodásra való képességüket. A tanár szerepe ilyen módon a tanulók szükségleteire és érdeklődésére való odafigyelésre, valamint a tanulók autonómiájának támogatására összpontosít.

Az hatékony tanítás során a tanár facilitátor szerepet tölt be, kongruens segítő, feltétel nélküli elfogadás, hitelesség jellemzi. A facilitátor tanár olyan oktatási megközelítést alkalmaz, ahol a hangsúly a tanulók aktív részvételén, a problémamegoldó képességek és kreativitás fejlesztésén van. A tanár inkább irányítja a tanulók tanulási folyamatát, segít nekik megtalálni a válaszokat, és támogatja a csoportmunkát és együttműködést. A feltétel nélküli elfogadás azt jelenti, hogy a tanár elfogadja a diákot olyannak, amilyen, és nem ítéli meg vagy értékeli. Ez az elfogadás és pozitív hozzáállás segíti a tanulók önbecsülésének fejlődését és motiváltságuk megtartását. A hitelesség és kongruens segítő magában foglalja azt, hogy a tanár őszintén és nyíltan viselkedjen a diákokkal. Nem próbálja elrejteni a saját érzéseit vagy véleményét, hanem nyitott és őszinte módon kommunikál a diákokkal.

Megerősítette eddigi elveimet, tapasztalataimat, hogy a hatékonyság további kulcsa a kooperatív csoportmunka, a sikeres kommunikáció, empátia. A csoportmunka fontos eszköze a diákok közötti együttműködés és csapatmunka fejlesztésének. A csoportos tevékenységek segíthetnek a diákoknak a problémamegoldó képességük, kritikai gondolkodásuk és kommunikációs készségeik fejlesztésében. A sikeres kommunikáció kulcsfontosságú a tanár és diák, valamint a diákok közötti interakcióban. Az empátia és érzelmi intelligencia képessége lehetővé teszi a számomra, hogy megértsem és azonosuljak a diákok érzelmi állapotával és szükségleteivel. Az empátiával megteremthető egy biztonságos és támogató tanulási környezet.

A tanár szerepe az is, hogy felismerje a diákok motivációs tényezőit, és igyekezzen ezeket a tényezőket beépíteni az oktatási folyamatba. A motivált diákok hatékonyabban tanulnak és jobb eredményeket érhetnek el. Megismertük a tanulási stílusokat, az intelligencia típusokat, azaz a tanár felismeri, hogy a diákok különböző módon sajátítják el az információkat és készségeket, majd tanítás során figyelembe veszi ezeket a különbségeket, és változatos tanulási lehetőségeket biztosít számukra.

Kitértünk a tanulás tanítására is, ami nagy segítség a diákok számára. Rendkívül fontos, hogy az önálló tanulás során a személyiség fejlődik, változik, a pozitív tanári hozzáállás, attitűd pozitív személyiségváltozást indít el a tanulóban, ami beépül az énképébe. Fontos témánk volt még a tanári és tanulói jóllét, a kiégés, stresszkezelés. Hasznos önismereti kérdéseket feszegettünk, majd kitértünk a konfliktuskezelési típusokra is. A tanfolyam megerősítette eddigi munkámat. A tanítás során a tanár személyiségével, attitűdjével hat a tanulókra, ezen, mint egy szűrőn át jut el a diákokhoz az ismeretanyag, motiválva őt a saját kezdeményezésű tanulásra. A legfontosabbak: empátia, elfogadás, hitelesség, jóllét. Társainkkal nagyon nyitottak voltunk, csoportmunkában tanultunk egymástól. Oktatónk nagyon jól irányított, ha kellett változtatott, alkalmazkodott a csoporthoz, miközben empatikus, jó vezető volt. Nagyon sok új, hasznos ismerettel gazdagodva térhettem haza. Gyakorlatban is megvalósítható képzés volt.

