Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Vereckeiné Györkei Katalin

Iskolánk, a Pilisvörösvári Templom Téri Német Nemzetiségi Általános Iskola „Közösen a modern oktatásért!” címmel Erasmus + pályázatot nyert 2019-ben.

Ennek keretében 07. 29 – 08. 03 között egyhetes olaszországi továbbképzésen vettem részt Nicotera-ban a Giovanni per l’Europa tagintézményében.

A kurzus neve :  Érthető és szerethető matematika az alsó tagozatban.

A tanfolyam tematikája felölelte  a 4 éves matematikatanítás minden részletét, problémáját.

A képzést Oravecz Márta és Dr. Kivovicsné Horváth Ágnes a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola volt vezetőtanárai, módszertanuk kidolgozói, tankönyvíró tartották.

Nagyon örültem a lehetőségnek, hogy külföldön magyar nyelvű módszertani továbbképzést szerveztek, engedélyeztek. Beszélek valamennyire angolul, de módszertani továbbképzésre nem mertem volna jelentkezni, szerintem speciális szaknyelvi ismeret szükséges hozzá. Érdekel a matematika tanításának témája, az előadók neve is garancia volt egy tartalmas, hasznos továbbképzéshez és bevallom vonzott a lehetőség, hogy Olaszország kevésbé ismert, távoli részét is megismerhetem.

A kurzuson 11-en vettünk részt, az ország különböző területeiről. Izgatottan vártam a találkozást az új kollégákkal. Már indulás előtt felvettük egymással a kapcsolatot, bemutatkozó kérdőívet töltöttünk ki, a továbbképzéshez szükséges eszközöket készítettünk össze, amit magunkkal vittünk és a tanfolyamon használtunk.

Hosszas keresés, tervezés után döntöttem úgy, hogy Nápolyig megyek repülővel, ahová szombatonként fapados járatok indulnak Budapestről, majd vonattal utazom tovább. Ez a megoldás volt a „leggazdaságosabb”, ugyanis  Nicotera kis városkája tőlünk nagyon messze, Olaszország legelmaradottab régiójában Calabria-ban található.

Július 27-én délután indultam Nápolyba, ahol egy éjszakát töltöttem egy kis hotelben. Útikönyvek és az internet segítségével megterveztem egy rövid, de nagyon tartalmas városnézést. Már este bejártam az óvárost, vasárnap korán reggel pedig folytattam a kirándulást. Rengeteg élményben volt részem, átéltem, mit is jelentehet a mondás:

Nápolyt látni és….

Délután kicsit fáradtan, de nagy izgalommal ültem vonatra és indultam tovább, előbb Lamezia Terme -be majd újabb vonattal a végső cél, Nicotera városkába.

Este érkeztem meg és találkoztam a többiekkel. Mindenki nagyon lelkes, vidám, várakozással teli volt. A helybeliek is nagyon kedvesen fogadtak, vártak bennünket.

Másnap reggel kezdődött a munka, a tanulás. Délelőtt Oravecz Márta, délután Kivovicsné Horváth Ágnes tartotta a foglalkozásokat, minden nap, hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 2-ig,  kis szünettel megszakítva. Lendületesen, maximális felkészültséggel, projektorral szemléltetve, lényeges információkat kiemelve. A hosszú idő nem volt fárasztó, mert nagyon sok gyakorlati feladatot kaptunk az elméleti oktatáson kívül. Gyakran dolgoztunk párban, csoportban. Új módszereket, játékokat tanultunk, amit a tanítás során használhatok majd.

Megismertük illetve felelevenítettük Varga Tamás módszertani alapelveit, mely a cselekvő tapasztalatszerzésre, a különböző, elsősorban környezetünkben lévő eszközhasználat fontosságára, a játékra hívja fel a figyelmet. Sokszor mi is, mint a gyerekek játszottunk, hajtogattunk, építettünk, örültünk egy-egy felismerésnek, nagyokat nevettünk.

 

A rengeteg tanulás mellett természetesen délután, este megismerkedtünk a környék nevezetességeivel. Bebarangoltuk Nicotera óvárosát. Gyönyörködtem a naplementében, amikor kibukkant a tengerből a Stromboli vulkán kis szigete.

