Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

hétfő, 08 augusztus 2016 00:00

Lettországban, az EU-ban, mégis oroszból képződve

Írta: Viczai Natasa
  • Helyszín: Daugavpils University - Daugavpils - Lettország

Erasmus + program keretében a lettországi Daugavpilsben szakmai továbbképzésen vettem részt a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola orosznyelv-tanáraként, 2016. augusztus 8 és 19 között. A program a LatInSoft Oktatási Központ által, a Daugavpilsi Egyetemmel karöltve, a Kreatív módszerek az orosz, mint idegen nyelv tanításában (The Creative Classroom: Tools and Tips for Russian Language Teachers) elnevezés alatt került megrendezésre. A Daugavpilsi Egyetem komoly tapasztalatokkal rendelkezik az Erasmus programok terén, amelynek köszönhetően a szakmai továbbképzés a legmagasabb szinten valósulhatott meg.

A csaknem kéthetes orosz nyelvi szakmai továbbképzés résztvevői az Európai Unió különböző országaiból érkeztek (Szlovákia, Lengyelország, Magyarország). Valamennyien általános- és középiskolai orosznyelv-tanárok, akik hasonló céllal és elvárásokkal jelentkeztek az Erasmus + program által kínált képzésre, egy olyan európai országba, ahol a hivatalos nyelv a lett, ugyanakkor a lakosság 96 százaléka anyanyelvi szinten beszél oroszul.

Az is elmondható, hogy a résztvevők közül többen nem első ízben teljesítettek szakmai továbbképzést Erasmus + program keretében, így a különböző nemzetközi projektek során általuk korábban megszerzett értékes tapasztalatok valamennyi kollega esetében hatékony módon járultak hozzá a daugavpilsi képzési program sikeres teljesítéséhez.

A tanfolyam legfőbb célja az orosz, mint idegennyelv-oktatásban használatos kreatív tanítási módszerek bemutatása volt a helyi szakemberek, előadók által, valamint a különböző országokból érkezett tanár kollegák a saját iskolájuk példáján is szemléltettek bizonyos metodikai lehetőségeket. Az egyes előadók a különféle tanítási módszertani fogásokat a hallgatóság bevonásával interaktív módon mutatták be, páros, illetve csoportos munkavégzés formájában. Számomra különösen érdekesnek bizonyult a több szempontból egyedinek mondható zenei-nyelvi foglalkozás, vagyis az orosz nyelv tanításának sajátos módszertana népdalok, táncok, valamint zenés, játékos módszerek segítségével. A lett kolléganő kellemes hangulatot teremtett a felnőtt hallgatóság körében, miközben a foglalkozás lelkes résztvevői orosz nyelvű dalokat énekeltek, és különböző népi hangszereket szólaltattak meg.

A Daugavpilsi Egyetem kiváló szakembereinek jóvoltából, a magas szintű szakmai továbbképzés keretében érdekfeszítő és fontos előadást hallgathattunk az interaktív táblák használatának lehetőségeivel kapcsolatosan. Ugyancsak hasznos volt a helyi szakemberek által, a nyelvoktatásban használatos modern információs technológiákról tartott tájékoztató is. Ugyanakkor mind a szervezők, mind a résztvevők részéről felmerült egy újabb, jövőbeni továbbképzés megvalósításának lehetősége, szorgalmi időszak keretében. A nyári tanítási szünet ideje alatt, a kollegák véleménye szerint, a diákok részvételét nélkülözve, a teljes értékű, autentikus szakmai prezentációkhoz szükséges feltételek nem mindig biztosítottak.

A szakmai továbbképzéseken túlmenően, a túlzottan is lelkes szervezők jóvoltából, valamennyien igen gazdag kulturális-országismereti programokban, illetve felejthetetlen élményekben részesültünk. Mélyreható ismereteket szerezhettünk a történelmi Daugavpils városának, illetve vonzáskörzetének legfőbb nevezetességeiről és multikulturális értékeiről. Külön kiemelném, hogy az Erasmus + program keretében értékes kapcsolatokat építettünk ki a különböző partnerintézményekkel, amelyek lehetőséget biztosítanak további magas szintű szakmai együttműködésre.

            Összegzésként elmondható, hogy az Erasmus + program Lettországban nagyon magas szakmai szinten valósult meg. Az európai sokszínűség, a nemzetközi kulturális közeg, az idegen nyelvi képzés hatékonyságát egyértelműen elősegíti. Lettország történelmi, illetve nyelvi-országismereti gazdagsága eme értékes környezeti adottságok tekintetében, Európa szerves alkotóelemeként egy sajátos, egyedi kulturális színfoltot képvisel. A részvételi lehetőségért egyaránt köszönettel tartozom mind a küldő, mind a fogadó félnek, és valamennyi orosz szakos kollegámnak ajánlom a daugavpilsi Erasmus-program teljesítését.

                                                                       Viczai Natália

                                                                       orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Budapest, 2016. 08. 26.

Kapcsolódó elemek

Új hozzászólás