Rovinj nagyon szép város, különösen az óvárosa. A hegyek, a tenger csodálatos. Július végén meleg volt, a tengervíz pedig kiváló. Az emberek barátságosak, nyitottak voltak, sok turista volt a városban, de ennek ellenére biztonságosan, kényelmesen lehetett mindenhol közlekedni. Örülök, hogy részt vehettem ezen a kurzuson, és megismerhettem a helyi és környékbeli (Porec, Motovun, Groznjan, Novigrad) nevezetességeket is. Minden kollégának ajánlom az Erasmus+ képzéseit, a tanulás mellett feltöltődést jelentett más kollégák megismerése, és a csodás helyszín.

Piliscsaba, 2023. augusztus 1.                                               Simonné Gáspár Ildikó

kedd, 01 augusztus 2023 08:55

Első mobilitásom

Írta:

Iskolánkban, az Áldás Utcai Általános Iskolában évek óta pályáztak kollégáim támogatott tanári továbbképzésekre külföldön, sikerrel. Számos Erasmus Nap keretében ültem nézőként,és hallgattam kollégáim beszámolóját, de valahogy soha nem éreztem, hogy a máik oldalon kellene állnom, azaz előadóként megosztani a tapasztalataimat.. Tavaly komoly nyomást helyeztek rám, hogy válasszak egy utat, de sikerült elodáznom a dolgot újra.

Amikor decemberben ismét megszólított a kollégám, aki koordinálja az iskolában az utakat, valahogy máshogy éreztem az egész iránt, és elkezdtem foglalkozni a gondolattal, hogy talán nem véletlenül kerülget a lehetőség és egyből két kurzusra jelentkeztem. Az egyik a Csapatépítés- együttműködést, toleranciát fejlesztő játékok, a másik a Kalandra fel!1.0 játék-élmény -tanulás volt. Két egymást követő héten jártam a foglalkozásokra, így 15 napot töltöttem egyfolytában a mesés Rovinjban.

Mindezt a bevezetőt azért tartottam fontosnak megosztani, mert szeretném a hezitálók figyelmét felhívni, hogy nagyot hibáznak, ha úgy viselkednek, mint én tettem. Átélve ezt a két hetet csakis megbánás van bennem, azzal kapcsolatban, hogy nem éltem a mobilitásokkal korábban!

Azzal, hogy "rászántam magam", fejlesztettem a vállalkozói és kezdeményező kompetenciámat.Gyakoroltam az angol nyelvet a mindennapi teendők során üzletekben bevásárláskor, éttermekben rendeléskor, és a strandon is. Mindezt aggodalom és szégyenkezés nélkül, hogy nem én vagyok a legkifinomultabban fogalmazó angol nyelven. Mindenki megértett, mert meg akart, sőt én is megértettem mindenkit.

A képzések során elsajátított új tudás pedig a következő hozadéka volt az útnak.                                                                                                                                                                                                      Az első a Csapatépítés-együttműködést toleranciát fejlesztő képzés volt, ahol 23 vadidegen ember élőben mutatta meg,milyen hatékonysággal bírnak a jól irányzott játékok a közösségformálásban. Alkalmazkodni, ha kell hátrébb lépni, ha kell beleállni, ezek mind- mind  jelen voltak a játékok során. Sok nevetés, néha sírás kísérte a napjainkat, melyeken keresztül egyre közelebb kerültünk egymáshoz. A hetedik nap végén, mindenki kapcsolatban akart maradni a másikkal, akkor sajnáltuk csak igazán, hogy a szélrózsa minden irányából érkeztünk. Nagy ölelkezések közeppette köszöntük meg egymásnak, hogy megismertük a másikat. S minden ölelés szívből jött. Ezt a hetet egy, a képző intézmény (Jutaki Bt.)  által szervezett hajókirándulás koronázta meg, mely a tanfolyam részét képezte, a legelső napra szervezett vacsorával együtt. 

