Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Egyéb nyelvterület (325)

Az Erasmus + tanártovábbképzésén vettem részt 2023. 07.23-29-ig Rovinjban. A kurzus témája a 21. századi tanár Diákközpontú oktatás Carl. R. Rogers alapelvei az oktatásban volt. Remekül illeszkedett az eddigi tanulmányaimhoz, és ahhoz a szemléletmódhoz, melyet az általános iskolában, ahol tanítok, képviselek. Iskolánk integráló, sokféle atipikus fejlődésű gyermek fordul meg a tanítványok között. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a gyermeket megismerve az ő igényeihez alkalmazkodva, intellektusának megfelelő, játékos, tevékenykedtető, megfigyeléseken és tapasztalaton alapuló élmény alapú tanórákat tartsak nekik. Ehhez több tanfolyamot elvégeztem: autisták, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, magatartás, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, szakvizsgákat tettem: fejlesztő-differenciáló pedagógia és atipikus fejlődés szakterületen) és tanítói diplomám mellett egy óvodapedagógusit is elvégeztem. Úgy vélem, ez hasznos, különösen az 1-2. osztályosokkal.

A szervezés kiváló volt, mindenről értesítést, hasznos tudnivalókat küldtek már az utazást megelőzően is, felajánlották segítségüket a szálláskeresésben is. A tanórák délelőtt voltak, reggelit és ebédet is biztosítottak számunkra. Első este egy étteremben közös beszélgetés során ismerkedtünk meg egymással. Sokféle helyről, több típusú intézményből érkeztünk (gyógypedagógusok, középiskolai tanárok, tanítók), ezt nagyon jónak tartottam, többféle aspektusból közelítettük meg ugyanazt a feladatot, új ötleteket adtunk át egymásnak. Rendkívül jó tematikát állított fel előadónk. Első nap csoportokat alakítottunk, szerződést kötöttünk. Aznap megismerkedtünk a 21. századi kihívásokkal az oktatásban, megoldásokat kerestünk, ötleteket kaptunk. Ezen a napon esett szó a humanisztikus pszichológia lényegéről, hasznáról az oktatásban, valamint Carl. R. Rogers alapelveiről, gyakorlati tippekről. A továbbiakban az előadások témái a következők voltak: A diákközpontú oktatás jellemzői, pozitív viselkedésváltoztató hatása, tanulási stílusok és intelligencia típusok beazonosítása, erről való ismeret alkalmazása az órán, az önálló tanulás megtanítása a diákoknak, saját kezdeményezésű tanulás. a tanár, mint facilitátor az oktatásban, empátia, érzelmi intelligencia fejlesztése a diákokban, pozitív, támogató csoportdinamikák és alkalmazásuk a hatékony közös tanulásért, tanári és tanulói jóllét, tudatosság, kiégés, stresszkezelés, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, a tanulók  teljesen funkcionáló emberré formálása, a tanulás szabadsága a 21. században, az oktatás újra keretezése, igazodás a modern korhoz.

Délutánra közös programokra lehetett jelentkezni, delfintúra, látogatás más városokba.

Záró programként közös ebéddel egybekötött hajókiránduláson vettünk részt Vrsarban, megtekintve a helyi látványosságokat.

A képzés során olyan újfajta szemléletmódot kaptam, mely által másként látom a tanulás folyamatában a pedagógus szerepét, nagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy a gyerekek egymásnak is jól át tudják adni a megismert tananyagot, valamint a tanár személyisége, oktatásban való viszonya minként változtatja meg, gyakorol pozitív hatást a diákok magatartására.

Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a képzésen, a tantestületben, szülőknek is átadom az itt elsajátítottakat.

Volford Éva Erzsébet: Asszertív kommunikáció Rovinjban

 

2023. nyarán vettem részt egy egyhetes mobilitáson Rovinjban, Horvátországban.

Az Asszertív kommunikáció elnevezésű képzéssel párhuzamosan sok más képzés is zajlott a helyszínen, Rovinj óvárosának szomszédságában, így számos lehetőség nyílt más nemzetek hallgatóival is megismerkedni, beszélgetni, tapasztalatokat cserélni nemzetközi szinten is.

A képzés népszerűsége miatt nemcsak délelőtti, hanem délutáni csoport is indult, ahol a délelőtti csoportnál megvalósult elméleti tudnivalókat és gyakorlati feladatokat ismertette meg velünk kitűnő kurzusvezetőnk Szász Ramóna.