Buszos kirándulásra mentünk a Messinai szorosnál fekvő Scilla városához, ahonnan már Szicília partjait láthattuk. Eljutottam a gyönyörű fekvésű Tropea városába is, melynek a tengerre néző sziklafala, félszigetére épült kis kápolnája lenyűgöző volt. Hatalmas élményekkel tértem haza.

Sok újdonságot tudtam meg Olaszországról, erről a régióról. Kihívás volt számomra egyedül belevágni ebbe az útba, szervezni az utazást, felvenni a kapcsolatot a többiekkel, a számítógépet intenzívebben használni, új alkalmazásokat megismerni.

A tanfolyam megerősített abban, hogy a matematikát még élményszerűbben, játékosabban kell oktatni, gyakorlati tapasztalatszerzésen alapulva. Rengeteg új ötletet, módszert kaptam ehhez a ccselekvő tapasztalatszerzéshez, eszközhasználathoz, a matematikai szöveg értő olvasásához, szöveges feladatok megoldásának tanításához. Várom a tanévkezdést, hogy tanítványaimmal is megismertessem a megtanult módszereket, játékokat.

Az új kollégákkal sokat beszélgettünk az oktatás, nevelés problémáiról, személyes tapasztalatainkról. Nagyon jó barátságok alakultak közöttünk, A kurzust vezető két pedagógussal is tartjuk a kapcsolatot, a tanítás során felmerülő problémákkal bármikor fordulhatunk hozzájuk, újabb érdekes feladatokat, ötleteket fognak megosztani velünk a közös internetes csoportunkban.

Mindenképpen nagyon hasznos volt ez a hét. Ígéretet kaptunk, hogy a továbbképzés jövőre folytatódik nyelvtanfolyammal kiegészülve.

Feltöltődve, új lendülettel jöttem haza. Szívesen mennék újra, illetve másoknak is ajánlom, képezzék magukat, ha lehetőség van rá, akár külföldön is!

                                                                                                      Vereckeiné Györkei Katalin

 

Nagyon fontosnak tartom, hogy képes legyek kapcsolatot teremteni, kommunikálni más európai országok lakóival, mint pedagógus, elsősorban tanár kollégáimmal. Ezért nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy az Erasmus+ KA 1 program keretén belül október 19-től 30-ig kéthetes intenzív nyelvtanfolyamon vehetek részt Skócia fővárosában, Edinburghban. A nyelviskola, az Edinburgh School of English (271 Canongate, The Royal Mile) egy XVIII. században épült templom falai között, belülről viszont teljesen átépített, modernizált környezetben működik.

A tanfolyam előtt egy nappal, vasárnap érkeztem a városba, hogy másnap időben ott lehessek az iskolában. Családi elszállásolást kértem, hogy ezzel is gyakorolhassam a nyelvet. Egy idősebb házaspárnál kaptam elhelyezést, akik nagyon kedvesen fogadtak, mindenben a segítségemre voltak. Sokat meséltek az életükről, családjukról, unokáikról. Esténként pedig finom vacsorával vártak.

A kurzus heti 27 órás (az órák 60 percesek) intenzív tanfolyam volt,”Octorial Course” mely a kommunikációs készséget, szókincsfejlesztést helyezte előtérbe, de emellett nyelvtan órák is voltak. Előzetes szintfelmérés után alakították ki a csoportokat. Érdekes volt, hogy a csoportok összetétele az óra típusától függően mindig változott, létszámuk 4 és 10 fő között volt.  