A második héten nem váltunk közösséggé, igaz itt ez nem is volt cél. A Kalanadra fel! 1.0 játék-élmény-tanulás képzés, a digitális kompetenciánkat volt hivatott fejleszteni. Szeretném kiemelni Krizsán Pál tréneremet, aki a tanitási órákon nem öncélúan alkalmazott applikációk rendkívül széles tárházát mutatta meg, méghozzá  olyan szenvedéllyel, ami egy fiatal informatikusnak is dicséretére válna. Megérttette velünk/velem, hogy a legtöbb applikáció nem különbözik annyira egymástól, hogy rettegni kelljen a használatuktól. Ugyanakkor megmutatta azokat az apró különbségeket, amiktől egyik jobb gyakorlásra, míg a másik motiválásra, a harmadik pedig esetleg ismétlésre, új anyag feldolgozására. Azzal, hogy láttam magam egy teljesen új közegben, és megtapasztaltam mások hozzáértését vagy hozzá nem értését, többre tudom értékelni a saját tudásomat, amit én nagyon alacsonyra pozicionáltam idáig. A "digitális önbizalmam" a kompetenciámmal együtt megnőtt, miközben nem felejtem el azt a nagyon fontos mondatot sem, hogy sem minden órán, sem minden alkalmazást nem kell használni attól, hogy most megmutatták. 

A mindennapjainkról is szeretnék kedvcsinálóul pár szót ejteni.                                                                                                                                                                                                                          Lehetőség volt az iskolában befizetni reggelire és ebédre, és én éltem vele. A foglalkozások fél 9-kor kezdődtek,( előtte fél 8-tól volt reggeli) és háromnegyed 1-kor végződtek, amikor is átvehettem az ebédemet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Ilyenkor, meg a szünetekben is, lehetőség volt más képzéseken résztvevőkkel tapasztalatot cserélni, az iskolában dolgozókkal, idegen ajkú diákokkal nyelvet gyakorolni, .                                                        A délutánok többnyire a strandon teltek, vagy fakultatív kirándulásokon, amit a képző intézmény szervezett. Ilyenek voltak többek között: delfin néző hajókirándulás, autóbuszos túra Porecbe, vagy Pulába kajaktúrára indulhattak a sportosabbak, illetve Velencébe hajóval. 

Remélem sikerült átfogó képet adnom erről a 14 napról, és aki eddig ilyen, vagy olyan okból ellenállt, ahogy én, annak csak azt mondhatom: ne tegye!

kedd, 01 augusztus 2023 06:15

Két csodás hét Rovinjban

Írta:

2023. július 16-29-ig két hetet töltöttem Rovinjban. Második alkalommal vettem részt ERASMUS+ pályázat keretében továbbképzésen. A témaválasztásom a matematika tantárgy szeretete, a tavaly elvégzett „Engedd, hogy csináljam 3-4… „ matematika képzés és az angol nyelv tanulása motiválta.

Az „Engedd, hogy csináljam 1-2 … „ matematika képzésen tízen voltunk egy csoportban. A tréner Oravecz Márta nagy szaktudású, kiemelkedő módszertani ismeretekkel rendelkező, kiváló előadó volt. A képzés a matematika tanítás főbb területeit érintette. Változó munkaformákban dolgoztuk fel a képzés anyagát. A tanfolyam rendkívül sokszínű, kreatív és élvezetes volt. A tréner gazdagította módszertani kultúrámat, eszközhasználatomat.

Az angol nyelvi kurzusra, egy előzetesen megírt nyelvi felmérő kitöltése után, a tudásunk alapján 3 csoportba soroltak bennünket. Én a kezdő csoportba kerültem, másik 4 kollégával együtt, ebből 3-an tavaly is részt vettünk ezen a továbbképzésen és ott folytattuk a munkát, ahol abbahagytuk. A tanárunk Erika Folo volt, aki nagy szakértelemmel tanított bennünket. Szoros szakmai kapcsolat alakult ki a tagok és a külföldi tréner között. A második hét végére nagyon sokat fejlődtünk.

A két hetes képzés alatt két tartalmas szabadidős programokon vettünk részt. Az egyik program egy egész napos hajókirándulás volt a Lim fjordokhoz. Csodás volt. A másik program az angol nyelvi kurzushoz kapcsolódott. Rovinj város történelmét ismerhettük meg angol nyelven az óvárosban tett séta keretében idegenvezető irányításával. Az idei évben emellett több fakultatív program közül is lehetett választani, mely még tartalmasabbá tette az ittlétünket, mint például Pula, Motovun, Groznjan, Porec városában tett kirándulások. A tanfolyam szervezése magas színvonalú volt. Köszönjük a szervezők munkáját.