Ramóna az első pillanattól kezdve remekül vezette a kurzust és nagyon gyorsan együttműködő-, egymás iránt nyitott- és elfogadó csapattá alakultunk. A tanórákon kívül is szívesen töltöttük el együtt a szabadidőnket akár városnézésről, akár koncertről volt szó a Szent Eugénia székesegyházban.

A rengeteg játék, páros- és csapatfeladat során észrevétlenül sajátítottuk el a tanfolyam anyagát, melyet nemcsak pedagógusként, hanem a mindennapi életben is remekül lehet használni.

A Jutaki Bt., mint a mobilitás szervezője és lebonyolítója csodás helyszínen, remek oktatóval szervezte meg a képzést.

Sajnos a viharos időjárás miatt az utolsó napra tervezett hajókirándulás elmaradt, de helyette egy felejthetetlen, vidám, csapatjátékokra épülő összefoglalásban, visszatekintésben, lezárásban volt részünk.

https://madach-szeged.edu.hu/erasmus/

Csodálatos napokat töltöttem az Erasmus+ -nak köszönhetően Rovinj gyönyörű városában. Egy 7 napos képzés keretében a kommunikáció szerteágazó területén barangoltam, szakmailag és emberileg is rendkívüli tréneremmel, Lukács Gabriellával és elhivatott, kreatív, csupa mosoly kollégáimmal. A képzés magas színvonala és jókedvű légköre, a város apró utcáinak felfedezése, az új barátok megismerése örök élmény marad számomra.

A kurzusnak egy impozáns épületben helyet kapó gimnázium szolgáltatta a helyszínt, amely minden szempontból megfelelt a mai kor követelményeinek. Idén a „Tanári kommunikáció” képzésre esett a választásom, mert úgy éreztem, a mai felgyorsult világunkban, ahol már szinte alig szánunk időt a közvetlen verbális kommunikációra, különösen fontos, hogy közlendőnket világosan, érthetően, egyértelműen fejezzük ki partnereink felé.

Szerettem volna felfrissíteni és bővíteni azokat a technikákat, amellyel a tanári kommunikációmat erősíthetem, fenntarthatom a figyelmet, hatékonyan átadhatom az információt. Minden elvárásom maradéktalanul teljesült.

Köszönöm a lehetőséget iskolámnak, és minden közreműködőnek!

A képzésről:

Először vehettem részt az Erasmus+ pályázaton. A JUTAKI Bt. szervezésében, Véghné Juhász Krisztina vezetésével, egy maximálisan jól előkészített és a tanfolyam ideje alatt probléma mentesen levezetett programon vehettem részt. A csoportunk 23 főből állt.

Tudatosan választottam olyan képzést, amellyel nem csak az agyammal, hanem inkább a lelkemmel, a szívemmel ültem be, ezeknek a részeimnek a fejlesztését, emlékeztetését vártam, hogy „megmozgassák”. Bár a tanfolyam leírása tartalmazta, hogy miként előzzük meg a szakmai kiégést, mint negatív pedagógiai folyamatot, alapvetően még harminc év után, a pedagógiai pályán is lelkesedéssel, kíváncsisággal fogadok számomra érdekes, új dolgokat.

Ramóna személyében egy olyan embert ismertem meg, aki a fentekben felsorolt témakörökben hitelesen, szakmailag kompetensen vezetett bennünket. Személyisége nem volt tolakodó, inkább elfogadó, befogadó, támogató és a sok csoportos, páros és egyéni munkát úgy vezényelte le a háttérben, hogy azt éreztem, öt napon át úgy dolgozhattam a személyiségemen, hogy pedagógusként és magán emberként is újjászületett emberként vehettem át a tanfolyamot elvégzéséről szóló tanúsítványomat.

A képzést tartalma szerint két nagy egységre tudnám bontani. A megjelölt témakörök elején egy rövid előadást hallgattunk meg az adott területről, majd következtek az egyéni, páros vagy csoportos munkák. Ezek a részek voltak nagyon tanulságosak számomra. Gyakran nehéz volt szétválasztani, hogy most a munkámmal vagy az életem más területével kapcsolatos problémákkal szembesültem, majd kaptam nagyon hasznos, gyakorlati, módszertani segítséget.

