Tanártovábbképzés külföldön - pályázattal

szombat, 06 január 2024 13:38

21. századi tanár Diákközpontú oktatás Carl R. Rogers alapelvei az oktatásban

Értékelés:
(0 szavazat)
Rovinj 2023 Rovinj 2023

Az Erasmus + tanártovábbképzésén vettem részt 2023. 07.23-29-ig Rovinjban. A kurzus témája a 21. századi tanár Diákközpontú oktatás Carl. R. Rogers alapelvei az oktatásban volt. Remekül illeszkedett az eddigi tanulmányaimhoz, és ahhoz a szemléletmódhoz, melyet az általános iskolában, ahol tanítok, képviselek. Iskolánk integráló, sokféle atipikus fejlődésű gyermek fordul meg a tanítványok között. Kiemelten fontosnak tartom, hogy a gyermeket megismerve az ő igényeihez alkalmazkodva, intellektusának megfelelő, játékos, tevékenykedtető, megfigyeléseken és tapasztalaton alapuló élmény alapú tanórákat tartsak nekik. Ehhez több tanfolyamot elvégeztem: autisták, hallássérültek, mozgáskorlátozottak, magatartás, beilleszkedési, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek, szakvizsgákat tettem: fejlesztő-differenciáló pedagógia és atipikus fejlődés szakterületen) és tanítói diplomám mellett egy óvodapedagógusit is elvégeztem. Úgy vélem, ez hasznos, különösen az 1-2. osztályosokkal.

A szervezés kiváló volt, mindenről értesítést, hasznos tudnivalókat küldtek már az utazást megelőzően is, felajánlották segítségüket a szálláskeresésben is. A tanórák délelőtt voltak, reggelit és ebédet is biztosítottak számunkra. Első este egy étteremben közös beszélgetés során ismerkedtünk meg egymással. Sokféle helyről, több típusú intézményből érkeztünk (gyógypedagógusok, középiskolai tanárok, tanítók), ezt nagyon jónak tartottam, többféle aspektusból közelítettük meg ugyanazt a feladatot, új ötleteket adtunk át egymásnak. Rendkívül jó tematikát állított fel előadónk. Első nap csoportokat alakítottunk, szerződést kötöttünk. Aznap megismerkedtünk a 21. századi kihívásokkal az oktatásban, megoldásokat kerestünk, ötleteket kaptunk. Ezen a napon esett szó a humanisztikus pszichológia lényegéről, hasznáról az oktatásban, valamint Carl. R. Rogers alapelveiről, gyakorlati tippekről. A továbbiakban az előadások témái a következők voltak: A diákközpontú oktatás jellemzői, pozitív viselkedésváltoztató hatása, tanulási stílusok és intelligencia típusok beazonosítása, erről való ismeret alkalmazása az órán, az önálló tanulás megtanítása a diákoknak, saját kezdeményezésű tanulás. a tanár, mint facilitátor az oktatásban, empátia, érzelmi intelligencia fejlesztése a diákokban, pozitív, támogató csoportdinamikák és alkalmazásuk a hatékony közös tanulásért, tanári és tanulói jóllét, tudatosság, kiégés, stresszkezelés, konfliktuskezelés, időgazdálkodás, a tanulók  teljesen funkcionáló emberré formálása, a tanulás szabadsága a 21. században, az oktatás újra keretezése, igazodás a modern korhoz.

Délutánra közös programokra lehetett jelentkezni, delfintúra, látogatás más városokba.

Záró programként közös ebéddel egybekötött hajókiránduláson vettünk részt Vrsarban, megtekintve a helyi látványosságokat.

A képzés során olyan újfajta szemléletmódot kaptam, mely által másként látom a tanulás folyamatában a pedagógus szerepét, nagyobb hangsúlyt fektetve arra, hogy a gyerekek egymásnak is jól át tudják adni a megismert tananyagot, valamint a tanár személyisége, oktatásban való viszonya minként változtatja meg, gyakorol pozitív hatást a diákok magatartására.

Nagyon köszönöm, hogy részt vehettem a képzésen, a tantestületben, szülőknek is átadom az itt elsajátítottakat.

További információk

  • Helyszín: Rovinj
Megjelent: 178 alkalommal Utoljára frissítve: csütörtök, 18 április 2024 11:07

Új hozzászólás