A képzés ideje alatt újabb értékes külföldi szakmai kapcsolatok alakultak ki és erősödtek meg horvát nemzetiségű kollégákkal. Emellett fontos szakmai együttműködés alakult ki a trénerrel és Magyarország több városából érkező kollégával. A magas színvonalú tanfolyam elvégzéséről az utolsó napon oklevelet vettünk át.

EduBase-Egy sokoldalú segítőtárs a matematika oktatásban

2023.07.17.-07.21. Rovinj

 

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy lehetőségem nyílt részt venni egy matematika tanároknak szóló továbbképzésen Rovinj-ban. Ebben az időben több csoportban folyt képzés, magyar vagy angol nyelven, mivel a résztvevők és a tanárok is több országból érkeztek, Romániából, Olaszországból, Magyarországról.

A képzés a helyi gimnáziumban volt (1.), ahol minden tanterem légkondicionált, így a nagy meleg ellenére sem volt nehéz matematikával foglalkoznunk a nyár közepén.

A szállását mindenki magának intézte, nagy szerencsére az enyém az iskolától egy utcányira volt.

Reggelit, ebédet az iskolában kaptunk.

A kurzuson megismerkedtünk egy olyan platformmal, amely képes a matematika tanításának speciális igényeit kielégíteni (2.). Segítségével nem csak egy saját feladatgyűjteményt tudunk szerkeszteni, de egy olyan eszközt is megismertünk (3.), amely alkalmas a tanulók egyéni fejlesztésének tervezésére, önálló gyakorlásuk támogatására, ellenőrzésére. Ellentétben a megszokott módon feladott házi feladattal a diákok itt azonnal kapnak visszajelzést, nyomon tudják kísérni fejlődésüket, ugyanakkor a tanár is láthatja mennyi időt töltöttek gyakorlással, hol akadtak el. Beállítástól függően, ahányszor megnyitják a feladatot, az mindannyiszor új adatokkal jelentkezik. Lehetőségünk van segítségeket beprogramozni, de akár megoldási lépéseket is, megmutathatjuk a megoldást vagy elrejthetjük. A feladatokat előállíthatjuk magunk, átszerkeszthetjük őket mindig az adott csoporthoz igazítva. Tarthatunk a feladatokból bajnokságot (egyéni vagy csoportmunkában), de számonkérésre is alkalmas.

A kurzus vezetői: Jakucs Erika és Pereczes Marianna a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban már évek óta használják felső tagozatos és gimnáziumi osztályokban .

Csoportunkban (4.)voltak általános iskolai és középiskolai tanárok is, a korosztály is vegyes volt, így a trénereken kívül a csoport tagjai is tudtak egymásnak segíteni (5.), ha valamilyen nehézségünk támadt a program használata közben .

Szabadidőnkben egyik délután meglátogattuk Pulát, ahol a kitűnő állapotban megmaradt amfiteátrumot (6.), valamint egy 5. századi templomot néztünk meg (7.). Másik alkalommal Porec városába mentünk távolsági busszal, ahol a kisváros gyönyörű székesegyháza után a többszáz éves mozaikokat csodáltuk meg, majd a helyi ételekkel ismerkedtünk. A többi délutánt a tengerparton töltöttük, úszással és kajakozással lazítva. Esténként Rovinj utcáit jártuk, a látvány megunhatatlan (10.) Utolsó nap még egy közös hajókirándulás is várt ránk a közeli Vrsar városkába (9.)

Nagyon örülök, hogy Magyarország különböző városaiból és a határon túlról érkezett tanárokkal megismerkedhettem és együtt dolgozhattunk a két kiváló tréner segítségével. Nagyon várom, hogy itthon a kollégáimmal is megismertessem ezt a programot, így új lendületet kaphatunk a tanításhoz. Ebben óriási szerepe van koordinátorunknak Hutlassa Zsuzsannának, akinek nagyon hálás vagyok azért a rengeteg munkáért, amivel lehetővé tette a programon való részvételem.

                                                                                                          Mokos Anikó