A legjobban az asszertív kommunikációt és „Miként mondjunk nemet?” részeket vártam. Vallom, hogy mind a munkámban, mind az életem más területein a megfelelő kommunikáció a kulcsszó. A hét előrehaladtával rájöttem, hogy ez a probléma nagyon összetett. Ramóna zseniálisan építette fel a hét tematikáját, így péntekre világossá vált számomra, hogy a többi tematikus rész is hozzájárult, hogy új ismeretek, technikák segítségével még jobban boldoguljak nemcsak a kommunikáció területén.

A hét teljességét adta a csodálatos Rovinj, ahol a képzés zajlott. A főszervező Véghné Juhász Krisztina gondoskodott az általa szervezett vacsorával, a környéket bemutató kirándulásokkal és az eseményt lezáró hajóúttal, hogy a tanulás után feltöltődve, teli élményekkel kapcsolódjunk ki.

Nagyon hálás lennék, ha ez a kiscsoport jövőre, Ramóna vezetésével tovább „képezné” magát, hogy a tanév mindennapjaiban is megvalósuljon a „tanári jóllét”.

Köszönöm mind a szervezőknek (JUTAKI Bt.), mind a trénerünknek (Szász Ramóna), hogy részt vehettem ezen a továbbképzésen! Nagyon remélem, hogy lesz még máskor más típusú Erasmus+ képzésen részt venni.

hétfő, 16 október 2023 13:33

Asszertív kommunikáció

Írta:

A továbbképzés programja az alábbi témakörökből épült fel: asszertivitás, hatékony önkifejezési
módszerek, érzelmi intelligencia a kommunikációban, aktív hallgatás, együttműködés, csoportos és
egyéni feladatok, projekt munkák.
Sok gyakorlati feladat segítségével megtanultam a problémás helyzetek kialakulásának felismerését,
megelőzését. A tanfolyam célja, hogy a kommunikáló felek mindkét fél érdekeit figyelembe véve
minden esetben eljussanak a közös álláspontra és olyan megoldás szülessen , mely mindkét félnek
elfogadható. A tanfolyam részben kommunikációs, részben pszichológián alapuló ismereteket
tartalmaz, így segíti a felek közötti együttműködést. Nagy részben önismereti tréning is, mivel fel
kell ismernünk, mely kommunikációs stratégiánk helytelen illetve nem célravezető.
Olyan kollégákkal ismerkedhettem meg az Erasmus tanfolyam alatt, akik külföldön élnek (Erdély,
Oroszország, Anglia), így összehasonlíthattuk tapasztalatainkat és a kultúrális, társadalmi
különbségekből adódó nézeteket áttekinthettük.
Az asszertív kommunikáció segítségével a napi munkában előforduló konfliktushelyzeteket
(szülővel, diákkal, kollégákkal) könnyebb már átlátni és megbeszélni. Etika és magyar órákon is
használható ismereteket, játékos feladatokat sajátítottam el a tanfolyam alatt, mely a gyermekek
közötti konfliktushelyzetek megoldásában is segítségére lesz a tanulóknak.

Játsszunk szakmát!

Horvátország, Rovinj

2023. július 30. – augusztus 5.

2023 augusztusában a Játsszunk szakmát! – játékos módszerek és digitális eszközök a pályaorientációs tevékenységekben című kurzuson vettem részt a horvát tengerpart csodálatos városában, Rovinjban. A képzést izgatottan vártam, hiszen ez volt az első Erasmus+ mobilitásom. Kíváncsi voltam, milyen tevékenységek várnak rám az ötnapos kurzus alatt, milyen lesz a tréner személyisége, milyen kollégákkal fogom eltölteni a hetet? Kétségeim rögtön az első napon eloszlottak, éreztem, hogy sokat fogok tanulni és nagyon jól fogom érezni magam a következő pár napban.

Mivel a kurzus magyar nyelvű volt, csoporttársaim is magyar iskolákból jöttek. Különféle iskolatípusokból érkeztünk - általános iskola, gimnázium, szakképző iskola, technikum – illetve voltak köztünk kollégiumi nevelőtanárok is. Nagyon érdekes volt, ahogy a közoktatás különböző területéről kapcsolódtunk rá a tanfolyam témájára és különösen üdítő volt, hogy gyönyörű környezetben, pozitív légkörben, kipihenten, motiváltan, vidáman tanultunk együtt a hét folyamán.

A tanfolyam során az iskolai pályaorientációs tevékenységeket jártuk körül, megismertük annak online és hagyományos környezetben megvalósítható módszereit, eszközeit. Úgy gondolom, hogy pedagógusként kiemelt szerepünk van a pályaorientációs folyamatban, a diákok továbbtanulásban való hatékony támogatásában, a lehetőségek megismertetésében, iránymutatásban. Szorosan kapcsolódik ehhez a tevékenységhez az önismeret, a tanulási motiváció fejlesztése is.  

