Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

szerda, 21 szeptember 2016 09:47

Oroszul Lettországban

Az Óbudai Gimnáziumban visszatérőben van az orosz nyelv oktatása, így több okból is szerettem volna Erasmus+ KA1-es pályázat keretében továbbképzésen részt venni, melyek között elsősorban nyelvi kompetenciám fejlesztése, metodikai ismereteim bővítése, és a nemzetközi kapcsolatok erősítése szerepeltek.
A kurzus címe "Kommunikáció és interaktív nyelvtan" volt melynek programját a továbbképzést szervező Latinsoft előre elküldte, amelyhez igyekeztek tartani magukat, de ez nem mindig sikerült. Két előadó is megbetegedett (egyikük meggyógyult, és így utólag meg tudta tartani az óráit). Sokszínű, érdekes, tartalmas anyagot állítottak össze. A kellő számú jelentkező hiánya miatt kénytelenek voltak nyárra tenni a kurzust, emiatt kimaradt a legizgalmasabb rész: az iskolákba tervezett óralátogatás. Szándékoltan sok tanár foglalkozott a csoporttal, mindannyian nyitottak, rugalmasak voltak, szívesen reagáltak a felmerülő kérdésekre.

Hasznos volt, hogy olyanok tartották az órákat, akik az oroszt mint idegen nyelvet oktatják, bár alapvetően más helyzetben vannak, mint mi: Daugavpils az egyetlen olyan lett város, ahol még az utcán is szinte csak orosz nyelvet lehet hallani, és minden osztályban vannak orosz anyanyelvű tanulók. Érdekes volt szembesülni más országok gyakorlatával és az ottani tapasztalatokkal is: a csoport 11 tagjából öten szlovákok, ketten lengyelek, négyen magyarok voltunk. Sok segítséget nyújtottak azok a tanártársaink, akik már évek óta használnak bizonyos internetes programokat, és pl. azt is meg tudták mondani, diákjaik milyen orosz nyelvű sorozatokat néznek szívesen. Hosszabb távon akár kapcsolatot is kiépíthetünk velük, mert Szlovákiába könnyebben utazhatunk csoporttal, mint Oroszországba vagy Lettországba (a távolság és a költségek is jóval nagyobbak lennének).

Az előadók minden anyagukat megosztották velünk, a tökéletes technikai feltételekkel rendelkező teremben lévő számítógépen minden anyagot rendelkezésre bocsátottak, prezentációikat letölthettük.

A kulturális programok színesek voltak, közelebb vittek a helyi kultúrához, szokásokhoz, idegenvezetőink (ketten voltak) nagy tudásról adtak számot.

A szállás választható volt: a csoport egy része szállodában lakott (ők többnyire egy helyen voltak), de családoknál is lehetett lakni. Én ez utóbbit választottam, így ugyanis érdekes dolgokat tudhattam meg az ottani életről. A Latinsoft pontosan (és megnyugtatóan) szabályozta a feltételeket (még az internethasználatra is kitérve).

Mivel iskolánkban visszatérőben van az orosz nyelv oktatása, így több okból is szerettem volna továbbképzésen részt venni, ezek: nyelvi kompetenciám fejlesztése, metodikai ismeretek szerzése, kapcsolatok erősítése. Úgy érzem, ezeket sikerült megvalósítanom, a továbbiakban hasznosítani tudom majd, és meg is fogom osztani a kollégáimmal a tapasztalataimat.

Köszönöm a lehetőséget A Hungary Expert munkatársainak, akik fáradtságot nem kímélve segítettek felkészülni az utazásra, Szűcs József igazgató úrnak és Tamási Anita igazgatóhelyettes asszonynak az Óbudai Gimnázium vezetéséből a program szakmai támogatásáért, végül a Tempus Közalapítványnak, akik lehetővé teszik a pályázatok megvalósulását.

Ezen a linken az Óbudai Gimnázium Erasmus+ honlapja érhető el.

Kategória: Orosz nyelvterület