Reggel háromnegyed 9 és 9 óra között a társalgó teremben gyülekeztünk, ahol újságcikkekről, interneten megjelent hírekről lehetett beszélgetni az egyik tanárnő irányításával. Ezeket aztán projektoron kivetítve is megnéztük, elolvastuk. A tényleges tanítás 9 órától délután fél 5-ig tartott, a mellékelt beosztás szerint:

Octorial Programme

0845 - 0900 - Plenary session (Gyülekező: érdekes feladatok)

0900 - 1000 - Spoken Performance Workshop ( Beszédkészség fejlesztése)

1000 - 1015 – Break (szünet)

1015 - 1115 - Grammar and vocabulary ( Nyelvtan és szókincsfejlesztés)

1115 - 1130 - Break (szünet)

1130 - 1230 - Speaking and listening skills ( Beszéd és hallott szöveg értelmezése)

1230 - 1300 - Team Project (Csoportos projektmunka)

1300 - 1400 – Lunch (ebéd)

1400 - 1500 - Reading and writing skills (Olvasás és íráskészség fejlesztése)

1500 - 1515 – Break (szünet)

1515 - 1615 – Masterclass  (Egyéni fejlesztés)

1615 - 1630 - Plenary session: consolidation ( Megszilárdítás: játékos feladatok)

All lessons are of 60 minutes duration. (Minden óra 60 perces.)

 

Negyed négy után már csak nagyon kis létszámban, egyéni fejlesztés folyt.

Kimagaslóan felkészült tanárok nagyon változatos módszerekkel, munkaformákkal gyakoroltatták velünk a nyelvet. Az iskolának nagyon jó híre van, amit az is bizonyít, hogy sok országból érkeznek oda tanulni. Volt közöttünk spanyol, francia, német, osztrák, svájci, szerb, cseh, arab, thai, és magyarként egyedül én. Nem csak pedagógusok, hanem az üzleti életben dolgozó emberek, akik a nyelvtudásukat akarták fejleszteni. Sokan másfél, két hónapra, vagy még hosszabb időre érkeztek. A cél elsősorban az volt, hogy minél többet beszéljünk, akkor is, ha nyelvtanilag nem is mindig helyes. Párban, csoportban különböző feladatokat kaptunk, előadásokat készítettünk. Csak néhány a sok közül:

-       Mi jut eszembe az almáról? – kiselőadás

-       Skócia nevezetességei - kiselőadás

-       Egy hetes utazás tervezése Skóciában – project munka

-       Milyen vállalkozást indítanék el Edinburghban? – projekt munka

-       Segélykérő levél írása egy lakatlan szigetről

-       Miről olvastam az újságban? beszámoló

-       Rövidfilmek tartalmának leírása

-       E-mail írása hivatalos formában

-       Riport készítése az utcán

-       Shakespeare Szentivánéji álom c. művéből egy jelenet előadása

A felsorolt feladatokból is látszik, hogy mennyire változatos, de egyben nagy koncentrációt, tanulást igényelt a két hét.

Emellett azért természetesen maradt idő a történelmi város megismerésére is. Az iskola szervezésében városnézésen, skót táncesten, sőt az „élet vizének” megismerésén, egy whisky kóstolón is részt vettem. Hétvégén pedig elutaztam az eddig csak filmekből ismert Highlandra, a Skót- felföldre. Láthattam Urquhart várát, sétahajózhattam a Loch Nessen.

A tanfolyam teljes mértékben megfelelt az előzetes leírásoknak és az elvárásaimnak. Nagyon sokat tanultam, nem csak nyelvtudásom fejlődött, de rengeteg új módszert, ötletet kaptam, amit itthon a tanításban hasznosíthatok. Szemléletben megújulva, feltöltődve érkeztem haza, ami további munkámra is nagy hatással van. Azzal, hogy én is beültem az iskolapadba, tanítványaimnak példát mutatok, a tanulás fontosságáról beszélve hitelesebb lettem. 

Sok emberrel megismerkedtem, igyekszem tartani velük a kapcsolatot. Egy esetleges iskolák közötti nemzetközi együttműködésbe már sokkal jobban be tudnék kapcsolódni.

Szeretném megköszönni mindenkinek, akik lehetővé tették számomra ezt a két hetes utat: az iskolámnak, az iskolai koordinátornak, a KLIK-ben dolgozó kollégáknak, külső segítő partnereinknek.

Mindenkinek ajánlani tudom, hogy nem késő 50 év felett sem belevágni, újítani.

Csak el kell kezdeni!