Különösen tetszett az online kitölthető POM - Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz, mely önértékelésen alapuló kérdéssorokból (érdeklődés, kompetencia, személyes tulajdonságok) és egy gyakorlati tudást mérő MTMI-feladatsorból áll. Alkalmazását a 7., de leginkább a 10-11. évfolyamon nagyon hasznosnak tartanám. Véleményem szerint, nagymértékben segítené a pályaválasztás előtt álló diákokat döntésük meghozatalában.

A mérőeszköz fejlesztésében trénerünk, Szabadiné Viszmeg Erzsébet is részt vett. Benne egy igazi, elhivatott pedagógust ismerhettem meg, aki a hét folyamán igyekezett minden gyakorlati és elméleti tudását átadni nekünk, még a tanfolyam témáján túl is.

Aminek különösen örülök, hogy a kurzus során olyan alkalmazásokkal, módszerekkel ismerkedtem meg, melyeket osztályfőnöki és szaktanári munkámban egyaránt tudok hasznosítani.

Első alkalommal vehettem részt Erasmus+ mobilitási képzésen, a Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola sikeresek pályázatának köszönhetően. A téma “Játék kaleidoszkóp: Kicsik és nagyok játékai” volt, a helyszín Észak-Horvátország egyik legszebb tengerparti városa: Rovinj. A 7 napos képzés július 16-22. között volt megtartva, a JUTAKI BT. – Hungary Expert for Teachers szervezésében.

Már a képzés előtt nagyon sok mindenben segítettek, a képzés időpontja előtt részletes információt kaptam a helyszínről, a témáról. Egy Messenger csoportot is létrehoztak, ahol a résztvevők kérdezhettek, megismerhették egymást már a képzés előtt. Nem csak az előzetes szervezés, de a tanfolyam lebonyolítása is kifogástalan volt.

Budapestről Rovinjig az autóút 7 óra volt, csak egyszer volt kisebb dugó Zágráb után. Érkezésünk után elfoglaltuk a szállásunkat, amely a képzés helyszínéhez és a tengerhez is viszonylag közel volt. A regisztráció előtt sétáltunk egyet a tengerparton. A regisztráció után egy bemelegítő, ráhangoló alkalmon vettünk részt, majd utána egy közös vacsorával zártuk a napot egy tengerparti étteremben. A résztvevőknek itt lehetősége volt kötetlen hangulatban, kicsit jobban megismerni egymást, az oktatót és a szervezőket.

A képzést Móricz Márk tartotta. Márk közvetlen, barátságos és nagyon felkészült oktató. Minden alkalom jó hangulatban telt. Márk ügyesen, lendületesen irányította a képzés menetét.

A foglalkozásokon többek között megismerkedtünk a különböző játékos típusokkal, valamint a különböző játéktípusokkal, játékmechanizmusokkal. Rengeteg (társas)játékot megismertünk, kipróbáltunk kezdve az ősi játékoktól egészen a modern társasjátékokig, sőt ezek különböző változatait is. Az egyik alkalmon pedig csoportmunka keretein belül egy egyszerű társasjátékot is készítettünk.

A kurzus hete egy közös hajókirándulással zárult. A társaság 3 hajóra fért fel. A hajóval kikötöttünk Vrsarban. Felmentünk a város tetején lévő templomig, ahonnan csodás kilátás tárult elénk. A mi hajónk a Lim-öbölbe is tett egy kitérőt, amely egy keskeny, hosszan a szárazföldbe nyúló, csaknem 100 méter magas, erdővel borított dombokkal határolt, fjordszerű öböl. Az öbölben lehetőség volt fürdőzésre is.

Az alkalmak során sok kollégával – közöttük külföldiekkel is – megismerkedhettem. A képzés óta nyitott szemmel járunk és sorra ajánljuk a jobbnál jobb (társas)játékokat egymásnak.

A képzés időbeosztása lehetővé tette, hogy jusson időnk Rovinj felfedezésére is, fürdőzésre és snorkingolásra is, így felfedezhettem Észak-Horvátország tengerparti élővilágát is. 

 

hétfő, 09 október 2023 16:07

A Kékfehér sziget csodákat rejt

A 2023 júliusában vettem részt a “Technology and Media In Education” képzésen, melyet a ”Pričalica” szervezett.

