Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

Erasmus + program keretében a lettországi Daugavpilsben szakmai továbbképzésen vettem részt a Xántus János Két Tanítási Nyelvű Középiskola orosznyelv-tanáraként, 2016. augusztus 8 és 19 között. A program a LatInSoft Oktatási Központ által, a Daugavpilsi Egyetemmel karöltve, a Kreatív módszerek az orosz, mint idegen nyelv tanításában (The Creative Classroom: Tools and Tips for Russian Language Teachers) elnevezés alatt került megrendezésre. A Daugavpilsi Egyetem komoly tapasztalatokkal rendelkezik az Erasmus programok terén, amelynek köszönhetően a szakmai továbbképzés a legmagasabb szinten valósulhatott meg.

A csaknem kéthetes orosz nyelvi szakmai továbbképzés résztvevői az Európai Unió különböző országaiból érkeztek (Szlovákia, Lengyelország, Magyarország). Valamennyien általános- és középiskolai orosznyelv-tanárok, akik hasonló céllal és elvárásokkal jelentkeztek az Erasmus + program által kínált képzésre, egy olyan európai országba, ahol a hivatalos nyelv a lett, ugyanakkor a lakosság 96 százaléka anyanyelvi szinten beszél oroszul.

Az is elmondható, hogy a résztvevők közül többen nem első ízben teljesítettek szakmai továbbképzést Erasmus + program keretében, így a különböző nemzetközi projektek során általuk korábban megszerzett értékes tapasztalatok valamennyi kollega esetében hatékony módon járultak hozzá a daugavpilsi képzési program sikeres teljesítéséhez.

A tanfolyam legfőbb célja az orosz, mint idegennyelv-oktatásban használatos kreatív tanítási módszerek bemutatása volt a helyi szakemberek, előadók által, valamint a különböző országokból érkezett tanár kollegák a saját iskolájuk példáján is szemléltettek bizonyos metodikai lehetőségeket. Az egyes előadók a különféle tanítási módszertani fogásokat a hallgatóság bevonásával interaktív módon mutatták be, páros, illetve csoportos munkavégzés formájában. Számomra különösen érdekesnek bizonyult a több szempontból egyedinek mondható zenei-nyelvi foglalkozás, vagyis az orosz nyelv tanításának sajátos módszertana népdalok, táncok, valamint zenés, játékos módszerek segítségével. A lett kolléganő kellemes hangulatot teremtett a felnőtt hallgatóság körében, miközben a foglalkozás lelkes résztvevői orosz nyelvű dalokat énekeltek, és különböző népi hangszereket szólaltattak meg.

A Daugavpilsi Egyetem kiváló szakembereinek jóvoltából, a magas szintű szakmai továbbképzés keretében érdekfeszítő és fontos előadást hallgathattunk az interaktív táblák használatának lehetőségeivel kapcsolatosan. Ugyancsak hasznos volt a helyi szakemberek által, a nyelvoktatásban használatos modern információs technológiákról tartott tájékoztató is. Ugyanakkor mind a szervezők, mind a résztvevők részéről felmerült egy újabb, jövőbeni továbbképzés megvalósításának lehetősége, szorgalmi időszak keretében. A nyári tanítási szünet ideje alatt, a kollegák véleménye szerint, a diákok részvételét nélkülözve, a teljes értékű, autentikus szakmai prezentációkhoz szükséges feltételek nem mindig biztosítottak.

A szakmai továbbképzéseken túlmenően, a túlzottan is lelkes szervezők jóvoltából, valamennyien igen gazdag kulturális-országismereti programokban, illetve felejthetetlen élményekben részesültünk. Mélyreható ismereteket szerezhettünk a történelmi Daugavpils városának, illetve vonzáskörzetének legfőbb nevezetességeiről és multikulturális értékeiről. Külön kiemelném, hogy az Erasmus + program keretében értékes kapcsolatokat építettünk ki a különböző partnerintézményekkel, amelyek lehetőséget biztosítanak további magas szintű szakmai együttműködésre.

            Összegzésként elmondható, hogy az Erasmus + program Lettországban nagyon magas szakmai szinten valósult meg. Az európai sokszínűség, a nemzetközi kulturális közeg, az idegen nyelvi képzés hatékonyságát egyértelműen elősegíti. Lettország történelmi, illetve nyelvi-országismereti gazdagsága eme értékes környezeti adottságok tekintetében, Európa szerves alkotóelemeként egy sajátos, egyedi kulturális színfoltot képvisel. A részvételi lehetőségért egyaránt köszönettel tartozom mind a küldő, mind a fogadó félnek, és valamennyi orosz szakos kollegámnak ajánlom a daugavpilsi Erasmus-program teljesítését.