Olyan hasznos App-ok használatában mélyedtünk el mint: a Quizlet, az MS Teams, a Maze, a Padlet, a Puzzle creator, egy 3D creator, a Duolingo, a Task Cards…, stb.

Olasz, Magyar és Spanyol kollegákkal nagyon sokat beszélgettünk, hasznos volt minden ötlet, ami elpjött és diákjaink jövőbeli programjait is tervezgettük.

Mindeközben úgy éreztem egy nagyon fárasztó évvel a táskámban egy mesebeli szigetre érkeztem, mely segített abban, hogy át tudjam gondolni a 2022/23-as tanév tapasztalatait. Le tudtam tenni a terheket és délutánonként tanárnak kijáró ajándék pihenést kaptam. Amerre néztem csodát láttam.

Santorini vulkánjának hamui alatt egy több mint 5000 éves fejlett kultúra jegyei tűntek elő egy “másik Pompei" ásatás kapcsán. Észre sem vettem, hogy már 4 óra telt el az ásatás feliratait tanulmányozva...

A kék-fehér Szent Irén sziget több évszázados keresztény kultúrát rejt magában. Templomaiban otthonra lel az arra járó turista, és erasmusos jómagam is.

hétfő, 09 október 2023 08:43

Innovative Methodologies in Reykjavík

Írta:

A reykjavíki mobilitás lehetőséget adott, hogy 2023.júliusában számítógépes és online ismereteimet bővítsem.

Hosszú repülőút után érkeztem Izlandra a vulkánok, gejzírek, vízesések, tündérek, trollok és egyéb csodálatos dolgok szigetére. A tanfolyam megkezdése előtt felfedezőútra mentünk egy kolléganővel a fővárosban. Szerencsések voltunk, mert ezen a héten egy csepp eső nem esett, így minden programon részt tudtunk venni. Mivel a kurzus mindig délelőtt volt, délutánonként különböző kirándulásokra volt lehetőség. Így jutottam el bálnalesre ( igen ?, valóban láttam két féle bálnát is, delfineket, lundákat, cséreket), voltam a 2021-es vulkánkitörés helyszínén, amely Lávatúra címmel indult, fotóztam gleccsereket, lundákat, fürödtem izlandi termálfürdőben, videóztam 5 percenként kilövellő gejzírt és sétáltam a Fekete strandon.

A tanfolyamot egy retro hostelben német anyanyelvű, de Izlandon élő kolléganő tartotta. Az első napokban reggelente izlandiul tanultunk alap dolgokat, mint például köszönés, fontosabb kérdések. Rendkívül nehéz a kiejtés! ☹ Mivel sok országból voltak résztvevők, nagyon érdekes információkat gyűjtöttünk mindnyájan a másik nemzetek életéről, oktatásáról.

Tanultunk a különböző óratervezési lehetőségekről, melyek a pandémia alatt és után rendkívül fontossá váltak. A flipped classroom, mint a blended learning egy formája, egy teljes napon téma volt. A projekt alapú tanulás is. A cooperative learning szintén. Gyakoroltuk, hogy hogyan lehet a digitális eszközöket a tanórákba, esetemben a nyelvórákba beépíteni.

Megtanulhattam, hogyan lehet létrehozni hatékony módszereken alapuló digitális tartalmakat, játékokat, melyek elősegítik és/vagy serkentik a tanulók motivációját, valamint a tanulók értékelésére, és/vagy előzetes tudásuk felmérésére, tananyagok átismétlésére, videók tanórába történő beépítésére is szolgálnak. Az egyhetes kurzus alkalmával lehetőségem nyílt olyan oldalakat kipróbálni és használatukat megtanulni, mint a Trello, az EDPuzzle, a Genially, a

Nearpod for teachers, a Quizlet, a Quizizz, a Socrative, a Kahoot, a Body Cards, a Magic T-Shirt, a Canva, a Google Cardboard, a Goosechase és a Rubistar. A kurzus végén, az utolsó napon kipróbáltuk ezek közül azokat az applikációkat is, amelyekhez speciális eszközök kellenek, mint például a Cardboard vagy a Magic T-shirt.