                                                                       Viczai Natália

                                                                       orosz nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Budapest, 2016. 08. 26.

Kategória: Orosz nyelvterület
hétfő, 22 augusztus 2016 19:12

Orosz nyelvi továbbképzés Lettországban

Daugavpils Lettország dél-keleti részén fekszik, Rigától, a fővárostól mintegy 220 kilométerre, nem messze a litván és belarusz határtól.

Lettország második legnagyobb városa, lakossága többségében orosz ajkú. Ebből adódóan, bár az ország hivatalos nyelve a lett, mégis a lakosság legnagyobb része oroszul beszél. A város híres egyeteméről, ahol társadalomtudományi és természettudományi képzés is folyik.

Kurzusom, „Kommunikáció és aktív nyelvtan”, a LatinSoft intézet szervezésében zajlott le 2016. augusztus 8-19. között.

Az intézet ennek előkészítésében minden segítséget megadott. Hasznos információkat kaptunk a közlekedés, a szállás, valamint a városban található kulturális intézmények, étkezési és kikapcsolódási lehetőségek tekintetében is.    

A kurzus kezdetén részletes tájékoztatást adott a fogadó intézmény a két hetes beosztásról, mely a képzési program mellett igen széles választékot nyújtott különböző kulturális programok, kirándulások terén is.

Szakmai tapasztalatok

A résztvevők Közép-Kelet-Európa országaiból érkeztek, mindenki orosz nyelvtanárként dolgozik hazájában. Ez már a kurzus elején segítséget jelentett abban, hogy a motiváció, a célok és az elvárások közel azonosak voltak. Lehetőségünk volt a szakmai tapasztalatcserére, a különböző országok - elsősorban természetesen a lett -, általános oktatási helyzetéről, az ezek által biztosított lehetőségekről és az aktuális problémákról is.   

Az órák fejlesztették az orosz nyelvű kommunikációmat, nyelvtani szempontból elsősorban az orosz nyelvben nehézséget jelentő hangsúlyváltozások áttekintése adott praktikus segítséget, melyet a tanításban is alkalmazni tudok majd.

Módszertani szempontból kiemelném annak hasznosságát, hogy igen komoly ismereteket szereztünk az internetes szakmai oldalak alkalmazásában a tanítási órákon, a projektek készítésében és a tanulók teljesítményének értékelésében is. Két teljes nap keretében kaptuk meg ezeket az információkat, a karslava-i, Daugavpilstől 40 kilométerre fekvő középiskolában, egy ott tanító, és a módszereket a gyakorlatban is régebb óta alkalmazó kolléganőtől, valamint a daugavpilsi egyetem informatikai karának tanárától, az egyetemen kihelyezett órák keretében.

Külön kihangsúlyoznám, hogy a csoportban tanító kollégák minden programban nagyon aktívan részt vettek, számos esetben megosztottuk egymással a módszertani tapasztalatokat, és gyakran párokban és csoportokban oldottuk meg a feladatokat, imitálva ezzel a saját óráinkon a tanulócsoportoknál is alkalmazható lehetőségeket. Ez az aktivitás minden szempontból segítette a kurzus sikerességét.

Kulturális programok

Fogadó intézetünk számos kulturális programot és kirándulást szervezett számunkra. Megtekintettük Daugavpils nevezetességeit, jártunk többek között a Templom hegyen, ahol az óhitű, a pravoszláv, a katolikus és a református templomok egymás mellett találhatók, mutatva ezzel a város lakosságának, kultúrájának vegyes összetételét. Külön kiemelném a városi Art centrumban tett látogatásunkat, akol Chagall művei mellett a modern lett képzőművészek alkotásait, valamint önálló kiállításon Mark Rothko képeit is megtekintettük.

Értékelés

Nagyon örülök, hogy részt vehettem az Erasmus+ programon Lettországban, ahol orosz anyanyelvi környezetben gyakorolhattam az élőbeszédet, ami azt gondolom az idegen nyelv gyakorlása szempontjából a tanár számára is elengedhetetlenül fontos. Érdekes, vegyes kultúrát ismerhettem meg, ahol a lett hagyományok keverednek az orosz kultúrával. Megismerhettem és konzultálhattam az európai régióban oroszt, mint idegen nyelvet tanító kollégákkal, ami igen hasznos tapasztalatcsere is volt mindannyiunk számára. A szervezéssel és lebonyolítással maximálisan meg voltam elégedve, kollégáimnak ez úton is ajánlani szeretném ezt a programot!

A Xántus János Két Tanítás Nyelvű Középiskola Erasmus+ honlapja itt érhető el: http://www.xantuski.hu/media/public/erasmus_ka_12

Kategória: Orosz nyelvterület