Úgy érzem, hogy szakmailag nagyon hasznos hét volt, amit Reykjavíkban töltöttem, de egyúttal egy különleges élmény, egy az Atlanti és az Arktiszi Óceán határán fekvő ország természeti kincseibe, s kicsit életébe való betekintés.

vasárnap, 08 október 2023 19:01

Erasmus+ kurzus Rovinjban

Írta:

2023 tavaszán iskolánk  2023-1-HU01-KA122-SCH-000123688 iktatószámmal „További lépéseink a sikeresebb és boldogabb 21. századi iskolánkért”  című pályázat keretében  (OID azonosító:E10174315) adott be pályázatot. Ezen belül én a „Csapatépítés: együttműködést, empátiát, toleranciát fejlesztő technikák” elnevezésű továbbképzést választottam.

Az előkészítő munka során Szászné Süle Annamária Kissné Papp Gabriella segítségével intézte a szervezést, az adminisztrációt, a pályázat beadása körüli teendőket. Hozzájuk és Véghné Juhász Krisztinához -a Hungary Expert a Tanárokért (JUTAKI Bt.) ügyvezetőjéhez- is fordulhattunk, ha bármilyen kérdésünk volt.

A Dunakeszi Tankerület abban a pillanatban rendelkezésünkre bocsátotta az ösztöndíjat, amit a Tempus Közalapítvány átutalta a pénzt.

Az Interneten a pályázat beadásával egyidőben megrendeltem a szállást –utolsó pillanatig tartó visszamondási lehetőséggel- a Booking.com segítségével és lefoglaltam a Volánbusznál a buszjegyeket is. Szintén az online felületen megkötöttem a stornó utasbiztosítást is az Európai Utazási Biztosító Zrt-nél.

A dokumentumok feltöltésére tökéletes lehetőséget biztosított a schooldrive felület.

A Rovinjba történő utazás és a megérkezés is zökkenőmentes volt. Amikor a buszon ültünk, már fel mertem lélegezni, hiszen életem első ilyen utazásán vettem részt.

Megérkezésünk estéjén találkoztunk az előző képzéseken résztvevő kollégákkal, akik megosztották velünk tapasztalataikat.

Miután a szállást elfoglaltuk, izgatottan vártam, hogy megismerkedjek a trénerrel és a  továbbképzés többi résztvevőjével.

A képzés első napja vasárnapra esett. A helyi gimnázium jól felszerelt, légkondicionált termében folyt az oktatás. Elsőként bemutatkozott csoportunk vezetője és a továbbképzésre jelentkező pedagógus társaimat is megismerhettem.

Mivel vezetőnkkel együtt is csak 8-an voltunk, a megismerkedés gyors volt, hamarosan úgy éreztük, mintha már ezer éve ismernénk egymást. Együtt mentünk a közös vacsorára is, mely gyorsan „drámaivá” vált a hatalmas viharnak köszönhetően. Azonban ez sem szegte kedvünket férjemmel (kisérőm) együtt jó társaságban, vidáman fogyasztottuk el a finom vacsorát.

Uhrin Csaba -a trénerünk- minden egyes nap ellátott minket a szükséges információkkal mind a tanfolyam, mind a programok és a szabadidős lehetőségek tekintetében is.

A képzéseket mindig hangulatjelentésekkel és előző napi összefoglalókkal kezdtük, ami azért is volt nagyon jó, mert a viszonylag kis létszám miatt rengeteg „játékot” ki tudtunk próbálni. Így szükség volt arra, hogy valami rendszert kialakítsunk a fejünkben és az egyes gyakorlatokat letisztult formában is fel tudjuk idézni, hogy aztán majd az iskolai gyakorlatunkba is beépíthessük azokat. Ebben segítségünkre voltak Csaba összefoglaló jegyzetei és a Messenger csoportba folyamatosan feltöltött fotók és videók is. 

Némi drámapedagógiai előképzettségem már volt, jól esett felidézni az ismerős játékokat, azonban minden egyes nap tanultam valami újat is. Egyre vidámabban és nyitottabban érkeztem a foglalkozásokra. Örültem, hogy nem száraz elméletet kapok, hanem a gyakorlatban is kipróbálhatom, élvezhetem a foglalkozások és az egyes gyakorlatok jótékony- egyéni, fejlesztő (ön és társ-ismeret, empátia) és csapatépítő (együttműködés, tolerancia) - hatását is. 

Nagyon tartalmas hetet éltem meg. A vasárnapi találkozótól kezdve, a reggeli séták az iskolába, a jó hangulatú, minőségi foglalkozások… a szombati kirándulás,

mind-mind emlékezetes marad.

Az pedig, hogy délutánonként volt lehetőségünk megismerkedni a várossal és a tenger szépségeivel még felejthetetlenebbé teszi a Rovinjban töltött napokat.

1. oldal / 24